За трета поредна година кандидатите с одобрени проекти по мерки Б и Г от Националната програма по пчеларство (НПП) 2014-2016 могат да кандидатстват за кредити от ДФ „Земеделие”. По тези мерки се отпуска помощ за нови кошери, голи роеве, отводки, пчелни майки и препарати за борба срещу вароатозата. Заявленията се подават в областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на физическите лица и адрес на регистрация на юридическите лица, но не по-късно от 31 юли 2014 г.
Кредитите се отпускат пряко от ДФЗ при лихвен процент от 5 % на годишна база. Спрямо миналата година лихвата е намалена с 1 пункт. Кредитът покрива до 95% от помощта по мерки Б и Г, а останалата част се осигурява от бенефициента. Кандидатите трябва предварително да докажат самоучастието си със съответните разходооправдателни документи.
През последните две години  схемата за кредитиране помогна усвояването по НПП да се увеличи от 82% през 2012 г. до 90% през 2013 г. Размерът на отпуснатите кредити в периода нарасна от 932 889 лв. на  1 546 607 лв., а броят им - от 141 на 217.
Информация за схемата може да намерите на сайта на фонд „Земеделие” www.dfz.bg/Държавни помощи/Кредитиране по Националната програма по пчеларство.  
Фермери и собственици на гори се обучават безплатно
Одобрените по Програмата за развитие на селските райони обучаващи организации вече набират кандидати за курсове и информационни дейности. Те са финансирани по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”. В обученията могат да участват напълно безплатно всички пълнолетни лица, заети в селското и горското стопанство.
Темите обхващат растениевъдството, лесовъдството и животновъдството. Ще бъдат покрити проблемите по опазване на околната среда от нитрати, предпазването от почвена ерозия, промените в климата и биоразнообразието. Планирани са и курсове и семинари по агроекология и устойчиво управление на стопанствата  в съответствие с европейското законодателство. Обученията могат да включват и икономически аспекти като счетоводство и маркетинг, както и работа със софтуер, запознаване с иновации в технологиите, условията за хуманно отношение към животните и др.
   Контакти на обучаващите организации и списък с темите на курсовете ще намерите на интернет страницата www.prsr.bg в менюто „Мерки”>”Мярка 111”. Заявките за включване се подават по образец до самите организации, която кандидатите са избрали. Образецът също е публикуван в менюто „Мерки”>”Мярка 111”. Той може да бъде получен и от областните и общински структури на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и областните дирекции на ДФ „Земеделие”.

Публикувана в Апибизнес

Шуменският административен съд отмени текстове в наредбата на община Никола Козлево за отглеждане на домашни животни, птици и пчелни семейства. Делото бе образувано по жалба на пчелари от община Никола Козлево, които оспориха промени в наредбата, гласувани от местния парламент, според които в населените места се разрешава отглеждането на максимум по 10 пчелни семейства.

В решението на съда от днес се посочва, че въпросната разпоредба от наредбата противоречи на Закона за пчеларството и въведеното с нея ограничение на броя на разполаганите пчелни семейства е незаконосъобразно.

В мотивите на съдебното решение са изложени аргументи за незаконосъобразност и на други текстове от наредбата, които разписват различен статут за физически и юридически лица, както и за юридически лица с управление на фирмата на територията на Общината и такива, които са с управление в друго населено място, но извършват дейност на територията на Никола Козлево.

ТОП НОВИНИ припомня, че делото срещу наредбата тръгна на 21 януари тази година. При старта на процеса кметът на Никола Козлево Турхан Каракаш обоснова промените в наредбата с постъпилите многобройни жалби на ужилени от пчели и подписка от потърпевши жители на населените места в общината.

Пчеларите обаче бяха категорични, че промените не са мотивирани и с ограничението 30 пчелари са заплашени от възможността да останат без работа. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.

Публикувана в Пчела и кошер

Много новости, но и неудачи. Наградени са най-добрите. Спад в семинарната част

Наистина, след няколкогодишно очакване, изложението „Пчеларство – Плевен 2014” беше открито от министъра на земеделието и храните! Министър Греков, заедно със своя заместник министър Г-н Бюрхан Абазов направиха изявления пред медиите във връзка с изложението и пчеларските проблеми. Най-важното беше това, че:
През 2014 -2016 г трябва да се очакват държавни помощи по мярката „деминимис”, така желана от българските пчелари. Разбира се с уточнението, че тя се прилага само за пчелари, които са земеделски производители. Глобният проблем на българските пчелари, свързан с надеждата за изплащане на субсидия на пчелно семейство, беше преформулиран от зам. министър Абазов така:
„...Има няколко мерки в програмата за развитие на селските райони, които позволяват чрез разработване на проект за се усвояват доста по-големи обеми от средства. За жалост разработването на прокти изисква освен познание и поемането на определен риск. Всеки български пчелар, който е и земеделски производител може да направи това и да спечели...”
Гост на изложението беше евродепутат Мария Габриел. В тон с нееднократно изразяваната й позиция за защита на българските пчелари, тя направи посещение най-вече на щандовете на сдружението на жените пчелари и на производители на прекрасния пчелен мед от България.
Много новости, но и неудачи
За разлика от пхредни години, залата за съпътстващата програма от лекции беше изместена на 11 етаж на същата сграда, което се оказа неудачен ход. Много трудно се достигаше до самата зала, която пък е и сравнително малка за мащабите на изложението. Лекторите се чувстваха изолирани и с ограничена аудитория. Не много удачно беше и преместването на щандовете с пчелен мед в дъното на втория етаж – това откъсна клиентите от предлаганите опаковки мед. Директните продажби изискват директен контакт и видима връзка с потенциалните клиенти. От друга страна подредбата на щандове и излагането на инвентар, лекарства и пособия за пчеларите беше на много добро ниво. Продажбите вървяха с пълна сила и през трите дни.
Не можем и не бива да отличим само някои от изложителите. Просто всички дадоха максимума от себе си . Все пак най-атрактивни и сплотени бяха дългогодишните участници – Евротом България, Вимекс, Лега България, Лизон - Полша, Парадайс Хъни – Финландия, МММ – Пловдив, Апиакта, Стохи, Аписселект и др.
Наградени са най-добрите
НОСИТЕЛИ на наградите на XІІ международно изложение - договаряне “Пчеларство – Плевен – 2014”
Голямата награда на дванадесетото международно изложение “Пчеларство – Плевен – 2014” за новаторство в пчеларството е с носител: “PARADISE HONEY” Ltd – Финландия. Производство и търговия с пчеларски инвентар и кошери. Управител: Йохани Ваара
Подгласници на Голямата награда на “Партнерс експо” ООД за новаторство в пчеларството и носители на награди по категории както следва:
Категория “Нов продукт”
Медина 2000 ЕООД – Варна. Производство на пчеларски инвентар. Управител: Камен Каменов
Категория “Нова технология”
“Ренис хъни” ЕООД – София. Дистрибутор за България на ANEL CO – E.E.PANTELAKIS (Гърция). Производство и търговия с мед и пчелни продукти Управител: Райна Петрова
Категория “Инвестиция на годината”
Сред фирмите наградата печели «МММ» ЕООД - Пловдив. Производство на пчелни кошери и пчеларски инвентар. Управител: Ангел и Мария Макреви
Сред пчеларите наградата е за Любомир Богданов – Плевен. Производство на свещи от натурален пчелен восък.
Категория “Представяне на нов производ на пчелен продукт”
Носител на наградата е “Мед и пчелни продукти” ЕООД  - Пловдив за шампоана „Прополин“. Производство и търговия на мед и пчелни продукти. Управител: Мирослав Балчев
Категория “Етикет на годината”
Носител на наградата – Балашкови Магазин „Цвят“ - Плевен. Производство и търговия с пчелни продукти и инвентар. Управител: Снежана Балашкова
Категория “Опаковка на годината”
Носител на наградата за опаковка на годината: ЗЕТ 1 ООД – Варна. За опаковките в дървена кутия. Управител:Валерий Циков
Категория “Специализирана литература за 2013 година”
За специализирана литература на вестник «Пчели» - Апиинфоцентър Котларски - София за книгата “Пчелен восък”.
Категория “Най – атрактивно представяне на изложението”
Сред фирмите носител е „Драган“ Сърбия. Производство на пчеларски инвентар. Управител: Драган Дурич.
Сред пчеларите наградата за най-атрактивно представяне на изложението печели Димитър Костадинов – с. Орляне, обл. Ловеч. Производство на биологичен пчелен мед и пчелни продукти.
Награда за най-проспериращ млад пчелар за 2013 (Съвместно с фондация „Еврика”) Милен Иванов – с. Остров.

Публикувана в Агроновини
Вторник, 11 Февруари 2014 11:22

Как Турция подпомага своите пчелари

Премии за мед, майки и земни пчели - опрашители.

През последните 20 години Турция стана водещ производител на пчелни продукти в света. Турция е на първо място по производство на плодове и зеленчуци сред европейските страни, което е предпоставка и за развитието на пчеларството. Турските пчелари наброяват 153 000 души, които се грижат за 4.4 милиона пчелни семейства. Средният добив на мед от пчелно семейство е 17 kg. Турските пчелари не получават европейски субсидии, тъй като Турция не е член на Европейския Съюз. Но турската държава подпомага всички пчелари, като помощта за пчеларите, които са членове на Турския пчеларски съюз е двойно по-голяма отколкото за пчеларите, които не са членове на същия съюз. За всеки продаден килограм мед, членуващите в пчеларския съюз получават премия от 0.25 €/kg, а пчеларите, които не са членове на пчеларския съюз получават по 0.19 €/kg. Втора премия получават пчеларите при закупуване на пчелни майки от лицензирани майкопроизводители. Членовете на пчеларския съюз получават 9.3 € за закупена пчелна майка, а онези, които на са членове – по 4.6 €. Пчеларите, които купуват и използват бомбуси за опрашване, получават премия от 12.4 € за всяко закупено семейство. Пчеларите получават и 52 € на тон върху 32% от предоставеното количество мед за износ. Тази форма на подпомагане осигурява всеки пчелар и всяко пчелно семейство и подпомага в максимална степен пчеларския съюз на Турция.

Юлиян Станчев, Председател на ОПС-Плевен

Публикувана в По света

10 февруари - Св. Харалампий!

Посрещнахме зимата в объркване от политическите страсти, нажежили нашата общественост, в необичайни природни и климатични обстоятелства. Дори нашата пчеларска общност се люшка между „Осанна” и „Разпни го”.
Нека в тези трудни и противоречиви времена образът на Св. Харалампий бди над българските пчелари, техните семейства, пчелините и кошерите, пълни с пчели.
Да е спорен, благодатен и признат трудът на пчеларя!

Публикувана в Пчела и кошер

ВЪПРОС: Потомствен пчелар съм и в момента имам 70 пчелни семейства. От 1970 г. ползвам 3 декара държавен горски фонд за пчелин, за което имам разрешително от Държавното лесничейство и плащам наем за използваната площ.

Мога ли да узаконя 2 декара от ползвания терен, за да направя склад и помещение за вадене на мед?

Георги Станев, Пловдивско

ОТГОВОР. Съгласно Закона за пчеларството, пчелните семейства могат да се настаняват върху земеделски земи, земи и гори от горския фонд, собственост на държавата, общините, физически и юридически лица, както и в урегулирани поземлени имоти.

Читателят иска да “узакони” 2 декара от ползваната от него земя, за да направи временни постройки, свързани с упражняваната от него пчеларска дейност. Не става ясно какво се има предвид под “узаконяване”. Съгласно закона, за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства държавата или общините могат да учредяват право на ползване. Правото на ползване е ограничено вещно право, което се учредява докато се упражнява пчеларската дейност. Правото на ползване може да се учредява и в полза на наследниците на починал пчелар или в полза на правоприемника при продажбата на пчелините.

Освен правото на ползване, пчеларят може да придобие и собственост върху земята. Съгласно чл.11, ал.4 от Закона за пчеларството, когато общината продава земи – частна общинска собственост, които са ползвани за пчелини над 20 години и върху които и в момента се отглеждат над 10 пчелни семейства , собственикът на пчелина има право да закупи при равни други условия ползваните от него земеделски земи или гори и земи от горския фонд в размер не по-малко от 3 декара – за ниви, 2 декара – за ливади и 1 декар – за овощни градини и гори.

Ако читателят иска да придобие собствеността върху земята, той следва да подаде молба до собственика на земята на основание чл.11, ал.4 от Закона за пчеларството.

Виолета АНДРЕЙЧИНА

Публикувана в Коментари

„В Европейския парламент направихме така, че гласът на българските пчелари да се чува", заяви пред земеделските производители в Плевен евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ Мария Габриел. Тя припомни, че е българска идеята за директни субсидии на пчелно семейство и изрази увереност, че тази идея ще има положително за сектора развитие.

Габриел бе категорична, че ще продължи да отстоява интересите на българското земеделие.

„Преборихме се за забрана на неоникотиноидите, през миналата година в Брюксел направихме изложение на български мед и пчелни продукти и все още колегите от ЕП говорят за невероятно качество на тези продукти. Нещо повече - успяхме да привлечем вниманието на двамата най-активни по отношение на пчеларството еврокомисари - комисарят по земеделието Дачиан Чолош и комисарят по здравеопазването Тонио Борг. И двамата ни подкрепят във всичко, което се опитваме да правим за българското пчеларство", посочи Мария Габриел.

Тя заяви, че обявената преди констатация, че до момента липсва механизъм, който да контролира вноса на фалшифициран мед в ЕС, след намесата на българските пчелари ще получи благоприятно решение и механизъм за контрол ще бъде създаден.

Мария Габриел очерта приоритетите на Европейския парламент в програмния период 2014 - 2020 и посочи като изключително важни за страната мерките - „Млад фермер" и „Озеленяване". Срещата на евродепутатът Мария Габриел със земеделските производители в Плевен бе инициирана от ГЕРБ - Плевен. Заедно с г-жа Габриел бе областният организационен секретар Ралица Добрева.

Преди срещата г-жа Габриел присъства на откриването на Международното пчеларско изложение в Плевен.

Публикувана в Новини на часа
Четвъртък, 23 Януари 2014 13:02

Изпитания пред пчелните семейства

Необичайна зима.

За всички пчелари е ясно, че необичайно топлото време през декември и до средата на януари ще доведе до нови изпитания пред пчелните семейства. Особено бързо се развиват пчелните семейства и е засилено отглеждането на пило в райони с по-голяма надморска височина и места, където има почти всекидневно слънчево греене. В много кошери вече има пило на две-три пити, а отглеждането на пило означава поддържане на по-висока температура и бързо консумиране на храната. При едно възвратно застудяване повечето от пчелните семейства ще се окажат в затруднено положение. Възниква възможност и за отдалечаване от хранителните запаси. В много случаи при застудяване ще се ограничи или изхвърли и пилото. Все тежки технологични и физиологични проблеми за пчелното семейство. Това „подлъгване” за пчелите трябва да бъде парирано от пчеларите. Сега е важно да се прави това, което практическият опит на българския пчелар и неговата интуиция подсказват. На стр. 3 от настоящия брой ще намерите повече информация.

Публикувана в Пчела и кошер

Накъде върви земеделската политика в България?

Ако трябва да плагиатствам, ще използвам един израз на бившия председател на международния олимпийски комитет Жак Рох: “Аз не съм ядосан, аз съм бесен!”
Точно една седмица преди Коледа земеделския министър Д. Греков извести голямата новина, че всички животновъди (разбира се, без родните пчелари!) ще си получат полагаемите им се субсидии. И още по-голямата новина, че министерския съвет на република България  е взел решение за следващата 2014 година държавните субсидии за тютютнопроизводителите да бъдат увеличени от 100 на 200 (двеста) милиона лева. И се обоснова, че този отрасъл изхранвал около 200 000 души. (Трябва да се подразбира, че това са общо всички членове на семействата на тютюнопроизводителите). Преди две години ЕС реши окончателно производството на тютюн да не се субсидира от бюджета на ЕС. За всички логиката е от ясна по-ясна. Тогава българското правителство реши да отпусне 70 милиона лева като субсидия за тютюнопроизводителите, които за 2013 бяха увеличени на 100 милиона. И с гръм и трясък за 2014 година на 200 милиона лева!?
Незапознатият външен човек с българските държавни дела и финанси би си помислил, че България е една просперираща страна, за да си позволи такъв лукс – 200 милиона лева държавна субсидия за една земеделска група производители. Да, това е държавна загриженост – от държавния бюджет да се субсидира една група, коята не получава вече пари от Европа.
Но една група земеделски производители, наречени пчелари, също не получават пари от ЕС на принципа „на глава животно“, както получават всички други животновъди у нас. Всъщност, ако трябва да се даде някакъв отговор, земеделският министър вероятно би си измил ръцете по Пилатовски: “Все пак по новата тригодишна пчеларска програма, българските пчелари ще получават 4 436 000 лева годишно”. Това се отнася за около 40-50 000 пчелари (или около 200 000 души, ако се включат всички членове на семействата им.) Но де факто, от “програмните пари” се възползват само няколкостотин души.
Оставяйки настрана безсмислената дискусия с категоричните изводи относно ползите и вредите от производството на тютюнопроизводителите и пчеларите, то и двете групи са български производители и двете групи еднакво страдат от ниски доходи, увеличени разходи от поскъпването на живота, безработица и пр.
Каква е тогава логиката на “висшата” държавна политика – дебели комати за по-голяма жизненост на едните, а за другите – трохи и прах в очите!
От ясно по-ясно е за всеки, че нещата вече не се свеждат до перспективно стимулативна държавна политика, а за налагане на политика на пренебрегване на 50 000 пчелари.
Този подход граничи с престъпление, още повече че в последните години българското пчеларство изживява критични моменти на упадък със загуби на хиляди пчелни семейства. И когато сега в този критичен период държавата се оказва мащеха, то след години може и да бъде късно.

Петър Тонев

Публикувана в Пчела и кошер

Основното предизвикателство пред българските пчелари е да бъдат обединени, за да отстояват по-добре своите искания. Това каза за Фокус евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Мария Габриел.

„В България има нужда пчеларите да се обединят, да имат организация, която да ги представлява. На този етап отчитаме като голям проблем факта, че съществуват много пчеларски организации. Това не води до добра защита на българския глас на пчеларите и в европейските, и в световните мероприятия и конференции, каквито са Европейският конгрес по пчеларство или Световният „Апимондия", посочи Габриел.

По думите й, думата на пчеларите ще тежи много повече, когато по подобие на други асоциации, които са обединени, те заявяват ясно своите искания и ги отстояват и пред националните, и пред европейските институции.

„За пчеларите е необходимо да продължат да бъдат още по-активни, да представят България и богатството на медните им продукти на все повече и повече изложения. Когато има обединение, когато имат една организация, която да представлява всички тях, а не една малка част, това ще им помогне да бъдат представени в големи структури като „Copa-Cogeca" например", заяви евродепутатът.

Тя обясни, че в нея има работна група „Мед и медни продукти" и членовете й защитават много добре интересите си пред европейските институции. „Факт е, че все още ние нямаме български член на тази работна група. Важно е, когато има такъв тип големи събития и изложения, да има ясна стратегия как да бъде представена страната ни, на каква част от богатството ни да наблегнем - независимо дали става въпрос за биопчеларство, за един уникален по рода си мед, какъвто е мановият мед", каза още Мария Габриел. Според нея, цялото предизвикателство е пчеларите да продължат да бъдат активни, за да се поставят на дневен ред трудностите, с които се сблъсква секторът.

Публикувана в Новини на часа

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта