На база засадения тютюн мога да кажа, че качеството ще бъде доста добро. Това каза в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин Иван Сабахлъков, тютнопроизводител от Гоце Делчев и председател на Сдружение „Басма“. Той отбеляза, че сушата през последните седмици и високите температури се отрази благоприятно върху тютюна. „Някои от сортовете, които фирмите желаеха, не израснаха в нужните количества и сега зависи от тях на каква цена ще го изкупят. Цената със сигурност ще е доста по-висока от миналата година, но количеството на произведения тютюн ще е доста по-малко“, каза още тютюнопроизводителят. Иван Сабахлъков каза още, че цената на суровината тази година би трябвало да е по висока от предходните. „Между 6 и 7 лева ще е цената на килограм за стандартния Крумовградски сорт. Надяваме се гръцката басма, която се сее в нашия регион, ще достигне гръцките нива на изкупуване от 8 до 9 лева. Искам да подчертая, че каква ще бъде цената изцяло зависи от политиката на фирмите“, коментира още председателя на сдружение „Басма“. Иван Сабахлъков подчерта, че не иска да им се меси, но реално такива са цените, на които тютюна се изкупува в съседните държави и е крайно време в България също да започнат да се съобразяват с параметрите, които са в останалите страни.

Публикувана в Новини на часа

В национален мащаб за тази година се наблюдава спад в производството на тютюневата реколта в порядъка от 25 - 30%. Това каза за Радио „Фокус” – Смолян Цветан Филев, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите (НАТ). По думите му миналата година произведените количества тютюн са били 23 600 тона, тази година очакваните количества, които ще се произведат, и ще се приберат в складовете на тютюнопроизовдителите в България ще са между 16 и 18 000 тона тютюн. „Крайните данни като обем и произведени количества тююн стават ясни като приключи изкупната кампания на тютюневата реколта. Очаква се на 100% прибирането да приключи към средата на месец октомври 2016 година”, каза Филев. Той добави, че изкупната кампания трябва да стартира в началото на месец ноември и към края на март 2017 година изкупната кампания да е приключила. Филев направи сравнение с миналогодишната реколта. „Имаме наблюдения, че при двете едролистни сортове тютюн, които се отглеждат в България – „Брълей” и „Виржиния” спадът е съответно за „Бърлей” с 50%, когато миналата година имаше произведен 3850 тона, тази година се очаква да бъде прибран от полето около 2 000 тона. Във втората едролистна сортова група „Вирджиния” имаме спад с около 15% или около 7 400 тона имаше прибрани миналата година, тази година се очакват около 6 000 тона”, обясни председателят. По думите му при двете ориенталски сортови групи „Басми” и „Кабаколак” се очаква съответно да бъдат прибрани количества с около 25% по-малко от миналата година, когато е имало около 10 000 тона, тази година се очаква да бъдат около 6 500 до 7 000 тона „басми”. При сорт „Кабаколак” миналата година прибраната реколта е била около 3 150 тона, очаква се тази година да са около 2 200 тона.

Публикувана в Бизнес

Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение наНаредбата за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия.

С промените се оправомощава министърът на икономиката, като единствен орган на изпълнителната власт, да ръководи и контролира процедурата по разглеждане на заявленията и по изготвяне на съответните проекти на актове на Министерския съвет. По този начин в голяма степен се опростява процедурата и се облекчават съответните административни дейности, а така също и лицата заявители. В съответствие с разпоредбите на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, с изменената Наредба коректно и изчерпателно се посочва кръгът на лицата, които могат да подават заявления, съответно- да извършват дейности по промишлена обработка на тютюн и производство натютюневи изделия.

Министърът на финансите се освобождава от участие в процедурата по издаване на разрешенията за производство на тютюневи изделия, което не влиза в неговата функционална компетентност съгласно Устройствения правилник на Министерството на финансите. Същевременно директорът на Агенция „Митници“ ще може да предлага представител на агенцията, който да взема пряко участие в цялостния процес по подготовката и издаването на разрешенията за производство на тютюневи изделия и упражняването на последващ контрол върху тази дейност. Броят на членовете наЕкспертния съвет се определя от 9 на 5, като с това се дава възможност за повишаване на неговата оперативност за вземане на съответните решения.

Публикувана в Бизнес

Договорираните количества тютюн ще бъдат изкупени. Това уверение дадоха представители на търговските компании при срещата си със заместник-министъра на земеделието Цветан Димитров. Визитата беше инициирана от агроминистерството. Търговците не се ангажираха с конкретни срокове, защото кампанията пряко зависи от метеорологичните условия. „До една седмица се очаква да приключи изкупуването на тютюна от сорт Кабакулак“, заявиха представителите на фирмите. Двете страни се обединиха около твърдението, че само с висококачествена продукция може да се търсят нови пазари и конкурентни цени.

На срещата бяха обсъдени и предстоящите изменения в Закона за тютюна и тютюневите изделия, които предстои да бъдат разисквани в парламентарната комисия по земеделие през следващата седмица.

Целта е да бъде въведен регистър на търговските фирми, които се занимават с изкупуване на тютюн, както и на лицата произвеждащи тютюн.

В регистъра на производителите ще се регистрират и договорите за изкупуване, гарант, че този процес ще бъде реализиран, но при конкретни условия постигнати като договореност между страните.

Ще бъде акцентирано върху минималните изисквания към качеството на тютюна, както и по отношение на добрите производствени практики, като условие за постигане по-голямо качество на произвеждания у нас тютюн и конкурентната му цена.

Публикувана в Растениевъдство

Ние работихме в посока на това да бъдат облагодетелствани около 25 000 тютюнопроизводители от страната, а в крайна сметка с решението на правителството се облагодетелстваха около 115 000 земеделски производители от всички сегменти на сектор „Земеделие”. Това каза в интервю за Агенция „Фокус” Цветан Филев, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите-2010, във връзка с развитието на изкупната кампания на тютюна. „Вече е взето решение да не се вдига минималният осигурителен праг за целия земеделски сектор, не само за тютюнопроизводителите. Ще върна лентата малко назад. Националната асоциация на тютюнопроизводителите се договори с правителството да не се вдига рязко минималният осигурителен праг от 240 на 420 лева, а се взе компромисно решение той да бъде повишен на 300 лева. Преди около 2 месеца се заговори, че този праг от 300 лева, който е актуален сега, ще бъде повишен на 330 лева. Ние имахме остра реакция и излязохме с декларация, която разпространихме по медиите и я бяхме адресирали до министър-председателя Бойко Борисов, до земеделския министър Десислава Танева и до социалния министър Ивайло Калфин”, посочи Цветан Филев. По думите му, декларацията е била взета предвид, въпреки че е била локална и апелира да не се вдига минималният осигурителен праг само на тютюнопроизводителите. „От цялата тази ситуация спечели целият земеделски сектор, защото правителството в бюджета за 2016 година, заложи минималния осигурителен праг за всички земеделски производители в България да остане такъв, какъвто беше през 2015 година - в размер на 300 лева”, коментира още Цветан Филев.

Публикувана в Растениевъдство

На този етап не виждам много розово бъдеще за сектора през тази година, дори и до края на програмния период през 2020 година. Тютюнопроизводителите трябва да се постараем да бъдем равни по качество на балканско, европейско, дори и световно ниво. Това каза в интервю за Агенция „Фокус” Цветан Филев, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите-2010, във връзка с развитието на изкупната кампания на тютюна. „Трябва да се работи със сертифицирани и селектирани семена. Трябва да се спазват всички мелиорации на полета и в крайната фаза да се заготвя тютюн с качеството, което фирмите желаят, за да получим добри цени. Пожелавам го на всички производители. Искам да предупредя тютюнопроизводителите, че когато секнат националните доплащания през 2020 година ще останем да се издържаме само на продажната цена. Ако не спазим апелът, който отправих, с тютюнопроизводството в България ще бъде свършено”, посочи Филев. Той призова тютюнопроизводителите да се стараят в производството на качествена суровина. „Имам в предвид да се спазват минималните качествени изисквания, освен за производство, но и за заготвяне в селска бала на тютюневата суровина. Апелът ми е да се заделя тютюнът по беритби, да се отделят вредните примеси и да не се слага вътре суров тютюн. Трябва да се спазва и изискването на влагосъдържание. В крайна сметка, неплатимите килограми, които ние като производители получаваме, сами си ги създаваме”, коментира Филев. Във връзка с оплакванията на някои производители, че цената на тютюна не отговаря на неговото качество, Филев посочи: „В България няма орган, който да създаде ценообразуване. Качеството на тютюна се оценява окомерно от експерти. От 2007 година, откакто сме страна-членка на ЕС, сме длъжни да се съобразяваме с конюнктура в сектора. Ще дам пример с ориенталската сортова група „Басми”. Ориенталски тютюни се отглеждат в три наши съседни държави – Македония, Турция и Гърция. Трябва да имаме предвид, че там качеството също е високо, дори бих казал малко по-добро. Компаниите, с които ние работим, са мултинационални и извършват търговия на територията на тези държави”.

Публикувана в Растениевъдство

Цените на тютюна за различните сортове варират от 2,20 лева за най-евтиният до 5 лева за най-скъпия. Това каза за телевизия Европа Асен Кичуков, зам.-председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите в България. По думите му не се очаква повишаване цената на изкупуването на тютюна. Кичуков обясни, че в Кърджалийския регион „Ориенталския тютюн” се изкупува около 4,20 лева до 5 лева за килограм.
„В Североизточна България за сорта „Каба Кулак” цените са между 3 лева до 3,50 лева. На „Бърлей” цените също са по-ниски от миналогодишните от 2,20 лева до 2,80 лева”, подчерта той. Картината в сектора е плачевна, заяви Кичуков.
Според него „Цената на „Ориенталския тютюн” не би трябвало да бъде по-малка от 7 лева”. Само два гръцки сорта са били изкупени на добри цени над 5 лв. По думите му, в момента цените на тютюна, сравнени с тези 2014 година са с около 70-80 стотинки по-ниски, а качеството е поне с пет пъти по-високо. Производителите в Община Кирково са решили да протестират и да не предават тютюна си на безценица.

Публикувана в Растениевъдство

ютюнопроизводителите в симитлийското село Долно Осеново са договорирали на 100% тютюна за предстоящата изкупна кампания. Това каза пред Радио „Фокус” - Пирин кметът на селото Бисер Сегменов. Той уточни, че три големи фирми са подписали договори с местните производители. „Договорено е изкупуването на около 240 – 250 тона тютюн, което е 100 % от очакваното количество на суровината тази есен. Хората тук са много работливи, а и тютюнът е основен поминък за селото. Разсадът е заложен. Всяка малка нивичка се обработва”, коментира Бисер Сегменов. По думите му ниската изкупна цена остава голям проблем, тъй като основните доходи на местните издват от тази дейснот. Това е принудило много млади хора да заминат за сезонна полска работа в Англия. Доста семейства са отпътували и за съседна Гърция, където в следващите месеци ще отглеждат тютюн. Миналата година в селото бяха произведени около 250 килограма тютюн. Цената, на която бе изкупен е около 4.50 до 5.50 лв/кг.

Публикувана в Новини на часа

Право  на  подпомагане  по  схемата  за  преходна  национална  помощ  за  тютюн  имат
земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през която и да е година на референтния
период  2007-2009  г.,  който  е  изкупен  и  премиран  по  реда  на  Закона  за  тютюна  и
тютюневите изделия (ЗТТИ).
Допустими за участие в схемата за преходна национална помощ  за тютюн  са земеделски
стопани,  които  продължават  да  извършват  земеделска  дейност,  и  са  запознати,  че  това
изискване се приема за изпълнено, когато към момента на подаване на заявлението или на
плащането на помощта:
1.  са  регистрирани  по  реда  на  Наредба  №  3  от  1999  г.  за  създаване  и  поддържане  на
регистър  на  земеделските  производители  (ДВ,  бр.  10  от  1999  г.)  или  в  база  данни  за
производителите на тютюн, и/или
2. са собственици на животно, животновъден обект или пчелно семейство, регистрирани в
Системата  за  идентификация  на  животните  и  регистрация  на  животновъдните  обекти  на
Българската агенция по безопасност на храните, и/или
3. декларират най-малко 0,1 хектара земеделска площ.
Преходната  национална  помощ  за  тютюн  се  изплаща  на  килограм  въз  основа  на
средногодишното количество изкупен качествен (1-3 класа) тютюн по сортови групи през
референтния  период  по  ал.  1  съгласно  данните  за  изкупения  и  премиран  тютюн,
представени от Фонд "Тютюн". Когато земеделският стопанин не е отглеждал тютюн през
всичките  три  години  от  референтния  период,  помощта  се  определя  въз  основа  на
средногодишното количество изкупен тютюн по  сортови групи за годините, през които е
отглеждал тютюн.
При подаване на общото заявление кандидатите за подпомагане заявяват участие в схемата
без  да  посочват  количеството  тютюн,  подлежащо  на  подпомагане,  и  декларират,  че
продължават да упражняват земеделска дейност по смисъла на Закона за подпомагане на
земеделските производители.

Публикувана в Растениевъдство

Тютюнопроизводителите отново в омагьосан кръг

Днес в Първомай се състоя протест на тютюнопроизводителите. Те са готови да скъсат с Асоциацията на тютюнопроизводителите в България и да си създадат нова, защото смятат, че са дискриминирани от неравномерното и несправедливо разпределение на средствата за бранша.

Живко Желев – общински координатор за сорт басми за общините Свиленград, Любимец, Ивайловград и Тополовград, споделя: „Преди два дни бяхме на консултативен съвет в МЗХ. Ние от браншовата организация включително и фирмите, които са на българския пазар да вземем отношение за разпределение на референтния период. Но какво се получи – един експерт от МЗХ - г-н Ралчев, прочете от един бял лист как са разпределени средствата без да се разбере кой го е направил, нито се даде възможност за прегласувани. Ние от сорт басми миналата година бяхме дискриминирани. Как може до 2 тона производство на тютюн през референтния период - 2007, 2008, 2009 година да се дават миналогодишните 3,40 лв., а този който има над 2 тона, например 2,2 т да взема по 2,08 лв./кг. Тази година тези с до 2 тона ще получат по 3,45 лв./кг., а аз с 2,2 тона ще получа 1,50 лв./кг.“

Какво всъщност убива малките, дребните тютюнапроизводители? В семейството на Невзат от хасковското село Боян Ботево има около тон тютюн, който не може да продаде. Цялата продукция е складирана в една от стаите на къщата, но заради условията всеки момент ще се появи мухъл.

„Земята ни вече трябваше дае изорана, но поради липса на пари стои необработена“, казва през сълзи Невзат. Семейството се занимава с тютюн от половин век. За първи път не може да вземе парите си, на които разчита цяла година.

„Като тази година не се е случвало такова нещо, вероятно така е изгодно за нашите държавници и депутати“. Докато говори за липсата на доверие в държавата, Невзат не може да спре сълзите си.

Обръща се към президента на държавата и към депутатите, като им напомня, че след няколко месеца отново ще дойдат да търсят гласовете им. Като Невзат са повечето от хората в село Боян Ботево. Освен че могат да загубят парите си от едногодишния труд, хората са притеснени, че не могат да започнат подготовка за следващата реколта. Стопаните очакват с нетърпение решаване на проблемите си.

Публикувана в Новини на часа

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта