При отглеждането на облагородени фиданки в разсадниците обикновено се прилагат всички мерки по опазването им от болести и неприятели. Дръвчетата, които се продават би трябвало да са в много добро здравно състояние. Всички регистрирани разсадници се контролират от съответните служби за да се гарантира чистия посадъчен материал.

Това е една от причините зимно пръскане на новозасадени дръвчета да не се прилага. Другата причина, поради която специалистите на препоръчват зимно пръскане на новозасадени дръвчета, че те така или иначе претърпяват известен стрес при самото изваждане от разсадника и засаждането им на друго място. Всяка допълнителна интервенция, включително и с химични препарати, също стресира дръвчетата и може да доведе до тяхното неприхващане или забавено вкореняване.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Ако през годината по ябълки и круши сте наблюдавали висок процент нападение от струпясване, то трябва да вземат мерки за ограничаване на заболяването. За тази цел е необходимо в началото на листопада да се направи третиране с 5% воден разтвор от карбамид – 500 г карбамид на 10 литра вода. Ако този момент на пръскане е изпуснат, пръскането може да се извърши в края на листопада, като се използва вече 7% разтвор от карбамид, като много добре се напръска и опадалата листна маса.

Освен че унищожава заразата от струпясване, карбмидът едновременно служи и за подхранване на клоните и клонките. Той подобрява и тяхната лигнификация (образуване на защитен слой от коркови клетки), която има важна роля за студоустойчивостта на дръвчетата.

Напръскването на опадалата листна маса с разтвора от карбамид способства за по-бързо разлагане на растителните остатъци, в резултата на подобряване на условията за намножаване на полезните микроорганизми. По този начин, зимуващият запас от гъбната инфекция остава без хранителна среда и загива.

След пръскането пръскачката задължително трябва да се измие много добре, защото карбамидът разяжда всички железни части.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Ако през годината по ябълки и круши сте наблюдавали висок процент нападение от струпясване, то трябва да вземат мерки за ограничаване на заболяването. За тази цел е необходимо в началото на листопада да се направи третиране с 5% воден разтвор от карбамид – 500 г карбамид на 10 литра вода. Ако този момент на пръскане е изпуснат, пръскането може да се извърши в края на листопада, като се използва вече 7% разтвор от карбамид, като много добре се напръска и опадалата листна маса.

Освен че унищожава заразата от струпясване, карбмидът едновременно служи и за подхранване на клоните и клонките. Той подобрява и тяхната лигнификация (образуване на защитен слой от коркови клетки), която има важна роля за студоустойчивостта на дръвчетата.

Напръскването на опадалата листна маса с разтвора от карбамид способства за по-бързо разлагане на растителните остатъци, в резултата на подобряване на условията за намножаване на полезните микроорганизми. По този начин, зимуващият запас от гъбната инфекция остава без хранителна среда и загива.

След пръскането пръскачката задължително трябва да се измие много добре, защото карбамидът разяжда всички железни части.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Предвижда се забрана за търговци, които рекламират препарати за растителна защита, обвързваща фермерите с необосновано увеличение на употребата на подобни препарати върху единица обработваема площ. Това е записано в проекта да промени на Закона за растителната защита, внесен в Народното събрание от група народни представители. За да се засили контролът при продажбите на средствата за растителна защита, аптекарите трябва да са най-малко със завършено средно специално образование или да имат завършен курс от 80 часа в тази област.

При продажба на пестициди, фунгициди и др. средства за растителна защита лицата трябва да притежават удостоверение за подобна търговия. Продавач консултанти могат да бъдат само хора с више агрономическо образование. Преминалите 80-часовите курсове нямат право да извършват консултантска дейност.

С промените в закона се въвежда ред, с който фермерите ще доказват, че намаляват употребата на средства за растителна защита. Така нареченото интегрирано производство е важно условие при получаването на зелени плащания.

Всеки фермер може да докаже, че намалява употребата на химическите средства за растителна защита с воденето на дневник от полето, както и с фактури за купените препарати за борба с вредителите.

Научните институти съвместно с браншовите организации ще подготвят и съответните технологии за растителна защита, доказващи интегрирания подход.

Тези технологии ще бъдат съгласувани с Българската агенция по безопасността на храните.

Предвижда се законът да влезе в сила половин година след неговото обнародване в „Държавен вестник”.

Публикувана в Растениевъдство

Съвсем скоро ще започне беритбата на някой от късните сортове ябълки и круши, които ще съхранявате за консумация през зимата. Ако до сега сте направили всичко реколтата ви да е добра и опазена от болести и неприятели, не пропускайте още нещо.

ПРЕДИ ДА ОТКЪСНЕТЕ ПЛОДОВЕТЕ, НАПРЪСКАЙТЕ

За да не рискувате обраните плодове да загният при съхранение, направете още едно пръскане. То може да се направи както през последната седмица преди брането, така и един ден преди него. При след беритбеното доузряване на плодовете и преминаването им в консумативна зрялост, те са податливи на различни видове гниене – меко, сиво и др.

СРЕЩУ БОЛЕСТИТЕ, ПОДХОДЯЩИ ПРЕПАРАТИ

Това пръскане може да направите с един от следните препарати:

. Флинт макс – 3 г;

. Хорус 50ВГ – 4,5 г;

. Фоликур 250ЕВ Хоризонт – 10 мл;

.Топсин М – 10 г и др.

Дозите са за 10 литра вода.

Могат да се използват и някой от познатите контактни препарати, като Купроцин Супер М – 25 г или Дитан М-45 – 20 г. Дозите са за 10 литра вода.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Оранжерийната белокрилка се среща както в оранжерии, така и на открито в цялата страна. Тя е голям полифаг и напада домати, краставици, пипер, салата, фасул , зеле, голям брой украсни култури и др. Вредят възрастни, ларви и нимфи, които смучат сок от листата. При храненето си отделят „медена роса”, върху която се развиват сапрофитни гъби, замърсяващи листата и плодовете и нарушаващи протичането на нормалната фотосинтеза. Първоначално по листата се появяват светли петънца, които с течение на времето се сливат. При силно нападение плодовете нарастват неравномерно и неравномерно узряват. По време на беритба се използуват инсектициди с по-къс карантинен срок и ефекта от третиранията е по-слаб. Ето защо необходимо условие при извеждането на борбата срещу белокрилката е редуването на инсектициди с различен механизъм на действие. Да се опръсква задължително долната повърхност на листата. Задължително да се спазва карантинният срок на използваните инсектициди.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Голямото разнообразие от пестициди не винаги може да реши проблема с контрола на вредителите, тъй като не по-малко важен елемент остава качеството на внасяне на пестицидите.
От данни на израелски експерти по растителна защита, само 3% от внесените количества пестициди оказват ефективно въздействие на растенията, а чрез подобряване на технологиите за прилагане на пестициди, ние можем да увеличим тази цифра до 5%.
Размерът на капчиците и техния брой също така има важно значение за повишаване на ефективното действие на пестицида. Например, за да се осигури желания ефект върху твърдокрили вредители е нужно на 1 см² от повърхността на листа да попаднат 20-40 капки работен разтвор, а за да унищожи болести или вредители тяхното количество трябва да бъде 60-100. Що се отнася до размера на капките за ефективен контрол за ларви и плевели , размерът на капчиците трябва да бъде 300-500 микрона (1 микрон = 1/1000 от мм), за борба с повечето вредители - 150-300 микрона за ефективно действие на фунгициди, този показател трябва да бъде 80-150 микрона.
За проверка на ефективността на работният разтвор има много начини, но един от най-лесните е да се използва лакмусова хартия, която променя цвета си в контакт с работната течност. За установяване на ефективността лакмусовата хартия се прикрепя от двете страни на листа на различни нива на растението и се пуска пръскачката, след което се прави оценка на плътността и еднородността на покритие на работния разтвор. Ако направим оценката на работата на пръскачката за разпределение на работната течност върху лакмусовата хартията на фигурата, можем да кажем с увереност, че в този случай листата на растенията са напръскани само от горната страна, но в случай на използване на контактни инсектициди, които не притежават трансламинарни функции, тяхната ефективност ще бъде много ниска, тъй като повечето вредители се намират именно от долната страна на листата.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Продължава недоволството на пчеларите в района на Гоце Делчев. Причината е, че от днес се подновява пръскането срещу нодуларен дерматит, което според тях е пагубно за пчелите.

И вчера десетки пчелари се събраха пред сградата на община Гоце Делчев, а после с мирно шествие стигнаха до ветеринарната служба в града. Те настояват пръскането срещу нодуларен дерматит да не бъде подновявано поне до края на лятото и предлагат на службите борбата срещу заразата да започне отново през есента, когато пчелите вече не събират мед.

Публикувана в Пчела и кошер

Ябълковият плодов червей продължава да застрашава плодовете. При топло и сухо лято, на каквото сме свидетели сега и силно нападение, повредите могат да стигнат 90-95% .

Летежът на второто поколение на враг №1 при ябълката започна последната деседневка на юни - началото на юли, понякога той е разтеглен и продължава до октомври.

Най-късно до първата половина на юли във всички райони ще трябва да се изведе първо пръскане срещу второто поколение на ябълков плодов червей. Това трябва да стане преди гъсениците да се вгризат в плода.

Препоръчително е да се използват инсектициди с по-дълъг карантинен срок като Дурсбан 4 ЕК , Нуреле Дурсбан , Ламбада 5ЕК и др. Тези инсектициди имат карантинен срок от 2 до 3 седмици. Пиретроидите не са подходящи за пръскане при високи температури на въздуха.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Френското министерство на земеделието обяви, че прекратява вноса на череши от 9 държави, между които България, в които за изтребването на винени мушици по реколтата се използва инсектицидът диметоат. Мерки срещу инсектицида предприеха преди това Швейцария, Испания и Италия, пише dnevnik.bg.

Френското министерство на земеделието обяви в края на юни, че прекратява вноса на череши от 9 държави, в които за изтребването на винени мушици по реколтата се използва инсектицидът диметоат, и забрани изцяло употребата му. В деветте държави попада България, а също и Румъния, Хърватия, Австрия, Люксембург, Чехия, Канада, САЩ и Турция. По същото време Испания и Италия обявиха, че повече няма да позволяват продажбата на веществото на пазарите си. От 2013 г. и Швейцария се отказа от пестицида заради заплахата за здравето и започна да издава специални разрешителни за употребата му само под строг контрол.

На какво се дължи смяната в настроенията срещу този широко използван и познат препарат и какво всъщност има в него?

Диметоат: CV

Веществото е разработено и патентовано през 50-те години на миналия век от американската компания American Cyanamid. Използва се в овощарството, защото има ефект върху винените мушици, листните въшки и акарите, които се роят около плодовете, но в България препарати с активно вещество диметоат са регистрирани и за третиране на зеленчуци и тютюн.

В листовките на част от тези продукти, достъпни за поръчка в интернет, се предупреждава, че с препарата трябва да се борави внимателно и е отровен при вдишване, поглъщане или допир с кожата - бързо се абсорбира и може да събуди алергии. Може да се отрази зле на белите дробове.

Публикувана в Растениевъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта