Развитието на плодовите червеи – ябълков, сливов и източен е пряко свързано с метеорологичните условия. В ранното лято често тези условия са промвенливи и се редуват периоди със силно затопляне, застудяване и превалявания. Всичко това се отразява върху неравномерното развитие на популацията на неприятелите и води до разтегляне на периода на масовото им излюпване.

Ограничаването на вредната дейност на плодовите червеи под прага на вредност не може да се постигне с едно единствено пръскане. Налага се да се вземат допълнително мерки чрез второ пръскане, в случая срещу първото поколение на неприятелите. По този начин се засягат по-голяма част от новоизлюпените гъсенички преди те да се вгризат в плодовете и да станат недостъпни за препаратите.

Второто пръскане срещу първото поколение на плодовите червеи трябва да се направи най-късно до първата половина на юни. Използват се същите препарати, които сте използвали и за първо пръскане.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Посевите могат да бъдат опазени от заплахата с второ фунгицидно пръскане

Агр. Петър Кръстев

Фузариумите са група заболявания по зърнено-житните култури (и не само по тях), причинявани от гъби от род Fusarium. Те най-често се проявяват по пшеницата, ръжта и царевицата. В по-малка степен поразяват ечемика и бобовите култури. Най-устойчив е овесът.

Проявите на фузариумните заболявания са различни, така както са различни и видовете причинители. Източници на разпространение на тази група патогени са семената, почвата и растителните остатъци. Заболяването се проявява различно в зависимост от времето на първоначално заразяване.

Пролетта, след снеготопенето, това може да бъде „снежна плесен“ в есенниците. При ранно нападение, в началото на млечна зрелост, основните признаци на фузариум по зърното са – белезникава брашнеста повърхност, пълна загуба на блясък, стъкловидност, рехава структура. Зърната стават сбръчкани и дребни с деформиран дълбок жлеб и заострени страни. При по-късно заразяване външните признаци са по-малко изразени.

Зърно, силно поразено от фузариум, може да стане отровно. В него се натрупват специфични токсични вещества – микотоксини, продуцирани от гъбите. Отравянето от фузарийно зърно (брашно, хляб) при хората причинява симптоми, напомнящи отравяне с алкохол (превъзбудено състояние, конвулсии, разстройство в зрението). Дори незначително присъствие на микотоксини от фузарийните гъби в партиди зърно може да го направи абсолютно непригодно за хранителни цели, а в някои случаи –негодно и за фураж.

Затова допустимото съдържание на заразено с фузариум зърно в хлебната пшеница, ръжта и тритикалето не може да бъде повече от 1%. Визуалното определяне дали зърното е силно поразено от фузариум, е невъзможно. За това е необходимо да се направят лабораторни изследвания. Съдържанието на фузарийно зърно и микотоксини е един от задължителните показатели за качеството и безопасността на зърното.

Развитието на фузариума в полски условия зависи от редица фактори: предшественик (неподходящи са зърнено-житните култури и царевицата), валежи и влажност на въздуха в периода на изкласяване, система на обработка на почвата (минималната обработка е лоша), устойчивост на сорта, излишък от внесени азотни торове, използване на органични торове, начин на прибиране (в барабаните зърното силно се поврежда от фузариум), правилен подбор на обеззаразители за семената, навременно третиране на растенията с фунгициди и др.

В еднакви екологични условия, но при различно съчетание на елементите в технологията, разпространението на фузариума в посевите може да варира от 0,6 до 40%. Затова начинът на отглеждане на културата може да намали развитието на болестта.

Голямо значение в борбата с фузариума има правилното съхранение на зърното, тъй като тогава може да продължи не само по-нататъшното развитие на гъбите на поразеното в полето зърно, но и тяхното разпространение по здравото зърно. За да се избегне това, е необходимо стриктно да се следи влажността на зърното. Тя не трябва да превишава нормалната за пшеницата 13–14%, а зърното, прибрано във влажно време или поразено от гъби, не трябва да се смесва със здраво, а да се съхранява отделно.

При ранните пшеници цъфтежът вече започна, предстои това да стане и при късните сортове. При нестабилното времето, което наблюдаваме в момента, добра гаранция за опазване на класа от фузариум е провеждането на второ фунгицидно пръскане.

Публикувана в Растениевъдство
Вторник, 21 Май 2019 09:42

Малките големи отровители

ВМЕСТО УВОД: Темата с отравянията на пчелите става все по-болна и тревожна и при сегашната ситуация на държавническо бездействие, не се знае още колко години ще продължи тази агония, ако не се намери един отговорен държавен мъж да тропне силно по масата и да изгърми гласа му: „ Така повече не може да продължава. Ние убиваме пчелите, ние убиваме природата, ние убиваме хората!”

Петър Тонев
В края на април и началота на май се нагледахме, наслушахме и начетохме на масови отравяния на пчели в различни райони на страната. И в същото нагледахме, наслушахме и начетохме на чиновнически измивания на ръцете по Пилатовски.
На втори май една добре охранена чиновничка от БАБХ се изтъпани пред една национална телевизия и даде „висше” експертно мнение, че
било трудно да се докаже причинителя и причините за отравянията
Като че ли живеем в осемнадесетия или деветнадесетия век, а не в двадесет и първия – века на високите технолигии във всяко отношение!
После друг телевизионен канал ни показа в няколко репортажа от Бургаска област за масово натравяне на пчелни семейства. Разбира се, тове вече не беше новина за българския зрител. Новина беше родния правен абсурд, че потърпевшите пчелари са снимали с камера самия процес на пръскане и отравяне на пчелите. За да се събере и документират неопревержими даказателства. Само че според нашето правосъдие това заснемане (като доказателствен материал) не се признавало от съда, тъй като нямало... писмено прокурорско разрешение!
И накрая един от най-чиновническите министри на земеделието Румен Порожанов се размърда (когато се разклати стола му) и отиде лично при хората от Плевенско след опустошителната градушка. И разбира се, за пръв път след двегодишно бездушие и бездействие, взе критично отношение към отравянията на пчелите, като нарече арендаторите - отровители арогантни.
Но през тези дни на пчеларски стрес и тревоги се пропусна да се акцентува на една друга не по-малка заплаха на „фронта на отровителите” – малките овощари. Вероятно с кризата и липсата на много пресни и сочни плодове е дало подтик на много хора с големи дворове, каквито ги има в много пловдивски села, да тръгнат да правят овощни градини. Дотук чудесно! Но какво се прави по-нататък? Започват пръсканията. Някои хора ги правят интелигентно, с пълно спазване на технологични правила и разбиране към най-добрите им опрашители. Но за съжаление, при не малко собственици на малки овощни градини цари пълна безотговорност и безхаберие към живота на пчелите. Купуват евтини и максимално отровни препарати и си пръскат градините по всяко врема на деня. Просто както на тях им е удобно.и без чувство за престъпление към някого!
Но това може ли да продължава повече?
Нека сме наясно, че дори половин или един декар овощна градина може да нанасе същите поражения както десет или двадесет декара. А решението е много просто. Първо, трябва да се регистрират всички малки овощни градини по дворовете и нивите в землището на селото. След това да им се дадат точни и ясни инструкции за технологиите, процесите и режима на пръскане. И трето, да се правят системни проверки и към нарушителите да се налагат сериозни и отчайващи глоби. Това е една проста и лесно изпълнима задача от всяко кметство. Но някой трябва да я зададе, като задължителна задача за изпълнение. Крайно време е да се наложат цивилизовани отношения между пчелари и малки овощари. (И не само малки!?)

Публикувана в Пчела и кошер

За да сте сигурни, че правилно използвате препаратите, вашата пръскачка трябва първо да се калибрира по следния начин:

. Напълнете я с вода, изпръскайте я при нормален за вас ход и измерете каква площ сте покрили - така ще разберете колко кв.метра ще покривате с пълна пръскачка.

Как да изчислите дозата на препарата на единица площ?

. Измерете приблизително площта, която искате да третирате

. Преценете с колко пръскачки ще я покриете - според калибрирането, което направихте

. Необходимото количество препарат ще изчислите по формулата:

КНП = ИПТ (кв.м.) х РПД (г или мл): 1000

КНП - необходимо количество препарат

ИПТ - измерената площ за пръскане

РДП - регистрирана доза на препарата

Така изчисленото количество препарат разпределете вече поравно на броя пръскачки, с които ще напръскате площта. Това измерване е необходимо най-вече, когато пръскате с хербициди.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Да напомним отново дребните правила, които много често пренебрегваме:

  1. Ако сте забелязали първите признаци на дадено заболяване във насажденията ви, добре е да влезете с пръскачката и с подходящия фунгицид. Не чакайте болестта да обхване половината градина. При някои болести е препоръчително профилактичното пръскане - това са маните, цилиндроспороза при череши и вишни, струпясването и др.
  2. Ако сте решили да внесете хербициди, с които да се избавите от плевелите, не забравяйте, че плевелите са чувствителни към препарати във фаза 2-3 лист, ако не е препоръчано почвеното внасяне.
  3. Когато планирате пръскане, обръщайте внимание на времето. Няма никакъв смисъл да пръскате с контактни препарати, ако след час завали дъжд, който ще измие всичко. В същото време пък хербицидите с почвено действие е добре да се внесат преди дъжд за да проникнат в почвата. Пръскането при силен вятър може да отнесе препарата на съседните култури, а много жалко ще бъде, ако пръскате с хербицид.
  4. Важно е също да следите и влажността и температурата на въздуха – при високи температури препарата се изпарява бързо.
  5. Често ви препоръчваме да редувате пестицидите въпреки еднаквото им действие. Това е нужно, за да се избегне резистентността към тях. Повечето от болестите и неприятелите бързо придобиват устойчивост към пестицидите.
  1. За засилване ефекта някой пестициди може да се смесват, но не всички и не всякога. Петър Кръстев
Публикувана в Зеленчукопроизводство

Бялата ръжда по черешата или червени листни петна по череша и вишня е една от опасните болести по тези култури. Причинител на бялата ръжда е гъба, която зимува в окапалите листа. От там идва и първичната инфекция напролет, която ако не се ограничи с пръскания, заразява масово през вегетацията, особено при влажно лято.

По горната страна на листата се появяват множество дребни точици, които в началото са пурпурни, а по-късно некротират (покафеняват и прегарят). Лесно може да познаете болестта след дъжд – от високата влажност по долната страна на листата в местата на петънцата се забелязва налеп от белезникави купчинки. Подобни признаци се наблюдават още по дръжките и зелените плодове на по-чувствителните сортове, като Бинг, Наполеон, Козерска и Ламберт от черешите и Сенчеста морела от вишните.Известна толерантност към тази болест показват сортовете Ранна черна едра, Хеделфингенска, Бигаро Бюрла и особено сортът Вик.

Заразените листа започват да пожълтяват от мястото на повредата, докато пожълтеят и изсъхнат целите, след което опадват. Това става преждевременно още в средата на лятото. Подходащи фунгициди за борба с бялата ръжда по черешата са силит 40СК – 0,15%, сигнум - 0,03% и др.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Борбата с източния плодов червей не се различава съществено от тази с ябълковия - извежда се по същия начин и със същите средства. Единствено трябва да е съобразена с яйцеснасянето и излюпването на гъсениците от всяко поколение.

Как да се ориентирате,че е настъпил моментът за пръскане в градината – характерната повреда на дърветата е завяхване на връхчетата на младите леторасти.

В млади градини, които са в период на дооформяне на короната, борбата се насочва срещу първите две поколения, повреждащи леторастите. При установяване на около 10 броя нападнати млади клонки, пръскането е наложително.

В плододаващите градини по-важни са пръсканията срущу трето и четвърто поколение, което поврежда плодовете, причинявайки червясване. Те са наложителни при 20% повредени леторасти от първите две поколения и 4-6% повредени плодове от летните и есенните поколения.

При избора на препарати за пръскане трябва да се съобразявате с периода на зреене на плодовете. Срещу първите поколения, когато няма зрели плодове за предпочитане са препарати с по-дълъг карантинен срок и обратно - при наближаване на беритба на зрели плодове, трябва да се използват такива с по-кратък карантинен срок.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Срещу зърнопроизводителите се води целенасочена кампания, която цели дискредитиране на земеделските производители и Министерството на земеделието, храните и горите, се казва в становище на Националната асоциация на зърнопроизводители.

Националната асоциация на зърнопроизводителите е категорично ПРОТИВ обвиненията от страна на производителите на мед и пчелни продукти за смъртност при пчелите, причинена от третиране на земеделски площи.

Членовете на НАЗ спазват изискванията на Наредба 13за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, а именно – подаване на уведомления за пръскане. Държавата прави редовни проверки за подаване на такива уведомления и в случай на пропуск се налагат глоби между 3000 лв. и 8000 лв.

Обвиненията, че отравянето на пчелите е по вина на зърнопроизводителите, не отговарят на истината. Членовете на НАЗ дават редовно изискваните по Наредба 13 проби за използваните препарати.

В същото време производителите на мед и пчелни продукти отказват да дадат своите проби, които да докажат причината за смъртността на пчелите. Наблюдаваме, че голяма част от производителите на мед и пчелни продукти не са регистрирани и не са включени в регистъра на БАБХ, което практически прави невъзможно уведомяването при третиране.

Отправянето на абсурдни и безпочвени обвинения към НАЗ, допълнително улеснено от липсата на единна и широкопредставителна организация в сектора на пчелните производители, дава отражение върху имиджа на българските зърнопроизводители.

НАЗ апелира за създаване на Единен електронен регистър за уведомяване, в който да бъдат включени всички регистрирани производители на мед и пчелни продукти. Разчитаме на диалог с тях чрез посредничеството на министерството на земеделието храните и горите.

Публикувана в Новини на часа

За да не се нападнат ягодите от гъбни заболявания е необходимо да се предприемат превантивни мерки. Затова ще помогнат няколко капки йод. За целта разтворете 10 капки йод в 10-литра вода и добавете 1 литър мляко. С този разтвор трябва да се напръскат листата на ягодите през пролетта. Пръскането се извършва в облачно време или в късния следобед. Този разтвор помага за предотвратяване на брашнеста мана по ягодите.

За да спасите ягодите от сиво гниене, трябва да ги третирате със следния разтвор: две равни супени лъжици калиев перманганат се разтварят в десет литра вода. Препоръчително е ягодите да се пръскат през пролетта - след края на цъфтежа. Не се препоръчва пръскането на ягодите с калиев перманганат твърде често. В крайна сметка, изобилието на вещество в почвата може да повлияе неблагоприятно върху развитието на ягодите.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Петък, 19 Април 2019 12:25

Правила при пръскане

Основна мярка за опазване на дръвчетата от болести и неприятели е пръскането с химични средства. За да има ефект от това обаче е необходимо то да се прави по определени правила.

ПЪРВО ПРАВИЛО

Пръскайте само при необходимост. Това означава, че трябва да се наблюдават дърветата и да се регистрират появилите се неприятели или болести. Пръскането трябва да става в самото начало на поява на вредителите.

ВТОРО ПРАВИЛО

Трябва правилно да се подбират препаратите. След установяване на дадените болести или неприятели, трябва да знаете с какво да пръскате. Това означава, че за болестите трябва да използвате фунгициди, а за неприятелите – инсектициди. При наличие и на едните и другите се прави комбинация от препаратите.

ТРЕТО ПРАВИЛО

За да има ефект от пръскането е необходимо максимално точно да се спазват дозите обозначени на етикета на опаковката на съответния препарат. Резултат няма да има както от занижаване, така и от повишаване на дозите.

. Повишаването на дозите може да доведе до пригори по растенията и загиване на листа и леторасти. Освен това, високите дози водят до по-бързо изграждане на резистентност от вредителите спрямо препарата.

. Намаляването на дозите пък води до липса на ефект от пръскането. Пестицидите трябва да се изпръскват във вид на мъгла, не само от горната страна на листата, а от всички страни.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ!

Ако при пръскането на дървета наблизо има ягоди, плододаващи храсти, цъфтящи или на плод в момента, листни зеленчуци, а по-късно и друг вид зеленчуци, те се покриват временно до приключване на пръскането.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта