Двама млади пчелари делят от свободното си време за дръвчета и бъдещи ползи за пчелите от тях

В есента на 2012 г няколко пъти нашият вестник писа за двама млади пчелари от село Билка. Те станаха и пчелари на 2012г. Интересно беше да проверим какво става сега, преди усилната работа по пчелите при тях?

Ето какво заварихме:

Айше и Мустафа Ариф заедно засаждаха млади акациеви и липови фиданки на места, кадето те няма да пречат на земеделските култури. Засаждаха и в своя пчелин. Ако вие любезни читатели си спомняте, имаше тяхно изявление, че вече имат много хиляди засадени медоносни дръвчета. Оказва се това не са празни приказки, щом в края на февруари, в свободното си време, преди началото на усилния сезон те пак го правят!

Няма кой знае какво за писане – остава техният пример за хилядите пчелари от страната.

Засаждайте медоносни дръвчета – те ще ви се отблагодарят след години, когатопчелите ще оползотворят нектара, а природата ще продължава да цъфти и да се развива.

В това е смисълът и на благородната пчеларска дейност!

Публикувана в Пчела и кошер

До 18,40 евро на пчелно семейство годишно като компенсация могат да получат пчеларите, ако кандидатстват по Мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. Заявления се подават от 1 март до 15 май в общинските служби „Земеделие” на Министерство на земеделието и храните.
За да кандидатстват за субсидиите, стопаните трябва да притежават най-малко 20 броя пчелни семейства, както и да имат собствена или наета земя. Задължително е всички пчелни семейства в стопанството да се отглеждат по метода на биологичното производство.
При подаване на заявлението за кандидатстване стопаните трябва да представят договор с контролиращо лице за контрол и сертификация на биологичното производство, сключен преди 31 декември на предходната година. Списък с контактите на контролните органи може да бъде открит на Интернет страницата на Министерство на земеделието и храните в рубриката „Биологично земеделие”.
Важно условие за включване в мярката към пчеларите е да притежават копие от удостоверение за регистрация или пререгистрация по образец, одобрен със заповед на Генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС). Необходимо е и да се спазват изискванията на Регламент 834/2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти.
Кандидатстващите трябва да отговарят на следните условия:
Кандидатите за подпомагане за дейността “Биологично пчеларство” отглеждат най-малко 20 пчелни семейства.
В периода на изпълнение на агроекологичната дейност подпомаганото лице отглежда всички пчелни семейства в стопанството по метода на биологичното производство.
За петгодишния период на изпълнение на дейността подпомаганото лице не намалява броя на пчелните семейства под  20, за които е поело задължение да извършва агроекологичната дейност.
(4) В случай че броят на пчелните семейства за текущата година е намален, агроекологичните плащания за същата година се изплащат за наличния брой пчелни семейства, но за не по-малко от 20 пчелни семейства.
При увеличаване на броя на пчелните семейства подпомаганото лице прилага към “Заявлението за плащане” анекс за увеличения брой пчелни семейства към договора, сключен с контролиращото лице.

Повече за мярката научете от интернет страницата на ПРСР (2007-2013 г.) – www.prsr.government.bg

Публикувана в Апибизнес

Жените-пчелари от националното сдружение на първа линия. Биопчеларството по традиция уважи „БиоАгра“-та. „И сам воинът е воин” – Борис Бормалийски на открито. „Яките кошери” от Севлиево. 

Мекото, почти пролетно време на „Агра 2013” привлече много земеделци от страната. Организаторите от Пловдивския панаир се бяха постарали да има от всичко и по много. Впечатление тази година направи масираната атака от пчелари, а сякаш това потвърди и почти пълната липса на други дребни производители. Почти отсъстваха зеленчукопроизводители, овощари, млекари, а животновъдството присъстваше символично в палата 4.
Съпътстващата програма включваше и няколкодневни семинари и конференции. Между тях би било редно да откроим проведената на 7 март в голямата зала на панаира международна конференция на тема „Биологично производство – предприемачество и мениджмънт”.

Национално сдружение на жените пчелари
В края на сезона за продажба на пчелни продукти, най-новата пчеларска организация „Националното сдружение на жените пчелари” направи своя дебют на селскостопанското изложение „Агра 2013”. На 6 чудесно изградени щанда, с изобилие от пчелни продукти, жените-пчеларки примамваха посетилите палата №6. Стилно подредени и грижливо опаковани бурканчета мед, прашец, прополис тръгнаха към домовете на българските потребители. За отбелязване е, че независимо от кризата, налегнала болшинството от българските семейства, медът и другите пчелни продукти се търсеха и купуваха.
Важно е да отбележим присъствието на Петя Иванова – председател на сдружението, Теодора Тодорова и Денка Петрова, членове на управителния съвет. С тяхна инициатива и активно участие н изложението, стана възможно и неговото провеждане. За тези, които не знаят какви усилия изисква организирането и изграждането на такива щандове, трябва да кажем, че това не е никак просто. Както таксите за участие, така и разноските по пребиваването са несъизмеримо по-големи от тези на обичайните пчеларски изложения. Точно затова редно е да се поощри навлизането на българските жени пчелари и в тази зона за популяризиране и предлагане на натуралните пчелни продукти. Всичко направено от тях беше оценено високо от хилядите посетители и купувачи на дъхавите пчелни продукти от пчелините.
Традиционно
е вече представянето на „Сдружението за биологично пчеларство” на „Био Агра 2013”. Този път 4 щанда от Стара планина и Средна гора защитаваха реномето на екологичните пчелини. Две известни сертифициращи фирми контролираха пчеларите по време на изложението, а и в течение на цялата производствена година.
Новите тенденции в развитието на биопчеларството в България е разширяването на обхвата на пчеларите, които се занимават с такава дейност. В последната година над 200 са производителите и повече от 70 000 пчелни семейства са включени в агроекологичната мярка за субсидиране на пчелно семейство. Реално погледнато излиза, че над една четвърт от регистрираните пчелни семйства в България са под контрола и на биосертификаторите.
Пчелен мед, прашец, прополис и други продукти предлагаха с голям успех Димитър Костадинов от с. Орляне, Нанка и Николай Караколеви от Калоферския балкан, Марина и Станислав Павлови, пчеларстващи близо до язовир Камчия, Люба Димова от Еленския балкан.
pch3Борис Бормалийски е пчелар №1 на България за 2008 г.
Винаги досега е вземал участие в пролетното издание на „Агра”. Независимо от студа или дъждовете, неговият щанд е под открито небе и винаги зареден с голямо количество и разнообразни видове мед. Наистина – много хора, посещаващи изложението го знаят, търсят и купуват от неговите продукти. Той винаги е тук и това харесва на посетителите, които всяка година вземат от неговите пчелни продукти.
pch2”Яките кошери” от Севлиево
намериха своята пазарна ниша по време на голямото аграрно изложение. Сравнено с огромните комбайни и трактори, тези пчеларски изделия изглеждат скромно и вероятно не носят кой знае какви приходи на производителите. Чест им прави обаче това, че търсят купувача и го намират в Пловдив. На трапезата на българина хлябът е наравно с меда, а знайно е, че пчелите чрез своята опрашителна дейност създават блага, поддържат биологичното разнообразие и без тях не може.
Ето затова всички, които бяха на „Агра 2013” заслужават поздравление – трудно направеното рано или късно се отплаща, това се оценява от хилядите потребители.
Довиждане до Агра 2014!

Специален екип на „Пчела и кошер”, Пловдив

 

Публикувана в Агроновини
Четвъртък, 28 Февруари 2013 18:10

Вие питате, ние отговаряме!

Рубриката води д-р Милан Стоянов

ВЪПРОС: КАКВО ОЗНАЧАВА СТЕРИЛНОСТ НА ПЧЕЛИТЕ?
ОТГОВОР: В резултат на действието на пчелния клей (прополис) и прашеца пчелите са единствените живи същества, чиято повръхност на тялото е стерилна.
ВЪПРОС: КАКВИ СА НАЧИНИТЕ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА ПИТИТЕ ОТ ВОСЪЧНИЯ МОЛЕЦ?
ОТГОВОР: За предпазване от него освен напръскване със соленс вода и орехова шума между питите - хранилищата да са на течение.
Питите една от друга да са на 2 см.Отгоре - парцали, напоени с оцетна или мравчена киселина. При появата му - напушване със серен дим.
Нападнати пити от молци се очистват, като престоят в мравуняк.
Поставянето на питите за три часа във фризер убива всички развойни форми и ги предпазва за около три месеца от молци.
ВЪПРОС: КАК СЕ ВОДИ БОРБА СЪС СТЪРШЕЛИТЕ?
ОТГОВОР: В. ”Пчелa и кошер“, 2011 г., бр.30, стр. 5 публикува следния начин за борба срещу стършелите в пчелина. В 3 – 10 литрови пластмасови бутилки се налива сладък ферментирал сироп, към който се добавя малко дървесен сок от цер (вид дъб) и оцет, за да се ограничи влизането на пчели.
ВЪПРОС: КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ МИШКИ В СКЛАДА ЗА ПИТИ?
ОТГОВОР: Освен масовата употреба на отрова за гризачи, по- добре е дупките да се запушат с глина, примесена със ситни счупени стъкла. В склада да се поставят капани и плитки съдове, напълнени с гипс - примесен със захар или сирене - а в отделни съдове - вода.
ВЪПРОС: КОИ ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА ПО ВРЕМЕ НА ГЛАВНИЯ ПРИЛЕТЕН ПРЕГЛЕД (ОКОЛО 25 МАРТ) СЕ СМЯТАТ ЗА СЛАБИ?
ОТГОВОР: Пчелни семейства, които при главния пролетен преглед имат по-малко от пет междурамия с пчели, са слаби и се нуждаят от специални грижи, за да се развият за главната паша, или се обединяват. Силни пчелни семейства са тези, които тогава имат над осем даданблатови пити с пчели.

Публикувана в Пчела и кошер

По време на редовно заседание на Комисията по земеделие и равитие на селските райони беше представено проучване относно неоникотиноидните инсектициди, изготвено от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) . *

 Българският евродепутат Мария Габриел (ЕНП/ГЕРБ) взе активно участие в дебата по темата между членовете на комисията  и представи данни от проведеното в България теренно проучване през лятото на 2011 г. за кампанията "За пчелите и хората", според което 64% от загиналите пчелни семейства са отровени от пестициди.  Тя подчерта, че причините за смъртността са многобройни, но очакванията на пчеларите са конкретни, реализуеми мерки.   

 „Идеята на ЕК за забрана на инсектицидите е крачка напред, защото  не бива да прогоним пчеларите надалеч от обработваемите земи и не бива да ги противопоставяме на останалите земеделци – да прoтивопоставяме мед и зърно,  мед и царевица,  мед и рапица. От това не печелят нито пчеларите, нито останалите производители.”, заяви българският евродепутатът Мария Габриел.

 Тя отправи няколко въпроса към ЕОБХ, а именно дали бихме могли да разполагаме с резултати от страните, в които са наложени частични или пълни забрани  като Франция, Италия, Холандия, Словения на трите неоникотиноида – клотианидин, имидаклоприд и тиаметоксам,  дали са публични и какво е въздействието на забраната. На следващ ред българския евродепутат попита защо срокът,  предложен от ЕК е две години, след като  следи от неоникотиноиди  могат да бъдат намерени много години след изтичането на този срок. Третият въпрос, който Мария Габриел отправи е дали ЕК предвижда анализ на състоянието след изтичането на предложените две години.

В края на изложението си българският евродепутат призова за предоставянето на повече данни, въз основа на които да бъде взето решение.

 Припомняме, че през януари Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) оповести проучване, според което три широко използвани вида неоникотиноидни инсектициди - клотианидин, имидаклоприд и тиаметоксам  представляват сериозна опасност за здравето на пчелите. На базата на това проучване е възможно Европейската комисия да предложи двугодишна забрана за използване на въпросните продукти.

Публикувана в Новини на часа
Страница 13 от 13

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта