Platform Specialty Products, в състава на който влиза Arysta LifeScience, скоро встъпи в дългосрочно стратегическо сътрудничество с DuPont на глобално ниво.

Arysta LifeScience ще предоставят на DuPont Crop Protection иновационни фунгицидни технологии, които ще бъдат използвани в производството на обеззаразители за царевица и соя. Едновременно с това DuPont придобива правото за регистрация, разработка и продажба на обеззаразители за семена, на основата на технологии на Arysta LifeScience, чрез собствени или чужди семенарски брандове и компании, и чрез мрежа от селскостопански търговци на дребно по целия свят.

Освен това компаниите имат намерение по-нататък да разширят сътрудничеството си в разработката на други продукти за други култури.

DuPont има намерение да разрабатва, регистрира, произвежда и предлага собствени комбинации на продукти на основата на тези фунгицидни технологии. Новите препарати ще съдържат системни фунгициди, които ще контролират болестите, предаващи се както чрез почвата, така и чрез семената, като фузариум, ризоктония, видове главни, а така също и коренови гниенета.

"Фунгицидната технология на Arysta LifeScience за обработка на семената е в резултат на дългогодишни научни усилия. Ние се радваме на сътрудничеството с DuPont в разработката на новите решения по обработка на семената", казва Паула Пинто, вице-президент по управление на глобалното портфолио на Arysta LifeScience.

"Това дългосрочно партньорство поддържа нашата стратегия на сътрудничество, която ще допринесе за по-добри технологии в нашето портфолио в полза на производителите. Ние смятаме, че обработката на семената с фунгицидни обеззаразители е важен инструмент за контрол на болестите на такива култури, като царевица и соя, и ние очакваме, че това споразумение ще ни позволи да създадем и предложим на производителите още по-ефективни решения по обеззаразяването на семената", казва Майк Месман, директор на Global Seed Applied Technologies, DuPont.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Франция скоро ще стане първата страна в ЕС, където ще бъдат внедрени минимални цени на селскостопанските продукти. Товатрябва да защити фермерите от пазарни рискове

Преди седмица е подписано споразумение между обществени организации, представляващи интересите на фермерите, и супермаркетите. Следващия етап натова сътрудничество еопределяне на минимални цени на продукцията. Как ще стане това?Праговете на минималнитепазарни ценище бъдат определяни поневеднъжв годината, изхождайкиот количеството надобива и търсенето на продукцията. Праговите ценище бъдат съобразени с базовата цена на продукта, с надбавка на стойността на транспортните разходидо разпределителните центрове затърговия на дребно и възможните допълнителни разходи.

Това не значи, че във Францияще престанат да действат намаленияи разпродажби. За тях правителствотосъщо е определило специални ограничения. В резултат на преговорите са били предложени допустимипри разпродажбанамаления - 34% от заявените от супермаркетите стойности на хранителните продукти и 25% за другите стоки. Правилата за насърчаване на маркетинга обаче не се вземат единствено чрез споразумение. Тези механизми могат да се ползват свободно. Особено се поощрява акцията 3 стокина цената на 2.

„Това е огромно постижение. Особено ако тобъде спазвано от супермаркетите без създаване на допълнителни изкуствениразходи за нареждане продуктите на рафтовете“, казват представителите на фермерските организации. Европейските селскостопански производители добре помнят, как преди няколко месецасупермаркетите повишиха ценитесъс 70% от пазарните цени. Това най-често се случва при реализацията на месните продукти.

Правителствотосъщо ще утвърди така нареченатауговорказа преразглеждане, която позволи на страните да искат преразглежданена контрактите в случайна неочакван ръст в производствените разходи на произвежданата продукция. През 2016 годинаедна третта от фермерите във Францияса заработвалипо-малко от 350 евро на месец. Това означава, че доходите на селскостопанските производители са били с около 33% по-ниски от националния жизнен стандарт във Франция.

Петър Кръстев

Публикувана в Бизнес
Делегацията от Китай е на посещение у нас във връзка с изпълнението дейностите в рамките на формата 16+1 (Централна и Източна Европа – Китай). В рамките на посещението учени от Китайската селскостопанска академия по инженерство се срещнаха с ръководството на нашата Селскостопанска академия (ССА). Експертите от Китай са проявили интерес към секторите винопроизводство, розопроизводство и млекопреработване, съобщават от ССА.
„Китай търси международни партньори за разработване на съвместни научни проекти в областта на земеделието. През последните години все повече фирми от Китай имат бизнес отношения със страната ви и ние трябва да ги съветваме и подпомагаме“, обясни Li Shujun, един от китайските гости.
От своя страна председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов запозна гостите с дейността на научната институция. В системата на Академията има специализирани институти, работещи във всички сфери на земеделието и храните.
 
„В Плевен се намира Институтът по лозарство и винарство, който работи в различни аспекти на лозарството и винопроизводството - от поддържане на най-голямата генбанка на лозя в България с близо 1900 сорта до най-съвременните биотехнологии за производство на обеззаразен лозов материал“, разясни проф. Николов.
 
Във връзка с розопроизводството председателят на ССА посочи, че академията има Институт по розата и етеричномаслените култури, който се намира в град Казанлък.
 
„Единствено в този район на България се отглежда Казанлъшката роза, цветовете, на която съдържат етерични масла, от които се произвежда известното по цял свят българско розово масло“, добави той.
 
Двете страни са единодушни, че ще задълбочат сътрудничеството помежду си.
Публикувана в Бизнес

България и Германия ще търсят нови възможности за задълбочаване на отношенията си в сферата на земеделието. Това стана ясно по време на посещението на заместник-министъра на земеделието и храните Васил Грудев на Баварския централен селскостопански фестивал в Мюнхен, Германия. В рамките на форума заместник-министър Васил Грудев се срещна със своя баварски колега Хуберт Битлмайер. Двамата се договориха да бъде създадена експертна работна група между Министерството на земеделието и храните на България и Баварското държавно министерство на прехраната, земеделието и горите. Експертите от двете страни ще обменят опит и ще обсъждат възможности за реформи и промяна в Общата селскостопанска политика след 2020 г. В рамките на работната група ще бъдат обсъждани теми като кризата в земеделския сектор, създаване на системи за осигуряване, които да могат да реагират в краткосрочен план на промените на пазара, както и опростяване на критериите за екологично насочени площи и др. "Целта на работната група между двете министерства е да излезем с нови идеи, които могат да бъдат представени пред Европейската комисия", заяви заместник - министър Грудев. Той допълни още, че "имаме нужда от опростена реформа, нови инструменти за приспособяване към пазара и развити селски райони". 

По време на срещата Васил Грудев и Хуберт Битлмайер обсъдиха още въпроси, свързани с необходимостта от намиране на инструменти за устойчивост на пазарите, гарантиране доходите на земеделските производители, бюрокрацията при прилагане на ОСП и напредъка в двустранните отношения.

В рамките на посещението си на Баварския селскостопански фестивал зам.-министър Грудев проведе срещи още с генералния секретар на Баварския селскостопански съюз - Ханс Мюлер, Мюлер, с управителя  на Сдружението за биологично земеделие в Бавария Харалд Улмер и с представители на Баварската агенция за хранителни продукти. Васил Грудев посети най-голямата био мандра в Германия Andechser Molkerei Scheitz GmbH.

Германия е сред най-големите партньори в аграрната търговия на България, като през последните няколко години формира около 7 – 8% от общия външнотърговски стокообмен на страната със селскостопански продукти. През 2015 г. аграрният стокообмен между България и Германия е в размер на 504 млн. евро, с 1% повече спрямо 2014 г. През първите пет месеца на 2016 г. обменът на селскостопански стоки между двете страни бележи ръст от 10,5% на годишна база, основно поради увеличение на  българския износ с 24,7%, за което допринася главно износът на слънчоглед и рапица.

Публикувана в Бизнес

България и Ирак ще търсят възможности за задълбочаване на отношенията си в сферата на земеделието. Това стана ясно по време на среща на министъра на земеделието и храните Десислава Танева и посланика на Република Ирак у нас Н. Пр. Кахтан Джанаби.

„Има перспектива отношенията между България и Ирак да се задълбочат и да се увеличи  обменът в селското стопанство“, заяви министър Десислава  Танева.

 „Ирак  проявява интерес към опита на България в областта на земеделието и особено по отношение на внедряването на нови технологии в  селското стопанство“, каза от своя страна посланикът на Ирак Н. Пр. Кахтан Джанаби . Според него е необходимо да се изготви споразумение конкретно в областта на земеделието между България и Ирак.

Министър Танева предложи иракската страна да представи работен вариант на споразумение, което да бъде обсъдено.

По време на срещата бяха обсъдени стартиралите процедури за издаване на сертификати  за износ на  земеделски продукти за Ирак. Към момента само две от общо 14 процедури са приключили.

Министър Танева заяви, че България е предоставила необходимите документи по процедурите и се надява те да бъдат финализирани от иракска страна.

„Сключването на споразумение в областта на земеделието е в интерес  и на двете страни“, заяви Танева и допълни, че се надява да бъде възстановено активното сътрудничество в областта на тютюнопроизводството.

Публикувана в Бизнес
Заместник-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров и заместник-министърът на селското стопанство на Руската федерация Сергей Львович Левин подписаха протокол от първото заседание на Българо-руската работна група за сътрудничество в областта на селското стопанство, което се проведе в град Свети Влас, Област Бургас. По време на заседанието бяха обсъдени резултатите и перспективите за търговско-икономическото сътрудничество. Страните се договориха да развиват съвместна дейност с цел разширяване на деловите контакти между организациите, обединяващи производители на селскостопанска продукция. 

В областта на животновъдството България и Русия ще си сътрудничат в развъждането на едър рогат добитък, както и в месодайното и млекодайното овцевъдството. Те ще осъществяват регулярен обмен на опит относно въпроси, свързани със съхраняването на генетически ресурси и съхраняване на биологичното разнообразие в животновъдството.Сред останалите области, в които двете страни ще си сътрудничат, са винопроизводството,лозарството и рибностопанската дейност.

Публикувана в Бизнес

Министърът на земеделието и храните Десислава Танева се срещна с Н. Пр. г-н Шин Бу-нам, извънреден и пълномощен посланик на Република Корея в Република България. Двамата обсъдиха развитието на взаимоотношенията между двете страни в областта на земеделието. Министър Танева постави въпроса за финализиране на стартиралите процедурите за изпълнение на изискванията за внос от Република България в Република Корея на свинско месо, млечни продукти, месни /сурово-сушени/ продукти. „Нашата страна има интерес към този пазар и задълбочаване на сътрудничеството“, заяви министър Танева.

Посланик Шин Бу-нам каза, че ще съдейства за ускоряване процеса на приключване на процедурите.

Десислава Танева посочи, че през тази година всички сектори на земеделието в България бележат ръст – животновъдство, производство на плодове и зеленчуци и биологичното производство. „Страната ни е един от най-големите производители на зърнено-житни култури и износители в Европа и света“, каза още министър Танева.

За периода 2013 - 2015 г., България е формирала положително търговско салдо при търговията със земеделски продукти с Република Корея, което се дължи на по-високата стойност на българския износ. През 2015 г. страната ни изнася за Република Корея основно пшеница и смес от пшеница и ръж.

Публикувана в Бизнес
Понеделник, 08 Февруари 2016 09:40

БАН и МЗХ ще си сътрудничат

Министърът на земеделието и храните Десислава Танева съобщава в официалната си фейсбук страница,че предстои подписването на Меморандум за сътрудничество и съвместни дейности между БАН и МЗХ и договор за агрометеорологично обслужване от Националния институт по метеорология и хидрология.

От съобщението става ясно още, че председателят на БАН акад.Стефан Воденичаров е инициирал среща с участието на Танева, зам-министъра на земеделието доц. Георги Костов, чл.-кор. Николай Милошев, зам.-председател на БАН и проф. Валентин Казанджиев от Националния институт по метеорология и хидрология при БАН.
Акад. Воденичаров е представил експертната и научната дейност на БАН. Обсъдени са възможностите за подпомагане дейността на Министерството с експертни оценки в сферите на компетентност на Българската академия на науките.

Публикувана в Бизнес

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта