Държавата затяга правилата за отглеждане на домашни прасета в задния двор на село заради болестта Африканска чума по свинете. Стопаните им трябва задължително да ги
впишат в кметствата и в БАБХ, за да може животните да бъдат лесно проследявани.

„Ако се стигне до проблем в някое населено място, ние трябва да имаме ясно идентифициране на животните – къде се намират, при кой стопанин, за да се предприемат всякакви мерки за обеззаразяване. Традиция е на село да се гледа прасе, колим си го, изяждаме си го, ветеринарят прави проба за трихинелоза и всички са доволни и щастливи, но в момента ситуацията е малко по-различна“, обясни земеделският министър Румен Порожанов при откриването на изложбата „Природа, Лов, Риболов“ в пловдивския панаир. И в момента прасетата в задните дворове трябва да се регистрират и в кметствата, и в регистъра ВетИС на БАБХ по Наредба 44, но малцина спазват това изискване.

У нас вече има 27 случая на Африканска чума по свинете. „Последните случаи са единични и са в област Силистра и около Девня. Темата е много сериозна, болестта се разпространява. Румъния е обхваната, в Сърбия вече е достигнала до сухоземната ни граница. В Китай – най-големия производител на свинско в света, заболеваемостта вече е достигнала между 30 и 50%. За да можем да продължим и ефективното обеззаразяване, и другите мерки, ще поискаме допълнителна помощ за Агенцията по храните“, добави земеделският министър. Въпреки разпространението на болестта според него цената на свинското у нас не само не се вдига, но и пада с 5-6%.

Публикувана в Животновъдство

Ацетамиприд, активно вещество от групата на неоникотиноидите, което е основната съставка на инсектицида моспилан, е получило положителен резултат от Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи. Това означава, че веществото ще бъде разрешено за употреба в продукти за растителна защита в Европейския съюз през следващите 15 години, съобщават по време на пресконференция от Sumi Агро Полша
Препаратите на базата на неоникотиноиди през последните години предизвикаха много противоречиви спорове. Европейското управление за безопасност на храните, което изучава тези активни вещества от 2012 г., трябва да публикува доклад за бъдещето на тези инсектициди през февруари 2018 г.
"Ацетамиприд бързо и лесно се метаболизира от пчелите, така че това веществото е по-малко токсично за тези насекоми", споделя Дейвид Колинг, мениджър за Sumi Агро Европа.
Според компанията, ацетамиприда, като активно вещество на моспилан, е по-малко вредно за околната среда и с по- ниска токсичност към пчелите. Поради тази причина, веществото е претърпяло положителен и сложен процес на пререгистрация и разрешението за използване на инсектицида в ЕС беше удължено с още 15 години.
Повторно разрешаване на ацетамиприд за използване в продукти за растителна защита за период от 15 години - по-дълъг период от по-рано, е много важно, защото това доказва, че не всички препарати от групата на неоникотиноидите са токсични за опрашителите. Важно е, че не се очакват значителни ограничения върху използването на ацетамиприд, а това означава, че моспиланът ще продължи да има широка регистрация.
Решението за разширяване на употребата на ацетамиприд в европейските райони ще влезе в сила през май тази година.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Правителството предлага промени в Закона за марките и географските означения. Те са изготвени във връзка с постъпило запитване от Европейската комисия за поддържането на национална закрила на географските означения за земеделски продукти и храни.

Поправките целят привеждане на действащия закон в съответствие с изискванията на европейското законодателство и по-конкретно с разпоредбите на регламента относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни. Съгласно разпоредбите на документа, държавите членки нямат право да предоставят национална закрила на географски означения за земеделски продукти и храни.

С влизането на закона регистрацията на географските означения за земеделските продукти и храни, направена по реда на закона, се прекратява. Прекратяват се и всички производства по подадени в Патентното ведомство заявки за регистрация на географски означения за земеделски продукти или храни, по които до влизането в сила на промените няма влязло в сила решение.

С приемането на промените ще се постигне съответствие на националното законодателство с правото на ЕС в областта на географските означения.

Предлагат се и промени в Закона за малките и средните предприятия, чиято цел е да се осигури синхронизиране на българското законодателство с европейската нормативна уредба, регламентираща категоризацията и свързаността на предприятията.

Конкретното определяне на категориите и свързаността на малките и средните предприятия са от значение за правилното усвояване на средства от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Публикувана в Бизнес

Европейската комисия обяви подновяването на регистрацията на активното вещество имазамокс. Обновлението влиза в сила на 1 ноември 2017 година и изтича на 31 октомври 2024 година.

Имазамоксът, както и останалите хербициди от групата на имидазолиноните прониква в плевелните растения чрез корените и листата и се натрупва в меристемните (нарастващите) участъци.

При чувствителните растения (двусемеделни и житни плевели) се инхибира ензимът ацетолактат, което води до намаляване в растителните тъкани нивото на аминокиселини с последващо нарушение синтеза на протеини и нуклеинова киселина. Растежът на чувствителните плевели се преустановява само няколко часа след обработката. На следващата година след обработка могат да се сеят всички култури с изключение на захарно цвекло (безопасният интервал между обработката с имазамокс и сеитбата на цвекло е 16 месеца).

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Областна дирекция по безопасност на храните, град Варна заличи регистрацията на обект за обществено хранене след проверка в изпълнение на програмата за сътрудничество и институционално взаимодействие по Черноморието и създадения областен координационен център.

В средата на месец юли компетентните институции ОДБХ Варна, Териториална дирекция на Националната агенция за приходите, Комисията за защита на потребителите, Инспекция по труда, Регионална здравна инспекция – Варна и община Варна извършиха проверка в ресторант (заведение за обществено хранене) в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“. Инспекторите от всички институции установяват редица нарушения на нормативните изисквания. Служителите на ОДБХ връчват заповед за спиране експлоатацията на обекта, считано от 14.07.2017 г.. Представителят на собственика е отказал обектът да бъде запечатан чрез поставяне на удостоверителни знаци на ОДБХ. На 17.07.2017 г. въз основа на постъпило заявление за възстановяване дейността на обекта, е извършена проверка, при която е установено, че нарушенията, послужили като основание за спиране експлоатацията, са отстранени и ОДБХ Варна възстановява експлоатацията на обекта. В периода последващ възстановяването на дейността в областната дирекция са представени копия на документи от служители на други институции, участвали в проверката на 14.07.2017г, от които е видно, че през периода на действие на заповедта ресторантът е извършвал търговия с храни.

На основание събраните доказателства за извършване на търговия с храни в спрян от експлоатация обект ОДБХ Варна заличава регистрацията на заведението. За случая е уведомена Районна прокуратура Варна.

Публикувана в Новини на часа

Животновъдите от региона са обсъдили процедурата по регистрация на животновъдните обекти. Това каза пред Радио „Фокус” – Кюстендил Юлия Коюмджийска, председател на Областния съвет по животновъдство – Кюстендил. На провелото се месечно заседание на съвета е направено разяснение на процедурата по отношение на регистрацията на животновъдните обекти и издаването на удостоверение за въвеждането в експлоатация. Обсъдена е и Национална програма за профилактика, контрол, надзор и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите. Участниците в заседанието са били запознати и със схемата за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ за настоящата година. Беше представена и актуална информация от Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд земеделие за предстоящи плащания в сектор „Животновъдство”, заяви Коюмджийска.

Публикувана в Животновъдство

Кампанията по пререгистрацията на земеделските стопани за 2016-2017г. започна на 1 октомври 2016г. и ще завърши на 28 февруари 2017 г., напомнят от Министерството на земеделието и храните.

Регистрация на нови земеделски стопани ще се извършва през цялата стопанска година.

За целта земеделските стопани или упълномощени от тях лица е необходимо да представят актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри /за ваше улеснение е приложен файл в електронен вариант на необходимите документи/.

Заверените в ОСЗ документи може да се представят в Областната дирекция „Земеделие“ лично от земеделския стопанин, чрез пълномощник или по служебен път.

Бенефициентите по ПРСР трябва да извършат своята пререгистрация за стопанската 2016-2017г. също в срок от 1 октомври 2016г. до 28 февруари 2017 г.

Публикувана в Бизнес

В ЕС гласуваха регистрирането на три нови активни съставки, сред които биофунгицид на BASF, на основа на щама на бактерията на Bacillus amyloliquefaciens, щам MBI600, фунгицид на компанията Ishihara Sangyo Kaisha (ISK), на основа на изофетамид и инсектицид на DuPont, на база циантранилипрол (търговското име Cyazypyr). След публикуването на информация за тези препарати в официалните издания на Общността процесът на регистрацията им в ЕС ще бъде завършен.
В. Amyloliquefaciens, щам MBI600 е предназначен за контрол на болести при лозята и на първо време, след регистрацията ще бъде достъпен за фермерите в Испания и в Северна Америка под името Serifel.
Изофетамид а е предназначен за борба с болести при праскови, сливи, кайсии, череши, грозде, ягоди, маруля и рапица. В САЩ фунгицидът е на пазара още от 2015 г. под името Kenja и е бил регистриран от Sumitomo Corporation и ISK, а тази година фунгицидът е бил регистриран за използване и в Канада.
Циантранилипрол е предназначен за използване при различни земеделски култури. Заявления за одобрение за използване са подали в Австрия, Белгия, Чешката република, Унгария, Ирландия, Италия, Холандия, Словения, Испания и Обединеното кралство. Преди това инсектицидът е бил регистриран в повече от 30 страни извън ЕС.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

С отпадането на ДДС за дарените храни се цели благотворителността да стане честа практика за хранителния бранш. Това каза за Радио „Фокус" омбудсманът Мая Манолова. По думите й в срок до 30 юли по искане на финансовия министър трябва да се предложат работещи законодателни промени, които да ограничат данъчни злоупотреби при даряването на храни.

„Предлагаме бенефициенти на даренията от производители и търговци на храни да бъдат специални хранителни банки, които ще се регистрират по ред в Министерството на земеделието и храните. Към този момент има една такава банка, която функционира от 2011 година. Институциите, които ще поемат дарените храни, ще имат осигурена специална логистика за съхранението и справедливото разпределение на храните за нуждаещите се хора. Тези структури ще издават и съответните документи на дарителите, за да бъде ясно какво и в какви размери е дарено", обясни омбудсманът.

Мая Манолова добави, че 46% от българите живеят при тежки материални условия и се лишават от храна. Българските деца са най-некачествено хранените в сравнение с децата в други европейски държави, уточни омбудсманът. Манолова обясни, че целта е даряването на храни да стане традиционно за страната, като бъдат разписани стимули, правещи процеса чист и прозрачен.

Публикувана в Бизнес

Първоначална регистрация като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. на физически лица, навършили 18 години, еднолични търговци и юридически лица се извършва в Областна дирекция “Земеделие” (ОДЗ) по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице по всяко време на годината въз основа на заверени анкетни формуляри от Общинската служба по земеделие (ОСЗ) по място на дейност.

При желание на фермера да продължи дейността си като регистриран земеделски стопанин, е необходимо всяка година да извършва заверка, подавайки актуална информация за дейността си. В случай, че не извърши заверка, земеделският стопанин губи правата си на регистриран земеделски стопанин за текущата стопанска година и може да се регистрира отново като такъв през следващата стопанска година.

Пререгистрацията за стопанската 2015-2016 година ще се извършва до 29.02.2016 г., включително.

С изменението на Наредбата от 28 април 2015 г. отпадна изключението за бенефициенти по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2007-2013 и ПРСР 2014-2020) да могат да извършват заверка на дейността си през цялата стопанска година. Те също трябва да извършат заверка в срок до 29.02.2016 г., включително.

За извършване на регистрация/пререгистрация като земеделски стопанин, се подава в съответната ОСЗ или ОДЗ попълнена анкетна карта с анкетни формуляри по образец, които се предоставят безплатно от общинска служба по земеделие.

След идентификация с документ за самоличност и/или БУЛСТАТ, земеделските стопани, които ползват земеделска земя, вписват в анкетните формуляри имотите, които ще ползват през съответната година и за които имат регистрирано правно основание за ползване.

Когато земеделските стопани отглеждат животни, се прилага опис на животните.

Когато земеделският стопанин стопанисва земеделски земи и/или отглежда животни в различни землища, попълва отделни анкетни формуляри.

Земеделските стопани могат да попълнят и представят анкетна карта с анкетни формуляри на магнитен носител.

Стопаните, които извършват дейности с първични фуражи, подават отделна декларация по образец.

Заверените в общинските служби по земеделие формуляри се представят в Областна дирекция “Земеделие” лично от земеделския стопанин или чрез пълномощник до 20 календарни дни от датата на заверка в ОСЗ, но не по-късно от 29 февруари 2016 г., или по служебен път.

Важно е да се има предвид, че съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители, от миналата 2015 г., кандидати за подпомагане по схемите за директни плащания могат да бъдат само земеделските стопани, регистрирани съгласно Наредба № 3 от 1999 г.

Първоначална регистрация като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. на физически лица, навършили 18 години, еднолични търговци и юридически лица се извършва в Областна дирекция “Земеделие” (ОДЗ) по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице по всяко време на годината въз основа на заверени анкетни формуляри от Общинската служба по земеделие (ОСЗ) по място на дейност.

При желание на фермера да продължи дейността си като регистриран земеделски стопанин, е необходимо всяка година да извършва заверка, подавайки актуална информация за дейността си. В случай, че не извърши заверка, земеделският стопанин губи правата си на регистриран земеделски стопанин за текущата стопанска година и може да се регистрира отново като такъв през следващата стопанска година.

Пререгистрацията за стопанската 2015-2016 година ще се извършва до 29.02.2016 г., включително.

С изменението на Наредбата от 28 април 2015 г. отпадна изключението за бенефициенти по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2007-2013 и ПРСР 2014-2020) да могат да извършват заверка на дейността си през цялата стопанска година. Те също трябва да извършат заверка в срок до 29.02.2016 г., включително.

За извършване на регистрация/пререгистрация като земеделски стопанин, се подава в съответната ОСЗ или ОДЗ попълнена анкетна карта с анкетни формуляри по образец, които се предоставят безплатно от общинска служба по земеделие.

След идентификация с документ за самоличност и/или БУЛСТАТ, земеделските стопани, които ползват земеделска земя, вписват в анкетните формуляри имотите, които ще ползват през съответната година и за които имат регистрирано правно основание за ползване.

Когато земеделските стопани отглеждат животни, се прилага опис на животните.

Когато земеделският стопанин стопанисва земеделски земи и/или отглежда животни в различни землища, попълва отделни анкетни формуляри.

Земеделските стопани могат да попълнят и представят анкетна карта с анкетни формуляри на магнитен носител.

Стопаните, които извършват дейности с първични фуражи, подават отделна декларация по образец.

Заверените в общинските служби по земеделие формуляри се представят в Областна дирекция “Земеделие” лично от земеделския стопанин или чрез пълномощник до 20 календарни дни от датата на заверка в ОСЗ, но не по-късно от 29 февруари 2016 г., или по служебен път.

Важно е да се има предвид, че съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители, от миналата 2015 г., кандидати за подпомагане по схемите за директни плащания могат да бъдат само земеделските стопани, регистрирани съгласно Наредба № 3 от 1999 г.

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта