Лозата е растение, което има практически неограничена сила на растежа. Без резитба лозовите храсти завземат много голяма площ, катерят се по дървета, стени и т.н.

Всяка пъпка на лозата след разпукването, през периода на вегетация дава грозд и дълга клонка (пръчка). А тъй като пъпките на лозата са много, то се получават и много клонки. Получават се и много завързи - гроздове. Плода на неизрязан лозов храст е разположен само по периферията, тъй като по многогодишната дървесина няма плодни пъпки, те са само по едногодишните пръчки.

Резитбата води до увеличаване размера на плода на лозата, подобрява качеството, ускорява процеса на узряване на зърната, облекчава грижите за лозовия храст в процеса на вегетацията и беритбата. Отчасти резитбата повишава и студоустойчивостта за сметка на регулирането на плодовитоста.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Резитбата през втората година има за цел да засили растежа на скелетните клони от първия етаж. Тази резитба може да е и по-различна в зависимост от силата на растеж на дръвчетата.

  • При много добре развите дръвчета, водачът се съкращава над мястото, където ще се формира втория етаж, а всички излишни клонки (и привитите през лятото) се отстраняват.

  • При много силно развит водач, за да задържим неговото развитие той се съкращава на нивото на скелетните клони от първия етаж.

  • При много силно развит водач, а слабо развити клони на първия етаж, той се премахва от основа, като се отклонява на по-слабо развита странична клонка, която ще служи за негов продължител и ще даде възможност на скелетните клони от първия етаж да се засилят.

Третата и следващите резитби са както втората – аналогично на първия се формират следващите етажи. Спазва се правилото клоните да са по-възможност в посока на реда, а ако е необходимо се прави корекция с някой от посочените начини. Премахват се конкурентите на водача и скелетните клони и се оставя само обрастваща дървесина от едногодишни клонки. След като се формира и последния етаж, водачът се съкращава на 50-60 см над него.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 23 Февруари 2017 10:51

Формиране и резитба на палмети

Формирането на овощни дръвчета като палмети се прилага основно при ябълкови и крушови сортове, присадени на слабо или полуслабо растяща вегетативна подложка.


Палметата представлява едностранно разположена плоска корона – клоните са разположени в една плоскост, по посока на реда. Тази формировка е много подходяща за вилни и дворни места, където пространството е малко и не позволява изграждане на закръглени корони. Освен това с палметата се заемат пространства край огради.

Палметата се състои от стъбло с височина 50-60 см. В овощарството са разработени различни видове палмети – общото между тях е ниското стъбло и разположените в една плоскост етажи от по два срещуположни скелетни клони. Освен това при всички палметни формировки не се оставят многогодишни скелетни разклонения, а само млада обрастваща дървесина.

Разликата при палметните формировки идва от това как са разположени скелетните клони спрямо хоризонталата на почвата. Те могат да са наклонени – на 35-45 градуса спрямо хоризонталата, могат да са хоризонтални (успоредни на почвата) или вертикални. Освен това някой от палметните формировки имат централен клон – водач, а при други, като лировидната палмета например – няма.

Броят на етажите при палметните формировки също може да бъде различен. Той зависи от силата на растеж на подложката - при по-силна подложка етажите са три, а при по-слаба стигат до пет. В първия случай разстоянието от етаж до етаж е от 90-120 см, а във втория – от 50 до 70 см.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 23 Февруари 2017 10:34

Резитба на круша

Короната на силно растящите крушови дървета се формира обикновено по етажните системи, но може да бъде формирана и по безетажни.

При повечето крушови сортове короната е малко по-остро конусовидна. При резитбата за формиране на короната на крушовите дървета водачът се оставя да надвишава малко повече скелетните клони. Така подчинеността на скелетните клони по отношение на водача при крушата е по-добре изразена. Чрез резитбата на крушите трябва да се повиши разклоняемостта при повечето от крушовите сортове, за да се получат необходимите скелетни разклонения, както и за да се предизвика развитието на по-силна обрастваща дървесина за надебеляване и плододаване. Съкращаванията на продължителите на скелетните клони и разклонения трябва да бъдат умерени, за да не се предизвиква прекомерно разклоняване и сгъстяване на короната от голям брой излишни силни разклонения. Продължителите на скелетните клони и разклонения по време на формиране на короната се съкращават обикновено с около 1/5 до 1/4 от дължината им, а някои от тях се съкращават по-малко или никак.

При резитбата на възрастните крушови дървета се извършват редовно прореждане на короната и периодично съкращаване за леко подмладяване на скелетните клони и разклонения, а така също и съкращаване за подмладяване на обрастващите клонки. Възрастните дървета на голям брой от крушовите сортове образуват прекомерно много разклонени обрастващи клонки с много голям брой застарели, засъхващи или със слаб растеж и слабо продуктивни къси клонки. Необходимо е една част от обрастващите клонки, а именно най-слабите и засъхващите, да бъдат премахнати, а останалите да бъдат силно съкратени за подмладяване.

През втората половина или към края на периода на намаляващото плододаване се извършва резитба на крушата за подмладяване на короната. Крушата реагира добре на резитбата за подмладяване и при добри грижи (отначало главно за прореждане) тя възстановява бързо короната си и започва отново да дава добри добиви.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 23 Февруари 2017 10:27

Особености при резитба на праскова

Прасковата се отличава със силен растеж в млада възраст и образуване на много предивременни клончета, ранно встъпване в плододаване, залагане на много повече плодни пъпки и натоварване с плодове, отколкото може нормално да изхрани. Това налага ежегодна резитба както за формиране на короните, така и за регулиране на растежа и плододаването. Дърветата отглеждани без резитба се претоварват с плодове, растежът им бързо отслабва и загиват по-рано.

Прасковата е силно светлолюбива култура и затова се налага ежегодна резитба за просветляване на короните (изрязване на преплитащи се и растящи навътре клони), изрязване на клони и клончета с вертикален растеж. При прасковата най-често се прилага чашовидна формировка, която осигурява оптимален светлинен режим.

Чашовидна корона се оформя от 3 скелетни клона израстващи от съседни пъпки.Върху всеки от тях се оформят по 3 скелетни разклонения . Първото от тях е на 50-60 см от основата на скелетния клон а следващите на 70-80 см едно от друго.

Максималната височина на възрастното дърво е около 3 метра.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

В зависимост от установения процент на измръзналите очи се коригира възприетото натоварване на лозите. Така при загиване до 20-25% от главните пъпки на зимните очи се извършва нормална резтба на лозите . При измръзване на по-висок процент пъпки, за да се получи нормална реколта се прави компенсираща резитба, при която броят на оставените очи се увеличава пропорционално на повредените.

Ако компенсацията при формировките с къса резитба - чашовидна, двустранен средностъблен кордон и кордон Роая, не може да се постигне само с чепове, оставят се и стрелки или плодни прьчки. При формировките със смесени резитби (с чепове и плодни пръчки) се оставят завишен брой чепове за формиране на бъдещите плодни звена. Броят на плодните пръчки също се увеличава, като се подбират добре узрели, средно дебели и дори по-тънки пръчки, както и запазени колтуци. По тях има повече здрави пъпки отколкото върху дебелите, с широка сърцевина пръчки.

При изключително силни (под минус 27-28°С) и продължителни студове надземните органи на лозата може да загинат напълно. Тогава наред с едногодишните пръчки се изрязват и кордоните заедно с рамената по тях и се изчаква напълването. Стъблата обаче се запазват. Възможно е от основната част на стъблото, която е била защитена със сняг или почва, да покарат лакомци. При филизенето се запазват два по-силни и с добро разположение летораста и с тях започва възстановяването на лозите. Следващите операции на зелено и резитби на зряло са както при създаването на средностъблен и или високостъблени формировки.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Събота, 11 Февруари 2017 15:30

Резитба на дюлеви дръвчета

При резитба на новозасадени дръвчета от израсналите върху стъблото на дюлята няколко клончета, обикновено се запазват 3 до 4 добре разположени странични клонки и водачът, а останалите се премахват. През следващите две-три години се прави умерено съкращаване на продълженията на скелетните клони на дюлите, за да се внесе равновесие в развитието им и да не се позволи прекомерното им удължаване. Някои от силните клончета при резитбата се съкращават, други се премахват. Гъсто разположените и преплитащи се клонки също се премахват.

При резитба на възрастните дюлеви дървета се отстранява и всичко сухо, счупено, болно и засъхващо. Вземат се и необходимите мерки да не се позволи сгъстяване на короната на дюлята, която на 2-3 години по веднъж се преглежда и просветлява.

През третия период от живота на дървото, когато започне прогресивно увеличаващото се съхнене на клони и клонки, се прави резитба на дюлята за подмладяване, като се извършва силно прореждане на короната и скъсяване на всички клони.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Резитбата на дърветата започват от края но октомври и продължава през цялата зима, но при температури не по-ниски от -5°. Пролетта резитбата продължава до началото на цъфтежа.

Резитбата на кайсията, череша, вишня, джанка се прави в края на зимата или началото на пролетта. Резитбата на тези дървета през есенно-зимния период и особено в сурова зима, предизвиква силно смолотечение.

Резитба през вегетацията задържа развитието на кайсията напролет

При кайсията добър резултат се получава при лятна резитба през май-юни. Тя предизвиква вторичен растеж на филизи, залагане на цветни пъпки, а от там и задържане (изоставане) в развитието. Такива дърветата по-леко изкарват зимата, а пролетта пъпките по-късно се разпукват и цъфтят. По този начин се избягват и късните пролетни мразове.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

 През февруари агрометеорологичните условия ще се определятот температури около и под климатичните норми. През месеца прогнозираните стойности на минималните температури, от порядъка на минус 14-19°С, за пореден път ще поставят на изпитание студоустойчивостта на част от зимуващите земеделски култури. Ниските отрицателни температури през януари нанесоха в различна степен повреди от измръзване по овошките и лозите на много места в Югозападна България.

След мразовитото януарско време през първото десетдневие на февруари се прогнозира повишение на температурите, но средноденонощните им стойности ще останат в граници, които ще поддържат в дълбок покой есенните посеви.

През второто десетдневие се очаква по-съществено подобрение на температурните условия и преминаване на част от зимните житни култури в южните райони на страната от дълбок в относителен покой.

През по-топлите периоди от второто и третото десетдневие, когато се прогнозират максимални температури над 14-15оС, стойностите на средноденонощните - на места в южните и югоизточните райони ще се доближават до биологичния минимум, необходим за възобновяване на вегетационните процеси при зимните житни култури. На отделни места при пшеницата и ечемика не е изключено да се създават условия за протичане на слабо изразена вегетация, но тя няма да доведе до промяна във фенологичното състояние на посевите. В края на февруари при зимните житни култури се ще наблюдават фазите трети лист и братене.

Прогнозираните температури през третото десетдневие на февруари ще нарушават принудителния покой при част от овощните култури. При раноцъфтящите костилкови видове (бадем, кайсия, праскова, череша) в полските райони на страната ще протича набъбване на пъпките.

Валежите през февруари, около и под нормата за месеца, ще увеличат почвените влагозапаси и в двуметровия слой. Вследствие наднормените януарски валежи (Враца -76 l/m², В.Търново – 78 l/m², Варна - 66 l/m², Добрич - 57 l/m², Пловдив – 66 l/m², Кърджали - 62 l/m², Хасково – 120 l/m², Чирпан – 74 l/m², Ст.Загора - 79 l/m², Бургас – 58 l/m²), след снеготопенето, се очаква почвените влагозапаси в еднометровия слой в по-голямата част от страната да достигнат нива близки до пределната полска влагоемност (ППВ).

През февруари, по-подходящи условия за провеждане на резитбите в лозовите и овощните масиви ще има през първата половина от месеца. В районите с регистрирани минимални температури под минус 17оС -18 оС (Видин, Кнежа,Монтана, Кюстендил, Шумен, Добрич, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Ст.Загора, Чирпан и др. ) резитбите при лозите трябва се проведат по-късно, след установяване на евентуалните повреди от измръзване.

През втората половина от месеца прогнозираните чести превалявания ще поддържат преовлажнени горните почвени слоеве на много места в страната, което ще възпрепятства подхранването на есенниците с азотни минерални торове.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ-БАН

Публикувана в Агропрогноза
Четвъртък, 02 Февруари 2017 15:22

Не подминавайте и ягодоплодните храсти

При ягодоплодните храсти също трябва да се проведе санитарна резитба. Отделят се едногодишните, повредени от неприятели клонки - те са обикновено полусухи, с тъмни вдлъбнати петна, пукнатини в долната част. При силно нападение от брашнеста мана при черното френско и цариградското грозде се отстраняват върховете - те са изкривени и покрити с тъмни петна. Наблюдават се пръчките и пъпките и при изменение от неприятели, като галици и пъпкови неприятели, също се отстраняват.

Петър Кръстев

 

Публикувана в Овощната градина

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта