Според най-новите данни от Департамента по селско стопанство в САЩ, вече трета поредна година Южна Дакота е лидер в производство на слънчоглед в Америка. 2015 година стана рекордна по добив за страната“, заяви изпълнителният директор на Националната асоциация по слънчогледа на Северна Дакота, САЩ.
Министерството на селското стопанство на САЩ (USDA) съвсем скоро публикува отчет за окончателната реколта от слънчоглед за 2015 година, който е бил рекорден. Средната добивност на сортовете маслодаен слънчоглед е увеличена в сравнение с 2014 година, до рекордно високите 1579 кг/ха.

В този щат също така се отглеждат царевица и пшеница. Но това, което касае реколтата от слънчоглед за 2015 година, може с увереност да се каже, че той е бил с много високо качество, се съобщава в доклада на USDA. За отбелязване е, че през настоящата 2016 година посевната площ със слънчоглед в САЩ ще бъде увеличена.

Публикувана в Растениевъдство

В последния си доклад експерти на германската компания за пазарни анализи и прогнози „Oil World” понижиха прогнозата си за световната реколта от соя през маркетинговата 2015-2016 г. до 318,04 млн. тона от досега предвижданите 318,66 млн. тона, съобщи електронното издание АПК-Информ. Ако прогнозата се оправдае, реколтата ще остане малко под резултата за предходната маркетингова година от 319,67 млн. тона.

Корекцията в посока на понижение е главно за сметка на Бразилия, където вече се очаква с 500 хил. тона по-слабо производството – 97 хил. тона. Останалите по-съществени неблагоприятни корекции са при Индия (със 100 хил. тона до 7,1 млн. тона), Украйна (също със 100 хил. тона до 3,7 млн. тона) и Русия (с 50 хил. тона до 2,75 млн. тона). По-силна реколта се очаква вече в Канада – 6,24 млн. тона, или с 290 хил. тона над досегашната оценка, и в Уругвай – със 100 хил. тона до 3,2 млн. тона.

В посока на понижение е коригирано и предвиждането за световната реколта от слънчоглед през настоящата маркетингова година – до 41,45 млн. тона от 41,57 млн. тона. Ако експертите на „Oil World” се окажат прави, въпреки занижените очаквания производството ще бъде по-силно от прибраните 40,73 млн. тона през миналата маркетингова година. Почти цялата корекция се дължи на по-слабите очаквания за реколтата в ЮАР – вече за 640 хил. тона при досегашна прогноза от 750 хил. тона.

При рапицата обаче очакванията вече са за реколта от 63,89 млн. тона, или повишение с 490 хил. тона спрямо досегашното предвиждане. Повишена е прогнозата за реколтата от рапица в ЕС – до 21,67 млн. тона от очаквани досега 21,55 млн. тона, както и в Канада – до 17,23 млн. тона от 16 млн. тона. За сметка на това по-слабо производство се очертава в Китай (с 300 хил. тона до 9,5 млн. тона) и в Индия (с 500 хил. тона до 5,4 млн. тона).

Публикувана в Бизнес

89,9% от площите с маслодаен слънчоглед и 62,3% от площите с царевица за зърно са реколтирани към 8-и октомври тази година, сочат оперативни данни на МЗХ. За сравнение през миналата година по същото време са реколтирани съответно 86,4% и 44,5%. Към този момент са добити 1 450,6 хил. тона маслодаен слънчоглед и 1 396,4 хил. тона царевица за зърно. Това е съответно с 14,3% по-малко и с 5,5% повече в сравнение с продукцията, отчетена към същия период на 2014 г. На този етап и при двете култури се отчита по-нисък среден добив спрямо предходната година.

Публикувана в Растениевъдство

Както съобщават украинските земеделци, през последните години на украинските полета повсеместно се разпространява синя китка по слънчогледа. Ако по-рано този паразитен плевел е бил характерен само за Южните и Източни региони на страната, сега неговият ареал на разпространение се е разширил в цялата страна. На полетата със слънчоглед при неустойчивите на този паразит сортове, загубите могат да стигнат до 70%. Една от основните причини за заразяване на посевите се дължи на грубо нарушаване на сеитбооборота. Научно обосновано е, че повторно отглеждане на слънчоглед на полето се допуска не по-рано от 5-7 години. Въпреки това, много земеделци се стремят към бързо забогатяване, не спазват сеитбооборота и съкращават този интервал на 2-3 години.

Публикувана в Растениевъдство

Голямо значение в борбата с неприятелите, болестите и плевелите при слънчогледа имат начините, сроковете и качеството на обработка на почвата. Основната обработка трябва да осигурява натрупване и запазване на влагата, да създава оптимални условия за растежа на растенията, да защитава от ерозия, ефективно да унищожава плевелите, на които могат да се развиват неприятели – телени червеи, молци, дървеници и др., и причинители на болести. Системата на основна обработка на почвата трябва да съответства на биологичните особености на сортовете и хибридите на слънчогледа. Есенните обработки унищожават костреца, цикорията (обикновена), равнеца и др., на които се развиват причинителите на фомопсиса, бялото и сиво гниене и много видове неприятели. Това довежда до положително активиране на полезната микрофлора и оздравяването на почвата. При оранта с обръщане на почвения пласт, голямо количество почвообитаващи вредители се извличат на повърхността на почвата и се унищожават от птиците.

Изборът на начина на обработка на почвата се определя от климатичните условия, агрофизическото състояние на орния слой, видовият състав на плевелите, степента на заплевеляване на полето и др. Във всеки конкретен случай се преценява една или друга почвообработваща машина и агрегат с определена специфика и последователност на технологичните операции. При това е важно да се използват енергоспестяващи, почвозащитни технологии с прилагане на комбинирани почвообработващи агрегати, а така също и съчетаване на обработките в сеитбооборота с обръщане и без обръщане на орния почвен слой.

Публикувана в Растениевъдство

Според експерти, прекратяване износа на слънчоглед ще доведе повече до отрицателни последици, отколкото до положителни. Украйна може да загуби водещата си позиция на световния пазар на слънчогледово масло, която трудно ще си върне след това. В миналото това се случи с Аржентина.

Като отрицателни последици експертите сочат спирането и фалита на малки и средни маслодобивни заводи, неконтролиран износ на слънчоглед, недостиг на маслодайни култури на вътрешния пазар, намаляване на използването на производствения капацитет, повишаване на цените на вътрешния пазар, спад на производството. Това ще повлияе и на цената на слънчогледовия шрот, в резултат на което цената на храните за животни и месото ще се увеличи, а така също и много други.

Положителни ефекти също може да има. Такива са понижаване характера на вътрешните пазари, повишаване на прозрачността и конкурентноспособността на пазарите, повишаване доверието към Украйна, която изпълнява задълженията си, попълване на държавния бюджет от митническите такси върху износа, увеличаване на износа и ролята на слънчогледа на световните пазари.

Публикувана в Растениевъдство

Има доста неприбрана реколта най-вече от царевица, но и от слънчоглед, заради многобройните неблагоприятни природни явления тази година. Това каза за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“ Ангел Вукодинов, заместник-председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Той уточни, че между 25 и 35% от реколтата не е прибрана. Тъй като след прибирането на тези култури се засява пшеница, съответно близо една трета от планираната пшеница не е засята, обясни Вукодинов.
Той посочи, че въпреки сравнително добрата реколта от пшеница, слънчоглед и царевица, изкупните цени са ниски. На места това означава, че те се продават на цени близко до себестойността, а хората, които са имали нещастието да преживеят природни катаклизми, най-вероятно са и на загуба, допълни Вукодинов.
„Така ще бъде нарушен балансът, който е необходим и за изхранване, и за възвращаемост на нашите средства, и за традиционния експорт, който прави България. На този етап твърдо можем да кажем, че догодина няма да има толкова пшеница, колкото е имало в последните години“, каза още той.
Според Ангел Вукодинов много важни решения за зърнопроизводството предстоят в следващите месеци: както по Програмата за директните плащания, така и по Програмата за развитие на селските региони. Очаква се да бъдат взети такива решения, които да окажат балансиращо развитие на българското земеделие. Средствата трябва да се насочат към реалната икономика, за да бъдат създадени и нови работни места, обясни още Вукодинов.

Публикувана в Новини на часа

Освен при рапицата, изкупните цени и на останалите основни селскостопански стоки са ниски. Това кара земеделските производители да съхраняват продукцията си за неопределено време, без да са сигурни, че цените ще тръгнат нагоре. Всичко се обяснява с голямото или свръхпроизводството на пшеница, слънчоглед и царевица в световен мащаб. Предлаганите в момента цени не покриват разходите на продукцията и производителите трябва да продават на загуба. Слънчогледът у нас се изкупува по 500, 510 – 520 лв./т, докато цената му миналата година беше със 100 лв./т по-висока. При добив 240 – 250 кг/дка сметките излизат на червено. Не по-добре стоят нещата и при пшеницата, която се изкупува по 250 – 300 лв./т. Изкупуването на царевицата започна на 250 лв./т по фютчърсните сделки, но в момента и там се наблюдава спад – търси се на 230 – 240 лв./т. При добиви от 1000 т/дка, както се движи средният добив при ранните хибриди, може да се каже, че цената е сравнително добра.
Но при царевицата сега има и друг фактор, който ще дърпа печалбата надолу – влагата. Все още в страната основната площ с царевица не е ожъната, поради висока влажност на зърното: над 16 –19%. Производителите избягват да жънат, за да не оскъпяват продукцията със сушене, но това пък ще забави подготовката на площите за сеитбата на пшеница.
За сеитбата на пшеницата може да се каже, че е в начален етап. Земеделските производители започнаха усилено да сеят след първата седмица на октомври. Докога ще трае кампанията, е трудно да се прогнозира. Всичко зависи от два фактора: характера на времето и организацията, която всяка стопанска структура си направи.
(ГФ)

Публикувана в Растениевъдство

От юли до края на септември от страната ни са изнесени близо 1,4 млн тона пшеница. Заедно с ечемика, царевицата и слънчогледа общо експортираното зърно за този период е 2,4 млн т. Това съобщиха от Националната служба по зърното, отчитайки състоянието на зърнения баланс към края на септември 2014 г.

За деветте месеца на годината общият ресурс от пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, рапица, ръж, овес, тритикале, сорго и оризова арпа с който страната разполага, е в размер на 9 336 538 тона. От тях новата реколта възлиза на 8 667 622 тона, а преходните остатъци са били 654 хил т.

Потреблението на зърно за трите месеца след жътвата надхвърля 3,1 млн тона. От тях износът е от 2,4 млн., от които за държавите в Европейския съюз сме реализирали над 1,6 млн тона. Вътрешното потребление е в размер на 772 414 тона, което показва продължаваща тенденция на спад в консумацията на брашно и фуражи. При пшеницата за периода след първи юли вътрешното потребление e 1 826 647 тона. От тях за производство на брашно, фураж и семена са използвани 429 266 тона. Износът е за 1,4 млн тона, от които 974 156 тона за страни от Общността. Наличната пшеница към 30.09.2014 г. се изчислява на 3 215 624 тона.

Наличната пшеница в зърнопреработвателните предприятия към 30-ти септември е 472 825 тона, което е 14,70% от наличната в страната. При ечемика балансът е в размер на 824 953 тона. От първи юли до 3- септември от тях са използвани 461 114 тона, от които 112 091 тона са за преработка и фураж, а за износ - 349 053 тона. Към 30-ти септември в хамбарите се съхраняват 363 809 тона ечемик.

При царевцата са прибрани 855 459 тона. Заедно с преходния остатък от стара реколта страната разполага с 1 211 459 тона царевица. Изнесени са 117 502 тона, от тях за ЕС - 110 000 тона. Общото потребление е в размер на 202 502 тона. Наличностите са за 1 008 957 тона, което е с около 300 хил. тона по-малко от същия период на миналата година. Жътвата на царевицата обаче още не е приключила.

Балансът на слънчогледа сочи, че реколтата е 1 491 307 тона. Заедно с вноса и количествата от стара реколта общия ресурс надхвъря 1,6 млн. т. Потреблението на слънчоглед за изминалия месец е в размер на 152 425 тона, от тях за преработка - 70 000 тона и напуснали количества - 82 425 тона /в т.ч. за страни от ЕС - 69 395 тона/. В складовете към момента се съхраняват 1 466 496 тона. За сравнение, към същата дата на 2013 г. слънчогледът е възлизал на 1 553 579 тона. Съхраняваните в преработвателните предприятия количества възлизат на 192 501 тона, което е (13,12%) от наличностите.

Засиленият износ на рапица доведе до почти цялата й реализация зад граница. От реколтата от 489 010 тона износът е в размер на 446 547 тона, от които 404 500 тона за страни от ЕС. Наличността към 30 септември е 46 971 тона.

Публикувана в Растениевъдство
Понеделник, 29 Септември 2014 09:59

Рекордни добиви от слънчоглед

И през 2014 година СИНДЖЕНТА заложи опити с хибриди слънчоглед при опитни и производствени условия и изпита потенциала на хибридите си в различни региони на страната, при различни почвено-климатични условия и технологии на отглеждане. И тази година земеделците отново останаха впечатлени от генетиката на слънчогледовите хибриди на СИНДЖЕНТА, като в допълнение на това са и напълно удовлетворини по отношение на очакванията им за рекордни добиви и високи качествени показатели, основно - масленото съдържание. Почти във всички региони на страната слънчогледовите хибриди на СИНДЖЕНТА постигат впечатляващи добиви, като рекордни добиви се постигат и при конвенционалните и при Clearfield® хибридите. В допълнение на това, използваните от СИНДЖЕНТА програми за растителна защита се отличават с отлична селективност, ефикасност срещу плевели и болести,  надежност, леснота на приложение и висока рентабилност.

През 2014 година
се доказа за пореден сезон
високият добивен потенциал на
хибридите слънчоглед на СИНДЖЕНТА

За поредна година е впечатляващ и качественият показател масленост при слънчогледовите хибриди на СИНДЖЕНТА – маслеността много рядко е под 45%, най-често е около 48%-49%, а понякога се приближава към 50%.
При конвенционалните хибриди резултатите са впечатляващи, като още първите жътви доказват високия добивен потенциал на:
hybrid NK NEOMAХибрид НК КОНДИ е отново рекьордьор при конвенционалните хибриди с добиви: в Бяла, Русенско – 511 кг/дка; в Павликени, Велико Търновско - 489 кг/дка; в Долни Дъбник, Плевенско - 462 кг/дка; в Разград – 415 кг/дка; 387 кг/дка в Иваново, Русенско; в Межда, Ямболско – 340 кг/дка. Добивите са впечатляващи и на производствени полета - бяха достигнати 465 кг/дка в Калипетрово, Силистренско; 457 кг/дка в Побит камък, Разградско - 435 кг/дка и 420 кг/дка в Търновско, Павликени и Козловец; 454 кг/дка в Киченица, Разградско и 435 кг/дка в Плиска, Шуменско. На предстоящите жътви се очаква да се затвърди високия добивен потенциал на НК КОНДИ.
Хибрид НК АРМОНИ, с впечатляващи резултати от добиви: в Бяла, Русенско – 503 кг/дка; в Павликени, Търновско - 487 кг/дка; в Горна Митрополия, Плевенско – 466 кг/дка; в Карнобат, Бургаско – 433 кг/дка.
Хибрид СИ КАДИКС - новият хибрид на СИНДЖЕНТА от 2014 е с отлични добиви:  в Горна Митрополия, Плевенско – 485 кг/дка; в Бяла, Русенско – 442 кг/дка; в Павликени, Велико Търновско – 437 кг/дка; във Враняк, Врачанско – 457 кг/дка; в Карнобат, Бургаско – 405 кг/дка. Хибрид СИ Кадикс, който е толерантен на синя китка до раса F доказа огромния си добивен потенциал и на производствени полета с: 460 кг/дка в Крушовене, Плевенско; 445 кг/дка в Калипетрово, Силистренско и 420 кг/дка в Горна Митрополия, Плевенско.
През 2014 година при CLEARFIELD® хибридите на СИНДЖЕНТА с рекордни добиви от първите жътви се отличават:
Хибрид НК НЕОМА с впечатляващи добиви в:  Бяла, Русенско – 471 кг/дка; Горна Митрополия, Плевенско – 461 кг/дка; Павликени и Козловец, Велико Търновско – 457 кг/дка и 455 кг/дка; Карнобат, Бургаско – 420 кг/дка; 414 кг/дка – Сандрово, Русенско. На производствени полета резултатите от добиви са също така впечатляващи: 480 кг/дка в Мърчево, Монтанско; 440 кг/дка в Плиска, Шуменско и в Светлан, регион Търговище;  400 кг/дка в Камено поле, Врачанско и Гулянци, Плевенско и Разград;  400 кг/дка във Варна;  420 кг дка в Исперих, Разградско и Павликени, Търновско; 430 кг/дка в Деляновци и Свищов, Търновско.
Хибрид НК АДАЖИО отново показва високия си добивен потенциал, като красноречиво за това „говорят“ резултатите от добивите в: Горна Митрополия, Плевенско – 490 кг/дка; Козловец, Велико Търновско – 466 кг/дка; Бяла, Русенско – 450 кг/дка; Павликени, Велико Търновско – 426 кг/дка.
Хибрид НК МЕЛДИМИ и хибрид НК ФОРТИМИ също така дават впечатляващи добиви. НК МЕЛДИМИ се откроява в Бяла, Русенско с 434 кг/дка, в Павликени, Велико Търновско с 424 кг/дка и Горна Митрополия, Плевенско с  447 кг/дка. НК ФОРТИМИ се представя много впечатляващо в Горна Митрополия, Плевенско с  481 кг/дка; в Бяла, Русенско с 420 кг/дка и Павликени с 417 кг/дка; в Калипетрово, Силистренско с 375 кг/дка и в Карнобат, Бургаско с 393 кг/дка.
SY BACARDI CLP доказа високодобивния си потенциал с рекордни добиви от: 490 кг/дка в Горна Митрополия, Плевенско; 486 кг/дка и 487 кг/дка в Козловец и Павликени, Велико Търновско; 478 кг/дка в Бяла, Русенско и 448 кг/дка в Долни Дъбник, Плевенско; 389 кг/дка в Калипетрово, Силситренско, а в Южна България достигна 448 кг/дка в Карнобат, Бургаско. SY NEOSTAR CLP впечатлява с рекордни добиви от: 510 кг/дка в Козловец и 471 кг/дка в Павликени, Велико Търновско; 490 кг/дка в Бяла, Русенско; 455 кг/дка в Горна Митрополия, Плевенско; 443 кг/дка в Долни Дъбник, Плевенско; 410 кг/дка в Калипетрово, Силситренско, а в Южна България достигна 445 кг/дка в Карнобат, Бургаско.
Рекордните резултати при хибридите слънчоглед на СИНДЖЕНТА са постигнати при спазване на технологията на компанията: основно третиране - след сеитба преди поникване на културата с почвения хербицид ГАРДОПРИМ® ПЛЮС ГОЛД който за поредна година доказа високата си ефикасност срещу контролираните плевели и, спрямо нуждата и конкретния случай, употреба на вегетационни хербициди ФУЗИЛАД ФОРТЕ® срещу житни плевели и балур от коренища или ЛИСТЕГО® срещу всички раси на Синя китка и проблемните плевели бутрак и паламида, които в конвенционалната технология не се контролират с хербициди.
За повече информация се обръщайте към специалистите на СИНДЖЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД по региони или на телефон 02/800 4000, или e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или на www.syngenta.bg

Публикувана в Агроновини

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта