Резитбата на лозите оказва доста силно влияние върху силата и плододаването.

Каква грешка се допуска с избързването?

. Когато резитбата се направи рано - преди да й е дошло времето, лишаваме лозата преждевременно от листната маса.

. Но тогава оттокът на хранителните вещества oт пръчките към старите части на главината и корените още не е завършил.

. При ранна резитба, а особено, ако тя се повтори или потрети лозите отслабват и добивът намалява.

Грешна е и късната резитба - след напъпването.

. Неблагоприятно влияние оказва и късната пролетна резитба на лозите след напъпването на растенията.

Всъщност много от любителите най-добре ще се ориентират по съседите в близкото село или във вилния район. Видите ли, че по-старите хора точат ножиците или оглеждат лозите, трябва и вие да се готвите.

При асмите

. При асмите, средностъблените и високостъблените формировки и при всички лози, които не се загрибват, резтбата се прави в кроая на зимата и началото на пролетта - но след преминаването на силните студове!

. Ако сте в местност, където има опасност от късни пролетни слани, тогава оставете резитбата за по-късничко.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Отдавна е известно, че ябълката е овощен вид, който не може да бъде отглеждан успешно без резитба.

Плодове с най-високо качество се получават основно от по-младата плододаваща дървесина (до тригодишна възраст). Поради тази причина са необходими редовни ежегодни резитби за обновяване на плододаващата дървесина - чрез тях се извършва прореждане или пълно премахване на по-старата плододаваща дървесина.

Какво се получава, ако занемарим резитбата?

. Без прилагането на резитба както в млада възраст, така и през плододаващия период, дърветата започват да дават плодове относително по-рано, но сгъстяват прекомерно короните си, а плодовете им стават дребни и недостатъчно оцветени.

. Такива дървета лесно преминават към нередовно (алтернативно) плододаване. Влошеният светлинен режим води до бързо отслабване на растежа и плодните клонки във вътрешните части на короната засъхват по-рано, в резултат на което скелетните клони се оголват, а растежът и плододаването се изнасят по периферните части на короната. По този начин отглеждането на такива дървета става икономически неизгодно.

. Ако резитбата за формиране не се извърши през първите три години, по-нататък производителят ще трябва да реже много дървесина, а количеството на набраните плодове ще бъде малко. Резитбата за формиране на короните при младите дръвчета се прилага в зависимост от растежните особености на сорта и подложката, както и от гъстотата на засаждане.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Петък, 20 Януари 2017 10:18

Резитба и формиране на вретено

Тази система на формиране е подходяща за ябълкови дървета върху подложки ММ 106 и ММ 111 и крушови дървета на дюлева подложка. Короната има конусовидна форма и добре изразена централна ос.

В основата на дърветата страничните разклонения са по-силни, а към върха - по-слаби. При дърветата със силен растеж (крушови и неспърови ябълкови сортове) с резитбите за формиране и плододаване трябва да се противодейства на естествената тенденция за изнасяне на растежа към върха и отслабването му към основата на короната. Това се постига като се оставят достатъчно силни разклонения към основата на короната.

След засаждането дръвчетата (с изключение на типа спър при ябълката) се съкращават на височина 60-70 см. Предивременните клончета до 40 см се премахват, а по-високо разположените са оставят.

През следващите 2-3 години водачът не се съкращава, но когато естественият му продължител е силен, той се подменя с по-слабо странично клонче. В краен случай може да се прибегне до съкращаването му, за да се забави бързото израстване на дървото на височина.

До встъпване на дърветата в плододаване резитбата е ограничена. Премахват се само много силните изправено растящи клонки. Страничните основни разклонения се съкращават, когато започнат да се кръстосват с тези на съседните дървета в реда или пречат в междуредието. Ограничаването на височината се извършва на 2,3-3 м при затихване на растежната сила на дърветата, за да се заложат в горната част на короната достатъчно плодни пъпки.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Спазването на всички технически правила при резитбата на дръвчетата улеснява работата на резачите и благоприятствува зарастването на раните.

• При формиране на короните на дърветата, съкращаването на продължителите на водача и скелетните клони се извършва на 1-2 мм над подходяща пъпка с лек обратен наклон, Чепове не се оставят, тъй като раните зарастват по-трудно;

• Желателно е резитбата на по-големите по размери дървета да се извършва отгоре надолу. Така резачът преценява добре кои клонки да запази в основата на короната, след като премахне счупените при движенията си по време на работа;

• Клончетата с по-тънки клонки се режат така, че да не се оставят при резитбата чепове. От тези чепове израстват множество лакомци, които затрудняват извършването на следващите резитби;

• Когато се ограничават размерите на клоните и клонките, съкращаването се извършва близо до подходяща клонка-продължител, без да се оставя чеп, особено вертикално разположен. В близост до отрезите се запазват колкото е възможно повече клонки с плодни пъпки, за да се предотврати образуването на излишно силни прирасти в тази зона;

• При премахването на по-дебели клони и клонки с помощта на трион отрезът се прави така, че от горната страна да допира до образувания в основата на клона пръстен от кора, а отдолу да завършва близо до пръстена. Желателно е по-големите рани да се замазват с овощарска замазка или блажна боя.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

При резитбата за формиране на короните на овощните дървета се спазват определени правила с по-общ характер, които е възприето да се наричат основни принципи.

Независимо от вида на короната, нужно е да се осигури здраво срастване между скелетните части, подходящ наклон на скелетните клони и разклонения и съподчиненост на отделните скелетни части. Здравото срастване между скелетните части е необходимо за избягване на отцепването, което се наблюдава при обилен плодов товар. Скелетните клони се срастват здраво с водача, когато ъгълът между тях (ъгълът на отклонение) е по-голям от 45 градуса, когато те са по-тънки от водача и когато са не повече от 3-4 в етаж (израстващи близо един до друг). Върхът им трябва да расте изправено, за да се удължават нормално. Най-подходящ наклон за скелетните разклонения е около 30 градуса спрямо хоризонтала. Характерно за водача е вертикалното положение. Водачът трябва да бъде най-голям по размери, след него по големина да бъдат скелетните клони и разклонения, разположени в долната част на короната, а израстващите над тях да бъдат толкова по-малки, колкото по-високо са разположени.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

При основната зимна резитба на плододаващи дръвчета, най-употребяваните операции са:

. съкращаване,

. прореждане,

. просветляване.

При младите дръвчета резитбата включва и формиране, което по същество се прави като изоплзваме пак същите операции.

Цели на резитбата

. Формиране на младите овощни дръвчета според вида и сорта

. Регулиране на растежа и плододаването

. Максимално удължаване на плододаващия период на дръвчетата

. Подмладяване на застаряващи дървета.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

След засаждане слабо подрежете всички клонки. Ако те са слаби оставете на всички по една пъпка, ако са силни по 2-3.

. Ако оставите дълки клонките ще има много пъпки, но със слаби леторасти. На следващата година те ще са още по-слаби. Но ако още в началото изрежете на 2-3 пъпки, на следващата година ще имате добър прираст

. На следващата година изберете 2-4 от най- добре разположените клонки. Това е добро начало за силен и добре развиващ се храст. Останалите изрежете до основи. И отново напомняме - не мислете, че много плод ще получите от повече пъпки – ще получили само силно засенчване. Хубав храст не се получава бързо.

. През следващите години при рядко засадени храсти оставяйте по 2-3, а при гъсти - 1-2 клонки.

. След 5 години формирането ще е завършено.

. При такъв храст едни клонки ще растат, други ще дават плод, трети ще увеличават добива си, а четвърти ще са в максимално плододаване.

След това трябва само да се поддържа резитбата - изрязват се първо сухите клонки, след това огледайте няма ли болни - изрежете и тях. Всички клонки които се заплитат също отрежете. Тези които са започнали да съхнат ги отрежете до здраво. Задължително се премахват клонките над 5 години - те вече не са продуктивни.

При червено цариградско грозде резитбата е сходна. Но има инякои различия:

. Многогодишните клонки тук могат да плододават до 8 години - затова те не се режат, както при касиса на 5-ата година, а след 8-10 години.

. При гроздето не е нужно да се следи кои клонки на колко години са - има силни плододаващи и млади, които ще ги заменят, когато остареят.

. Има нулеви клонки - израстващи от корените, оставят се само толкова, колкото са необходими за замяната, не повече!

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

. Резитбата на ягодоплодните храсти е по-добре да се извърши през есента. Пролетта няма да успеете, тъй като те започват рано да се развиват. Това което може да направите напролет е да коригирате есенната резитба, ако е нужно.

За съжаление практиката показва, че резитби на ягодоплодните храсти в повечето случаи не се правят нито есен, нито пролет.

Ягодоплодните храсти се нуждаят от резитба даже повече от дърветата.

. Без резитба на младите храсти не може да се сформира добър храст, а старите незабелязано се превръщат в гъсталаци

. От недостатъчното светлина много от клонките ще плододават слабо и ще отмират по-рано

. А колко много неприятели и болести ще има в неизрязаните храсти - ръждите и маните в тях си се развиват активно и стъкленката се развива безпрепятсвено.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 24 Ноември 2016 11:43

Подмладяване на дърветата

Ако старото дърво рязко е снижило добива си, клоните му съхнат, а на вас то ви е много скъпо (спомен от баща ви, дядо ви, или просто е любим ваш сорт, или пък рядък сорт, които искате да запазите), направете силна подмладяваща резитба.

Отрежете клоните на не по-малко от 2/3 от дължината им.Това ще предизвика образуването на голямо количество мощни лакомци.Част от тях трябва да се изрежат, а другите се оставят за въстановяване на короната и силната резитба в течение на две три години ще доведе до плододаване.

Важно условие на този способ е – запазването на един скелетен клон,чиито листа трябва да осигуряват храненето на дървото, докато не се развие новата корона.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 10 Ноември 2016 09:54

Резитба на орех

Ако се наложи евентуална резитба на ореха, тя се извършва в края на август или началото на септември. През този период сокодвижението е слабо и „плаченето“ на раните е слабо, а те заздравяват най-бързо.

През пролетта , ако се налага може да се премахват само сухите клони. Налягането (смукателната сила) през този период в корените е толкова голямо, че при една по-голяма рана дървото може да загине поради изтичане на голямо количество сок.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта