Догодина България очаква трансфер от ЕС в размер на 294 833,8 хил. лв.за подпомагане на българското земеделие. Това е записано в прокетобюджета за 2019 г. на Министерството на финансите,  предложен за публично обсъждане.

Приоритет за страната остава успешното усвояване на средствата от европейските фондове и програми на ЕС, чрез които да се постигне устойчив икономически растеж, по-висока заетост, социално включване и териториално сближаване и изграждане на конкурентоспособна и иновативна икономика, се казва в документа. 

По схемата за единно плащане на площ се предвижда да бъдат усвоени 1,5 млрд. лв. под формата на директни плащания на фермерите от бюджета на ЕС.
Общият бюджет за финансиране на пазарни мерки е в размер на 135,4 млн. лв., от които 79,8 млн. лв. са средства от ЕС и 55,6 млн. лв. идват от национално съфинансиране. Мерките за пазарна подкрепа имат за цел стабилизиране на пазара в сектори като зърнени култури, ориз, мляко; пазарна подкрепа за лозаро-винарския сектор, пчеларство, плодове и зеленчуци и други.По линия на втория стълб на ОСП ще се изплащат средства за развитие на селските райони в размер на 1,26 млрд. лв., от които 1 млрд. лв. са от ЕС и 230,6 млн. лв. – от национално съфинансиране и авансови плащания.По бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за периода 2019–2021 г. са предвидени  средства в размер на общо 300,4 млн. лв. годишно за изплащане на държавни помощи, преходна национална помощ за тютюн, преходна национална помощ за животни, схеми за извънредна помощ на земеделски стопани по селскостопански пазарни механизми, средства за ДДС пазарни мерки и национални доплащания за предходни кампании, предвижда проектът на държавата за догодина.

Публикувана в Бизнес

През последните години все по-често гроздовата и плодова реколта става обект на нападение от един нетипичен неприятел - осите! Повредите, които многоядните насекоми нанасят водят до негодност на узрялата продукция за консумация и силно редуциране на добива. Освен гроздето, обект на нападение на този превърнал се вече в икономически важен неприятел, осите нападат ранните и средно ранни сортове круши, ябълките, сливите и прасковите. Спасението на плодовете от тези насекоми е доста трудно, тъй като няма специални средства за борба. Един от начините е закриването на целите дървета със специални покривала (мрежи), които се продават вече и в България. За големите дървета това разбира се е доста трудно.

ВСЕКИ САМ ТЪРСИ СПАСЕНИЕ

Има и други начини, които всеки сам прилага търсейки начин да опази плодовете си. Плодовете могат да се покрият с марли, със хартиени кесийки или друг вид подръчни материали. Това също не винаги може да се направи, защото при много плодове е трудно.

КАПАНИТЕ СА ПО-ДОСТЪПНИ ЗА ВСИЧКИ

Подобно на опазване на гроздето от осите и при плодните дръвчета могат да се залагат ловни капани. За тази цел се използват пластмасови бутилки от минерална вода (500 мл). В тях се слагат 2-3 лъжици захар и 50 мл оцет. Доливат се 4-5 см от дъното на бутилката с вода. Течността започва да ферментира и привлича осите. Влезли през тясното гърло те трудно намират изхода, падат в течността и се давят. Когато дъното на бутилката се напълни с оси капаните се подменят.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

И тази седмица Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) продължава своята информационна обиколка на тема: „Европейски средства за бизнеса в селските райони“ в общините от област Добрич.

В гр. Каварна информационната среща ще се състой на 25 юли (сряда) 2018 г., от 14:00 часа в залата на хотел „Отдих“, бул. България 67, Градски парк.

На 26 юли (четвъртък) 2018 г. от 10:30 часа в залата на Община Крушари, екипът на ОИЦ – Добрич ще представи актуалните възможности за финансиране с европейски средства.

За жителите на община Шабла информационната среща ще се проведе на 27 юли (петък) от 14:00 часа в залата на читалище „Дружба 1898“ в с. Дуранкулак.

По време на събитията ще бъдат представени 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, както и отворени процедури по Програмата за морско дело и рибарство в черноморските общини.

Публикувана в Новини на часа

От влизането на България в ЕС и стартирането на оперативните програми в България българските общини са използвали общо 10,7 млрд. лева (данните са към 15 юни 2018 г.). Спрямо населението общините са получили средно по 1 513 лв. на човек. Най-много са изплатените средства в общините Созопол и Костинброд – единствените с по над 5 хиляди лв. на човек, а най-малко – Ковачевци и Дулово – единствените с по под 100 лв. на човек като Ковачевчи няма нито един проект през новия програмен период (2014-2020), а Дулово само един.

Общо 9 от всички 265 общини имат изплатени средства само по един проект в новия програмен период, като само Дулово е с население над 10 хиляди жители. Причина за това може да се търси в ограничения административен капацитет в по-малките общини.

50 общини са получили под 2 млн. лв. по оперативните програми досега, а броят на общините с над 10 млн. лв. достига до 103 като при 16 от тях реално изплатените средства са над 100 млн. лева. Те включват почти изцяло областни центрове, а столицата излиза първенец с голяма разлика, усвоявайки 3,6 млрд. лв., основната част от които са за проекти, свързани с метрото. Спрямо населението Столична община също излиза пред другите области с 2 726 лв. на човек. Малко по-ниско е средната сума на средствата, изплатени в общините от област Габрово – 2 623 лева. Средно най-малко пък усвояват общините от областите Сливен и Кюстендил – под 800 лв. на човек (в тази сума не влизат средствата, изплатени към областните администрации – общите данни по области към 1 май 2018 г. са достъпни ТУК).

Най-скъпите проекти са основно за транспортна инфраструктура (магистрали, пътища, градски транспорт), водни цикли и пречиствателни станции, подобряване на градската среда и образователната структура.

Спрямо предишния програмен период (2007-2013 г.) най-малък ръст на усвояването по европейските програми на човек от населението се наблюдава в крайморските общини Несебър, Созопол и Приморско, които обаче получават сравнително много средства преди 2014 г. и в момента също са от добре представящите се по усвояване, а и имат още две години до приключване на настоящия програмен период.

С най-висок ръст на усвоените средства след 2014 г. пък са общините Невестино, Алфатар и Симеоновград, които в предишния програмен период усвояват изключително малко – средно под 5 лв. на човек, а сега достигат по над 300 лв. на човек, което е сравнително малко спрямо средната стойност за страната, но показва активизиране на местната администрация и задвижване на повече проекти. С едни от най-високите ръстове са и общите Грамада и Сърница, които обаче изцяло се дължат не на високо усвояване през последните години, а на факта, че те не са усвоявали европейски средства в предходния период. Община Грамада е единствената община, която няма проекти преди 2014 г., а община Сърница не съществува до 2015 година. Към 15 юни 2018 г. усвоените средства в тях са около 400 лв. на човек.

Публикувана в Бизнес

Жизненоста на черешовата муха зависи от природните условия. В по-хладно време неприятелите са по-слабо подвижни. Количеството им в короната на дърветата нараства значително при сухо и слънчево време. В топло, но облачно време мухите също са слабо подвижни. Обикновено се крият под листата и по почвата.

За по-чиста продукция от пестициди борбата с мухата може да се изведе и секологични средства. Такива са примамващите течности: смес от 5 л вода + 500 г захар + 25 г амониев сулфат или ферментираща меласа.

Черешовата муха се привлича силно от жълтия цвят и това също вече се използва за контрол на мухите. Жълти лепливи плоскости може да се намерят в селскостопанските аптеки.

Химичната борба с черешовата муха трябва да е насочена срещу възрастните, преди яйцеснасянето.

Първото пръскане се прави 10-14 дни след началото на летежа.Разрешени за борба са Вазтак нов100ЕК, Децис 2,5ЕК, Ефория 045 ЗК, Фюри 10 ЕН ФМС и др. За да е резултатна борбата се препоръчват две последователни третирания през 7 дни.

Извън вегетацията

Есенната и пролетна обработка на почвата под дървото и в междуредията също помага за намаляване на зимуващия запас от черешова муха. Не оставяйте на дърветата узрелите череши. Добре е да се берат бързо и навреме.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Предоставените средства за сектор „Пчеларство“ за 2017 г.са в размер на 5 653 926 лв. Това каза по време на 16-то международно изложение-договаряне „Пчеларство-Плевен 2018” заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева.

Тя припомни, че през 2017 г. започна да се прилага новата Национална програма по пчеларство за периода 2017-2019 г. Същата е одобрена с Решение на Европейската комисия, с бюджет 4 758 663 лв. за всяка от трите години на изпълнението й.

В новата тригодишна програмата за първи път се финансира частично закупуване на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелния мед, като успешно стартира и мярката, свързана с практикуване на подвижно пчеларство, обясни Вергиния Кръстева.

По думите й за четвърта поредна година пчеларите получиха подпомагане по държавна помощ от типа „де минимис“. За 2017 г. помощта беше в размер на 2 400 00 лв., изплатени на 4 348 пчелари, при ставка за едно пчелно семейство - 4,77 лева.

Министерството на земеделието винаги е определяло пчеларството като значим, традиционен земеделски сектор, и го подпомага с всички възможни финансови инструменти, предвидени в европейското и националното законодателство, заяви още Кръстева.

По време на изложението ще се представят 170 фирми, пчелари и организации от страната, както и от 22 държави от Европа и Азия. Ще се презентират последни новости в областта на пчеларското оборудване и инвентар, ветеринарните препарати и пчелни продукти.

Заместник-министър Вергиния Кръстева се срещна със земеделски стопани в Плевен като част от информационна кампания на МЗХГ. Кампанията се организира в областните градове на страната. Дискутираните теми са свързани с директните плащания и Системата за идентификация на земеделските парцели за 2017-2018 г., схеми и мерки за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони за 2018 г. и прилагането на Общата селскостопанска политика след 2020 г.

Публикувана в Апибизнес

Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери в размер на 49 007 600 за обезпечаване на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. Средствата са предвидени в централния бюджет.

От одобрените разходи 48 728,6 хил. лв. са разпределени по бюджетите на първостепенните разпоредители за дейности по провеждането на Българското председателство, а 279 000 – по бюджетите на общини за одобрените им проекти за инициативи, свързани с регионалното измерение на Председателството.

Основната част от дейностите са свързани с осигуряването на събитията от календара на Българското председателство, които ще се проведат в страната, както и за организиране на събития зад граница, за културната програма, за осигуряване на медийно покритие, публикации и реклама на събитията, за плащания по вече сключените през 2017 г. договори с изпълнители за осигуряване на отделните направления на подготовката – хотелско настаняване, храна, транспорт, превод, дейност на доброволците, функциониране на акредитационната система и др.

Публикувана в Бизнес

Американците са създали ново средство за защита на растенията, което работи съвсем различно от съществуващите пестициди. CropCoat - това е името на новото средство - не прониква в листата, не убива насекоми, а създава много тънък защитен филм на повърхността на растенията.

Както казва генералният директор на фирмата-изобретател Crop Enhancement Кевин Чен, този филм не е токсичен. Тя обхваща цялата повърхност на растението - стъбло, листа, плодове, семена, като по този начин се повишава устойчивостта на растенията към вредители и болести и необходимостта от третиране с пестициди намалява.

Авторите на това чудо-препарат съобщават, че CropCoat е съвместим с биологични и химични пестициди. Crop Enhancement е основана от Дейвид Соан - учен химик, а сега също се ръководи от учен.

По думите на Кевин Чен, голяма международна компания, се обърнала към него с молба да помогне в борбата срещу какаовия молец (Conopomorpha cramerella) вредител, който през последните десет години, причинява огромни щети на индонезийските какаови плантации. Поради резистентност, съществуващите пестициди не са достатъчно ефективни, затова учените решават да отидат в другата посока - да не убиват молеца, а да не го оставят да проникне в плода. Проблемът се свежда до създаването на нов вид обвивка - "кора", която би предотвратила навлизането на вредителя в плода.

При създаването на тази "кора" учените са изправени пред проблем. Необходимо е да се създаде препарат, който да не се измива от дъжда. Предвид влажния климат на Индонезия, какаовите насаждения е трябвало да бъдат третирани с пестициди на всеки две седмици (до 20 пъти на сезон).

Но благодарение на създаването на CropCoat честотата на третирането с пестициди е намаляла от двадесет на четири на година.

С течение на времето препаратът се радва на успех в други страни от Югоизточна Азия на насаждения от боровинки, цитрусови плодове и кафе.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Допълнителни разходи в размер 5 млн. лева по бюджета на земеделското министерство, които да бъдат използвани от ИА „Борба с градушките“ одобри на днешното си заседание правителството, съобщи пресцентърът на кабинета. Сумата ще бъде осигурена от резерва за непредвидени и неотложни разходи. Парите ще бъдат използвани за попълване на резерва с противоградови ракети и за извършване на профилактика на техниката, пише още в съобщението. От агенцията уточняват, че средствата ще бъдат преведени на производителите за вече доставени ракети.

Публикувана в Новини на часа

Намаляват средствата за директните плащания от европейските фондове. Това каза за Радио „Фокус” – Велико Търново Игнат Ангелов, председател на Регионалния съюз на земеделските кооперации „Дунав 2000”. Той определи намаляването няма средствата като тревожна тенденция през последните години. „Ние бяхме стигнали до субсидия от 32 лв./дка. Миналата година тя падна на 27 лв./дка. Тази година сме в неведение, но очакваме, че ще бъде по-малка в сравнение с миналата година. Държавата обеща, че ще ни плати отстъпка от акциза за течните горива, каквато е практиката в другите европейски страни, но не го плаща”, допълни Игнат Ангелов. По думите му до момента няма усвоени средства по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 година. За пример той даде Мярка 4.1 и Мярка 4.2 за модернизация на селскостопанското производство, както и Мярка 9 за учредяване на групи и организации на производителите.

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 3

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта