Четвъртък, 23 Януари 2020 09:57

Практика - теория

Подхранване на пчелите след зазимяването им трябва да се прави много внимателно  Някои подробности, които правят намесата на пчеларя дори нежелателна

Милан Стоянов
Състоянието на пчелното семейство е в пряка зависимост от количеството и качеството на храната. Наличието на хранителни запаси по всяко време в кошера е един от принципите за продуктивно управление на пчелното семейство (К.Я.Фарар). Силата на пчелното семейство е пропорционална на количеството на храната в гнездото. Вл. Малихин подчертава, че
КАЧЕСТВЕНАТА ХРАНА В КОШЕРА ИГРАЕ ОСНОВНА РОЛЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ИМУННАТА СИСТЕМА НА ПЧЕЛИТЕ, А НЕДОСТИГЪТ ПОРАЖДА БОЛЕСТИ
От храненето зависи цялата физиология - обменните процеси и продължителността на живота. Гладът понижава имунитета и позволява на болестите фатално да шестват в незащитения организъм. Когато няма достатъчно прашец в храната, настъпва смущение в работата и живота им (теглото на пчелите намалява, майките престават да снасят, изхвърлят се личинките и яйцата от килийките или настъпва канибализъм). Ако пролетта пчелите останат без храна, те рано излитат, опитвайки се да намерят нектар, което обикновено води до тяхната гибел.
Само естествената храна е истинска и пълноценна. Медът е най- доброто средство за активизиране на пчелите. Подхранването на пчелите е системна грижа на пчеларя. Наблюденията сочат, че на много места те започват още през първите по-топли дни на януари.
Какво се случва в пчелното гнездо като резултат от зимното хранене на пчелите и какви са резултатите за състоянието на пчелното семейство?
Зимното подхранване е силно дразнение за пчелите. При всички случаи на нарушаване на спокойствието в пчелното кълбо пчелите стават по-активни: засилва се обмяната на веществата, рязко се увеличава температурата в гнездото, нараства консумацията на храна и отделянето на вода и въглероден двуокис, изостря се инстинктът за размножаване. Майката започва да осеменява. Ранното яйцеснасяне, стимулирано от зимното подхранване, е причина семействата да излизат от зимуването с физически слабо развити млади пчели. Зимното хранене е и предпоставка за негативни здравословни последици за пчелите. Когато се задвижват биологичните процеси в живота на пчелите от изкуствени фактори в неподходящо време, резултатите за състоянието на пчелното семейство са негативни.
Днес с тревожна актуална сила звучат думите на Е. Бертран:
„Зимата, ако не за пчеларя, то за пчелите е дадена за отдих и спокойствие и ние сме длъжни да им го осигурим”
В пчеларската дейност е установена практика да се извършва пролетно подхранване на пчелите след очистителното облитане, щом в природата се появи прашец. Подбудителното подхранване се прилага през втората половина на март и началото на април.
То, ако го налага необходимостта, се извършва внимателно: пчелите се устремяват да търсят неочаквано появилият се източник на храна и слабите семейства, които трудно организират защитата си, биват ограбвани. Добре е да се подхранва с количество, което да се консумира през нощта. При подхранване на слабите семейства може да се достигне до нарушаване на съотношението между силата на семейството и пилото: при настъпване на внезапно застудяване пилото остава непокрито, то се простудява и заболява от европейски гнилец.
При ранното пролетно подхранване може да настъпят и други негативни последици:
 Ако се установи по- продължително топло време, семействата се развиват преждевременно и изпадат в роево състояние. То поражда напрежение, поглъща време и обрича медосбора;
 Пчелите не разтварят захарта с вода от медовата си гушка, а със слюнка от глътъчнта и гръдната си жлеза. Усиленото отделяне на слюнка води до физиологическо изтощаване на пчелите;
 Преработката на захарен сироп изморява пчелите и съкращава живота им;
 При даване на семейството на рамка с мед до питата с пило семейството изживява ефекта на разширяване, без да се накърнява топлинният режим в гнездото, което би се получило, ако разширяваме с внесени пити от склада. Поставянето на пита с мед до пилото предотвратява задържането на развитието на пчелното семейство, което може да стане при подхранване с твърда храна над гнездото, което от своя страна е предпоставка за ограничаване на свободната площ за осеменяване чрез запълване на свободните килийки от внесената храна.
Ако сме зазимили биологично защитени пчели (с достатъчно количество мастна тъкан, качествена млада майка, с оптимален числен състав от около 30 000 пчели, с добър имунитет и са снабдени с достатъчно количество храна),
РАННОТО ПРОЛЕТНО ПОДХРАНВАНЕ Е ПОВЕЧЕ ВРЕДНО, ОТКОЛКОТО ПОЛЕЗНО
Противниците на пролетното подхранване подчертават, че то е твърде трудоемко и се отразява неблагоприятно на семействата – изстудява се гнездото, дразнят се пчелите, подмамват се от даваната храна и излизат в студено време да я търсят, загивайки.
Ненужното и безразборно хранене на пчелите може да породи тежки проблеми и е в разрез с ефективното управление на пчелните семейства. Често пъти по- добре е да отнемем от храната на пчелите, отколкото да им дадем.
Още преди около два века значими представители на пчеларството виждат в храненето на пчелите едно зло, към което трябва да се прибягва само тогава, когато го налага необходимостта (Л.Л.Лангстрот). Подхранването на пчелите е отговорен момент, който зависи от състоянието в кошера и климатичните условия. Храненето на пчелите и ограничаване на снасянето на майката крият резерви, които са възможност за повишаване на добивите и ефективността от труда на пчеларя.

Публикувана в Пчела и кошер
Понеделник, 10 Юни 2019 11:57

Отстраняване на излишната влага

Когато искате да поддържате здрави и силни семейства е необходимо да използвате опита, натрупан в годините

Петър Бонев, Горна баня
За успешното иззимуване, освен качествена храна и достатъчна като количество, от гнездото, в което зимуват пчелите, е необходимо да отстраним и излишната влага. При консумацията на хранителните запаси се отделя влага, която нараства неимоверно при появата на пило. Допустимата влага в гнездото е 65-85%. Над тази стойност дъното на кошера се покрива с умрели влажни пчели. Препоръката, през зимата входът да се оставя отворен на толкова сантиметра, колкото са питите, а отворът на хранилката да се закрие с пропусклива материя, невинаги създава условия за отделяне на излишната влага, особено при по-силните семейства. При отворен горен и долен вход се отделя до голяма степен излишната влага, но заедно с това се отделя и голяма част от топлината, която трябва да се компенсира с консумация на хранителни запаси. Напоследък много се говори за прилагане на мрежесто дъно вместо плътното такова. По такъв начин независимо от вида и положението на покривните материали, които също са елемент от вентилацията, влагата ще бъде напълно отстранена на принципа на изравняване с външната влага. Обаче поради големия отвор отдолу, обменът или движението на въздуха от гнездото и външната среда става по-бързо и колкото външната температура е по-ниска, толкова по-бързо температурата в гнездото извън кълбото, ще се изравни с външната.
ВЪЗНИКВА ВЪПРОСЪТ ЗА ГОЛЕМИЯ РАЗХОД НА ХРАНА

Знаем, че при зимуването независимо от външната температура, в кората на кълбото се подържа 8 градуса, а вътре в центъра където е майката – около 24. Ако външната температура падне примерно минус 15-20 градуса, независимо от уплътняване на кълбото, необходимата температура на кората и вътрешността, пчелите ще постигнат с усилена консумация на зазимената храна. Ако тя е недостатъчна, пчелите няма да умрат от влага, но ще загинат от глад, ако не се подхранят своевременно, което обикновено, ако се извършва, става със захарни питки. Пчелите в такъв случай, много се изтощават, защото за разграждане на захарта от питката, по това време, ще ползват мастното си тяло.
В естественото жилище - хралупата, при наличие на изгнил чеп по височината на гнездото, ако през лятото поради топлината, пчелите не го запрополисват, то през есента преди зазимяването обезателно го затварят, при положение, че има вход под образуваното кълбо. Привържениците на горния вход обосновават ползата от затворен долен вход с това, че въглеродният диоксид, отделящ се при издишването на пчелите, се разполага в долната част на кошера, понеже е по-тежък от въздуха. По този начин се забавят жизнените процеси на пчелите и зимуването протича по-добре. Това е вярно, но се отнася за въглеродния диоксид, който се намира вътре в кълбото, а не за този на дъното. Колкото температурата е по-ниска, толкова повече кълбото се свива и кората му се уплътнява, като се увеличава концентрацията на този газ в него. Затова жизнените процеси в организма на пчелите се забавят. Затопли ли се времето, кълбото се разпуска, излишният газ излиза и се наслагва по дъното, откъдето се извежда навън през прелката.

(Следва)

Публикувана в Пчела и кошер
Понеделник, 09 Юли 2018 09:53

Третиране с билки

Блатен аир в ролята на средство срещу акара

Петко Пурчев, Плевен
Не трябва да се забравя, че презимувалия акар Varroa destructor е застарял, слабо се фиксира на пчелите и количеството броят му може да бъде намален с билки, комбинация от етерични масла и органични киселини. От голямо значение е, че използването на билки за третиране на пчелните семейства срещу голяма гама от заболявания не изисква големи финансови разходи, а също така адаптивността на акара към тях е слаба.
Блатният аир (Acorus calamus), познат още като акорус, ароматна тръстика, е многогодишно тревисто растение, достигащо метър и половина на височина. Аирът има дебело, „брадавично“, пълзящо, цилиндрично коренище, отвън – жълто-зелено, а отвътре – поресто. Стеблото е изправено, с вдлъбнатина от едната страна, неразклонено, високо до 120 сантиметра. То е оцветено червеникаво в основата си. Цветовете на аира са незабележими на вид: жълто-зелени, събрани в дебел, до 10 сантиметра дълъг кочан. Цъфти от края на май до юли. Има пикантно-горчив аромат.
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Блатният аир произхожда от Северна Азия. През средните векове е отглеждан и на Балканския полуостров. Сега се среща рядко, явно подивял, по блатистите, мочурливи места, в бавнотечащи води. У нас плодовете не узряват, поради което се размножава вегетативно. Находищата има в Софийско, Самоковско, Казанлъшко, край р. Искър, р. Дунав. В диво състояние е разпространен в много райони на Азия и в приатлантическите части на Северна Америка.
ВРЕМЕ И НАЧИН НА БРАНЕ И ЗАГОТОВКА
Използват се корените. Те се събират късно на есен или на пролет. Корените е най-добре да се откопаят с вили, измиват се в хладна вода, режат се на парчета с 10-15 сm дължина, изсушават се на въздух, а след това се доизсушават на температура под 30оС в проветриви помещения или в сушилня. Това се прави с цел да не се изпари етеричното масло. Правилно приготвената дрога е жълтокафява отвън, а отвътре - бяла.
Коренищата се използват за приготвяне на лекарствени запарки.
Запомнете: след откопаването на коренището трябва да се оставят неговите тънки леторасти, за да може от тях да израснат нови растения!
ХИМИЧЕН СЪСТАВ
Етерично масло от блатния аир (Oleum calami), се получава от коренищата на рестението, което се състои от d-α-пинен, d-камфен, d-камфор, борнеол, евгенол, метилевгенол, азарон, кариофилен, куркумен, гвайен, селинен, каламен, калокорен, изоакорон, каламендиол, калорен, проазулен и въглерод с неизучен състав. В коренището се съдържат още горчивият гликозид акорен, алкалоидът каламин, дъбилни вещества, витамин С, скорбяла, слузни вещества, смола и др.
Носителя на етеричното масло от блатния аир е азариновия алдехид. Маслото се получава от надробените пресни или сухи корени на аира с помощта на дестилационна система под въздействието на пара, като рандема е 1.5-2.5%. Етеричното масло от блатния аир притежава антимикробна активност в отношение на ред микроорганизми.
Основните производители на етерично масло от блатен аир са Русия и Франция.
БИЛКА И ПОДПРАВКА
Внимание! Някои европейски и азиатски разновидности на блатния аир (без диплоидния) съдържат канцерогенното и плодоувреждащо вещество асарон, което представлява до 80% от 9-те % етерично масло в коренището.
Още индийските лекари го използвали, а древните гърци и римляните научили за него от арабските и финикийските търговци. Споменава се и по време на походите на Александър Македонски в Индия.
БЛАТЕН АИР И ПЧЕЛАРСТВОТО
Аира съдържа горчивия гликозид акорин, етирично масло (~ 1.5%), дъбилни вещества. Освен това, както корените, така и листата му са богати на фитонциди. Действа противобактериално и противопаразитно, подобрява дейността на пчелите. Етеричното масло, което се съдържа в корените му има аромат към който акара проявява непоносимост.
Голяма част от пчеларите смятат, че повечето от билковите препарати слабо действат върху биологията на Varroa destructor. Неправилно се смята провеждането на третирания в студено и влажно време, когато растенията не издват своята специфична миризма. Желателно е на дъното но кошера да се сложи мрежесто дъно с лепкаво мазило за прихващане на акара.
За борба с вароатозата се използва настойка или отвара , приготвени от корените на аира. Дават се на пчелите заедно със сиропа. Рецептата е следната: вземат се 25 грама сухи корени и се заливат с 250 грама спирт (60о). Отлежава 7-8 дни. На един литър сироп се добавя 1 супена лъжица от получената настойка.
МЕТОДИ ЗА БОРБА СРЕЩУ ВАРОАТОЗАТА С ПОМОЩТА НА БЛАТЕН АИР
За успешната борба се използва настойка или отвара от корените на блатния аир. Етеричното масло (Oleum calami) също действа върху акара Varroa destructor. Някои руски пчелари съобщават, че с успех използват блатния аир за борба с акара, като акарацидната активност е в пределите на 48-72%.

РЕЦЕПТИ
1 За приготвянето на настойката се вземат 20 g сухи корени и се заливат с 200 ml 60о етилов спирт (Spiritus Aethylicus) и се оставят в продължение на две седмици да се получи съответната екстракция. На 1 L сироп се добавя по 25 ml от настойката. 
2 За приготвянето на настойката се вземат 20 g сухи корени и се заливат с 200 ml вода, загрята до 90°С, като се оставя да отлежи на тъмно в продължение на три дни. Към 1 L от сиропа се добавя по 50 ml от настойката. С подобен сироп пчелните семейства се подхранват през пролетта, започвайки от 15 март, като на едно пчелно семейство се дава по 5-7 L сироп. 
3 Към 20 g от дрогата се заливат с 200 ml вода, загрята до 90°С, като се оставя да отлежи на тъмно в продължение на три дни. Към 1 L от сиропа се добавя по 30-60 ml от настойката. Третирането се извършва в продължение на един месец, използвайки по 0.5-0.8 L от лекарството на пчелно семейство. 
4 Към 20 g от дрогата се заливат с 200 ml вода, загрята до 30-35°С, като се оставя да отлежи на тъмно в продължение на три дни. Към 1 L от сиропа се добавя по 50 ml от настойката. Третирането се извършва в продължение на един месец, използвайки по 0.5 L от лекарството на пчелно семейство.

Публикувана в Пчела и кошер
Четвъртък, 01 Март 2018 16:36

АпиБиОксал срещу вароатозата

Как да гарантираме чистотата и дозирането на оксаловата киселина за идползване при пчелните семейства?

В последните години много се говори, често се използва, но как се закупува и доколко е чиста оксаловата киселина за приложение в пчеларството. Тези тънки моменти в прилагането на изходния продукт са отстранени или по-точно правилно разработени за приложение в един от новите продукти на италианска фирма. Става въпрос за регистриран ВМП в България, който позволява ефективно противодействие на акара, без да се допускат странични замърсявания и предозиране в приложението. По-долу е дадено краткото описание на този продукт, разпространяван и използван в България.
API-Bioxal
Съдържание: Прах за употреба във вътрешността на пчелни кошери. Бял фин прах.
Всеки грам съдържа 886 mg/g прах за употреба във вътрешността на пчелни кошери
Активна субстанция:
Oxalic acid dihydrate 886 mg (еквивалентно на 632.70 mg anhydrous)
Ексципиенти: Колоиден силициев диоксид хидрат, Глюкоза монохидрат
Терапевтични показания: Лечение на вароатоза (Varroa destructor, паразит по Apis mellifera).
Противопоказания: Няма.
ApiНеблагоприятни реакции: Пчелното семейство може слабо да се възбуди след третиране. След третиране с продукта може да се наблюдава увеличена смъртност на възрастни пчели. Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в този етикет или мислите, че ветеринарномедицинският продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар.
За кои е предназначен ВМП: Медоносни пчели (Apis mellifera).
Дозировка, метод и начини на прилагане:
За употреба във вътрешността на кошера. Продуктът трябва да се използва, както следва:
A) Дозировка и метод на прилагане чрез накапване: Отворете пакета, изсипете всичкия прах в указаното количество сироп (вода и захар в съотношение 1:1) и смесете до разтваряне. Концентрация на разтвора: 4,2% w/v оксалова киселина в 60% w/v захарен сироп (т.е. един пакет от 35 g в 500 ml захарен сироп, съставляващ 308 ml вода и 308 g захар). Пакет 175 g: разтворете в 2,5 l сироп (лечение за около 50 пчелни кошера). Лечението трябва да се извърши с едно прилагане. Необходимата доза е 5 ml на ред (пролука между горните греди на рамките) от пчели. Продуктът трябва да се прилага със спринцовка по дължината на всеки ред пчели. Максималната доза е 50 ml на кошер. До две третирания на година (през зимния и/или пролетно-летния сезон).
B) Дозировка и метод на прилагане чрез изпаряване: Използвайте устройство с електрическо съпротивление за изпаряване. Напълнете тавата на изпарителя с 2,3 g от продукта. Поставете устройството на входа на кошера под пчелите, като избягвате контакт с медните пити. Затворете добре входа на кошера, за да избегнете излизане на пчелите или на пушек. Включете изпарителя за около 3 минути, като следвате инструкциите на производителя, и оставете кошера затворен за още 15 минути. Охладете и почистете изпарителя след употреба, за да премахнете евентуалните остатъци (макс. 6%, около 0,140 g). Използвайте вода за пиене за охлаждане и/или почистване. Максимална доза 2,3 g на кошер с едно прилагане. Едно третиране на година.
Съвет за правилно приложение: Препоръчва се да спазвате инструкциите на производителя за постигане на максимална сублимация.
Карентен срок: нула дни. Не третирайте кошерите с поставени магазинни рамки за мед или по време на медосбор.
Специални условия за съхранение: Да не се охлажда или замразява. Да се съхранява в оригиналната опаковка, плътно затворено, с цел предпазване от светлина и влага. Да се съхранява далеч от хранителни продукти. Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност, посочен върху етикета след „EXP“. Срокът на годност отговаря на последния ден от този месец.
Специални предупреждения:
2За най-голяма ефикасност този продукт трябва да се използва само когато няма пило в колонията или количеството му е на най-ниските си нива. Оксаловата киселина не прониква през восъка, така че не може да убие акарите в запечатано пило и по тази причина присъствието на пило може значително да намали ефикасността на продукта. Затова продуктът трябва да се използва през зимата или след манипулация на колонията за генериране на състояние без пило в кошера през лятото (напр. чрез поставяне пчелата-майка в клетка). При третиране през лятото след поставяне на пчелата-майка в клетка, най-високи нива на ефикасност са постигнати при използване на период на престой в клетка от поне 25 дни, в който момент колониите са били напълно без пило. Сериозно увредените от вароатоза пчелни семейства може да не се повлияят от третирането.
Интегрирано управление на вредителите: Ефикасността може да е различна при различните пчелни семейства поради условията на използване (остатъчно присъствие на пило, температура, повторно заразяване и др.). По тази причина продуктът трябва да се използва като лечение наред с други в рамките на програма за интегрирано управление на вредителите и нивото на опаразитяване с акари трябва да се следи.
Специални предпазни мерки при употребата на продукта: Трябва да се третира, когато в кошера няма магазинни рамки за мед. Всички пчелни семейства в един и същ пчелин трябва да се третират едновременно, за да се избегне повторно заразяване. Избягвайте смущаването на пчелите през дните след третирането. Не се препоръчва използване на сублимационния метод на прилагане през лятото.
Специални предпазни мерки за пчеларите, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните: Поради възможния контактен дерматит и раздразнение на кожата, очите и дихателните пътища, директният контакт с кожата и очите, както и вдишването на праха, трябва да се избягват. Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от защитна маска, отговаряща на европейския стандарт EN149 (тип FFP2), ръкавици и защитни очила, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарномедицинския продукт (както във фазата на изпаряване, така и във фазите на предварително третиране). След прилагане измийте ръцете си и оборудването, което е било в контакт с продукта, със сапун и вода. В случай на контакт с кожата измийте стрателно засегнатата област със сапун и вода. При случаен контакт с очите измийте ги старателно с обилно количество чиста течаща вода и потърсете медицинска помощ. Не вдишвайте. При случайно вдишване, дишайте чист въздух. При затруднения с дишането, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави комбинирания етикет и листовка на продукта. В случай на поглъщане не предизвиквайте повръщане, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави комбинирания етикет и листовка на продукта. Не яжте, не пийте и не пушете, докато работите с продукта. Дръжте далеч от погледа и досега на деца.
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо: В кошерите, получили двойна доза (чрез сублимация), или тройна доза (чрез накапване) от продукта, е наблюдавана значително по-висока смъртност на пчелите. В допълнение, при предозиране капацитетът за презимуване на пчелните семейства намалява и може да има вредни ефекти върху развитието им в бъдеще.
Основни несъвместимости: Не смесвайте с други акарициди.
Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него, ако има такива: Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство. Api-Bioxal не трябва да бъде изхвърлян във водни басейни, тъй като това може да бъде опасно за риби или други водни организми. ПиК

Публикувана в Пчела и кошер
Вторник, 31 Януари 2017 08:50

Дългосрочна и най-вярна прогноза

ЗА ТЕЖКАТА И СУРОВА ЗИМА дават пчелите, според военния метеоролог-пчелар Атанас Атанасов

Петър Тонев
Вероятно за много скептици от една страна и високи учени от друга, че пчелите могат да правят най-вярна дългосрочна прогноза за предстояща тежка и сурова зима да изглежда несериозно, но се оказа факт именно тази зима. Много, да не кажа почти всички супер центрове и институти в света с най-високо технологично въоръжение се оказват безпомощни и се провалят при дългосрочни и при краткосрочни прогнози, при резки студени вълни, големи снеговалежи или наводнения. Виждаме какви природни катаклизми спохождат и САЩ и Япония почти всяка година, без да могат да ги хванат дори като краткосрочна прогноза при тяхното завидно ниво на научно развитие. А колко райони бяха катастрофално наводнени през последните две години във Франция, Германия и Италия, без да могат да ги предвидят като очаквани в най-близко време.
Вече при нерегулярните климатични амплитуди и най-мощните и супермодерни лаборатории и центрове по света, свързани с прогнозирането на природни бедствия и катаклизми вече не могат да се ангажират с твърди и точни прогнози в близко или далечно време. Естествено, това важи и българската метеорологична наука. Нито пък се сбъдват някои знаци от поведението на някои птици, животни и растения от народни поверия.
Затова, когато моят приятел Атанас Атанасов от Пловдив, бивш военен метеоролог и активно действащ пчелар, изказа мнение на една пчеларска сбирка /17 декември 2016 година/, че ще имаме тежка и сурова зима, вероятно малцина от стотината присъстващи пчелари го взеха като сериозна „научна прогноза”. Той изрази една лична прогноза от наблюденията, които е правил на поведението и действията на неговите пчели няколко години и разбира се, обменяйки опит с други наблюдателни пчелари. Знаците, които са му дали повод, за да стигне до заключението, че пчелите се готвят за тежка и сурова зима през 2017 година, са били необичайно многото струпване на пластове от прополис около прелките. Ако пчеларят няма информация, знания и опит каква точно да бъде пролуката на прелката, то инстинктът за прогноза на пчелите веднага влиза в действие. Естествено, картината от прополисови натрупвания и градеж е била съвсем различна през по-миналите години, пак поради прогностичния инстинкт на пчелите.
Без да абсолютизирам доказания резултат на практика от Наско, все пак бих насочил вниманието на учени и изследователи, които работят в съвременната сложна материя на глобалните климатичните проблеми  да насочат своите научни изследвания към реакциите и поведението на животинския свят около нас и специално към все още толкова загадъчните пчели. Инстинктите на живите организми, развивали се милиони години могат да ни дадат много повече и по-ценна информация дори и от най-сложните /но неодушевени/ уреди, апаратури и високи технологии.

Публикувана в Пчела и кошер

Джакопо Милацо двн, Вигонца, Италия, специално за в. „Пчела и кошер“
Кърлежът Вароа (Вароа деструктор) все още представлява основна заплаха за здравето на медоносните  пчели и като фактор за продуктивността впоследствие се отразява върху доходите на пчеларите. Всеки ден европейските пчелари се изправят срещу загубата на хиляди и хиляди пчелни кошери. Преди единствено имаше само ветеринарни лекарства на базата на химикали като: амитраз, кумафос, флуметрин и Тау-флувалинат. Те свършиха своята работа, но като всеки химикал, тяхната история доведе в днешно време до точка, от която няма връщане.
Днес има много доказателства, че акарът Вароа развива резистентност към такива активни съставки, както е докладвано от редица автори - Италия (4), Австрия, Белгия, Франция, Словения, Швейцария, САЩ, Великобритания, Аржентина, Мексико. Липсата на данни не може да покаже истинската сериозност на ситуацията, защото изследванията в различните страни не се провеждат едновременно, а поради липса на средства някъде просто не се правят (България например). Освен това тези молекули представляват форма на замърсяване за медоносни пчели със странични ефекти върху поведението им и имунната им система. За допълнителна информация - Швейцария забрани Амитраз срещу акара Вароа поради факта, че е потенциално канцерогенен и тератогенен химикал. Така че ние дори с грешния си избор можем да повлияем на здравето на медоносните пчели и индиректно върху околната среда и здравето на потребителите. Малко пчелари са наясно, че е по-добре да се изберат разрешени лекарствени ветеринарни продукти (ВМП) за лечение срещу акара Вароа на базата на етерични масла или органични киселини, като Apilife Var® поради това, че е по-добра ефикасността  на активните съставки срещу акара Вароа и нивото на поносимост от пчелите е високо. В по-голямата си част пчеларите търсят бърз краткосрочен ефект с минимум средства.
(Бел. ред. В някои случаи съответните национални пчеларски програми дори стимулират избора на рискови ВМП в съответните профилактични програми, свързани със здравеопазване и профилактика).
Налице е и положителната тенденция в някои европейски страни като Италия, в пчеларските среди да се популяризира отказа от продукти, произведени от мултинационални компании като Bayer®, поради особената позиция на производителя на пестициди за селското стопанство и химикали - лекарства за пчеларство. Това е така, защото селското стопанство и пчеларството са обвързани помежду си, така че
всеки вид молекула, която се използва срещу вредители по плевели и култури е източник на почти смъртоносно хронично замърсяване за пчелите
Парадоксална е възможността за избор от всеки пчелар на ВМП, произведен от компания, която в същото време влошава здравето на медоносните пчели и състоянието на околната среда. Дори в най-големите мултинационални компании, собствените им изследователски центрове не са в състояние да решат проблемите на пчелите, породени от щетите правени всеки ден в областта на земеделието. Това затваря порочния кръг – производство и прилагане на все нови и нови ВМП за пчели, поради това, че все нови и нови пестициди и торове се прилагат всяка година, на все по-големи площи.
В подкрепа на това, което посочихме по-горе е, че двата ВМП на Bayer за пчеларството са изтеглени от италианския пазар (на приложението от 2008 г) и всяка година в Италия съществува нарастваща тенденция да се контролира опаразитяването с кърлежа Вароа с помощта на по-малко въздействащи третирания на базата на етерични масла и органични киселини. Тези методи са подходящи също за биологично пчеларство, което бавно се разпространява през Европейския съюз, което се дължи главно на факта, че търсенето на органични пчелни продукти се увеличава. Пчеларите с времето и въз основа на горчивия си опит научават, че
Восъчните пити са “скелетът” на колониите, тяхната детска стая, техният “хол”, тяхната “трапезария”, техният “комуникационен център”
Така, че е важно за тях да живеят с чист восък, без всякакъв вид химични остатъци.
Органичното пчеларство гарантира чист восък, което означава, че е много по-изгодно за всички - пчелите и хората.
Като пример, в Италия всяка година почти 900 000 кошери се третират с органични продукти, между които са Apilife Var® и Api-Bioxal®. В Италия около 8% от професионалните пчелари са сертифицирани за биологично пчеларство.
Налице е една и съща тенденция в целия Европейски съюз, а в някои страни особено динамична, за преориентиране към по-щадящо пчелите третиране срещу Вароатозата.
В края на краищата, избирайки органичното третиране правим един малък жест за по-добро управление на нашите пчелини и нашата околна среда.
Вече не разполагаме с повече време за шикалкавене, трябва да ограничим масовото използване на вредните за пчелите синтетични ВМП. Имаме на разположение ефективни инструменти като органичните акарициди – нека незабавно и масово да ги използваме.
Заедно и поотделно така можем по бързо и ефективно да допринесем за спасяване на медоносните пчели в условията на враждебна към тях среда на съвременното високо интензивно земеделие.

Публикувана в Пчела и кошер
Четвъртък, 14 Юли 2016 11:29

Маточници

За любителския пчелин не е необходимо да знаете как се произвежда майка, но трябва да знаете как се сменя и как се прави подготовката

Известна е ролята на пчелната майка за съществуването и продължаването на живота на пчелното семейство. Въпреки това повечето от пчеларите не обръщат внимание на качеството и продуктивността на пчелната майка. Те оставят на пчелите тази дейност, но берат горчивите плодове на случайността.
Добре е пчеларят да знае при кои случаи пчелното семейство отглежда майки за да продължи рода си:
- при подготовка за естествено роене, като се залагат роеви маточници;
- при внезапно загубване на майката – залагат се спасителни (свищеви) маточници;
- при самосмяна (тиха смяна на майката) – маточници за самосмяна
- принудително залагане на маточници под въздействието на пчеларя – това са изкуствено заложени маточници.
Отглеждането по изкуствен начин на маточници се прилага в професионалните майкопроизводителни стопанства в България.
В любителските пчелини с успех могат да се ползват роеви маточници от семейства, които са доказали добри производителни качества.
КЪДЕ СЕ НАМИРАТ И КАК ДА ПОЗНАЕМ КОИ МАТОЧНИЦИ КАКВИ СА?
- свищевите маточници се намират в плоскостта на питата, по средата, захранвани са личинки за работнички и това предопределя качеството на майките. Такива маточници не бива да се използват освен в краен случа (когато липсва всякаква друга възможност за придаване на майка или маточник);
- роевите маточници са много и навсякъде по една, две, три пити
- при самосмяна пчелите залагат 1-2 до 5-6 маточника в краищата на питата, далеч от пилото и все още действащата майка. Излишните зрели маточници могат да се използват в отводки или за придаване на други семейства, защото са качествени и перспективни.
В пчелина винаги има нужда от млади оплодени майки за замяна на старите износени пчелни майки. Това е добре да се прави в рамките на две-три години. В професионалните пчелини майките се сменят дори всяка година.
Агенция Хоби ПиК

Публикувана в Знания и технологии

Производството на пчелни майки, отводки и пакети пчели е под заплаха

Преди около 15 години една малка книжка с автор Жил Фер, французин, пчелар – специалист, майкопроизводител се появи и у нас под заглавие „Производство на пчелни майки, отводки и пакети пчели”. Похвално е да се разпространява добрият опит, но големият въпрос е дали в книжката всичко е добро?
В България тази книжка масово се разпространи, беше създадена Национална развъдна асоциация по пчеларство и постепенно се започна създаването на специализирани майкопроизводни пчелини. Както се казва нещата тръгнаха в добра посока.
Полезна ли беше тази книжка?
В общи линии да. Описан беше добрият опит на автора и тя стана като настолна книга на пчеларите, посветили се на тази дейност. Производството на пчелни майки растеше всяка година, потребителите на майки ги закупуваха, но когато дойде времето да се оцени как работят купените майки, се започна със съмнения и недомлъвки. Наблюдавайки тези процеси председателят на асоциацията доц. Пламен Петров след време (едва 2007 г) излезе с голяма статия във в. „Пчела и кошер” под заглавие „Качеството на нашите майки не е по-лошо от тия в другите страни”. Това беше една тъжна изповед. Защото какво значи нашите майки да не са по-лоши.Има ли количествена и качествена мярка за лошо и по-лошо и колко са по-лоши в другите страни?. Това беше през 2007 г. Вече близо 8 години не се прави нищо за подобряване на качеството.
Това безспорно е беда
Пчелините под контрол на асоциацията станаха 30, после 50 и повече. Държавната помощ се даваше всяка година. По отчет за 2013 г са произведени 65 000 майки, а за настоящата 2014 г може ще надминат 100 000 бр. и пак при същото качество. Повтарям пак и пак – това е беда!
Без съмнение това означава, че бедата броди и в другите страни. Защо не може да се преодолее това състояние на безизходица?
Моят пчеларски опит е 63 години, а с производство на майки се занимавам от 52 години.Имам самочувствие, че добре съм разгадал пчелите, но след тази емблематична статия на доц. Петров от 2007 г, увиснах в безтегловност – значи лошото качество е еднакво съпоставимо и няма изход.
Майките, които аз произвеждах бяха много добри, направо отлични, но аз не използвах никакви клетки – просто пренасях за 5 минути маточниците на 14 ден в подготвени семейства – не се прекъсваше контакта с пчелите, т.е. правех това, което е същностно – да са винаги в пчелното семейство.
За да се убедя, че изолацията на маточниците е грешна, реших да си направя такива клетки по препоръката от книгата. Направих си инкубатор и... при мен се получиха същите неудачи – майките се оказаха със слаба яйценосна дейност.
Значи изолацията е вредна!
Още същото лято реших да направя втори експеримент с т.н. „комбинирана клетка” с възможност за влизане на 8-10 пчели и обгрижване на маточника. Заложих и произведох 15 отлични маточник, които разпределих на 3 групи по 5 маточника. Първата петица изолирах в инкубатора, втората в единични клетки поставих в осиротеяло семейство, третата в комбинирани клетки в отглеждача. Това направих за всички маточници 4 дни преди излюпването. Всички бяха при добри условия. Най-късно се излюпиха в инкубатора – с разлика от 6 часа. Придадох майките на 15 еднакво силни осиротени семейства.
Какво се получи през първата година?
Най-добре се развиха кошерите от групата на комбинираните клетки. С две подменени от групата на единичните клетки. От първата петорка в инкубатора до есента останаха 2 майки.
Резултатът от втората година?
Майките от комбинираните клетки работиха добре през годината, във втората група останаха две майки, но със слаба продуктивност. В третата група всички майки бяха подменени, а семействата останаха слаби.
Това са фактите от експеримента, а когато фактите говорят и боговете мълчат.
А загубите за пчеларите кой ще компенсира? В този случай не може да не се търси отговорност. А можеше да се спестят загубите от последните три години, защото снимката на комбинираната клетка беше поместена в книгата, която издадохме с проф. Ненчев. С това се целеше да се създаде организация за преминаване към новата технология.
Бедата трябваше да отстъпи, но не се получи!
Уважаеми производители на пчелни майки. Пчелите работят безупречно, когато ние не се отнасяме небрежно и безотговорно. Време е да не довеждаме майките в стрес, особено през последните три дни на какавидния период.. Тогава се извършват много бързи и много значими метаморфозни преобразувания и от това зависи майките да работят дори три и повече години при добри резултати, а това означава безпогрешно да се внедряват комбинираните клетки.
Тогава бедата ще отстъпи пред производството на пчелни майки.
Още нещо – когато много години се произвеждат увредени майки под стрес по време на формирането на вътрешните органи е възможно да ни връхлети и друга беда – намаляване на силния размножителен инстинкт на майката и дори да се отиде към неговото изчезване.
Това че е така в Европа, нека не ни успокоява!

Михаил Патерков, пчеларско сдружение „Закрила”, гр. Мъглиж

Публикувана в Пчела и кошер
Понеделник, 30 Юни 2014 10:07

Дъждовете вдигат цената на меда

Пороите измиват прашеца от липовия цвят

Един плюс и един минус донесоха обилните валежи в началото на лятото за пчеларите. Минусът е очакваната по-слаба реколта от мед през тази година. Причината е, че заради многото влага пчелите са пропуснали две от важните си паши - рапицовата и акациевата. В момента върви събирането на мед от липите, но заради силните ветрове напоследък, много от липовия цвят е обрулен, а дъждът отмива прашеца от останалия. Намаляването на меда, който ще бъде произведен, ще доведе до повишаване на цената му, надяват се пчеларите.
Плюсът за пчеларите е, че в някои региони за първи път от няколко години насам има роене на пчелните семейства. Така е например в Хасковско.

"От една страна, дъждовете ще ни ударят чисто икономически заради по-ниската продукция, която ще изкараме, но от друга страна, сме облагодетелствани от тях заради възможността да си наваксаме с пчелните семейства", каза председателят на Областния съюз на пчеларите в Хасково Тошо Тодоров.

Повечето от колегите му също потвърждават роенето и са доволни, че поне малко ще се запълнят дупките, оставени през последните 10 години от т.нар. синдром на празния кошер. Световното явление не е подминало и България. Само за 10 години пчелните семейства в региона на Хасково са намалели наполовина. А са били около 15 хиляди. Най-засегнати са районите с най-много пчелини - Свиленградско и Ивайловградско. Там загубите на пчелни семейства са 40-50%. Има и места, като хасковското село Узунджово, където кошерите са останали на 90% празни. "Дъждът на практика затвори пчелите в кошерите, но пък ги насочи да правят нещо друго - да се роят, да се размножават, което не се е случвало през последните 5-6 години", каза Тодоров. Затова съветът му към колегите е тази година да се насочат към увеличаване на пчелните семейства и към продажба на отводки и семейства, за да компенсират загубите си от количеството добит мед. Цената на пчелно семейство стига до 300 лв., казват пчеларите./standartnews.com

Публикувана в Новини на часа

Трудна пчеларска година. Неочаквани обрати в природата и пчелните семейства. Пазарът на пчелен мед замира

Почти няма оптимистични нотки в идващата информация от страната. Навсякъде пчелните семейства изпитват затруднения поради влажтното и с повсеместни превалявания време. Колкото и да съберат пчелите, не успяват да дочакат узряването на меда, не запечатват и свалят в плодника. Пчелите редовно изхвърлят ларви, гонят търтеи – просто недоимък и неизвестност в краткосрочен план...
Реколтата от пчелен мед е пред компрометиране, количествата ще са малко и вероятно цените ще се вдигнат. Един от най-ценените пчелни медове – този от акацията е в изключително малки количества и това създава проблеми за редовните купувачи. Това важи за страната и чужбина.
Вместо да коментираме как тече кехлибарената течност, отчитаме бездействие и отчаяние!

Публикувана в Пчела и кошер
Страница 1 от 3

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта