Надземната част на плодните дървета започва със стебло. То представлява долната, неразклонена най-дебела част на дървото, започваща от почвената повъхност и завършваща до първото разклонение на короната. Стеблото е основната, най-често вертикално разположена носеща част на короната. В професионалното, а и в любителското овощарство, стеблото може да бъде разположено не вертикално, а наклонено под различен ъгъл спрямо почвената повърхност.

Стеблото е основният носител и доставчик на хранителни вещества и вода на всички надземни органи, които формират короната, в това число и на плодовия товар. Ето защо, изграждането на здраво стебло е изключително важно за бъдещето развитие и плододаване на овощните дръвчета. Здравото и добре развито стебло е показател за дълголетие на плодното дърво. По него се придвижват хранителни елементи от корените към листата и обратно. В стеблото се отлагат запасяващи вещества, които са необходими за благополучното презимуване на дръвчетата и първоначалното им пролетно развитие. От тук идва и необходимостта от специално внимание към него, още в самото начало след засаждане на плодните дръвчета.

Отделните овощни видове се различават и по способността им за естествена височина и разклоняване на стеблата. При круша, ябълка и череша например, при естествен растеж стеблото започва да се разклонява от по-голяма височина и короната им е повдигната по-високо над земята.

При прасковата и вишнята, стъблото при естествен растеж се разклонява на по-малка височина и короните са по-близо до земята. Докато при естествено храстовидните видове като дрян, дюля, мушмула, лешник и някой вишни, разклоняването започва непосредствено при основата на корена и от там излизат по няколко стебла едновременно. Тези естествени особености за разклоняване на отделните видове са в основата при разработването на изкуствени формировки, разделящи се най-общо на ниско-, средно и високостъблени.

Основната резитба на стеблото се състои в определяне на височината, която е необходима за съответната формировка. От тази гледна точка, стеблото може да бъде високо – 1-1,20 м, средно – 60-80 см и ниско, когато е с размер от 40-60 см. Височината е и първата цел, която се постига с резитба, чрез съкращаване на стеблото на новозасадените дръвчета. На по-късен етап от живота на овошките, стеблото не е предмет на резитба, освен в извънредни ситуации, предизвикани от неблагоприятни фактори.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Сряда, 14 Февруари 2018 14:41

Корените се режат преди засаждане

Кореновата система на плодните дървета снабдява надземните органи с вода и разтворени в нея хранителни вещества. Корените закрепват растението в почвата и натрупват зимни запаси от хранителни вещества. Овощарите знаят, че повреждането на корените от студ, болести или неприятели се отразява на жизнеността на клоните, листата, големината и качеството на плодовата реколта. Корените са тази част от дървото, които най-малко са обект на резитба, само в определени случаи.

Резитба на корените се прави непосредствено преди засаждането на овощните дръвчета. Това се налага, защото при изваждането на присадените дръвчета от разсадника, колкото и да се внимава, голяма част от корените се разкъсват. Разкъсаните части по-трудно зарастват и стават лесно достъпни за навлизане на болести и неприятели. Затова раните на разкъсаните части задължително се опреснят преди засаждане на дръвчетата. За тази цел наранените по дължина корени се режат до здраво, а раните на здравите по дължината, но наранени в края корени се опресняват. Много важно е тази операция да се прави с остър инструмент, за да се получат гладки отрези, които зарастват по-бързо. Опресняването на корените има и стимулиращ ефект към образуване на нови корени, защото в мястото на отреза се насочват стимулиращи растежни вещества. При наличие на болни, пречупени или сухи корени при засаждане на млади дръвчета, те също се премахват с резитба до здрава и жизнена част.

В редки случаи, които все пак не са изключение, резитба на корените се прилага и при преместване на по-стари дървета от едно място на друго. Принципът на резитба е същият, както при корените на млади дръвчета преди засаждане.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Оздравителната или фитосанитарна резитба се прилага, когато трябва да се премахнат болни, счупени или сухи части от короната или

дърветата са силно нападнати от вредители – болести или неприятели. Когато определени части от короната са с повреди, които не могат да се възстановят, те се изрязват до здраво. С това се намалява инфекциозния фон, ограничава се развитието на вредителя и се дава възможност на растението да продължи живота си. Оздравителна резитба например е изрязването на болните от огнен пригор клони по семковите видове, ранно и късно кафяво гниене при костилковите и др.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Възстановителна резитба се прилага в случаи, когато по различни причини дръвчетата в млада възраст са били формирани, а по-късно изоставени без резитба. В резултат на това те са загубили оптималните размери и структура на избраната форма. Целта на тази резитба е възстановяване на короната чрез подходящи резитбени операции, като се подобри осветеността и, нормализира се броя и положението на клоните в нея и др. Най-точно казано, отново стигаме до основната цел на резитбата – да се осигури баланс между растеж и плододаване.

Възстановителна резитба се прилага и на дръвчета получили сериозни механични повреди от измръзване, градушка, мълния или други неблагоприятни климатични фактори дръвчета.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

След периода на плододаване, който има различна продължителност според особеностите на съответния овощен вид, дърветата преминават в период на застаряване. Когато тяхното жизнено и фитосанитарно състояние е видимо добро, те могат да се подмладят чрез подмладяваща резитба.

Старите дървета – на възраст 18-20 и повече години се режат по-силно, за да се предизвика мощен, подмладяващ растеж на дървото. Централният клон (ако има водач) се съкращава над странично разклонение, изрязват се отделни стари скелетни клони, прилага се силно съкращаване на многогодишна дървесина. При подмладяващата резитба височината на короната може да се снижи във височина с 1,5 метра и повече. Премахват се и част от старите плодни образувания.

Тази резитба се прилага и при дървета, които са от ценен сорт, който непременно искаме да запазим.

Преди резитбата за подмладяване, короната на дървото се преглежда внимателно, за да се прецени състоянието на отделните скелетни клони и разклонения. Скелетните клони и разклонения са подрязват много силно – премахва се ½ или повече от тяхната дължина. В резултат на силната резитба се провокира силен растеж на голям брой леторасти, в това число и т.нар. лакомци. Повечето от тях се отстраняват, като се оставят само тези, които са подходящи за формиране на новата корона. За 2-3 години от младата дървесина се изгражда нов скелет и дърветата ще плододават още 5-7, а при добри грижи и повече години.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Резитбата за плододаване започва да се прилага от периода на встъпване в плододаване на овощния вид до биологичното му застаряване и намаляване на растежа и плододаването. При някой видове, които встъпват по-рано в плододаване тя започва още по-време на формирането, както е при прасковата.

Основната задача на резитбата за плододаване е всяка година да се осигурява достатъчно количество обрастваща дървесина, от която да се получава редовно и оптимално количество плод.

И все пак, в какво се състои резитбата за плододаване? След 4-5-та година дръвчетата започват да плододават.

Важна особеност!

Преди започване на резитбата за плододаване, любителят овощар трябва да знае, какви ще бъдат последиците от силата на резитбата:

. При силна резитба, ще има голям прираст, но малко плодове. С други думи, дървото ще бъде мощно, но слабо плодоносещо.

. При слаба резитба, може да се получат обилно количество плодове, но те ще бъдат дребни, а скелетът на дървото слаб и лошо формиран.

Затова както в живота, така и тук не трябва да бъдем максималисти, а да търсим златната среда.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Под резитба на овощните дървета се разбира прилагането на операции по частично или пълно отделяне на различни части – клонки, клони и други части от короната с режещи инструменти. Основната цел на резитбата се състои в правилно построяване на короната на младите дръвчета и регулиране растежа и плододаването в плододаваща възраст. В комплекса от агротехнически мерки по грижите за дръвчетата, резитбата заема водеща роля, тъй като има най-силно въздействие и оказва непосредствено влияние на плодните дървета.

Преди всичко резитбата намалява количеството на вегетативните и репродуктивни пъпки. При това, обема на короната не се изменя съществено, но осигурява оптимално снабдяване с хранителни вещества и вода на оставащите пъпки, леторасти, листа, клони, цветове и плодове, увеличава техните размери и подобрява на качеството на плодовата реколта. С резитбата светлинният режим в короната се подобрява и фотосинтетичната дейност на листата е по-активна и растежът и плододаването са оптимални.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

През зимата често поглеждаме към овощните дръвчета, особено в периоди на затопляне, и си задаваме въпроса: дали е време за резитба?
В южните райони на страната ни, където опасността от поражения от ниски температури е много малка, овощните дървета могат да се режат през зимата.
Но в райони с характерно рязко понижаване на температурата е опасно дори за дървета, които не се режат. В такива райони, ако извършите резитба и температурите се понижат рязко, има вероятност да изамръзне и дървесината, съседна на изрязаната. През отворените с резитбата срезове активно се изпарява влага и тъканите изсъхват. Ето защо се препоръчва да се реже в началото на пролетта, когато няма опасност от увреждане от студ, но пъпките все още не са разпукнати.

В случай на силни снеговалежи, някои скелетни клони на плодните дървета могат да се счупят. В този случай е необходима резитба, за да се предотврати по-нататъшно счупване, разцепване на ствола, отделяне на кората. Повреденият клон се отрязва, оставяйки пънче с дължина около 20 см. Това ще предпази ствола от измръзване, а през пролетта ще се извърши резитба по правилата.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Резитбата е основна операция при отглеждане на плодни дръвчета. С нея се цели нормално развитие на дръвчетата и получаване на оптимални и качествени добиви. За да се постигне всичко това, намесата на овощаря трябва да започне още в първата година след засаждане.

Изграждането на здрав скелет е много важно

За да се подготвят дръвчетата за носене на бъдещия плодов товар, те трябва да имат изграден здрав скелет. Това означава да направим така, че да осигурим здраво срастване между скелетните клони и скелетните разклонения на дърветата.

Здравината на срастване зависи от ъгъла на разклоняване

Ъгълът на разклоняването на скелетните клони трябва да бъде най-малко 45° спрямо вертикалната ос на централното стебло (водач). При по-остър ъгъл срастването е по-слабо и най-често води до разцепване.

Има и други фактори за здравина на връзката

Здравината на срастването зависи и от дебелината на двете части. Колкото по-дебела е частта, която носи разклонението, толкова по-здрава е връзката между тях и обратно. При еднакви или близки по дебелина части, дебелината на срастването силно намалява.

Скелетните клони трябва да са в ограничен брой

Здраво срастване между стеблото и скелетните клони се получава, когато на един етаж има три, най-много четири скелетни клона. При сортове с прибранорастящи корони е за предпочитане да се оставят три скелетни клона на етаж, а при сортове с по-широки (отворени) корони броят на клоните в един етаж може да бъде четири, като те са разположени на кръст.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 11 Януари 2018 13:42

Резитба на корените

Резитба на корените се извършва непосредствено преди засаждането на овощните дръвчета. В момента на засаждането всички корени трябва да имат пресни рани, затова непосредствено преди засаждането се извършва резитба на корените, при която:

  • наранените по дължината си корени се режат до здраво;

  • на останалите запазени здрави по цялата си дължина корени се опресняват направените по краищата рани при ваденето на дръвчетата. Опресняването на раните се състои в изрязване до жива част на наранените и засъхнали краища на корените.

Както всяка резитба, и тази трябва да бъде извършена с остър инструмент, за да се получат гладки отрези, които по-лесно зарастват.

Някои овощари режат късо дебели и здрави корени. Други извършват резитбата на корените много преди засаждането на дръвчетата, което води да засъхването на отрезите. Едното и другото са грешни практики. На дръвчетата трябва да бъдат най-грижливо запазени повече и по-дълги корени, на които да се направят гладки отрези непосредствено преди засаждането. Тогава раните зарастват бързо и прихващането е леко. Само свежите, калусирали вече рани не се опресняват.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта