От 10 февруари в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ започва прием на заявления по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците", прилагана през 2020 година.

    Приемът ще продължи до 28 февруари. Изплащането на държавната помощ ще започне от 10 март 2020 г. Максималният годишен размер на финансовата подкрепа за 2020 г., определен от УС на ДФ „Земеделие“ е 34 560 000 лева.

    Помощта се предоставя годишно за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти, поети за най-малко 5 години.

    Допустими за подпомагане са следните видове и категории птици:

    - кокошки – носачки (от 16-та до 78-ма седмица);

   - родители от всички видове (от 18- та до 60-та седмица);

   - бройлери ;

   - пуйки за угояване;

    - гъски;

   - патици (до 12-та седмица).

    Земеделските стопани – птицевъди могат да кандидатстват по следните мерки за подпомагане:

    • Мярка А. Използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг.

   • Мярка Б. Осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10% над задължителния стандарт.

    • Мярка В. Подобряване на условията за хуманно отношение към птиците по време на транспорт (само за доставки до кланицата).

    • Мярка Г. Намаляване емисиите на амоняк с 30 % (гарантиране на концентрация на амоняк (NH3 до 14 ррт), чрез добавяне в постелята на силикатни минерали (перлит, алуминосиликати - каолин, бентонит, зеолит/клиноптилолит/ и др.).

    Указанията по схемата са публикувани на сайта на ДФЗ.

Публикувана в Животновъдство

Чрез новия подход на храненето и използването на иновативните сулфатирани полизахариди се намалява до голяма степен използването на антибиотици във фуражите

Тестовете в изследователските центрове и практиката са доказали, че непрекъснатото добавяне на микроводорасли към храната на бройлерите в началния етап от живота им и във фазата на растеж помага да се ускори преходът от вродения към адаптивен имунитет, подобрява защитата на стомаха и червата на пилетата и помага за увеличаване на производителността.

Заради нарастващото потребителско търсене през последните години, съвременното производство на бройлери се е променило драматично. Изискванията за по-високо производство и по-качествена продукция налагат да се обърне специално внимание на имунитета на птиците по време на целия производствен цикъл. Той зависи както от физиологичното състояние на птиците, така и от външните фактори.

От външните фактори трябва да се обърне внимание на стресовите, като например температурата в помещенията за отглеждане пилетата, гъстотата на поселване на бройлерите, на програмите за ваксиниране, преминаването към нов вид храна, наличието на токсини във фуражите и не на последно място – на хигиената.

Всички тези фактори оказват влияние на имунния статус на птиците и следователно – на производителността. Ситуацията се влошава, ако животните вече са с нисък или нарушен имунитет.

Въвеждането на нови правила, забраняващи включването на антибиотици в хранителния режим на бройлерите като средство за стимулиране на растежа, доведе до интензивни научни усилия за намиране на алтернативни биологично активни съединения, които могат да подобрят здравето и продуктивността на животните.

Модулирането на имунитета на животното е друг подход, водещ до по-високо ниво на резистентност към външни агресори, каквито се явяват инфекциозните агенти.

Целта на изследванията е животните да бъдат в състояние да се справят по-добре с ежедневните проблеми.

Последните проучвания разкриха потенциала на полизахаридите у морските водорасли като храна и като надеждно решение за подобряване на здравето на домашните птици. Макроводораслите са мощен инструмент за разгръщане на потенциала за производителност в съвременните производствени системи и са признати като алтернатива на храненето с фуражи, съдържащи антибиотици.

Особености на екстрактите от макроводорасли

Клетъчната стена на морските водорасли се състои главно от водоразтворими сулфатирани полизахариди, които имат сложна структура. Молекулярната маса и някои структурни особености, включително разклонената формация, както и наличието на няколко захари и по-специално на редките ксилоза и рамноза са причина за уникалната биологична активност на полизахаридите у водораслите.

Направените изследвания имат за цел да изучат модулирането на имунния отговор, както и усилването на чревната бариерна функция при употребата на новите храни.

Сулфатираните полизахариди са специфични за морските макроводорасли. Те не се срещат при растенията на сушата, нито при сладководните микроводорасли или при дрождите. Причина за това е, че морската среда е единствената, в която сярата може да бъде включена в структурата на организмите. Благодарение на тези структурни особености, морските сулфатирани полизахариди имат структурна аналогия с гликозаминогликаните (GAG) при животните, като напримерхепарина. Това обяснява високата степен на реактивност и специфична биологична активност на морските водорасли при храненето на бройлерите.

Публикувана в Животновъдство

Реализацията на патешката перушина заема значителен дял от печалбите от птичето производство в Китай

Заради все по-нарастващото население в световен мащаб в последните години се наблюдава повишено търсене на патешко месо – достъпен хранителен продукт. Това налага създаването на нови птицеферми за отглеждане на патици.

Най-големият производител на патешко месо е Китай. В страната се отглеждат 80 на сто от петте милиарда патици по света. Всяка година се създават нови големи птицеферми, в които се отглеждат пекински патици.

Наскоро в Аграрния университет в Ханджоу китайски учени проведоха серия от изследвания, с които искат да помогнат на птицевъдите. Целта е максимално да се увеличи генетичният потенциал на патиците.

Пред специалистите стояла задачата да определят кои хранителни елементи в дажбата за птици оптимизират теглото (размера) на птиците и качественото оперение. Реализацията на патешката перушина заема значителен дял от печалбите от производството на патици в Китай. Лошото оперение намалява рентабилността на производството– в страната съществуват много високи стандарти за качество на труповете.

Какво е значението на метионинът при храненето на птиците?

Учените стигнали да извода, че за да постигнат целите си, трябва към дажбите да се прибави допълнително количество метионин.

Метионинът е алифатна сяра, съдържаща алфа-аминокиселина. Той е необходим както за растежа, така и за оперението на птиците. Дори малък недостиг на аминокиселината намалява производителността и следователно има негативен икономически ефект.

Метионинът играе роля при синтеза на белтъци, като се превръща в други сярясъдържащи съединения, като глутатион и таурин – основни клетъчни неензимни антиоксиданта.

Съществуват три източника на метионин, използвани при храненето на животни: L-метионин, DL-метионин (DL-Met) и хидроксиметионин (OH-Met).

Хидроксиметионинът е също толкова важен за поддържането на доброто оперение и доброто наддаване на тегло, колкото и DL-Met. Това важи както за бройлерното производство, така и при отглеждането на патици.

Проучване, публикувано в Poultry Science през 2016 г., е изучавало ефективността на OH-Met и DL-Met при пекинските патици. В сравнение с изходната диета, добавянето на метионин води до увеличаване на теглото и в зависимост от дозата. Учените предполагат, че концентрации от 0,37% метионин са необходими за постигане на оптимално телесно тегло в периода след раждането.

Но да се върнем към оперението. Перата осигуряватизолация на тялото на птиците. Така се намалява топлинната енергия, която се изразходва за поддържане температурата на тялото, както и да се намалят нараняванията, ожулванията и кожните инфекции по тялото.

В съвременното птицевъдство доброто оперение се смята за решаващ фактор, който гарантира качеството на трупа. Химичните съединение цистеин и метионин участват в синтеза на кератин и са важни за растежа на перата.

Цистеинът е основен елемент за изграждането на кератина и метионинът има способността да се превръща в цистеин. Хидроксиметионинът по-ефективно се превръща в цистеин и таурин, отколкото DL-Met. След това цистеинът се превръща в глутатион, който заедно с таурина играе основна роля в антиоксидантните механизми и подобрява окислителния статус. Следователно хидроксиметионинът има голямо значение и осигурява едновременно растежа на перата и има антиоксидантна способност.

В какво се състои изследването?

Както беше споменато, по време на новото проучване в Аграрния университет в Ханджоу, на птиците са давани фуражи, към които са добавени различен процент OH-Met и DL-Met. Резултатите се сравняват с контролна група, в която патиците не получават добавки.

Дажбите за малките патета (0-21 дни) и за по-възрастните птици (22-42 дни) са на базата на брашно от царевица, пшеница и соя.

Резултатите от опитите показват, че наддаването на тегло, както и приемът на фуражи значително нарастват с добавянето на метионин. При това няма съществени различия при пробите с OH-Met и DL-Met.

Изследователите предполагат, че метионинът, заедно с лизин, треонин и триптофан, е сред най-важните съединения за продуктивността на патиците и доброто оперение

Публикувана в Животновъдство

Има бум на малки производители на патешко месо, но контролът на техните сгради е много труден, съобщава проф. Димитър Белоречков, председател на Съюза на птицевъдите в България

Интервю на Лили Мирчева

 • Проф. Белоречков, всички страхове на птицевъдите от миналата година се сбъднаха - птичият грип дойде в България. Какви са пораженията досега?

 • Пораженията са значителни, тъй като освен предприятията за патици, пострадаха и много предприятия за кокошки, където ние очаквахме, че биосигурността е на много високо ниво. В резултат във фирма АГРИСС в Генерал Тошево бяха умъртвени 140 хил. кокошки, във фермата в Дончево – 337 хил. кокошки. Наскоро пострада и фирма Валди, където за втори път установиха болестта и бяха убиха около 40 хил. птици. Унищожаването при кокошките е много сериозно, защото възстановяването на щетите отнема продължителен период от време. Освен дезинфекциите, които са най-малко 4 пъти, има и другите мероприятия в това направление. Има период, в който трябва да се отгледат пилетата, а той продължава най-малко 4 месеца. Когато пораженията са много големи и цялото предприятие е засегнато, се нарушава и т. нар. последователност на зареждането на отделните сгради, защото цикълът е целогодишен. Нашите производители са настроени така, че да организират производството си съобразно търсенето и предлагането на пазара, което е много сложна процедура. Тя изисква насочване и обикновено кръстосване на отделните партиди, така че примерно за Великден да има най-много яйца, а през лятото, когато търсенето намалява по обективни причини, да намалят производството. При тези предприятия ще има забавяне на производствения цикъл и това е много сериозна загуба. В този период от време има налични яйца по складовете, а това е готова продукция, която също трябва да се унищожи. Тъй като цикълът продължава дълго, при кокошките носачки се губи и от продукцията, която няма да бъде произведена, т.е. доходът, който е планирала дадената ферма, няма да бъде получен.

 • Откъде тръгна птичият грип у нас?

 • Грипът не тръгна от България. Първият грип, който открихме, беше в унгарски патета, докарани у нас. Най-интересното беше, че партидата беше разделена и изпратена на две места. На едното има смъртност, на другото – няма. Унгарците бяха закъсали и търсят пазар. Докато ние викахме „ура“ и продавахме скъпо, ни отрязаха главата. Дали това е причината, но фактът, че едната партида е заразена, показва, че заболяването се е промъкнало в България и че не цялата партида е била заразена, а само една кутия. Така тръгна грипът в България преди 3 години и то в свинекомплекса в Маноле, където в условията на животновъдна ферма гледат патета.

 • Няма ли реакция от страна на контролните органи?

 • Това не може да се обхване от наличните специалисти. Оказа се, че в цялата област Добрич има само пет официални лекари. Пет души, които се занимават с крави, свине, а не само с птици, бройлери и кокошки. Абсурдно е! В Софийска област е същото. Сега един лекар обикаля 10 села на повикване. Той е безотговорен, защото отива само като го извикат. Лекува само една крава, а може да зарази и друга, защото не може да се преоблече. Работи със същите дрехи и обувки, пътува със същата кола. Когато е голямо предприятие, то е затворено и има контрол, докато при малките не е така. Само едрите стопанства могат да осъществят пълен цикъл и да има контрол.

– Как процедират застрахователите в тези случаи?

 • Първо – не застраховат. В единственото предприятие, което е застраховано, в момента от застрахователната компания чакат да видят колко пари ще даде агенцията по храните, за да си намалят разходите по щетите. Нищо нормално не очакваме от застраховки. В такива ситуации Европейският съюз действа по-добре, тъй като позволява отпускане на държавни субсидии, както и европейски средства за ликвидиране на пораженията. Това са основните трудности, които среща браншът в момента, и те са много сериозни, защото в дадени моменти цели области се затварят за външна търговия. Ако в тази област има друго предприятие, което изнася, независимо дали птиче месо или яйца, следва веднага запрещение, защото се обявява, че от тази зона не може да се изнася в трети страни. В ЕС обикновено нещата са малко по-меки, по простата причина че там ограничават само износа от 20-километровата зона. А Русия само да разбере, че някъде е открито болно животно, веднага обявява, че прекратява вноса за неизвестен период от време.

 • България искаше Европейската комисия да разреши ваксиниране срещу птичия грип, но това не беше разрешено.

 • По принцип ваксина никога няма да бъде разрешена, защото вирусът на птичия грип мутира много бързо. Има последни данни за Китай, където правят опити за използване на ваксината, но грипът пак пробива, т.е. вирусът много бързо се модифицира. Това е най-опасното, защото птиците стават носители на инфлуенца, но без да умират. И е по-страшно, защото могат да попаднат във ферма, където птиците не са ваксинирани и да заразят останалите.

 • Каква е картината с птичия грип в Китай?

 • Имам данни – много е тежко положението. В момента и в Русия има пандемия, тъй като там прелетните птици се движат по-рано, отколкото при нас. При нас движението започва малко по-късно – водоплаващите птици се изтеглят по Виа Понтика и по другия път – през Искърското дефиле, както и по течението на Марица. Би трябвало през октомври прелетните птици да са тръгнали и при първото по-сериозно застудяване, те ще дойдат в България. Обикновено в края на октомври и началото на ноември започват проблемите с птичия грип. Като изключим при това, че в някои райони имаме и пандемия, може да се каже, че птичият грип се е заселил целогодишно там и се прехвърля от диви птици, от домашни птици и от животни като кучета, плъхове и др., които са устойчиви на вируса.

 • Доста страховити изглеждат нещата, защото цял бизнес може да се стопира и да загине след заболяване на птиците.

 • Всичко, което се прави в момента за птичия грип, се прави на пръсти. Няма смели стъпки, за да се прекратят огромни загуби, а те се преживяват много тежко. При това компенсациите не покриват пропуснатите ползи. В Дончево никой не дава нищо за яйцата. Колко са изгубили там от избитите животни, въпреки че нашата печалба не е много голяма, защото конкуренцията в бранша е огромна. Над 130 фирми са в яйценосното направление, в бройлерното също има много фирми, които се конкурират, плюс вносната продукция.

 • Каква е мярката за борба и противодействие в този случай?

 • Само биосигурност. Нищо друго не можем да направим, защото на грипа не действат нито антибиотици, нито други лекарства.

 • Какво включва биосигурността за една ферма?

 • Включва охрана на всяка сграда, за да няма проходи, през които да минават плъхове, диви птици и т.н., както и дезинфекцията на сградите между отделните партиди. Задължително е преобличане и къпане на работниците, да има филтър за тях, да оставят външните си дрехи при влизане при птиците и други. Превозните средства, които влизат в обектите, трябва да са дезинфекцирани идеално. Тези работници, които товарят птици, също трябва да влязат дезинфекцирани в помещенията. Има и много други неща, като говорим за дезинфекция. Проблемът е много сериозен, тъй като се отнася за вирус и не всеки препарат му действа. От Съюза на птицевъдите издадохме специална книжка за биосигурност, която разпространяваме във фермите. Във всеки брой на специализираното списание „Птицевъдство“ публикуваме тематични статии и информация къде има грип, как да се предпазят фермите и с какво може да се противодейства. Затова и конференцията на птицевъдите през миналата година проведохме под мотото за борба с грипа.

 • Сега организирате 40-ата поредна конференция на птицевъдите. Какъв е фокусът в работата й?

 • Миналата година бе птичият грип, но смятам, че и тази година ще е той, защото опасността още не е отминала. По-скоро ще е около биосигурността на предприятията. Тази година каним доста лектори, за да повишим информираността на производителите по два проблема – единият е грипът, другият е да се намали използването на антибиотиците при птиците. Това са много сериозни проблеми, защото при едно заболяване, първото нещо за производителя е да използва антибиотици. Тези антибиотици имат карентен период и ако птиците се хранят с такъв антибиотик, не трябва да се колят за известно време, за да може да се изчистят. Обикновено не слагаме акцент върху обсъжданите теми, а правим разнообразна програмата, защото възникват и нови проблеми. Ние гледаме в перспектива и се опитваме да предвидим опасностите за бранша. Разнообразието е доста голямо по отношение на темите. Най-важното е, че издържахме до 40-ата конференция. Преди 43 години за първи път направихме такъв форум. Беше организиран от бившия Институт по птицевъдство в Костинброд и почти всяка година се провеждаше до 1989 г. Тогава последва тригодишна пауза.Тази конференция винаги е била поглед на нашите птицевъди както към българското, така и към световното птицевъдство. Тук идват учени от най-различни страни, изнасят лекции, презентации, обикновено има изложба на най-съвременните ваксини, медикаменти и компоненти за фуражи. Това е сериозен поглед към новостите в бранша, а също е обмяна на опит. Благодарение на Борис Стоименов, бивш председател на Съюза на птицевъдите, на конференцията през 1991 г. организирахме учредяването на браншовата организация в България. Подготвихме и създаването на списание „Птицевъдство“. Положихме много усилия, за да запазим тази конференция и се радваме, че интересът продължава да бъде голям. По традиция и сега участват представителите на фирмите изложители, които изнасят презентации, специалисти, учени, чуждестранни гости. Не трябва да изключим и това, че винаги има представители от администрацията на МЗХГ и БАБХ.

– Бихте ли представили в цифри какъв е вносът и износът на продукция за птицевъдния бранш през миналата година?

– По отношение на износа през миналата година нещата бяха по-благоприятни в сравнение с предишната година. При вноса се отчита тенденция за намаляване, което показва, че ние се справяме до голяма степен с пазара. При износа запазваме позиции по отношение на яйцата за консумация и яйцата за люпене. Изнасяме около 4 хил. тона повече птиче месо. Въпреки кризата изнасяме около 3400 тона втлъстен гъши дроб, което е сериозно количество. Има увеличение и при износа на сухи яйца – от 1364 хил. тона през 2016 г. на 2149.5 хил. тона през 2017 г. Предполагам, че тенденцията ще се задържи и през тази година очакваме по-голям износ както на бройлерно птиче месо, така и на патешко. За съжаление, при патиците цените рязко намаляха – както на черния дроб, така и на магрето.

– Каква е причината?

– Причината е, че вече има свръхпроизводство в Унгария и Франция. Цените паднаха много. Освен това в България се случиха някои неща, които не са много нормални – малките производители на патешко месо, които са и на патици въобще, се откъснаха от бившите си „майки“, т.е. от кланиците, където бяха интегрирани. Те започнаха сами да продават продукцията си във Франция и Испания. Разширяването на производството при патиците обаче доведе до използване на сгради, които не са регламентирани по Наредба 44. За съжаление, контролиращите органи не могат да смогнат да свършат работата си, тъй като вече има райони в страната с прекомерна концентрация на производители на патешко месо и черен дроб. В тези области много трудно се контролира движението на птиците.

Всички ферми за патици ли изнасят продукцията си?

 • Да, защото консумацията на патешко месо у нас е незначителна.

 • Означава ли това, че браншът отчита бум на малки производители на патешко месо през последните години?

 • Да, има бум на малки производители, но контролът на техните сгради е много труден. Може би това е една от причините за разширяване на периметъра на птичия грип. Едни предприятия, които не са регламентирани, не спазват и биосигурност, а биосигурността при птичия грип е на първо място, тъй като няма ваксина. Това е много сериозен проблем. В много от фермите не се спазват елементарни изисквания – там работниците не си сменят дрехите, нямат ями за дезинфекция за колите, ползват един и същ транспорт, с който са карани болни и здрави птици, и т.н. Спазването на предписанията на наредбите не може да се контролира при масово производство. Транспортът в по-голямата си част е на частни фирми, които нямат интерес да спират и да дезинфекцират колите, да правят профилактика. Всичко това остава на самия производител, който, ако е невежа, не знае, че този камион може да му донесе болест за следващата партида, дори предишната да е била здрава.

 • Значи са верни обвиненията към производителите на патешко месо, че са виновници у нас да има птичи грип?

 • Да, но там има друг проблем, който се подценява и това е, че птичият грип е всъщност кокоши. Той засяга с висока смъртност кокошия вид птици – фазани, токачки, пуйки, гълъби. А при патиците преминава по-леко и с по-ниска смъртност. Ниската смъртност заблуждава производителите, че има и някакво друго заболяване. Тъй като периодът на отглеждане е по-кратък отколкото при кокошките, и пораженията не са толкова големи. При това са поносими при високата цена на дроба и магрето. Но когато нещата отиват по-надалече, т.е. цената на тези продукти спада и продължава да върви надолу, възможно е голяма част от фирмите да фалира или да спре производството си. Друг сериозен проблем е, че в този периметър попадат и ферми, които имат висока биосигурност. Контактите са неизбежни, а заразата може да се пренесе от кучета, плъхове, от работници, от кости, които се използват за храна на животни. Това са неща, които на пръв поглед са невинни, а много от работниците в малките предприятия обикновено не са запознати с всички опасности.

– Адекватна ли е държавата по отношение на заболяванията по птиците, защото заради шапа по овцете вече търпим наказания от ЕК?

 • Въпросът с адекватност и неадекватност се политизира, което не е правилно, по простата причина че има закони и наредби, които сме длъжни да спазваме. Те са съобразени както с европейското, така и със световното законодателство. За 337 хил. птици, които са убити, някой да е разбрал, но за 200 овце затвориха три области и сега не могат да изкарат продукция никъде. Оттам нито мляко, нито овче сирене, нито агнешко месо, нищо не може да излезе сега. Става дума за Ямбол, Хасково и Бургас. Търговията крепи тези области. Какво ще правят с това сирене сега, като цяло лято са го правили и чакат да започне износът. И това са големи предприятия, които отиват по дяволите, защото са го купили това мляко, произвели са сирене. Всички овце, които унищожиха, не струват едно предприятие, което е убито, но шумът е голям. Знаете ли, че в Дончево работят над 400 души и те остават без работа. Социалният ефект понякога се преувеличава, защото ние съчувстваме на всички, а не мислим за себе си. Има заболявания по животните, които са опасни и за хората. Нещата не са безобидни. А дали е адекватно поведението на БАБХ, е друг въпрос. Без да ги защитавам, но ще кажа, че броят на специалистите за официален контрол в България с годините е намалял, защото най-лесно се отървават от контролните органи. Те са в периферията на агенцията, а не в ръководството и антуража му. Първо тях ги съкращават и намалението е огромно. Второ – на тях дават най-ниските заплати. Най-трудно се намират специалисти и дори работещите са отвратени от работата си. Заради ниската заплата търсят втора работа, но пак в техния бранш, и така се получават конфликтите. Който иска да намали администрацията – той не мисли. Администрацията не трябва да се намалява, тя трябва да се квалифицира, за да може да обслужва по-добре. Това важи за всички правителства. Те не квалифицират хората си, а ги съкращават. Винаги залагат по 10% съкращения и по тази логика досега не трябваше да остане никой. Това е най-жалкото нещо. Кой избива птиците в Дончево – избиват ги нашите хора и им дават по 50 лв. на ден, защото лекар никога няма да се хване за тези пари. Не ги инжектират, а ги убиват... В медиите нещата се представят състрадателно към потърпевшите, но никой не мисли, че освен него, има и други потърпевши. А тези, които са изпратени да извършат някаква работа, не могат да я вършат.

 • Има ли от миналата година досега някакво движение в бизнеса – да са създадени нови ферми или да има прегрупиране на фирми?

 • Има движение – има нови предприятия в яйценосно направление, има растеж при патиците в бройлерно направление, защото има външен пазар. Търсят се не тлъсти патици, а бройлерни, и за тях има пазар в Германия.

 • Да разбирам ли, че сега най-перспективен е патешкият пазар?

 • Досега беше, но вече не е.

 • Може би заради приятелския огън от страни в Европейския съюз и патетата, докарани оттам?

 • Ние бяхме втори по производство на патешки дроб след Франция. Унгарците пък са втори на гъши дроб. Не може да се конкурираме на този пазар, който е доминиран основно от Франция. Но и там консумацията намалява. Ако някой лекар реши и каже, че е много вреден патешкият дроб, свършено е с него.

 • Проф. Белоречков, сред хората се носи мълвата, че не трябва да купуват пилешко месо, но не само заради антибиотиците, а и заради хормоните. Дори лекари казват, че момиченцата влизат в луд пубертет още в трети клас заради хормоните в пилешкото.

 • По този въпрос имаме достатъчно данни, защото нашето производство е изследвано в европейски лаборатории. Първото нещо, което трябва да кажа, е, че от 1959 г. е забранено в целия свят използването на хормони в животновъдството, така че те не се използват дори в Америка. Храненето не е от моята компетентност, но ще кажа, че ако сравним храненето в периоди, когато имаше купонна система и не достигаше месо и храна за хората, тогава не се говореше за хормони. Сега децата поемат толкова много калории с най-различни снаксове, шоколади, бонбони и сладкиши, които тогава ги нямаше. Нямаше ги и разните консерванти и подобрители на вкуса. Лекарите го свързват с пилешкото, защото е най-лесното обяснение. За мен храненето е в основата на всичко. Храненето при птиците е по-добро от храненето при хората.

 • Защо твърдите това?

 • Защото всяка една рецепта, която е направена за птици, е балансирана за витамини, енергия, аминокиселини, минерални вещества и е съобразена и с възрастта на птиците, и с тяхната продуктивност. Това се неща, които комплексно никога не се правят при хората. Освен това всички птици са почти унифицирани – те имат от 5% до 10% разлика в живото тегло. При хората има разлика в пъти. Ако средният бройлер е 2,200 кг, означава, че един бройлер трябва да е 6 кг, а другият да е 1 кг, за да има такава голяма разлика. Такова нещо няма при птиците, но при хората го има. Същото се отнася и за храненето при децата. При птиците – няма разлика, защото са генетически изравнени, и второ – храненето им е близко до идеалното за дадената възраст, вид и продуктивност, защото може да се отглеждат за месо или за яйца.

Има ли контрол дали в малките ферми не се колят птици, които са получавали антибиотик и не е изтекъл карентният период?

 • При бройлерите няма малки ферми, защото те са тясно интегрирани с кланици и фуражни предприятия. Те изпълняват заръките на лекари и на специалисти зоонженери. Преди няколко години, когато нямаше толкова ферми за патици, откъснати от кланиците, самите кланици контролираха производителите. Но сега този контрол е намален, т. е. те вече могат да слагат в храната всичко, докато при бройлерите не могат да слагат нищо, освен фуража, който дават интеграторите. Примерно големите интегратори в Разград и Стара Загора, поддържат фермите с фураж, ваксини, медикаменти и т.н. Те дават указания и фирмите не могат да ги нарушат, защото иначе няма да им вземат пилетата. Ако се разбере, че дават антибиотици, няма да им изкупят продукцията. Затова дисциплината е много висока. В предприятията за бройлери се контролира много сериозно и всеки изпълнява задълженията си по договор. Преди и при патиците беше така, но сега има „свободни елементи“, които не могат да бъдат контролирани. При бройлерите и при кокошките носачки този проблем е изчистен. Там и дребните ферми получават пилета, които са вече ваксинирани и подготвени, за да ги отгледат до кокошки. Но целият проблем е при подрастващите. При кокошките никой не дава антибиотици, няма за какво. Ако дава антибиотик, ще има много проблеми. В миналото най-големи проблеми имахме със салмонелата. Тогава някои предприятия се опитваха да скрият салмонелата с антибиотици. Започнахме да ваксинираме за салмонела и въпросът приключи. На кокошките се дава само фураж и вода. Докато подрастващите се ваксинират – може да има 6-8-10 ваксини, в зависимост от района и от типа заболяване там. Но в този период ярките не са продуктивни. Дори да има някакъв антибиотик, карентният период е минал отдавна. Само здрави птици се купуват и нещата са много чисти от тази гледна точка.

 • При затварянето на големи предприятия заради птичия грип, има ли опасност по Великден да останем без български яйца?

 • Винаги има опасност за всичко, защото има непредвидими неща, които много трудно могат да бъдат предварително предвидени. Тази година очакваме резултатите да са по-добри, но статистиката показва, че през 2017 г. в България са консумирани 170,8 хил. тона птиче месо, което на 7,5 милиона население означава по 24,23 кг на човек. Средното за ЕС е 23 кг, т.е. ние сме в рамките на средното. Нашето производство е 104 хил. тона и вносното е още толкова. Износът е около 40 хил. тона. Разликата е 170, 8 хил. тона. При яйцата също имаме добра година и отчитаме ръст в потреблението, като на глава от населението имаме 158 яйца с черупка и общо със сушените яйца, т.е. вложени в индустрията, стават 228 броя на глава от населението, което е добър показател за консумацията в България.

 • Има ли някаква тенденция в консумацията на яйца?

 • Наблюдаваме, че яйцата за консумация, които са с черупка, се увеличават ежегодно и оттам идва по-големият ръст на производство.

 • Отчитате ли ръст в потреблението на яйца от свободни кокошки, или пък на биояйца?

 • Съществува тенденция на търсене на яйца от свободни кокошки, защото се смята, че това са кокошките на баба, което е грешно впечатление. В България има много малко на брой ферми за свободни кокошки и цената на яйцата им е значително по-висока. Има и друг момент – тези, които имат висока покупателна способност, не ядат яйца. Обикновено в другите страни хората от средната класа консумират яйца, а богатите – не, защото се страхуват от всичко. Слушат малко повече лекарите, а те имат силата да внушават неща, които невинаги са верни. Вие знаете историята за Дон Кихот и Санчо Панса. Когато правят Санчо губернатор и започват да контролират храната му, той се отказва от високия пост. Проблемът тук е по-сериозен, защото тенденцията е европейска. В Европа има мания за свободни кокошки и това е една от основните причини за разпространение на грипа. Кокошките, които са на свобода, се отглеждат на открито и имат контакти с външни птици. Там не може да се спазва елементарната биосигурност, която е необходима при тежки заболявания. Всъщност грипът тръгна от Западна Европа не толкова от прелетните птици, колкото от патиците и от свободно отглежданите кокошки. В резултат Германия, Франция, Холандия и Северна Италия бяха сериозно засегнати.

– С това ли се обяснява намаленият внос на птичи продукти у нас?

 • Има спад заради проблемите с фипронила и с грипа в Западна Европа. Полша пострада от салмонела и вероятно там са унищожени много птици. Ние внасяме предимно от Унгария и Полша. Нещо повече – откакто нашите митнически служби работят с програма за рискови стоки, доста търговци бяха ликвидирани, защото внасяха без ДДС. Явно ги озаптиха тези търговци и вносът понамаля. Импортът на яйца е по-скоро епизодичен – за Великден, за курортите, но вече по големите търговски вериги няма видимо вносни яйца. При птичето месо проблемът е същият. Вносното отива за преработка в колбаси или заготовки, които изнасяме в Гърция.

 • Има ли доказателства, че качеството на яйцата от свободни кокошки е по-добро?

 • Не може да има по простата причина, че птицата е така устроена, че за разлика от другите животни не преработва витамин Д 2 в Д 3, т.е. и да я изкарате на слънце, и да й давате Д 2, тя няма как да го направи Д 3. Птицата нищо не взема от слънцето и единственото, което може да поеме, е чистият въздух, защото в сградите има амоняк. Но тук проблемът е друг – през зимата тези птици стоят минимум между 12 и 18 седмици затворени в помещение. Тогава те са толкова свободни, колкото са и другите. А 18 седмици са почти 1/3 от живота им. Има и други проблеми, защото тревата, която консумират, пречи за създаването на дажба на птицата точно според изискванията, за да има добра продуктивност. Обикновено свободните кокошки имат много ниска продуктивност и себестойността на яйцата разбираемо скача нагоре. Точно тази тенденция ще се разтегля като ластик, защото има и други проблеми, свързани с почвата, със земята – на 1 свободна птица са необходими минимум 4 кв. метра площ. Изисква се много земя за такава ферма. Ние ще трябва да търсим земя от пустинята, за да храним свободно кокошките. Това противоречие с времето ще се изясни, защото нищо не се печели от свободно отглежданите кокошки. Хората живеят в апартаменти и никой не се плаши, че това не е хуманно.

 • Как да си обясним голямата разлика в цената при птичето месо – от 3 лв. до 10 лв. за килограм?

 • Разликата е между ДЮК и останалите бройлери. По принцип ДЮК не е бройлер, а от типа на средно бавно растящите пилета. Той се отглежда около 56 дни, докато бойлерите се отглеждат между 35 и 45 дни, а разлика от 2 седмици е сериозна. Второто е, че това е хибрид, който има жълта кожа. Преди у нас се отглеждаха много бройлери с жълта кожа, но в последните година навлязоха тези с бяла кожа, което създава илюзията за по-постно месо. При ДЮК подсилват жълтата кожа с царевица, птиците поемат повече каротин от храната и създават илюзията, че са много тлъсти. Понеже месото им е малко по-твърдо, става за готвене, докато бройлерите стават само за печене, но много хора не знаят това. А най-хубавите супи стават от кокошки.

Публикувана в Животновъдство

Добре балансираните смески осигуряват добър старт на младите птици

Ангел Рангелов

В практиката животновъдите често използват най-различни начини и комбинации за хранене на домашните животни и птици. Някои стопани предпочитат, докато животните са още малки, да използват готови заводски комбинирани фуражи или такива, смесени с житни зърнени фуражи. Пропорциите трябва да са такива, че да дадат добър старт за развитието им през първите 1-2 месеца, след което се преминава изцяло към хранене само с домашно направени смески. Други фермери използват концентрирани фуражи, които смесват най-често с царевица, пшеница или други зърнени култури. При добре съставени смески се получават много добри резултати, животните се развиват нормално. Тези, които са хранени по-икономично, изостават в растежа и често закърняват. Възстановяването на нормалното физиологично състояние е трудно, изисква повече средства и добиваната от тях продукция е със занижени стопански и икономически качествени показатели.

Причините за неблагополучните явления са различни и най-често се дължат на неправилното съотношение между компонентите в дневните дажби. Независимо от това какви фуражи се използват, те трябва да се допълват взаимно и

да се спазват следните изисквания:

* Дневната дажба трябва да съдържа достатъчно белтъчини от животински и растителен произход, съобразно с предназначението на животните и възрастта им – за разплод, за угояване, за производство на яйца и пр. В почти всички ръководства са описани храните, подходящи за всеки вид, и в какво съотношение, изразено в проценти, трябва да участват. Най-често това са зърнени фуражи, различни шротове, извара, обезмаслено мляко, кисело мляко, грах, бакла, кореноплодни, сено и други фуражи. В литературата се посочва и кои фуражи за кои видове животни са най-подходящи. Например от шротовете най-подходящ за птиците е соевият. Дажбите се изчисляват лесно с помощта на тройното правило. Една разлика от 5 – 10 % от предписаните в ръководствата норми няма да се отрази значително върху хранителната им стойност

* Дневната дажба да не съдържа прекомерно много енергия, мазнини и въглехидрати. Ограничете скорбялата, например царевицата, при животните за разплод, особено при птиците.

* Да съдържа достатъчно количество витамини и минерални вещества, които се дават във водата за пиене или с храната – зелена трева (паша, люцерна, детелина, тревни смески). Някои видове се нуждаят от допълнителни количества, които им се поставят в хранилките с варовици, креда, дикалциев фосфат, едър пясък за птиците и др.

В домашните дворове се отглеждат предимно дребни животни, най-вече птици. Ето защо

на птиците ще им обърнем по-голямо внимание

Тъй като те не могат да смилат и усвояват пълноценно зелените фуражи, с тях не трябва да се прекалява, особено при младите птици. Освен това по-големият им обем намалява хранителната стойност на дневната дажба.

След излюпването на малките пилета от всички видове домашни птици, в стомашното им съдържание остава малко неусвоен през ембрионалното им развитие жълтък от яйцето. Забавянето с подхранването с 24 часа няма да навреди, но колкото по-рано се захранят с фуражи и им се даде да пият вода, която е подсладена срещу дехидратиране, толкова по-бързо се резорбира остатъчният жълтък и растежът започва по-нормално.

През първите 7 – 10 дни младите приплоди могат да се захранят вместо със стартерна смеска с такава, съставена от ситно смляни царевица (30 на сто), ечемик (30%), овес (15 – 20%), пшеничени трици (10%), просо или пшеница (15 – 20%) и 3 на сто калциеви и витаминни добавки. От втория ден на 10 – 15 пилета могат да се дават по едно твърдо сварено яйце.

След 7-10-дневна възраст брашнестата смеска може да се разнообразява, като в нея се включват 25 – 40% царевица, 10 – 15% ечемик, 15 – 20% овес, 10% пшеничени трици, по възможност 10% фуражен грах, бакла, фий и други бобови храни. Желателно е смеската два се обогати с 10 – 20% шротове и 5% месокостно брашно. Като белтъчни добавки в дажбата могат да се добавят прясна суроватка, обезмаслено мляко, бирена мая, дрождиране на фуражите, покълнала пшеница или ечемик и пр., както и 0,3 готварска сол. Когато фуражите съдържат достатъчно белтъчини, витамини, а птиците разполагат с жизнено пространство, канибализъмът не се проявява. При финансова възможност на стопаните е добре да се комбинират домашно приготвените фуражи с висококонцентрирани смески от фуражните заводи, примесени с определен от завода процент царевица, пшеница, ечемик или друг зърнен фураж.

Публикувана в Животновъдство

Д-р Валентин Иванов, квмн

С настъпването на топлото време много стопани заредиха малките си инкубатори, за да се появи на бял свят първата партида пиленца за годината. По време на люпенето могат да се допуснат редица грешки, които да увредят ембриона и да доведат до неговата смърт

Умирането на ембриона в яйцето е

в резултат на множество причини

Когато стопаните са информирани за възможните грешки и пропуски, могат да бъдат предотвратени много загуби. Люпенето, освен икономическа, е и много емоционална дейност, тъй като на бял свят се появяват едни от най-крехките създания пиленцата. В една кратка поредица от материали ще ви представим най-честите причини за появата на неблагополучия при люпенето на яйцата.

Когато факторите на външната среда нямат хармонично въздействие върху организма, се стига до заболяване на добитъка. Същият принцип важи с пълна сила и за ембрионите в яйцата на птиците. Външна среда за зародиша представлява яйцето със съставните си части черупка, белтък, жълтък и др. От тази среда ембрионът получава необходимата за своето съществуване храна , както и биологични стимулатори, осъществяващи градивните процеси. Когато е нарушено взаимодействието между най-важния фактор храната и организма, с други думи, при нарушена трофика, в ембрионите на яйцата настъпват най-много заболявания, както и тяхната смърт. Това се получава, когато се инкубират непълноценни яйца, получени от птици, хранени неправилно с бедна на белтъчини, мазнини, въглехидрати, минерални вещества и витамини храна. Яйцата на такива птици имат непълноценен белтък и са бедни на витамини, минерални вещества, лецитин, лизоцим, метионин, триптофан и др. Тук е мястото да се напомни, че пълноценната дажба за животни и птици включва достатъчни по количество и качество белтъчини, мазнини и въглехидрати, както и подценяваните често минерали (минимум 50 на брой), витамини (минимум 16) и тримастни киселини. Повечето стопани знаят за значението на калция и фосфора, защото без тях кокошките снасят яйца с тънка мека черупка или тя изобщо отсъства. Но освен тези два макроелемента дажбата трябва да включва още желязо, манган, селен, йод, магнезий, бор, хром, натрий, кобалт и др. Единствено разнообразното хранене може да осигури цялата голяма гама от жизненоважни компоненти при хранене на птиците.

Ембрионите в яйцата, както и излюпените пиленца, могат да умрат и когато яйцата са много стари или са държани дълго време на студено. До смърт на зародишите се стига и когато яйцата са от птици, които са страдали от заразна болест, като пулороза, тиф, заразен енцефаломиелит, невролимфоматоза и др. Грешките при инкубирането също могат да доведат до смърт на ембрионите, като най-често допусканите са: прегряване или преохлаждане на яйцата, лоши хигиенни условия в помещенията, в които се извършва мътенето или в инкубатора, и др.

Профилактиката включва

избягване на всички причини,

които могат да доведат до умиране

на ембриона. Носачките трябва да се хранят правилно, с пълноценен, богат на витамини и минерали фураж, да имат възможност за движение на чист въздух и слънце в по-големи дворчета. Петлите също трябва да се хранят с витаминозен фураж, особено с такъв, богат на каротин. На един петел през зимата трябва да се оставят 8-12 кокошки.

Яйцата, които ще се използват за люпене, трябва да са само от доказано здрави родители. В инкубатора да се залагат само пресни яйца и не бива такива, престояли по-дълго от 4-6 дни на студено (например в хладилника), при температура 2-3 градуса. Процесът на инкубиране трябва стриктно да се следи при постоянен контрол на инкубатора по отношение на температура и влажност, а яйцата трябва да се обръщат поне 3-4 пъти в денонощието. Съвременните инкубатори обръщат яйцата автоматично. Между отделните излюпвания инкубаторите трябва щателно да се измиват и дезинфекцират.

Кои са най-често срещаните заболявания при ембрионите

Хондродистрофията е едно от често срещаните състояния при люпене на яйца. При тази болежка настъпват смущения в образуването на хрущяла и костите, вследствие на което се стига до деформации и уродства на зародиша в яйцето. Заболяването се явява най-често вследствие недостиг на фосфор, витамин Д и микроелементи (манган и йод) в яйцето. Причина за това може да е непълноценно хранене на носачките, както и вследствие на прекомерно хранене с маслодайни семена или на инфекциозни и други възпалителни процеси, засягащи яйчниците (например тиф).

Ембрионът има голяма глава (макроцефалия) и човка, закривена като клюн на папагал (при недостиг на манган). Костите на крайниците са скъсени и удебелени (микромелия), а кожата е едематозно отекла.

Профилактиката включва правилно хранене на птиците, чиито яйца са предназначени за разплод. Особено внимание трябва да се обръща на редовното включване в дажбата на витамини и минерали (манган, йод, калций и фосфор). Това се постига бързо и лесно с използването на витаминно-минерални добавки, премикси и др. препарати – Промотор, Медистрес, Ампросол и др.

Висцерална подагра. Подаграта е добре позната на много хора, но малцина може би подозират, че и птичият ембрион може да страда от тази опасна болежка. Върху лигавицата на черния дроб, сърцето и бъбреците на зародиша се отлагат урати, вследствие нарушаване обмяната на веществата и при недостиг на витамините А и Д в яйцето, когато птиците се хранят едностранчиво с беден на витамини и минерали фураж. Всичко пак опира до храненето. Описаните по-горе органи на ембриона са като посипани с бял прах – отложените урати. Уретерите са запълнени със същата белезникава, гъста като крем маса. Профилактиката е същата, както и при предното страдание – отстраняване на грешките в храненето.

Прегряване на ембриона. Заболяването е в резултат от прегряването на яйцата при лоша вентилация на инкубатора. Ако това се случи в по-ранен етап от развитието на зародиша, настъпват уродства. При по-късни прегрявания ембрионът може да се развие напълно, но излюпеното пиленце показва характерен опистотонус– изкривяване на главата нагоре и назад към гърба. При аутопсия се установяват кръвоизливи в мозъка и други органи (по ендокарда, в бъбреците и др.). Профилактиката включва стриктно следене на температурата в инкубатора и осигуряване на подходяща вентилация.

Публикувана в Животновъдство

Минифермата не изисква големи капиталовложения. Ако се спазват определените ветеринарни изисквания за всеки вид птици, ще имаме диетично и вкусно месо

Интересът към отглеждането на птици през последните години се увеличава. Причината, от една страна, е икономическа, а от друга, – стремежът да се храним с истинска и пълноценна храна. Диетичните и вкусови качества на месото на пуйките са известни на всички. Те са едри птици: женските обикновено достигат тегло 6 – 7 кг, а мъжките – 12 – 13 кг и повече. Основната трудност е взискателността на птицата към начина на отглеждане. Това важи особено за малките. Те са склонни към инфекциозни заболявания. Най-сигурният начин да се сдобиете със здрави пуйчета е да ги вземете от проверена ферма, а не от случаен стопанин.

Фермата за отглеждане на пуйки може лесно да се превърне в печеливш бизнес.

Правилата за отглеждане на пуйки

са подобни на тези за отглеждане на бройлерите. При пуйките се изисква по-строг контрол на температурата и влажността на въздуха в помещението. Задължително е използването на висококачествени постелки, които редовно се сменят.

Как да изберем пилетата?

Отличителни признаци на здрави пуйки са:

- чиста и суха перушина;

- бистри, блестящи очи;

- силни крака и клюн;

- крила, притиснати към тялото;

- чиста клоака;

- мек, стегнат стомах.

Пуйчетата, както и здравите пилета и гъсета, се движат активно, охотно се хранят, реагират на силни звуци. Трябва да се има предвид обаче, че те все още са много беззащитни и трябва да се транспортират много внимателно.

Грижи за пуйчетата

Еднодневните пуйчета могат да бъдат поставени в кутия, с постелка от сено, дървени стърготини или здрава, издръжлива тъкан (старите вестници не са подходящи!).

Оптималната температура за тях през първите пет дни е от 35 до 37°С. За 10-дневните е около 30°С. За едномесечни пуйчета е около 23°С. Не трябва да се допуска рязка промяна на температурата. Освен това трябва да се има предвид, че за едномесечните пуйчета голям проблем е високата влажност в помещенията.

През първата седмица е добре пуйчетата да се хранят с предварително добре обработена храна, за да се избегнат нараняванията на човката. Могат да им се предлагат твърдо варени яйца, нарязани на ситно и смесени с премиксите, с накълцани наситно коприва и лук. Храненето трябва е на малки порции на всеки 3 – 4 часа.

От втората седмица се добавят малки порции от зърнени храни, мляко или цвик, извара и зеленчуци. От 20-ия ден кашата може постепенно да се замени с натрошена пшеница, царевица или грах. Постепенно трябва да се увеличават обемите на консумираните зелени фуражи, като се има предвид, че на 6-месечна възраст пуйчетата трябва да консумират до 150 г на ден.

Неизядената храна трябва веднага след храненето да се прибере. Водата за пиене винаги трябва да е чиста. Използваните поилки да са направени така, че пуйчетата да не могат да паднат в тях и да се мокрят.

Пуйките са много взискателни и капризни към условията на отглеждане. Задължително трябва да им се осигури дебела и суха постелка. Проветряването на помещенията да се извършва само когато птиците не са там, а през зимата – когато няма силен вятър. В птичарниците трябва да има сандъчета със смес от пясък и пепел. Отделно да има хранилки със смлени мидени черупки и креда.

Когато се отглеждат пуйки в домашни условия, за да не затлъстяват птиците, трябва да им бъде осигурено пространство за разходки и да им се дават възможно най-много сочни зелени фуражи.

При храненето на възрастните птици със сухи смеси дневните дажби трябва да бъдат изчислени по следната схема: за пуйките – по 250 грама, а за мъжките птици – 350 г. Не се скъпете да добавяте към смеските рибно и месокостно брашно, витаминни добавки, премикси. Направените допълнителни разходи ще се възвърнат.

Публикувана в Животновъдство

Европейската комисия одобри схема на държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“, която е с регистрационен номер SA. 47026.

  Помощта е с период на действие 2018-2022 г.

  Максималният бюджет за срока на прилагане е 172 764 450 лв. за следните мерки:  
   - Мярка А. Използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг;
  - Мярка Б. Осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10% над задължителния стандарт;
   - Мярка В. Подобряване на условията за хуманно отношение към птиците по време на транспорт (само за доставки до кланицата);
   - Мярка Г. Намаляване емисиите на амоняк с 30 % (гарантиране на концентрация на NH3 до 14 ppm), чрез добавяне в постелята на силикатни минерали (перлит, алуминосиликати – каолин, бентонит, зеолит (клиноптилолит) и др.) 

Земеделските стопани се задължават да прилагат мерките в срок от 5 години.

Помощта е предназначена за регистрирани земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, предприятия,  ангажирани в първичното производство на селскостопанска продукция и за активни земеделски стопани. Изискване е предприятията да не са в затруднение, както и  стопанисваните животновъдни обекти да са регистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Публикувана в Животновъдство

Птицевъдството е било най-бързо растящият селскостопански сегмент във Великобритания през финансовата година, приключила на 31 май 2017 г., сочат данни на министерството на околната среда, храните и развитието на селските райони на страната, цитирани от електронното издание Meatinfo. БРОЯТ НА ПТИЦИТЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Е ПРОДЪЛЖИЛ ДА НАРАСТВА И СЛЕД ТОВА, като темпото се е ускорило до 5,3%, достигайки 182 млн. през юли 2017 г. спямо същия месец на предходната година. Към същата дата при овцете е отчетен ръст от 2,6%, при свинете – от 2,1%, а при едрия рогат добитък дори е регистриран спад от 0,3%.

Разширяването на птицевъдния сегмент е следствие от увеличаването на броя на пилетата, отглеждани за месо, с 6,3% до 118 млн. По този начин за последните 2 години броят на бройлерите е нараснал с над 10 млн. Общото увелиние на при останалите видове птици за последната година е едва 0,8%, или 11,2 млн. броя, от които 4,6 млн. кокошки-носачки, 4,1 млн. пуйки, 2,3 млн. патици и 160 хил. гъски.

Сред най-неочакваните статистически показатели е увеличеването на работещите във фермите с 1,7% до 474 хил. души, особено като се вземе предвид разширяващото се разпространение на технологиите в селското стопанство.

Публикувана в Животновъдство

Държавата и в частност - земеделското министерство и БАБХ, трябва да вземат спешни мерки, защото пораженията ще бъдат страшни, обявиха птицевъди

Лили Мирчева

Очаква се много по-страшна вълна от птичи грип да достигне до България и то с последици като в Китай, където има и човешки жертви. Ние, производителите, трябва да убедим хората в земеделското министерство и Българската агенция по безопасност на храните, държавата незабавно да вземе мерки,

защото пораженията ще бъдат страшни. Това заяви Пламен Челебиев, собственик на стопанство за производство на патици и месни деликатеси край Хасково по време на XXXIX-та научна конференция на птицевъдите, която се проведе от 17 до 20 октомври в Пловдив. По думите на Челебиев България трябва да предложи в Европейската комисия за година-две да се премине към ваксинация на птиците. „Преживяхме това само преди 7-8 месеца. Заразата лети по въздуха и прониква навсякъде, не може да се спре“, коментира още Челебиев. Ако заболяването рецидивира и сега, ще е пагубно не само за бизнеса на птицевъдите, но и за здравето на хората.

„Опасността нараства с идването на студеното време и се очаква отново да възникнат проблеми с инфлуенцата. Не е ли целесъобразно Министерството на земеделието и храните като принципал, да премине към употреба на ваксини срещу заболяването“, предложи и друг птицевъд - Васил Василев. По думите му болести по птиците като инфлуенца, вирусен хепатит и други, водят до големи икономически загуби за фермерите. „Доказано е, че тези болести само с биосигурност не може да се преборят. Дори и там, където птиците живеят в абсолютно затворени помещения, пак се заразяват. Доказателство са случаите в промишлените ферми в Холандия, където унищожават всички птици, за които има съмнения, че са болни, но болестта се явява отново“, коментира Василев.

Затова птицевъдите настояват Европейската комисия да приеме спешни промени в законодателството относно сигурността по хранителната верига. В момента всички държави в Общността, които преминат към ваксинация на птиците заради някое заразно заболяване, търпят ограничения не само на европейския пазар, но и в търговията с трети страни. „Какво би станало ако ние поискаме разрешение от Европейската комисия и ни разрешат да ваксинираме за инфлуенцата? Това значи, че от България продукция не може да излезе нито в ЕС, нито в трети страни. Защо тогава са ни кокошките, бройлерите и патиците“, риторично попита Пламен Челебиев останалите участници в дискусията. По думите му производството на разплодни яйца за бройлери в България, освен за нуждите на местното производство, е предназначено основно за експорт. Без износ родителските ферми, за стокови носачки за яйца, както и тези за производство на бройлери, е по-добре да затворят.

Най-големите фирми за птиче месо у нас изнасят около 50-60% от продукцията си. Около 40% от яйцата, произведени в България, също се изнасят. „Ако махнем външния пазар, цената в България би била катастрофално ниска и за нула време ще изпразним новите модерни ферми от съдържание“, обясни още Челебиев. Той даде пример с Италия, която в миналото е ваксинирала птиците заради инфлуенца и съответно е получила забрана за износ от ЕК. „Вече 10 години не могат да се изправят на крака техните най-големи производители с над 7-8 милиона кокошки. Бяха пред банкрут, защото забраниха износа. Тогава в Италия прецениха за известно време да ваксинират птиците и сметнаха, че износът не е толкова важен. Оказа се че е важен за всяка страна в ЕС“, коментира още Челебиев.

„Европейската комисия предпочита да убива птиците вместо да ги ваксинира на този етап“, каза в отговор на птицеприозводителите проф. Георги Георгиев от „Център за оценка на риска по хранителната верига“ към БАБХ. По думите му има ваксини за инфлуенца, които се предлагат в Европа и Азия. С разрешение на Еврокомисията сега в Италия и Португалия птиците се ваксинират. Експертът е на мнение, че трябва да има огромна мрежа от лаборатории, които непрекъснато да следят дали продължават да циркулират вируси, след като се прилагат ваксини. Той припомни, че в 40 щата на САЩ през 2014-2015 г. бяха убити над 20 милиона патици и пуйки заради заразата. Но по-страшното е, че освен от птичи грип, има редица още опасни заразни болести по птиците, които бързо се разпространяват заради високата концентрация на производството им в Европа.

„В крайна сметка най-големите държави в ЕС трябва да решат какво да предприемат тази година, защото са необходими огромни усилия и средства за преустройство на целия сектор на птицевъдството. Трябва да има лаборатории. Без документирана диагноза, без да се отворят очите на производителите от какво боледуват птиците им, решение на проблема няма да има“, коментира проф. Георгиев. По думите му не е нормално в XXI век единствена мярка да е „заогробването“ на птиципри условия, че има диагностични лаборатории.

Засега това е единствената мярка, която ветеринарните власти предприемат. Само преди дни във ферма за патици в добричкото село Стефаново откриха огнище на инфлуенца, тип А. След заседание на областната епизоотична комисия, местното ръководство реши да бъдат унищожени всичките 11 000 птици във фермата. „Определени са две зони - трикилометрова и десеткилометрова, в които се забранява търговията и превозването на птици и яйца за люпене. Стопаните на животни в района са предупредени да ги държат затворени в помещения, както и да съхраняват фуражите на закрито“, допълват от областната управа. Достъпът до района на фермата за патици е напълно забранен и там вече е поставен полицейски пост.

Проверяват се фермите за патици

Опасяваме се да не се повтори миналогодишната история, заяви проф. Димитър Белоречков, председател на Съюза на птицевъдите в България на Управителен съвет на Съюза на птицевъдите

разгледахме състояние на страната по отношение на опасността от птичи грип и какви мерки да предприемем, за да реагираме адекватно. Има опасения, че е възможно да се повтори миналогодишната история. В това отношение - да сезираме БАБХ и другите отговорни фактори, за да може да се направи предварителна програма за евентуално предпазване от опасността.

Започват да се проверяват фермите за патици. Тъй като те се отглеждат на открито и може да бъдат контактни с дивите птици, както и с други ендемични птици като врабчета, бухали, кукумявки, орли и т.н.

Трябва да се направи по-сериозна преценка от органите на БАБХ дали фермите отговарят на изискванията по новата Наредба 44, която предвижда определени правила по отношение на облекло, на ями за дезинфекция, на ями за тор, които трябва да се направят след опразване на помещенията и други.

Трябва да знаем дали съществува план за бързи мерки в случай на зараза от птичи грип. Дали имаме достатъчно тестове за проверка в лабораторията, тъй като през миналата година имаше дефицит на консумативи. Трябва да знаем дали

са осигурени средства за евентуално унищожаване на птици, ако има масова зараза, дали има средства за компенсация на загубите.

Това са актуални проблеми, които трябва бързо да се разрешат, за да не се повтори историята от миналата година. Тогава нещастията за птицевъдите започнаха през ноември-декември и продължиха до края на април месец. Ние се тревожим, защото всичко това е свързано с българския износ на птицевъдна продукция. При появата на такова заболяване има опасност да бъдат блокирани границите за определени страни - дали ще бъдат яйца да консумация, яйца за разплод, дали ще е птиче месо или други продукти като черен дроб, месо от патици и т.н., опасността е голяма.

Управителният съвет на нашата организация реши да сезира държавните органи, за да се предприемат превантивни мерки.

Публикувана в Животновъдство
Страница 1 от 4

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта