През 2016 г. приходите от акциз върху тютюневите изделия в България достигнаха 2,3 млрд. лв. Само в периода 2014-2016 г. ръстът е с 29% или с цели 517 млн. лв. Традиционно у нас до 98-99% от общите приходи от акциз върху тютюневите изделия се генерират от цигарите, съобщавато от Института за пазарна икономика /ИПИ/. През последните години, обаче, приходите от акциза върху тютюн за пушене също нарастват и достигат 40 млн. лв. през 2016 г. За сравнение, те са под 1 млн. лв. през 2007-2008 г. и около 20-25 млн. лв. през 2010-2014 г. Понастоящем България има данъчен календар за акциза върху цигарите, с който страната трябва да достигне плавно и предвидимо минималните ставки, изисквани в ЕС до 2018 г., като на ниво ЕС не се очакват скоро нови изисквания за акциза върху традиционните тютюневи изделия.

Нови алтернативи за пушачите

Пазарът, обаче, става все по-отворен за различни нови алтернативи на тютюнопушенето, които в дългосрочен план могат да бъдат важни за фискалната политика. Иновативните тютюневи изделия, сред които са и т.нар. нагреваеми тютюневи изделия, трябва да бъдат обект на подходящо законодателно третиране и към тях следва да се прилага адекватна фискална рамка – нещо, което вече се случва в други държави в ЕС. Твърде възможно е още през 2018 г. в ЕС да започне да се обсъжда въвеждането на нови категории тютюневи изделия в европейското акцизно законодателство, които ще се отнасят към изделията без горене на тютюна, а именно нагреваемите тютюневи изделия.

в много държави в Европа вече са приети законодателни разпоредби, с което регулаторната рамка компенсира изоставането си в сравнение с бързото навлизане на новите изделия на пазарите. Поне девет държави-членки вече са въвели новата категория за нагреваемите тютюневи изделия в акцизното си законодателство, като са предвидили дефиниция и съответния данъчен режим за тях. Тези държави са Гърция, Хърватска, Италия, Латвия, Унгария, Португалия, Румъния, Словения и Словакия.

България също трябва да бъде готова да посрещне новите тютюневи изделия на вътрешния си пазар, като бързо приеме съответната фискалнарамка. На базата на потенциала за намалена вреда от тези нагреваеми продукти в сравнение с обикновените цигари и като се вземат предвид практиките в много други държави-членки на ЕС, е необходимо да се допълни Закона за акцизите и данъчните складове с нови разпоредби, които да обхванат новите нагреваеми тютюневи изделия За целта е нужно да се приеме конкретна дефиниция за тези продукти,подходяща данъчна основа и начална ставка на акциза.

Нагреваемите тютюневи изделия и регулацията им в България

Дефиниция

Дефиницията за нагреваемите тютюневи изделия трябва да дава яснота, че те се използват чрез нагряване на тютюна, а не чрез горене. При тях няма дим, тоест те са бездимни тютюневи изделия.

Данъчна основа

Тъй като новите нагреваеми тютюневи изделия се характеризират с голямо разнообразие, което се очаква да се увеличава в бъдеще с появата на още иновации на пазара, общата акцизна основа следва да стъпи на нещо, което обединява всички тези продукти. В случая това е тютюнът в тях, което пък предполага данъчната основа да е на база количеството тютюн в продукта, а не на база някакво друго свойство, което може да се различава и да няма значение от фискална или здравна гледна точка.

Акцизна ставка

Като си има предвид, че тези продукти все още предстои да навлязат на българския пазар, първоначалната данъчна тежест трябва да бъде възможно най-ниска-от една страна, за да се тества пазара, а от друга, за да се стимулира навлизането на по-малко вредни алтернативи на цигарите. Предвид факта, че предстои бъдещо хармонизиране на акциза за нагреваемите тютюневи изделияв ЕС след 2018 г., най-прагматичният подход за България е да се определи нулева ставка за нагреваемите тютюневи изделия в краткосрочен план.

Какво представляват нагреваемите тютюневи изделия?

Нагреваемо тютюнево изделие е ново тютюнево изделие, което функционира на принципа на нагряване, а не на горене на съдържащия се в него тютюн. Нагретият тютюн не образува дим, а пара с тютюневи аромати и никотин. Макар че обикновено имат електронен елемент за нагряване, те са различни от добре познатите електронни цигари, тъй като съдържат тютюн.

При употребата им, вместо дим потребителите вдишват пара, като съставът ѝе значително по-прост от дима при цигарите. При нагряването на тютюна се отделят значително по-малко вредни съставки в сравнение с пушенето.Тези продукти не са безвредни, но вече са налице надеждни научни доказателства, че при тях вредното въздействие е значително намалено в сравнение с традиционните цигари.

От регулаторна гледна точка това означава, че нагреваемите тютюневи изделия, при спазване на строги правила за въвеждането им на пазара, ще са предпочитана алтернатива от гледна точка на опазване на здравето. От фискална гледна точка това означава, че макар и да може да се наложи акциз на тези продукти, данъчната тежест следва да е доста по-малка от най-ниската такава за тютюневи изделия за пушене.

Публикувана в Бизнес

Държавен фонд „Земеделие“ преведе повече от 89 милиона лева субсидии на над 41 хиляди земеделски стопани по Схемата за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ). Това съобщиха от пресцентъра на ДФ „Земеделие“
Субсидията е изплатена в пълен размер за Кампания 2016 на производители, отглеждали сортовите групи „Каба Кулак“, „Бърлей“, „Вирджиния“ и „Басми“ през референтния период 2007-2009 година.
Подпомагането по схемите за преходна национална помощ се извършва съгласно разпоредбите на Наредба 3 за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. Право на подпомагане по схемата за тютюн имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през която и да е година от референтния период 2007-2009 г., изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ).
Размерът на плащането за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството, е определен със заповед на министъра на земеделието и храните.

Публикувана в Бизнес

„Трябва да има адекватна държавна политика за сектор „Тютюн“. Това каза министърът на земеделието и храните проф. д-р Христо Бозуков по време на среща със земеделски производители от Област Кърджали. Той увери, че се прави всичко възможно средствата по преходната национална помощ за тютюна да бъдат изплатени до края на месец април, което е с месец по-рано в сравнение с миналата година.  Министърът обясни, че усилията на екипа на Министерство на земеделието и храните са насочени към износ на тютюн за китайския пазар. „Работим за сключване на споразумения каквито имат съседните ни Гърция, Турция и Македония“, допълни проф. Бозуков. 

Заместник-министърът на земеделието и храните доц. д-р Светла Янчева запозна земеделските стопани с прилагането на схемите по директните плащания през Кампания 2017 г. Тя обясни, че в зависимост от профила на стопанството има възможност да се кандидатства по 20 схеми, с общ ресурс 1 551 415 207 лв. „Екипът на Министерството е предприел реалистичен подход за успешно провеждане на Кампанията“, категорична бе доц. Янчева. 

По думите й през тази година е предвиден прием на заявления за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.), чрез които в земеделието, бизнеса и местната власт ще се влее финансов ресурс в размер на около 600 млн. лв.“

Публикувана в Новини на часа

Министърът на земеделието и храните проф. д-р Христо Бозуков ще свика отново Консултативен съвет по тютюна. Това стана ясно след среща с тютюнопроизводители. На заседанието, което се очаква да се проведе в края на следващата седмица, ще бъде преразгледан начинът на разпределяне на средствата по Схемата за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството.

Припомняме, че на 28 февруари 2017 година, Консултативният съвет гласува средствата да се разпределят на досегашния принцип като сумата се намалява с 5%, но това предизвика протести на тютюнопроизводители.

По-рано през деня, министър Бозуков се срещна с представители на сектор „Животновъдство“, където беше обсъдена мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“.

Публикувана в Новини на часа

Средствата по Схемата за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството, ще се разпределят на досегашния принцип като сумата се намалява с 5%. Това гласува Консултативният съвет по тютюна, който се проведе в сградата на Министерството на земеделието и храните на 28 февруари.  Присъстваха представители на браншовите организации в сектор „Тютюн“, които обединяват производители, преработватели и търговци.

Следващата седмица се очаква да се проведе Управителен съвет на Държавен фонд „Земеделие“, който ще гласува общия бюджет на схемата. След това ще бъде издадена заповед с конкретните ставки по сортови групи. Запазва се разделението на група „Басми“ на 3 подгрупи по произведено количество – до 1 тон, от 1 до 2 тон и над 2 тона. Приетият вариант е принципно идентичен с миналогодишния като подпомагането се намалява с 5% на годишна база.

Членовете на Консултативния съвет обсъдиха изкупната кампания на тютюна от реколта 2016 година и съпътстващите я затруднения. Представител на фирмата изкупвач, забавила част от плащанията, пое ангажимент да се погасят задълженията към тютюнопроизводителите до 31 май.

По време на обсъждането на промените в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия и обнародване на наредбите към него, бяха обсъдени възможности за улеснение на производителите.  От бранша поискаха удължаване на срока за регистриране на тютюнопроизводителите до края на април, което беше прието.

Министърът на земеделието и храните проф. д-р Христо Бозуков заяви, че очаква средствата по преходната национална помощ за тютюн да бъдат изплатени до средата на април.

По-рано през деня, проф. Бозуков се срещна с президента на Европейската организация на тютюнопреработвателите Доменико Кардинали и президента на Европейската организация на тютюнопроизводителите Цветан Филев. Гостите разказаха на министъра за идеята да се учреди Европейска междубраншова организация в сектор "Тютюн".

Земеделският министър приветства начинанието им и изтъкна, че обединяването на преработватели и производители е важна стъпка към  стабилизиране на сектора.

Публикувана в Бизнес

Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. Чрез тях се постига пълно въвеждане на изискванията на Директива 2014/40/ЕС в националното ни законодателство.

Промените се отнасят до предоставянето на информация за съставките на изделията за пушене, различни от тютюневите. Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава-член на ЕС такива изделия, следва да предоставят информация за съставките, използвани при производството им чрез Общия портал на Европейския съюз (EU-CEG). Информацията е дължима преди пускането на пазара на ново или изменено изделие за пушене, различно от тютюневите изделия. 

Публикувана в Бизнес

По данни на Националната асоциация на тютюнопроизводителите в България се очаква изкупеният тютюн през 2016 г. да бъде с около 30 на сто по-малко от 2015 г., каза председателят на асоциацията и президент на УНИТАБ-Европа Цветан Филев, цитиран от БТА.

Окончателно това ще стане известно в края на февруари или средата на март, когато се очаква тютюнът да бъде изкупен напълно.

Според Филев се наблюдава забавяне на плащането на изкупения тютюн над 60 дни при четири търговски фирми. Пет фирми са изплатили напълно задълженията си.

Въпросът с навременното заплащане на продукцията ще бъде поставен в Консултативния съвет по тютюна, който асоциацията през следващата седмица ще предложи на Министерството на земеделието и храните да бъде свикан.

Тютюнопроизводителите предлагат да започне и спешно процедура за изплащане на преходната национална помощ за тютюн през 2017 г. до края на март.

31 март е и крайният срок за вписване на земеделски производители, които отглеждат тютюн, в регистъра на тютюнопроизводителите, припомни Цветан Филев.
 

Публикувана в Растениевъдство

Изкупната кампания на тютюна от Реколта 2016 е към края си. За разлика от предходните 2014 и 2015 стопански години през тази година още в края на декември близо 80 на сто от продукцията на четирите сортови групи тютюн са реализирани, а по-голямата част са и изплатени, посочват в съобщение от Българската национална асоциация на тютюнопроизводителите /НАТ-2010/, цитирано от БТА.

До момента са изкупени 90 на сто от двете основни ориенталски групи "Басми" /над 5600 т./ и "Каба Кулак" /над 1400 т./. Предстои до края на януари 2017 г. да се изкупят останалите 10 процента - около 620 тона от "Басми" и 160 тона от "Каба Кулак".

От едролистната сортова група "Бърлей" са продадени 92 на сто /1085 т./ от тютюна. Другите 8 на сто /95 т./ ще бъдат реализирани също през януари.

От сорта "Виржиния" са произведени около 6755 тона. Очаква се след приключване на изкупуването на реколтата 100 процента общо в България да са добити приблизително 15 775 тона тютюнева суровина. В сравнение с реколта 2015, когато обемите общо възлизаха на 23 623 тона, спадът през 2016 г. е в порядъка на 33-34 на сто.

От средата на януари 2017-а и през целия февруари тютюнопроизводители и търговски оператори ще сключват договори за предстоящия стопански цикъл.

Публикувана в Бизнес

Тютюнопроизводители от гоцеделчевските села са готови да протестират, ако не започне изплащане на реколтата от 2015 година. Земеделци от Осиково разказаха, че не са получили парите си за тютюна, който са предали на фирмите още през пролетта, предаде БНТ.

Те имат сключени договори с гръцка фирма, която преди седем месеца е взела продукцията им, но не им е платила. Производителите разказаха, че едва преживяват и разчитат предимно на техни близки, които са заминали за чужбина и там работят. Те настояват държавата да се намеси.

Заради забавянето в изплащането на средствата масово тютюнопроизводителите се отказват от отглеждането на тютюн и търсят друга алтернатива, като гледат други земеделски култури.

Публикувана в Бизнес

Очакваме изкупната кампания за тютюн реколта '2016 да започне през месец ноември. Това каза пред Радио "Фокус" - Шумен Цветан Филев, председател на Национална асоциация на тютюнопроизводителите (НАТ)-2010. "Стартът зависи и от климатичните условия, от атмосферната влага, а относно цените, очакваме те, не само поради по-малкото количество, но и заради качеството, да са малко по-високи от миналата година", каза Цветан Филев. По думите му българските тютюнопроизводители вече пета година работят в условията на пазарна икономика и зависят от пазарната конюнктура в бранша.
Цветан Филев посочи и факторите, с които трябва да се съобразяват българските тютюнопроизводители, за да са конкурентоспособни на пазара на тютюн. "Всички търговци и оператори, с които ежегодно работим при изкупната кампания, са мултинационални компании и те се съобразяват с количествата и качеството на суровината, на първо ниво в съседните на нас балканските държави - Македония, Гърция и Турция, на европейско ниво трябва да се съобразяваме с конкуренцията на държави като Полша, Италия, Испания, Румъния ,Унгария, съобразяваме се и по отношение на сортове, търговия и качество и със световния пазар, на едролистната сортова група "Бърлей" най-голям конкурент е Малави, над 170 000 тона ежегодно произвеждат те, а у нас - около 3000 тона, най–големи конкуренти на сорта "Виржиния" са Аржентина, Индонезия, Китай, Бразилия ,САЩ, Индия, само за миналата година в Бразилия има над 400 000 тона "Виржиния", а у нас - около 7 000 тона", каза Цветан Филев. Той призова производителите да не отглеждат тютюн без предварителни сключени договори за изкупуването му, за да не се повтори ситуацията с неизкупен тютюн. „Хубавото бе, че в създалата се ситуация фирми, които нямаха сключени договори с тютюнопроизводителите, влязоха в положение на стопаните, дойдоха на място, сключиха договори, изкупиха тютюните, но това не е добра практика, това е спасителен вариант, който се оказа пагубен за българските тютюнопроизводители, защото тогава се дадоха ниски цени за суровината“, каза Цветан Филев.

Публикувана в Бизнес

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта