Понеделник, 25 Февруари 2013 15:32

2 тона жито от декар

ПРОГРАМАТА 20:20 - Учените от Ротамстедския научно-изследователски институт в Англия са убедени, че този ден наближава

Пшеницата представлява повече от една пета от световното хранително потребление. Тя е най-популярната зърнена култура в много райони на Европа. Потенциалът на добивите днес достига до 15 тона от хектар в Англия, въпреки, че средно фермерите там прибират по 8 тона от хектар. Цифра, която се е увеличила само с 1 на сто през последните 20 години.
Работата на Изследователският институт в Rothamsted може да промени тази ситуация. Нов проект под названието „Пшеница 20:20“ цели да увеличи потенциалът на добивите с 5 тона от хектар до 20 тона от хектар през следващите 20 години.
1-1Решаващ фактор за добивите е кумулативната фотосинтеза през целия период на растеж. Сравнителни анализи, проведени в оранжерии, на повече от 30 генотипа, отгледани при  обогатена с CO2 атмосфера показват, че засилването на фотосинтезата води до увеличаване на добивите.
Капацитетът и ефективността на процеса на фотосинтезата са важен инструмент за повишаване на добивите от пшеница. Дори малки подобрения в продължителността на фотосинтезата, или в нетната степен на фотосинтезата, могат да имат значително въздействие върху продукцията на биомаса, и върху добивите. Главната цел на програмата 20:20 обаче е идентифицирането и/или създаването на линии пшеница с повишена степен и продължителност на фотосинтеза. По тази причина учените променят културата, за да подобрят усвояването на светлина от листата, както и засилването на нейната вегетация.
Създаването на пшеница с повишена фотосинтеза изисква внасянето на значителни количества азот. Торовете са един от най-големите разходи при производството на реколтата. Ето защо друга основна цел на проекта е постигането на по-добра ефективност на азотните торове в производството на зърнени култури. Със съществуващите вариетети на пшеницата увеличаването на прилагането на азотните торове води само до леко увеличаване на съдържанието на растителния протеин и леко увеличаване на общите добиви, или дори никакво. Поемането на азот от растенията не увеличава пропорционално добивите.
Допълнително увеличените добиви обикновено означават намалено съдържание на протеин в зърното. Ако не се постигне успех при повишаването на ефективността на прилагането на азота, за да се постигнат 20 тона от хектар днешните норми на внасяне трябва да бъдат увеличени два пъти. Начинът да не се стигне до това, би трябвало да се търси в подобряването на ефективността от внасяния азот чрез коригиране на съотношението растително стъбло: зърнена маса и биохимичния процес за изхранване на зърното. По този начин важна бъдеща цел за проекта 20:20 е анализирането на тези характеристики, изследването на тяхното въздействие върху качеството на зърното и ефективното усвояване на азота.
Удължаване фазите на наливане на зърното
Един от начините да се подобри ефективността на азота е удължаването на периода на наливането на зърното. Това може да бъде постигнато, например, чрез комбинирането между ранно формиране на класа и късно зреещи типове пшеница. Освен това, ефективността на асимилирането на азота е бъдещ решителен фактор за високото усвояване на торовете и способността на растението да складира високо хранително съдържание в зърното. Учените смятат, че изискванията към растенията да дават 20 тона от хектар включват тяхната значителна способност да складират азот. Учените възнамеряват да подобрят отлагането на азот в стъблото и листната маса чрез по-ефективно преразпределяне. Това може да бъде постигнато или с повече стъблена и листна маса и/или чрез промяна в отлагането на протеини.
Ефективността на съхраняването и репозиционирането по време на фазата на наливането на зърното зависят от нивото на растеж, размера на растението, морфологията на стеблото и популацията на растенията. Последната Зелена Революция използва интродуцирането на полувджуджаващи гени, като основа за подобряването на добивите при пшеницата и ориза. Това не само подобри относителните пропорции при добивите на зърнените култури, но повиши и резистентността  към по-високи норми на азотни торове. При пшеницата този ген доведе също и до недостатъци – например, до намаляване на кълняемостта, намаляване на листната маса, намаляване на размера на зърната и редуциране на фертилността на полена, особено при стрес. При някой растения-образци вече са идентифицирани компоненти от сигналната фитохормонална система. При определени условия те имат потенциал да променят структурата на растението на пшеницата, така че да се проявяват по-малко негативни ефекти.
Плодородие и топлинен стрес
По-високи добиви могат да се постигнат и ако плодородието под топлинен стрес бъде подобрено. Това може да се окаже важно предвид прогнозите за глобално затопляне. Високите температури по време на цъфтежа могат да доведат до много проблеми:
- да въздействат върху времето и продължителността на цъфтежа
- да рефлектират върху синхронизирането на узряването на полена и развитието на яйчника
- да причинят дефекти в полена и яйчниците
- да намалят периода на наливане на зърното.
Плодородието на растенията също се контролира от хормони. В програмата учените искат да установят молекулярната база за тези процеси и да разработят стратегии, които могат да доведат до по-сигурни реколти и по-високи добиви, дори при високи температури.
Друга основна цел на проекта е разбирането на механизмите, чрез които взаимодействат корените с характеристиките на почвата. Най-важните акценти са поемането на влагата,  усвояването на хранителните вещества и ограничаване на кореновото гниене. Учените искат да разработят класификация, позволяваща еволюция на развитието на корените, както в лабораторията, така и навън на полето. Всичко това после ще бъде приложено върху избрани генотипове, за да се оценят възможните комбинации от абиотичен стрес, който може да намали добивите във връзка с генотипа и типа на почвата. Като например, изследването на разработването на корени, които имат способността да пробиват преуплътнена почва.
ПРОГРАМАТА 20:20 Е АМБИЦИОЗЕН ПРОЕКТ
Добивите от 20 тона от хектар за пшеницата са част от много амбициозен проект – дори когато става въпрос тази цифра да се постигне като потенциал, а не като средни добиви на практика. Изследователи от целия свят работят заедно за постигането на тази цел. Но повишаването на добивите и в практиката също е обект на изследване. Но програмата изисква общите усилия на учени от много направления. Най-важните цели са:
- Максимализиране на потенциала и надеждността на добивите от пшеница
- Изследване на взаимодействието между растенията и почвата
- Трансфер на резултатите в реалното фермерство
- Повече генетични вариетети и прецизни комбинации от характеристики.
Успехите на учените през последните години доведоха до повишаването на добивите от пшеница, дори и в райони с по-лоши условия. Все още обаче, има някои процеси, които ограничават биомасата и потенциала на добивите. Учените искат да вземат генетичното разнообразие, което е получено и да представят нови видове, там, където е необходимо, постигайки това по генно технологични методи.
Оптимизирането на една индивидуална характеристика може би няма да доведе до желаното увеличение на добивите. Много по-вероятно е това да стане чрез комбинирането на различни характеристики. За това се разчита и на компютърни симулации.
Целта на учените е създаването на моделна рамка, която да позволи предвидимост на поведението на генотиповете на пшеницата в различните условия на средата като ключова характеристика за подобряването на гените на растенията.
ГМО вариетети с повече зърно в класа
Австралийският изследователски център CSIPRO прилага генно инженерство в разработването на пшеница с повече зърно в класа. При опити, проведени в оранжерии тези линии са дали с 30 % по-високи добиви.Добивите от пшеницата в Австралия са малко повече от 2 тона от хектар, но тези опити ще позволят да се събере важна информация, която може да помогне за реалното увеличение на добивите, по-добро хранене на растенията и по-високо ниво на топлинна толерантност. Това е причината, поради която Bayer CropScience се включи в тези опити.

Публикувана в Агроновини
Петък, 22 Февруари 2013 15:33

Фермери от ново поколение

Новите технологии навлизат все повече в различните сектори на земеделието – от зърнопроизводството до животновъдството

Редица специализирани изложения показват цялата гама от компютъризирани машини улесняващи все повече работата на фермерите и свеждащи разходите им за допълнителен персонал до минимум. Едно средство обаче е на път да промени работата им из основи. Това са днешните средства за комуникация - смартфони и таблети, които благодарение на иновативните технологии използват на практика неограничен набор от приложения (Aplications).
Аграрният сектор също не остава назад и редица разработчици вече предлагат специализирани инструменти, които могат да са полезни в ежедневната работа на земеделските стопани и така да ги превърнат във… фермери от ново поколение. Поради динамичното развитие на технологиите едва ли може да се даде точна и обективна статистика на приложенията, достъпни за потребителите на някоя от платформите като iOS, Android или Windows Mobile. Трудно биха могли да се открият обобщени данни. Според такива, публикувани в специализирания портал statista.com между декември 2011 и септември 2012 година броят на използваните приложения за операционната система на Google е нараснал от 16 000 на 650 000. И само една малка част от тези приложения са тясно насочени за облекчаване на ежедневната работа на фермерите. Предимството при използването на подобни приложения е, че използвайки ги, фермерите могат да ръководят целия процес, давайки инструкции, които да са съобразени със съответната ситуация или по-добре да се документира работата, като само с едно движение по дисплея да се установи каква точно дейност се извършват във всеки определен парцел. Така фермерът може да предприеме мерки, за да регулира работните  процеси. Подобно приложение е малката и безплатна програмка My Maps Editor, която дава възможност за създаване на персонализирани електронни карти на обработваемите площи,които да се синхронизират с Google Maps. Това приложение дава възможност за маркиране на всяко местоположение с GPS.
Основното предизвикателство, пред което са изправени софтуерните специалисти е да направят тези приложения възможно най-лесни за употреба от фермерите. „Ето защо даваме възможност на всички заети в сферата на селското стопанство да тестват на своите смартфони подобни приложения, за да могат да преценят полезността им според техните нужди“, обяснява той. Различни инструменти, като този за създаване на отчети за направените служебни пътувания, бяха показани през тази година и на най-голямото изложение за IT технологии Cebit 2012. Досега човек трябваше да разполага със силна памет и да помни кога е пристигнал и колко е останал на дадено място, но в близко бъдеще само с едно приложение ще може да запамети на дисплея на телефона си цялата най-важна информация за всяко едно служебно пътуване.
DLG

Публикувана в Агротехника
Вторник, 19 Февруари 2013 10:59

Рекордни продажби

През отминалата година общата световна търговия със земеделска техника (импорт и експорт) е достигнала приблизително 83 милиарда евро, от който на САЩ се падат 12 %, а на Европа – 60 на сто

Водещите европейски страни са Германия (12 на сто от световната търговия), Франция (7 %) и Италия (5 %). Според първоначалните оценки, световната търговия със земеделска техника през 2012 година е нараснала до 86 милиарда евро, а през 2013 година се очаква да нарасне с още 5 %. (Данните са на Axema-Agrievolution).
На форум, проведен в Москва през ноември 2012 година, икономически експерти от националните членове на Axema очертаха много положителна картина за текущите инвестиции в земеделския сектор и икономическите перспективи за 2013 г.
БРАЗИЛИЯ
Пазарът в Бразилия ще продължи да расте и то доста над средното ниво. В страната има пет милиона фермери, които са значителна част от световното аграрно производство. Бразилия има и значително място в световния експорт на земеделска техника. През последните години този експорт неизменно е бил два пъти по-висок от импорта. През 2012 година производителите са декларирали нарастване на продажбите, при тракторите те са достигнали 65 000. През септември 2012 година е отбелязано, че пазарът на трaктори остава стабилен, но е регистрирано увеличение в продажбите на комбайни. ABIMAQ бразилската асоциация на производителите на земеделска техника, очаква ръст от 10 на сто през 2013 година.
САЩ
В Съединените щати сушата в Средния Изток отправи огромно предизвикателство пред фермерите през 2012 година. AEM настоя за високи премии за пропаднали култури и предвижда лек спад в продажбите на земеделска техника през 2013 година. Но, досега значителен спад не е отбелязан. През септември 2012 година продажбата на трактори е нараснала с 8 % в ставнение с тази от 2011 година. Продажбите на комбайни са спаднали с 8 %, след три години на непрекъснат ръст на пазара.
ИНДИЯ
В Индия продължителната суша и късното настъпване на дъждовния сезон през 2012 година, доведоха до спад в продажбата на комбайни, но все пак търговията остана над тази от 2011 година. В същото време индийските фермери получиха високи цени за своята продукция. След 25 на сто ръст в продажбите на земеделска техника през 2011 година, FICCI обяви нови 10 % ръст за 2012 г. Държавните субсидии за земеделието са фактор, който стимулира търсенето на земеделска техника, и техният ефект не бива да се подценява.
ЯПОНИЯ
JAMMA, японската Асоциация на производителите на земеделска техника, очакват много благоприятен климат за индустрията през 2013 година, въпреки, че повечето от производителите не са съвсем удовлетворени от ситуацията на вътрешния пазар. През 2012 година пазарът на техника в страната е нараснал с 9 % за земеделските машини общо и с 2 % при тракторите в частност. Очаква се през 2013 година учеличението да е с още 2 %.
РУСИЯ
РОСАГРОМАШ, отбелязва тревожна година за националното производство на земеделска техника, което в момента е на доста ниско ниво. През първите 8 месеца на 2012 година, доставките до дилърите са намалели с 10 %. Въпреки това пазарът като цяло остава стабилен и дори се увеличава в някои области в сравнение с предходната година, благодарение на нарастването на импорта. РОСАГРОМАШ  посочва ръст в поръчките от 8 % (до 3,3 милиарда щатски долара) в пазара на земеделска техника на Русия.
ТУРЦИЯ
Ръстът в сектора на производството на земеделска техника в Турция е леко забавен след невероятните успехи през 2011 година. Въпреки това, спадът е съвсем ограничен. През август близо 39 000 трактора са произведени в Турция, което е спад само от 2 % спрямо 2011 година. Високият износ почти компенсира лекия спад на вътрешния пазар. Националната организация TARMAKBIR, подчертава, че производството на земеделска техника е на шесто място в експорта на Турция. През 2013 година растежът на вътрешния пазар може да се забави поради лошата реколта и намаляването на държавните субсидии за сектора.
КИТАЙ
Производството на селскостопански машини е в значителен подем през последните години. Представители на CAAMM националната организация на производителите на земеделска техника, посочват като причина за това повишената производителност в обработваемата земя през последните години. Освен това, помага и значителната държавна подкрепа за механизиране на земеделието. През 2011 година общите субсидии на китайското правителство за закупуването на земеделска техника са достигнали 1, 5 милиарда евро. CAAMM посочва, че продажбите в сектора са нараснали със 17 на сто през първите седем месеца на 2012 година. При тракторите, обаче, продажбите са нараснали само при тези с мощност над 100 к.с. За 2013 година се очаква ръст от почти 10 %.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Изглежда, че през 2012 година пазарът на земеделска техника може да се сравни с рекордната 2008 година, когато са регистрирани продажби на стойност 25 милиарда евро. Според първоначалните оценки нивата ще останат високи и през 2013 година.
От UNACOMA, италинската асоциация, посочват, че фермерите все още не проявят значителни желания да инвестират. До септември 2012 година продажбите на трактори в Италия са намалели със 17 на сто спрямо същия период на предходната година. Основните проблеми на сектора в страната са затрудният достъп на фермерите до банкови кредити и ниската икономическа ефективност на италианското земеделие. Но повишеният износ компенсира в значителна степен италианските производители.
Двата най-големи европейски пазара – Германия и Франция в момента се намират в очакване на забележителен разцвет. Благодарение на високите цени на земеделската продукция инвестициите на фермерите са достигнали рекордни нива.
Нивото на германския пазар на земеделска техника е нараснало до над 5 милиарда евро през 2012 година, което е нов рекорд. VDMA подчертава, че инвестициите през следващите шест месеца ще останат на това ниво.
Във Франция доходите на фермерите също доказват, че са ключов фактор в пазара на земеделска техника. AXEMA докладва продажба на 41 500 броя земеделска техника през 2012 година, което е ръст от 10 %.

Публикувана в Агроновини

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта