Можем ли да икономисаме семена и препарати за растителна защита и да получим добив, който да възстанови вложените средства и да ни донесе печалба? Подобен въпрос в периоди на криза си задават много производители на растениевъдна продукция

Производството на земеделска продукция е пряко свързано с процесите, протичащи както в националната, така и в международната икономика. Тези процеси оказват съществено влияние, като повишават или намаляват себестойността на продукцията на вътрешния пазар. Напоследък тенденцията е към повишаване цените на всички вносни стоки, като торове, семена, препарати за растителна защита(ПРЗ) и др. Пред фермерите изниква въпросът: как да намалят разходите? Много от тях мислят, че намаляването на разходите води до неизбежно намаляване и на добивите. Това е вярно, но за сметка на какво се намалява добивът? Дали е за сметка на съкращаване на нивото на химизацията? Дали става въпрос за икономии на семена, или за преминаване към по-малко разходни и екстензивни технологии при отглеждане на културите?

Основателни съмнения

По време на прехода през 90-те години, нарушаването на производството и на доставките в резултат на кризата доведе до дефицит на торове. По-възрастните агрономи помнят, че след като се икономисваха торовете в продължение на 2 – 3 години подред, добивите при основните култури не намаляха много, което позволи да бъдат смекчени последствията от кризата. По-скоро пострадаха тези стопанства, които спестяваха от семена и препарати за растителна защита. Евтините семена с непроверено качество от непознати или съмнителни източници и икономисването на ПРЗ проваляха добива. Качеството на продукцията беше изключително ниско, така че тя трудно можеше да се реализира или се реализираше на възможно най-ниски цени.

Естествено, не толкова драматичното намаляване на добивите се обясняваше с последействието на внесените по-рано торове и естественото плодородие на почвата в този момент. Да допуснем, че две години стопанството може да преживее без минерални торове, без да забравяме за сидератите и биологизацията на производството, доколкото това е възможно. Но препаратите за растителна защита и семената „работят“ една година – на тях дълго не можеш да разчиташ. Можем ли да икономисваме семена? Вероятно да, но качествени семена днес могат да се купят на достъпни цени. На този пазар съществува голяма конкуренция и винаги може да се намери добро предложение. Въпреки това ползвателят е длъжен да направи необходимата проверка и проучване на доставчика. А що се отнася до препаратите за растителна защита, тук въпросът е по-сложен. Как да икономисаме от разходите?

Насищане с пестициди

От година на година показателите за реколтата имат своя дефицит. Добивността, или разликата между потенциалните възможности на добива и фактическия, всяка година се определят от няколко фактора:

Агротехнологичните и биологични условия (климатични и метеорологични условия, посевен материал, торове, ПРЗ, използвана технология, спектър на плевелния състав и вредители)

Социално-икономически фактори (ниво на цени на пазара, разходи за производството, стабилност на валутата, политически фактори).

На много фактори, такива като нашествие на вредители, скок в цените, правителствена политика и курс на валутата, агрономът не може да повлияе. Той може да работи над технологията, традицията и знанията. Така че като обогатява знанията си и усъвършенства технологията, агрономът държи коз в ръката си.

Един от добрите показатели за добра работа на стопанството е стабилността. За съжаление, от колебанието на цените на продукцията стабилният добив невинаги гарантира стабилност в печалбата. За пример: по данни на селското стопанство на САЩ в последните години цената на царевичното зърно на международния пазар падна с 40 – 50%. В продължение на повече от две години намалението е със 130 долара за тон (3,32 за бушел), което е еквивалентно на стойността на един тон царевично зърно през юни – юли 2019 година. Това означава, че за една година стопанството може да прибере 8 тона царевица от хектар и да получат същите приходи, колкото е получило и от седем тона година по-рано.

Подобна ситуация се наблюдава и при зърното на обикновената зимна пшеница. Така по данни на Световната банка цената на зърното на твърдата пшеница в периода от октомври 2013-а до октомври 2014 година падна с 50 – 70 долара за тон, а максималното намаление на цената е 127 долара за тон (ноември 2012 година – август 2015 година), което е еквивалентно на стойността на 0,5 – 0,6 тона.

За гарантиране на финансовата стабилност агрономът е длъжен да има коз в ръката си, т. е. допълнителна добивност, която не само да повишава печалбата, но да не я понижава под нивото на средната величина за последните пет – седем години.

Да разгледаме ситуация, когато стопанството опростява технологията по защита на добива, намалявайки интензивността на химичните обработки, а на световния пазар цените на зърното или на маслодайните култури падат. Имайки по-нисък добив и по-ниски цени на продукцията, ние можем да не покрием своите разходи, дори в случай, когато сме ги намалили. Ето защо намаляването на добивите по този начин е опасно. Изводът е, че намаляването на насищането на почвата с пестициди е критично за добива. А какво ще стане, ако не съкратим обема на внасяните химически препарати, но съкратим разходите по тях без загуба на качеството. Това е възможно. В сезона през 2015 година ръководствата на много стопанства решиха да опростят технологията.

Да разгледаме подробно отделните фактори.

Неправилни икономии

Често под икономия на ПРЗ разбираме покупка на по-евтини средства за растителна защита. Но до какво ниво можем да намалим тази част от разхода? От време на време продавачите предлагат почти минимални цени. Не е тайна, че голяма част от препаратите или техните активни вещества се произвежда в Китай. Поднебесната е закрита страна, но експортната експанзия е открита. В интернет има сайтове, на които е посочена официална статистика по цени на продуктите, обновяваща се на всеки 10 дни. Лесно може да се проследи например цената на 1 литър технически глифозат 95%. Отиваме на сайта, изтегляме отчета и гледаме цените. През май 2015 година цената на такъв глифозат е около 2,5 – 3 долара за литър. Подобен глифозат (като активно вещество) не е готов за внасяне. Той подлежи на разреждане, добавят реактивни вещества, аджуванти и сърфактанти, транспортират го за далечни земи. Общувайки с представители на китайските производители, ние разбираме, че цената на готовия препарат не може да бъде по-ниска от цената на неговото производно, пускано в много по-голяма концентрация. Да, и обикновената логика потвърждава това. Тогава каква е тази стока, предлагана за 2 – 3 долара за литър с доставката до стопанството? Не така рядко, разбира се, има и случаи на неоправдано високи цени на препаратите. Затова е необходимо да се търсят ПРЗ на адекватни цени. В тази връзка не бива да се забравя и за възможностите за корупционни схеми при сделките. Един от елементарните начини за икономия на разходи при покупка на химични препарати е провеждането на открити търгове. Например в едно голямо стопанство или сдружения от стопанства стойността на необходимите ПРЗ би била една (по-висока) до провеждане на търг и съвсем друга (по-ниска) след неговото провеждане.

Трябва ли да се харчат пари за новости?

Въпреки че ежегодният списък на одобрените готови препарати съдържа стотици продукти, пазарът на активните вещества е доста ограничен. Затова е необходимо да се гледат детайлите из основи – т.е. съставът на активните вещества, тяхната ефективност, а не името на самия препарат. Повечето препарати на пазара представляват продукти от постпатентно производство, познати у нас като генерични. Ярък пример за това е хербицидът с тотално действие Раундъп на компанията „Монсанто” (неговото активно вещество е глифозат).

До 2000 година молекулата на глифозата беше защитена с патент. Единствено компанията „Монсанто” можеше да произвежда хербициди на тази основа. През 2000 година патентната защита изтече и след това портфолията с хербициди на почти всички компании на пазара за ПРЗ се попълниха с нови продукти. Освен това клонингите на Раундъп струват скъпо, въпреки че не са оригинални. Има значение и международният патент. Аналогична е ситуацията и с такива активни вещества, като ацетохлор, имидаклоприд е др. Изхождайки от темповете на развитие и внедряване в производството на нови активни вещества, най-добрата схема за защита на растенията е в пропорция 9:10 – т.е. 9 от използваните препарати могат да са генерици, но като минимум един продукт трябва да бъде от патентованите нови продукти. Новостите трябва да се гледат отблизо – да се оценят и да се използват в качеството на алтернатива, за да се избегне формирането на резистентност.

Какво още помага за правилно построяване на схемата на защита на растенията? Разбира се, фитосанитарният контрол на посевите и препоръките на специалистите по растителна защита. Само ако познавате добре спектъра на вредителите и плевелната растителност на вашите полета и ако отчитате прогнозата на специалистите за развитието на патогените, вие ще можете правилно да построите системата за защита на добивите.

Заедно с изучаването на болестите и вредителите, характерни за едно или друго поле, и правилния подбор на препаратите, е необходимо да се пристъпи към промяна в някои традиционни агрономически подходи. Експортното направление на много от селскостопанските култури и курсът на внедряване на продоволствената безопасност в съответствие с международните стандарти могат внезапно да прекратят достъпа към обичайни стари препарати, към които се придържат агрономите. Ако тези препарати бъдат забранени, значи има съответни причини... Няма ли да е шок за агронома, когато в един момент той остане без тези препарати, активните вещества на които се забраняват в много страни, в това число и вЕС-28? Няма ли това да се отрази на добива? За такава ситуация трябва да се готвим отрано, като на неголяма площ по възможност отработваме схемата за защита с разрешените в други страни нови препарати.

Необходима ли е защитата на растенията?

А трябва ли въобще да защитаваме посевите? На този въпрос ще отговорим с диаграма, на която са показани реалните и потенциалните загуби на добива на основните селскостопански култури в случаите на проведени мероприятия по растителна защита, както и без такива. Може да се убедите, че разходите за защита на добива почти винаги се отплащат, независимо от културата (Графика 3).

Заключение

Независимо от ръста на цените на всички съставни производства, отделните стопанства могат да имат приемливи финансови резултати, ако избягват падането на добивите на своите полета. Това става възможно благодарение на внимателния подход към защитата на добива и правилния избор на посевния материал с незначително съкращаване на разходите за обработка на почвата, а така също и за сметка на биологизацията на производството. Стремежът трябва да е към „златна печалба“, а не за „злато“ от стойността на реколтата.

Агр. Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Подхранването с фосфор е необходимо за всички растения без изключение. Въпреки че не предизвикват такъв зашеметяващ ефект като азотните торове, фосфорните торове увеличават добива, не само количествено, но и качествено. Плодовете стават по-вкусни, по-красиви, по-дълго се съхраняват.
Фосфорът повишава имунитета на растенията към болести и вредители, прави ги по-устойчиви на топлина и студ. Той трябва да се използва не само когато растенията цъфтят и наливат плодове, но и в началото на пролетта, тъй като фосфорът стимулира растежа на кореновата система.
Растенията поемат фосфора от почвата постепенно и дълго време. Внасянето на елемента може да става през целия сезон.

Ако внесете 1 супена лъжица суперфосфат на 1 м2 по проекцията на короната на дърветата есента ще осигури отличен резултат през пролетта: ще има повече плодове.

Фосфорните торове, за разлика от азотните и калиевите, трябва да се прилагат възможно най-дълбоко в почвата.

Фосфорните торове са жизненоважни и за лозите. Те ускоряват узряването на плодовете, гроздето става по-сладко, предотвратява се и напукването му. От този тор се нуждаят и доматите, въпреки че изискват повече калий, отколкото фосфор.

Без внасянето на фосфорни торове е много трудно да се получи добра реколта от зеленчуци и плодовете. Изборът на тор и дозировката му зависи от много фактори, но ако ви е трудно, тогава използвайте дозата, посочена в инструкциите за торене.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

При по-високи дози торене с азот се образуват повече летливи вещества, но плодовете узряват по-бавно, поради което положителен ефект не се получава.

Калият действа много добре на вкусовите качества и аромата на плодовете, фосфора също засилва образуването на летливи вещества. Недостига на манган пък ги прави слабо ароматни.

Не мислете, че колкото повече тор внесете, толкова по- голям добив ще получите. Излишекът от минерални вещества понижава вкусовите качества на плодовете и трайноста им. На растенията трябва да се подаде такова количество елементи, колкото се изразходва за добивите, като се смятат само плодовете, тъй като листата отново връщат елементите чрез листопада в почвата.

Азотното торене е добре да се прави при трайните насаждения в момента на естественото опадване на завързите.

Безразборното внасяне на торове не само не помага, а даже напротив, вреди на растенията.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Високото качество на предлаганите продукти осигурява ефективно и рентабилно хранене на културите

Интервю на Петър Кръстев

Създадена преди 30 години, фирма ЕКОФОЛ е специализирана в производството на течни торове и биостимулатори, които освен хранителни елементи съдържат и биологично активни вещества. Продуктите й са широко използвани у нас и отдавна познати извън пределите на България. От три години ЕКОФОЛ произвежда и добавката за дизелови двигатели AdBlue, а от тази година предлага и висококачествени гранулирани торове за почвено приложение. От 2002 година изпълнителен директор на компанията е г-жа ТАТЯНА МИХАЙЛОВА. Тя беше любезна да разговаря с нас, за да запознаем нашите читатели с новите торове, които от тази година ЕКОФОЛ предлага.

-         Г-жо Михайлова, от тази година вие добавихте към портфолиото на ЕКОФОЛ нови продукти – гранулираните торове DURASOL за почвено торене. От какво е продиктувано това ваше начинание?

-         Тази стъпка дойде като естествено развитие в нашата работа – срещнаха се желание и възможности. Отдавна имахме желание да предложим на земеделците пълна, цялостна програма за хранене на растенията във всички етапи и фази, имаме и възможността с изградената фирмена организация да го правим по най-добрия начин.

-         Пазарът изобилства от гранулирани торове в най-различни комбинации от елементи, предназначени за различни култури. Има ли някаква съществена разлика от предлаганите досега у нас и продуктите, които вие предлагате?

-         Наистина на пазара има много торове, но всички знаят, че в разнообразието има категории. Предлаганите от нас торове са от групата на качествените и ефективно хранещите торове – всеки хранителен елемент е в най-добрата форма за усвояване, а всичките заедно гарантират ефективно и рентабилно хранене.Това означава, че за дадените средства за почвени торове се получава максимумът като хранителни елементи и осигуряване на добив.

-         Какъв е произходът на торовете DURASOL? Къде се произвеждат, какви суровини се влагат за тяхното производство?

-         DURASOL®е търговска марка на ЕКОФОЛ, но в нея са включени продукти и суровини от водещи световни производители. Марката включва торове за площно внасяне – N, Pи PKгранулирани торове в химична гранула (това са торове на ICLEurope) и специализирани азотни торове – с контролирано и с отложено освобождаване – отново от водещ производител. Предлагаме и торове за внасяне в реда - N, NP и NPKблендинг торове. Тук е участието на Екофол като фирма с голяма производствена база и развита логистика – закупихме блендинг машина и линия за разфасоване, точно дозиране и опаковане на торовете с марките DURASOL, TopCote и Ncode.

-         Какви са формите на основните елементи, има ли нещо специфично, което не е познато досега в този сегмент продукти при азота, фосфора, калия?

-         В 21-ви век едва ли има нещо непознато в областта на храненето на растенията, но специфичното е това, което прави някои торове по-ефективни от други. Фактът, че ЕКОФОЛ навлиза по-късно на пазара с почвени торове ни дава предимството да сме добре информирани и да изберем тези продукти, от които земеделците да получат най-добра рентабилност. В гранулатите, които Екофол предлага, калият е 100% водоразтворим, под формата на калиев сулфат. Произходът му е от полисулфат на ICL Europe. Фосфорът също е отлично усвоим (водоразтворимост 95-97%), и той е от ICLEurope. Азотът беше обект на най-специален избор. Търсихме азот, който да е максимално защитен от загуби. Спряхме се на два вида урея.

  1. Урея с покритие от сяра и полимер. Този продукт най-добре съчетава контрола на азотното хранене с рентабилността. Произходът на използвания в DURASOLазот с контролирано освобождаване е Азия, защото това е регионът от света, в който се отглежда най-много ориз, а торенето във водна среда изисква неговата защита от загуби. Продуктът TopCote осигурява контрол на освобождаването на азот в продължение на 80 – 90 дни.
  2. Азотно-серен тор със забавено освобождаване. N-CodeNS54 е карбамид със защита от загуби. Включеният в него инхибитор NBPT забавя превръщането на карбамида в амоняк за период от около 2, осигурявайки достатъчно време за включването му в храненето на растенията!

-         В каква форма са допълнителните елементи, съдържащи се във формулациите?

-         Това, което отличава предлаганите от нас почвени торове, е наличието на 3 допълнителни и много важни за растенията хранителни елементи: Магнезий (сулфат) за активна фотосинтеза. Калций – като важен хранителен елемент за силни и здрави растения, а не като гипс. Сяра (сулфатна) – тя е съществена съставка на всички протеини. Формата й в продуктите DORASOL е такава, че нейното освобождаване следва естествената необходимост на растенията от сяра.

-         Какви са комбинациите от елементи, които съдържат продуктите DURASOL?

-         В торовете с марка DORASOLземеделецът има право на избор – състав с повече фосфор, с повече калий или с еднакво количество. Може да избере и необходимото количество азот в полезната за културите форма и при условията на контролирано освобождаване.

-         При кои култури могат да се използват торовете DURASOL?

-         При пшеницата и рапицата имаме торове за площно внасяне – фосфорно-калиеви и карбамид с инхибитор, при слънчогледа и царевицата има варианти както за площно, така и за внасяне в реда. Торовете са изключително атрактивни за зеленчуци, овошки, лозя. Има специализирани състави за етерично-маслени, за картофи и за по-нетрадиционни култури.

-         Предлагате ли някаква специфична услуга за земеделците, например приготвяне на формулации според потребността, установена с агрохимичен анализ на почвата?

-         Да, най-сериозен избор имат тези производители, които имат почвени анализи и собствени наблюдения за изискванията към хранителни елементи на полетата, на които работят. От торовете на Екофол те могат да получат състав по поръчка и да намерят формулата, която отговаря на конкретните изисквания на културата и на нивото на почвеното плодородие, за да имат максимален добив и рентабилност.

Публикувана в Растениевъдство

Съдържащата се комплексна формула в продуктите ги прави уникални

Агр. Петър Кръстев
На срещата в Правец, Красимир Кръстев, търговски представител на ФМС Агро България за Югоизточна България, представи листните торове, които компанията предлага на нашия пазар. Специалистът изтъкна, че по качество тези торове са в ТОП 3 в света. Той аргументира твърдението си с това, че инвестицията за тези продукти, спрямо конкурентните на пазара, е много изгодна, особено в съотношението цена/качество и в този смисъл е едно от най-добрите решения за земеделците. Листните торове на ФМС в комбинация с продуктите за растителна защита дават на земеделските производители цялостни решения за по-висок добив, качество и печалба, обобщи Красимир Кръстев.
Листни торове на ФМС са разработени въз основа на действителните нужди на културите от хранителни елементи. Високата концентрация на макро- и микроелементи, съчетана с усъвършенстваните технологии за активиране на по-доброто проникване в растенията, прави листните торове на ФМС изключително ефективни за по-доброто и по-пълноценно подхранване на растенията.
Лесното проникване през восъчния налеп на листата се дължи на специалната Формула Комплекс, съдържаща се в тези продукти. Тя стимулира по-бързата абсорбция на хранителните вещества (културата израства по-бързо от плевелите и те стават неконкурентни за нея); способства за равномерно и трайно покритие на листата; ограничава взаимодействието с други продукти (проявява ограничително действие спрямо фитотоксичността, предизвикана от пестицидите); увеличава селективността към културата, т. е. при смесване напр. с хербициди, формулациите на листните торове на ФМС повишават устойчивостта на културата спрямо хербицида.
Г-н Кръстев запозна присъстващите земеделци с характеристиките на листните торове, които ФМС АГРО България предлага за 2019 г., а именно АСМ Комплекс; БО-ЛА, Вертекс ХАЙ-Н 34; ЗУУМ СУПЕР; Курус; Мед Хедланд, Мейз Екстра; Микроелементи за житни култури, Микроелементи за царевица НОВ; Мултипъл; Рапсин; Сяра Хедланд; Фолиар Екстра; Фоликс Цинк; Хай-Фос Турбо.
Накрая на презентацията си специалистът акцентира върху схемите за приложение на листните торове, обясни механизма им на действие и посочи кой е най-подходящият продукт за всяка отделна култура. Продуктите за листно подхранване на растенията СИМАКС и аминокиселините, които ФМС предлага, налагат най-новите тенденции в земеделието за извличане на по-висок и качествен добив от единица земеделска площ, заключи г-н Кръстев.

Публикувана в Растениевъдство

Във Франция,фирмата Ynsect стартира с отглеждане на насекоми за производство на растителни торове и храна на животни, както и скариди, сьомга и пъстърва. Най-голямата ферма в света ще бъде напълно автоматизирана.
Роботи ще хранят бръмбарите, ще следят тяхното здраве и ще събират насекомите като 4-сантиметрови ларви, които след това се преработват в кафяв прах.
„Тествахме десетки видове, също и пеперуди и щурци, преди да се съсредоточим върху ларвите на бръмбари, които са най-добри от гледна точка на производствения процес и ползите за здравето”, заяви основателят на компанията Антоан Хюберт.
Ynsect вече е събрала 125 милиона долара инвестиции рисков капитал. Всяка година фермата ще произвежда около 20 хиляди тона протеин от насекоми.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство
Неделя, 03 Март 2019 17:25

Как да наторим лозите

Основните елементи, потребни за нормална вегетация са азот, фосфор и калий. Внасянето им в почвата може да стане от късна есен до ранна пролет - преди набъбване на пъпките на лозата.

Единственото условие е торовете да се разхвърлят преди основна обработка на почвата, за да попаднат близо до корените на растението.

Затова тези от вас, които не са успели да наторят есента, могат да го направят сега, преди да обработят почвата.

Торове

. Използвайте комбинирани торове, съдържащи и трите елемента, т.н. NPK торове. Дозата за един декар е 20-25 кг, а ако торите отделни лозички се съобразете с тяхната възраст и състояние.

. На лозички в млада възраст до 3-5 г. на една главина разпръснете равномерно и заровете в почвата около 150 г комбиниран тор. На по-стари лози и асми тази доза се завишава и е от 250 до 300 г на едно растение.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

След минерализация страничната продукция от стърнището съдържа всички хранителни елементи в леснодостъпна форма

Агр. Петър Кръстев

Опитът на земеделските стопанства в развитите страни по света, които са се специализирани в производството само на растениевъдна продукция, показва, че те отглеждат ограничено количество култури при значителен дял в структурата на посевите, като правило – в сеитбообороти с кратка ротация. При такива условия на производство именно постоянното използване на страничната продукция от предшественика осигурява запазване на плодородието на почвата и икономия на минерални торове.

Известно е, че научнообоснованото редуване на културите по-лесно и пълно се реализира в многополни сеитбообороти с продължителност на ротацията 7 – 11 години. В краткоротационите сеитбообороти, когато една култура заема едно-две полета, нейният дял в триполния сеитбооборот нараства до 33,3 и 66,6% и към 25,0 –50,0% — в четириполния. Като следствие рязко се намалява срокът за връщане на културите на предишното им място на отглеждане, усложнява се тяхното разполагане след добри предшественици.

Необходимостта от спазване в сеитбооборота на научнообосновано редуване на културите във времето се обяснява с химични, физични и биологични фактори. При пазарните отношения в аграрния сектор влиянието на икономическите фактори на сеитбооборота значително нараства и те често стават доминиращи в сравнение с агроекологичните. Към последните се отнасят: конюнктурата на пазара; търсенето и предлагането на стокова продукция, нейната конкурентоспособност, борсовата цена; стойността на разходите за производство на реализуемата продукция, нейната себестойност; размерът на печалбата на единица площ при едно или друго редуване на културите в сеитбооборота.

През последните години все по-често и у нас се говори за възможностите и необходимостта от концентрацията на посевите с основните стокови култури в краткоротационни сеитбообороти. При такова интензивно производство на растениевъдна продукция основна задача на съвременната наука и производство е

внедряване на мерки за интензификация на земеделието

Такива са прилагането на високи норми на торене, интензивна обработка на почвата, странична продукция от предшествениците, интензивна химична защита на растенията, без които е невъзможно повишаване на добивите.

Прекратяването и предотвратяването развитието на негативни процеси и кризисни явления в земеделието трябва да стават по пътя на научнообосновано разполагане на културите в сеитбооборота. Благодарение на това продуктивно се използват земите, торовете и страничната продукция от предшестващите култури, по-добре се реализира потенциалът на сортовете и хибриди растения, понижава се нивото на заплевеленост, намалява въздействието на болести и неприятели в посевите при минимално използване на химични препарати.

В последните десeтилетия в технологичните процеси на отглежданите земеделски култури

широко се използва прибирането на предшествениците

с раздробяване и разпръскване на листостъблената маса на растенията. Този начин е прост за прилагане и икономически целесъобразен за намаляване на разходите при работа, свързани с транспорт на слама или листостъблена маса, за складирането им и превръщането й в органичен тор. В същото време тези процеси играят голяма роля в биологизацията в земеделието, повишаване плодородието на почвата, запазване на околната среда. Днес е безразсъдно да се пренебрегват толкова хранителни елементи и органично вещество особено в период, когато е нужно да се правят икономии.

Всички разбират, че наред с положителните свойства от използването на растителните остатъци има и някои особености, свързани с отглеждането на следващите в сеитбооборота култури.

Цялата статия четете само в хартиеното или електронното издание на вестник "Гласът на земеделеца"

Публикувана в Растениевъдство

Според физичното си състояние торовете могат да бъдат течни или твърди.

  • Течни торове - използват се във вид на разтвор за пръскане по листата или за поливане на корен. Течните разтвори се абсорбират от зеленчуковите растения много по-добре, затова са за предпочитане.
  • Твърди – прилагат се чрез разхвърляне и заравяне в почвата или директно в дупките при засаждане на разсадите от зеленчукови растения.

При многократно прилагане на допълнителни хранения, трябва да се редуват органични и минерални торове. Ако последния път е направено минерално подхранване, това означава, че след него трябва да се приложие тор от органична материя (оборски тор). 20-25 дни преди прибирането на реколтата храненето на растенията трябва да се спре напълно.

Начини на подхранване:

  • Кореново - директно в дупките при засаждане или в редовете.

Органично кореново хранене трябва да се прилага основно през есента, а през лятото за тази цел се използват минерални торове. Цвеклото не бива да се тори прекомерно с азот, тъй като то е склонно да натрупва нитрати.

  • Листно (пръскане върху листата) - абсорбира се по-бързо

За да се избегнат пригори от химичните елементи, разтворът за листно подхранване трябва да е в препоръчаната концентрация. Ако листното подхранване се направи през деня растенията могат да получат пригори от слънцето. Затова то се прилага привечер или в облачно време, като допълнение към кореновото хранене на растенията, което е основно.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Към предимствата на синтетичните торове е относително бързото отстраняване дефицита на хранителни вещества в почвата. Така дърветата растат енергично, по-малко страдат от болести и плододават добре.

Към недостатъците на синтетичните торове се отнася това, че понякога овощарите ги използват прекалено щедро и получават обратен ефект. Така излишекът на азотен тор причинява растеж на повече листа и може да задържи цъфтежа, а при внасяне на високи дози почвени торове през юли и август вегетационният срок се удължава, младите дървета не влизат в състояние на покой през зимата и могат за загинат. Затова във втората половина на лятото за подхранване на младите дървета по-добре е да се използват листни торове, които подобряват захарността на плодовете и могат да се използват до прибиране на реколтата.

Най-доброто време за внасяне на торове е преди и по време на засаждане на млодите дръвчета есента и рано напролет. Есента корените по-интензивно черпят хранителни вещества, когато растежа на леторастите е преклратен, а пролетта растенията имат допълнителен стимул след дългата зима. 

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 7

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта