От 2015 година ще стартира прилагането на новата Обща селскостопанска политика на ЕС, стана ясно от еврокомисаря по земеделие Дачиан Чолош.

Една трета от директните плащания, които се полагат на земеделските производители, тогава ще им се плащат, само ако са изпълнили определени изисквания, насочени към опазване на околната среда, ако не допускат замърсяване на почвите, водите или на екосистемите.


Въпреки, че едрите земеделски производители у нас и сега твърдят, че познават и прилагат повечето от екологичните дейности, експертите от МЗХ не са особено спокойни за останалите, до които информацията трябва да достигне, за да получават новото подпомагане. В противен случаи ще ги очаква орязване на субсидиите.

Сеитбооротът е една от мерките, които ще се прилагат срещу изтощаването на почвите чрез редуване на културите. През тази година за първи път към тази мярка има силен интерес от страна на фермерите, отглеждащи зърнени и технически култури. Много от тях заявиха части от своите площи по мярката за подпомагане и ще бъдат длъжни в продължение на 5 години да спазват редуването на културите, което са планирали с помощта на специалист-агроном. Ако изпълняват поетия ангажимент, срещу това ще получават още 36 лева на декар, прибавени към субсидията им по схемата за плащане на площ.

Специални изисквания ще има от 2015 г. към стопани, които притежават над 30 декара. Зелено плащане ще получават, само ако върху тази площ задълъжително отглеждат минимум 3 различни култури и нито една от тях не заема под 5% от общата площ. 

Експертите в МЗХ подготвят общите инструкции за зелените плащания, които фермерите трябва да научат предварително, за да се подготвят да ги спазват иа да могат да получават субсидия.

Публикувана в Растениевъдство

Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) изпрати писмо до новия земеделски министър – проф. Иван Станков с предложение да се направи отворена работна среща с представителите на водещите браншови организации в аграрния сектор у нас. Асоциацията отбелязва, че моментът е решаващ. Тази година предстои договарянето на рамката на Общата селскостопанска политика за 2014 – 2020 г.
На тази среща трябва да се обсъдят неотложните за сектора проблеми. Такива са навременното изплащане на европейските и национални средства за земеделие, предотвратяването забавянето на проектите по Програмата за развитие на селските райони и осигуряване на нормалното протичане на кампанията за подпомагане на земеделските производители през 2013 година. Тези въпроси в настоящия момент не търпят отлагане, категорични са от НАЗ.
Според членовете на Асоциацията е важно да се осигури прозрачност при обсъждането на проблемите, които засягат развитието на сектора, както и да се избегне принципът на управление „Разделяй и владей!“, който бе прилаган досега.

Не е тайна, че имаше организации с твърде съмнителен брой членове, които седяха по-близко до сърцето на министъра и се ползваха с необясними привилегии при вземане на едно или друго решение, засягащо целия отрасъл земеделие. Трябва да се даде възможност да се чуе гласа на истинските организации на българските фермери.
Това е изключително важно, тъй като съществуват остри проблеми свързани с  приема на документи по мярка 214 „Агроекологични плащания“. Известно е, че земеделските производители са ощетени, тъй като периодът за подготвяне и кандидатстване е съкратен наполовина. Кампанията стартира на 13 март, вместо на 1 март. Друг проблем е, че служителите на Общинските служби по земеделие не са добре подготвени и обучени за новостите по мярка 214 и по самия технически прием на документите за кандидатстване – прилагат се различни критерии и стандарти, има проблеми с техническото осигуряване на кампанията. Последният проблем в писмото се отнася до Наредба 11 за „Агроекологични плащания“. Само броени дни преди публикуването на наредбата са въведени нови изисквания по направление „Въвеждане на сеитбообъщение за опазване на почвите и водите“, които се отнасят до даването на становище от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Такова становище до сега не е било изисквано от кандидатите и поставя тазгодишните кандидати в неравностойно положение – удължава и усложнява процеса на кандидатстване.
Настъпил е момента за бърза среща на новия земеделски министър с истинските организации на българските фермери.

Публикувана в Коментари

Урбанизацията, икономическият ръст и други фактори доведоха до промени в начина на живот и храненето в много райони по света. Отделните държави не обръщат нужното внимание на този проблем, подчерта наскоро генералният директор на ФАО към ООН Жозе Грациано да Силва пред преподавателите и студентите от Вагенингския университет и научно-изследователския център към него.

В хода на своята официална двудневна визита в Холандия генералният директор на ФАО говори за необходимостта да се осигури производство на безопасни храни и информация за потребителите: Нужни са ни интегрирани стратегии в областта на храненето, изработени с участието на частния сектор, потребителите и техни организации, лекарите и други...Докато 870 млн. души в света страдат от глад, половин милиард пък страдат от затлъстяване и свързаните с него неинфекциозни заболявания. Грациано да Силва подписа договор с Вагенингския университет за по-тясно сътрудничество в областта на научните изследвания и съвместните усилия за поддържане на образованието, изследванията и технологиите в развиващите се страни.

ТРАДИЦИОННИТЕ КУЛТУРИ СА ВАЖНИ

Грациано да Силва отбеляза, че обновяването на глобалната стратегия в областта та храненето може да включи и преразглеждане на ролята на /местните/ традиционните земеделски култури, които са загубили мястото си в съвременния начин на хранене.: Всеки регион притежава разнообразие от култури, които някога са се употребявали за храна. Една от тях е например киноата, под чиито знак минава 2013 година. Това е суперхрана /зърнена/ от Андите, която има висока хранителна стойност и е богата на протеини и микроелементи.

РОЛЯТА НА СЕМЕЙНИТЕ ФЕРМИ

Шефът на ФАО подчерта: Аз вярвам че днес в света ще се намери място за двата агромодела - и малките и големите стопанства са необходими.

Той отбеляза, че 2014 година ще бъде обявена за година на семейните фермерски стопанства. В повечето развиващи се страни на тях се крепи голяма част от производството и потреблението на агростоки. Освен това те осигуряват и работни места в селските региони.

Той отбеляза и проблема, че в последните десетилетия селското население е застаряло и преобладават жените. Поради това, според него на жените трябва да се осигурят права и необходимите инструменти и ресурси. Необходимо е да се предоставят и съответните икономически възможности, за да се задържат хора/особено млади/ в селските региони, добави той.

ТЕХНОЛОГИИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ АДАПТИРАТ КЪМ МЕСТНИТЕ УСЛОВИЯ

Независимо от това, че науката и технологиите трябва да стимулират ръст в производителността на земеделието, те не могат механично да бъдат пренасяни от една страна в друга.

Трябва да се адаптират към местните условия, с които е свързано земеделието - наличие на почвени и водни ресурси, климатичните условия и ред други фактори влияят на това как ще функционира една или друга технология:

"Трябва първо да попитаме фермерите какво им е необходимо, какво те искат, след това да преценим какви технологии биха им помогнали и как те да се адаптират към местните условия. Нужен е и контрол как те достигат до фермерите. "

РОЛЯТА НА ФАО

Грациано да Силва говори също и за фундаменталните промени във ФАО, доколкото организацията концентрира своите усилия за решаването на острите глобални проблеми, свързани с продоволствието, храненето и развитието на селските райони.

Мисията на ФАО за унищожаването на глада в света е толкова актуална сега, колкото е била и през 1945 година. Но стратегическите задачи пред организацията вече са други и са свързани с намаляване нивото на селската бедност, подобряване системите за производство и повишаване устойчивостта им към външните стресове.

Публикувана в Бизнес

Повече пари за малките и млади фермери, по-малко бюрокрация, предвижда последната позиция на Европарламента.

Разходите за селско стопанство представляват около 40% от годишния бюджет на Европейския съюз, а аграрната политика е една от централните за ЕС от самото начало на европейския проект за сътрудничество. С присъединяването на 12 страни-членки към ЕС през 2004 г. и 2007 г. стана ясно, че тя ще трябва да бъде адаптирана към новите предизвикателства. Реформата на аграрната политика следва да влезе в сила от януари 2014 г. заедно с новата многогодишна финансова рамка.
За първи път, за да влезе в сила новата финансова рамка, тя трябва да бъде одобрена от Европейския парламент, Еврокомисията и Съвета на земеделските министри на държавите членки. Всички те имат еднакво право на глас. Целта е новата ОСП да бъде напълно демократична и сраведлива. Но тромавата процедура забавя приемането на финсовата рамка неимоверно и отсега е ясно, че новата ОСП няма да стартира преди 2015 година.
Освен това Европейският парламент не приема споразумението по общата финансова рамка на държавните глави, постигнато през февруари. Според тях, то не отразява приоритети и безспокойствата, които са изразили гражданите на Европа. В Страсбург Евродепутатите си възложиха мандат и определиха рамката на ОСП, която ще получи подкрепата на Евродепутатите.  

РАМКАТА, КОЯТО ГЛАСУВАХА В ЕВРОПАРЛАМЕНТА
„Намерихме точният баланс между сигурността на хранителните продукти и опазването на околната среда, така, че новата Общата земеделска политика да може да даде повече преимущества на гражданите на ЕС. Но тя също така трябва да бъде по-малко бюрократична и по-честна към фермерите, а освен това да им помогне да се справят с кризите на пазарите на земеделска продукция”, каза президентът на Комисията по земеделие Паоло Де Кастро след гласуването.
ПО-ЧЕСТНИ И ПРОЗРАЧНИ ФОНДОВЕ ЗА АКТИВНИТЕ ФЕРМЕРИ
Разликите между страните членки на ЕС по отношение на нивата на финансиране трябва да бъдат намалени по-бързо отколкото Европейската Комисия предложи. В нито една страна-членка на ЕС фермерите не бива да получават по-малко от 65 % от средните плащания за ЕС.
Парламентът гласува също за публикуването на списък с получателите на субсидии от ЕС, с включен списък на собственици на земя, такива като летища и голф-клубове, които автоматично трябва да бъдат изключени от плащанията, освен ако фермерството е значителна част от техния доход. Страните членки могат да разширяват този лист.
ПОВЕЧЕ ПАРИ ЗА МАЛКИТЕ И МЛАДИТЕ ФЕРМЕРИ
Младите фермери трябва да получават 25 % повече плащания за максимум 100 хектара, а страните членки могат допълнително да ги подпомагат.
НО ПО-МАЛКО ЗА ГОЛЕМИТЕ ...
Парламентът одобри планът на Комисията да постави таван на плащанията към фермите до  €300 000, и значително да намали плащанията за онези, които получават повече от 150 000.   Но това ограничение няма да важи за кооперативите, които разпределят плащанията към своите членове.
ПО-ГЪВКАВО ПОЗЕЛЕНЯВАНЕ
Членовете на Европейския Парламент се съгласиха , че 30 % от националния бюджет за директни плащания трябва да бъде обвързан със зелените мерки, но подчерта, че тези мерки трябва да бъдат направени по-гъвкави и въведени постепенно. Трите основни фактора – диверсификация на културите, поддържане на пасища и създаването на екологично ориентирани райони, трябва да останат, но с определени изключения, например, да зависят от размера на фермата.
ПОМОЩ НА ФЕРМЕРИТЕ ПРИ КРИЗИ
За да се подпомогнат фермерите да се справят с нестабилността на пазарите и да се засили позицията им при определянето на цените, фермерските организации трябва да получат нови правомощия и да им се позволи да договарят контракти за доставки, казаха членовете на Европарламента. Тези правила „не бива да водят до създаването на картели, а до силни организации на производителите, които да позволят на фермерите да имат икономическа свобода и да им гарантират достоен стандарт на живот”, каза Евродепутатът Michel Dantin (EPP, FR).
„Това решение е отговор на желанията на гражданите на ЕС за това как трябва да изглежда политиката на ЕС за земеделието в бъдеще. Ние трябва да осигурим поддържането и популяризирането на селските икономики и че конкурентността им и опазцването на околната среда са добре защитени. Това е най-добрият начин, по които можем да използваме парите на гражданите, за да доставим блага на всеки”, каза  Luis Manuel Capoulas Santos (S&D, PT).
МЛЯКО, ЗАХАР И ВИНО
За да се осигури, че премахването на млечните квоти няма да доведе до сериозна криза в млечния секор, членовете на Европарламента, предложиха да се осигури помощ за поне три месеца за производителите на мляко, които доброволно намалят своята продукция с поне 5 %. Предложенията действието на млечните квоти да се продължи поне до 2015 година бяха отхвърлени.
Обратно на това, Парламентът гласува квотите за захарта да продължат действието си до 2015 година, така че производителите да се подговят за либерализирането на пазара през 2020 г. Правата на засаждане на винени сортове грозде също трябва да се продължат поне до 2030 г.
ПО-МАЛКО БЮРОКРАТИЧЕН КОНТРОЛ НА РАЗХОДИТЕ
Членовете на Европейския Парламент подчертаха необходимостта да се осигурят адекватни наказания за нарушенията на правилата. „Трябва да намалим времето, което фермерите прекарват над бумагите. Страните членки трябва да създадат помощ при кандидатстването за плащания и правилата да остават еднакви поне няколко години, така че фермерите да не трябва да извършват една и съща книжна работа година след година, а само когато има промени”, каза  Giovanni La Via (EPP, IT).
СЛЕДВАЩИТЕ СТЪПКИ
Крайната форма на новата ОСП ще бъде определена от Европейския Парламент, земеделските министри на страните членки и Европейската Комисия в три степенни преговори, които ще започнат в началото на април.
Миналата седмица земеделските министри на ЕС, сред които и българският министър проф. ИВАН СТАНКОВ,  се събраха в Брюксел, за да обсъдят  предложението на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директните плащания за земеделските производители по схемите за подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика 2014-2020.
В дневния ред на заседанието бе включено и предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти.
8hwe0bwbТам министър проф. Иван Станков заяви следната позиция:
„Основен приоритет за България е обвързаната с производството подкрепа и въвеждане на възможност за държавите членки, прилагащи Схемата за единно плащане на площ да нотифицират над 10% обвързана подкрепа.
Страната ни смята, че трябва да се разшири обхвата на обвързаната подкрепа и да се увеличи бюджета за този вид подпомагане. Предложението на Европейския парламент за увеличаване на обвързаната подкрепа до 15% е стъпка в правилната посока. Позицията на България е, че Схемата за единно плащане на площ трябва да продължи да се прилага до 2020 г., при възможност за възползване и от базовата схема на права на плащане.
България подкрепя Председателството по отношение подкрепата за малките ферми, като според нас плащането по схемата трябва да бъде в размер до 1500 евро.
По въпроса за озеленяването, България изразява притеснения, че изискването за поддържане на 7% екологично насочени площи е прекалено високо и е  добър компромис делът на екологично насочените площи за първата година да е 3%. Освен тов , налагането на санкции при неспазване на „зелените” дейности не следва да надвишава размера на „зеления” компонент. „Зелените плащания” трябва да бъдат стимул за фермерите, за да спазват допълнителните изисквания, а не да бъдат наказание за тях. По проекта за регламент за развитието на селските райони подкрепихме възможността държавите да имат гъвкав подход по отношение районите с природни ограничения и плащания за агроекология и климат“.
По отношение директните плащания, Европарламентът прие по-справедливо разпределение между страните-членки, коментира българският евродепутат МАРИЯ ГАБРИЕЛ. M.NedelchevaНационалните пакети за директните плащания ще бъдат адаптирани, така че за държавите-членки с настоящо равнище от директни плащания на хектар под 70% от средната стойност за ЕС, увеличаването ще е с 30%. За държави-членки с равнище на директни плащания между 70 и 80% от средната стойност, увеличаването ще е с 25%, а в тези държави-членки, които получават повече от 80% от средното - с 10%. Вследствие на прилагането на новите механизми, през 2014 г. полученото равнище в нито една държава-членка няма да бъде под 55% от средното за ЕС, и под 75% през 2019 г.  Това не е стопроцентово изравняване на субсидиите, но е крачка към по-справедливото разпределение на еропейските средства между страните-членки. Удовлетворена съм, че в следствие на поредицата от кръгли маси, на които се срещнах и разговарях със всички земеделци от цяла България, успях да реша макар и частично този техен проблем и да защитя техните приоритети и интереси пред Европа.

Ирландският министър на земеделието САЙМЪН КОНВЕЙ заяви: „Моментът  е решаващ, ако искаме да бъде постигнато все пак споразумение относно бюджетната рамка на ОСП преди края на март. Ако това се случи, ще може да се премине към следващата крачка в преговорите, за да бъде постигнато окончателно политическо споразумение преди края на юни“. Той заяви, че през последните седмици ирландското председателство работи усилено, за да изглади различията в позициите на отделните страни членки на ЕС и че са постигнати значителни компромиси, като се надява, че земеделските министри разбират колко важен е моментът.
dacian-ciolosСпециално за „Гласът на фермера“ европейският комисар по земеделието  ДАЧИАН ЧОЛОШ каза: „Съветът на министрите на земеделието на страните членки ще дискутира мандатът за реформата на ОСП, след решението, което взе Европейския парламент преди две седмици. Ако то бъде одобрено, ще последва тежка работа, за да се постигне политическо споразумение, решаващо за бъдещето на земеделието на ЕС и селските райони, отговарящо на очакванията на фермерите и гражданите“.
Бел. Ред.
На срещата в Брюксел министрите на земеделието успяха да постигнат компромисно споразумение, научихме малко преди редакционното приключване на броя. Какво е то - ще прочетете в следващия брой на „Гласът на фермера“ и на нашия сайт www.fermera.bg. Най-големият успех за страната ни е, че отпада референтната година,  а остава подпомагането по СЕПП до 2020 г. България постигна принципния си приоритет за опростено прилагане на директните плащания, заяви проф. Станков. Това означава да се прилага схемата, базирана на площ, без да се въвеждат права за плащане до 2020 г.
По този начин се спестява необходимостта земеделските производители да се адаптират към новата по-сложна система и значително се съкращават административните разходи, обясни зам.-министр на земеделието Снежана Благоева.
С прилагането на схема без права на плащане отпадна проблемът с рефертната 2011 год. Това означава, че ще продължи подпомагането на всички новостартиращи земеделки производители.
Успяхме да разговаряме с говорителя на Комисията по земеделие Роджър Уайт, който каза специално за „Гласът на фермера“: „След срещата на министрите на земеделието на страните членки на ЕС, мога да потвърдя, че тристранните срещи (между Съвета по земеделие, Европейския парламент и Комисията) са насрочени за 11 април, а още над 30 срещи се предвиждат до 20 юни“.

Жан-Луй Дефо, специално за „Гласът на фермера“

Публикувана в Агроновини

С пари от бюджета на мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от ПРСР ще бъдат финансирани още 59 проекта от 20 области на страната. Субсидията за тях възлиза на 22 714 521 лв. Най-много са одобрените инвестиционни предложения от пловдивска област  – общо 7 на брой, следвани от тези от Велико Търново, от където идват 6 проекта.

В сектор „Животновъдство” стопаните планират покупката на трактори и  ремаркета за кравеферми или машини за производство на фуражи.  Един бенефициент ще инвестира в оборудване и монтаж на доилна зала тип „рибена кост” и млечно такси, а други двама ще модернизират ферми за овце, млечни кози, кози-майки и ярета. Подкрепени са и инвестиционните предложения на ферми за угояване на пуйки, както и на други три птицеферми. С пари по ПРСР ще бъде изградена и ферма за коне в плевенска област, а в една свинеферма ще бъде направена постройка за подрастващи прасета.

Фонд „Земеделие” одобри и две предложения на пчелари – за създаване на постройка за инвентар, купуване на пчеларско оборудване, нови кошери и пчелни семейства.  

Повечето растениевъдни стопанства ще създадат трайни насаждения от череши, сливи, орехи, бадеми и лешници. Те ще купят посадъчен материал, капково напояване, мулчери, шредери и др. Един от проектите предвижда купуването на техника за градински домати и краставици и отглеждането на дини и пъпеши, а друг – изграждането на стоманено-полиетиленова блокова оранжерия за домати и краставици. Със средства от ПРСР ще бъдат засадени близо 37 дка смокини. Финансиране по Мярка 121 спечели и предложение за купуване на техника за отглеждането на над 70 дка био орехи. Програмата ще финансира и създаването на изба за биологично производство на винено грозде, за която кандидатът ще купи апарат за бърза дестилация на алкохолни продукти, преносим турбидиметър, гроздоронкачка, бъчви и др. Отново бе подкрепен и проект за засаждане на пауловния.

През последните два месеца Държавен фонд „Земеделие” продължи бързия темп на работа, за да разгледа и одобри всички проекти за модернизация на земеделските стопанства по мярка 121 от ПРСР.

Публикувана в Новини на часа
В 16 страни на ЕС средният доход на работник в селскостопанския сектор е нараснал, а в 11 държави е намалял, сочат данните на Евростат за развитието и състоянието на селското стопанство през 2012 г. в общността. Най-добре от всички в ЕС са белгийските фермери - те са успели да реализират приходи в размер на 30%, следват ги холандските земеделци - с растеж от 14,9 на сто. Най-ниски доходи за отминалата година отчитат селскостопанските сектори в Румъния - 16,4%, и Унгария - 15,7%. Във Великобритания падането на доходите на фермерите спрямо 2011 г. е с 6,6%. Що се отнася до абсолютните величини на доходите на един работещ в агросектора, те остават достатъчно високи спрямо българските показатели.
Ето какво показват данните за средния доход на работещ във френския аграрен бранш, оповестени от френското агроминистерство. Средната цифра за всички агроотрасли е в размер на 36 500 евро и е най-високата за последните 3 години, за които е характерен макар и бавен, но има реализиран растеж в доходите. Най-добри са резултатите при растениевъдите, които могат да се похвалят с общ годишен доход в размер на 74 400 евро. По-зле стоят нещата при животновъдите, при които силно са завишени разходите за фуражи, особено за концентриран фураж, шротове и силажи. По-добре са тези фермери, които сами си осигуряват, макар и не изцяло, а значителна част от фуража на животните. В животновъдството месно направление средният доход на един работник е в размер на 16 000 евро, в млечния сектор е значително по-висок - 26 500 евро. Средният доход за целия агробранш във Франция е нараснал само за година с 6% при отчетена инфлация от 4,3%. В Испания доходите на фермерите се връщат с 20 години назад. Според данни на испанската организация Координатор на земеделските производители и животновъди - COAG, приходите в аграрния сектор през 2012 г. се покриват с тези от далечната 1992. Данните са потвърдени и от испанското Министерство на земеделието, храните и околната среда. Според испанската агростатистика най-високи са били доходите на земеделци и животновъди през 2003 г. Оттогава насам те намаляват и въпреки отчетения ръст от 1,1% през 2011 г. все още са на нивото от 1992 г. Земеделската и животновъдна браншова организация COAG обяснява ниските доходи със свиване на дела на субсидиране, който през 2003 г. е бил в размер на 29,5 на сто.
Новата Обща селскостопанска политика на ЕС предвижда намаляване на държавната подкрепа и през 2013 г., а това означава едва 1,080 млн. евро за селскостопанския сектор. Земеделските субсидии ще са едва 1/3 от парите, които са се давали на фермерите през 2009 г. (4,835 милиона евро). Позицията на COAG е, че според сегашната европейска аграрна политиката за периода 2014-2020 г., както и предвидените разходи на Европейския съюз ще станат причина Испания да загуби още от 11 до 16 на сто от земеделските фондове. 
Много европейски лидери от аграрния сектор възприемат ръста на средния доход от 1 на сто като трагедия, особено като се има предвид, че през 2011 г. растежът бе от 8 на сто. Според някои пазарни анализатори забавеният ръст на средния доход на работещите в европейския аграрен сектор се обяснява и с разширяването на Евросъюза. Стара Европа приобщи към себе си много държави, които са икономически по-слабо развити, с изостанало селско стопанство. Броят им не е малък и те са далече от високоразвитото земеделие на Франция, Германия и Холандия. И въпреки това нивото на доходите в тези водещи страни остават високи спрямо доходите на заетите в агросектора в по-малките и по-слабо развити държави-членки. Въпреки това в Западна Европа фермерите не са доволни от доходите си.
Публикувана в Бизнес

Когато Херман Ахил ван Ромпой, първият изкарал цял мандат, президент на Европейската комисия написа в Tweeter „сделката е сключена” в 19,22 часа на 8 февруари, вече беше ясно, че бюджетът за земеделието не е главната жертва на нощта, която Дейвид Камерън и неговите симпатизанти нарекоха победа. А е известно, че те са главните противници на даването на повече пари. Средствата, предвидени за позеленяването на ОСП не бяха намалени, нито Втори стълб - агроекологични програми беше орязан повече, отколкото вече беше направено през ноември.
Главите на държавите членки на ЕС оставиха вратата отворена за позеленяването на ОСП, защитавайки повечето от положителните части на реформата на ОСП. Но в същото време, те отвориха и задната врата за национално „де-позеленяване”  и аграрно-промишленото лоби и исканията им за избягване на тавана на плащанията за едрите фермери.
Финалното споразумение разпредели малко повече евро към бюджета на земеделието, отколкото беше предложено през ноември. Но до 15 % от всеки Стълб могат да бъдат преразпределени към друг. В страните с директни помощи под 95 %, допълнителни 10 % от Стълб 2 може да се преместят към Стълб 1.
Сплотеността между страните членки доведе до решението директните плащания да са минимум 196 евро за хектар до 2020 г. с последователно намаляване на разликата между днешните плащания и средните плащания с една трета от разликата през същия период.
Що се отнася до позеленяването Комисията одобри следната позиция:
Екологичността на ОСП ще бъде засилена чрез екологизиране на директните плащания с помощта на някои селскостопански практики, които трябва да бъдат определени в регламента на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за земеделските производители по схемите за подпомагане в рамките нана Общата селскостопанска политика, от полза за климата и околната среда, като в същото време се избегне ненужната административна тежест, които всички земеделски стопани ще трябва да следват. За да се финансират тези практики, държавите-членки ще използват 30% от годишния национален таван, с ясно определена гъвкавост за държавите-членки, отнасящи се до избора на еквивалентни мерки за зелени площи. Изискването за екологична зона на фокусиране (EFA) на всяко земеделско стопанство ще се осъществява по начини, които не изискват въпросната земя да доведе до загуби  на продукцията и да се избягват неоправдани загуби в доходите на земеделските производители.
Държавните глави оставиха отворени основни проблеми като диверсификацията и ротацията на културите, процента на земята, която трябва да се оставя под угар, както и възможните концепции и понятия за опазване на пасищата. Но сред цялото трудноразбираемо за обикновения фермер определение, изпъква изречението „които всички земеделски стопани ще трябва да следват”. То изключва напълно концепцията за доброволното следване на позеленяването, предложена от земеделската комисия на Европейския парламент  (COMAGRI).
Заслугата за спасяването на бюджета за земеделието и за запазването на идеята за позеленяването е на френския президент Франсоа Холанд, който спря фрау Меркел от замислените от нея кардинални промени. Според вътрешни източници, Меркел е била решена да намали задължителните части от земите на фермите, оставяни за позеленяване от 7 на 3,5 %.
Представлявайки голям брой индустриализирани ферми в ЕС (Северна и Източна Германия), Меркел очевидно е била успокоена с концепцията да се остави на държавите-членки сами да решават дали да намаляват субсидиите за най-големите земеделски производители (таван).
На пръв поглед, без да се изпада в подробен анализ, изглежда, че сделката за бюджета оставя място за смислена реформа на ОСП. Най-трудното решение ще бъде, разбира се, за бюджета. Всички останали въпроси ще се решат в преговорите между министрите на земеделието на страните членки и Европейския парламент.
Предложението на COMAGRI за намаляване на позеленяването на ОСП беше драстично. Въпреки това, държавните глави се обявиха за екологизиране на ОСП и това може да се разглежда  като поражение на анти-зеленото, аграрно-промишлено лоби. Шансът им да получат подкрепа на пленарната сесия на евродепутатите през март е доста малък. Но пък, те постигнаха някаква победа с частичното отпадане на тавана на плащанията за едрите фермери.

Публикувана в Агроновини
Понеделник, 25 Февруари 2013 15:32

2 тона жито от декар

ПРОГРАМАТА 20:20 - Учените от Ротамстедския научно-изследователски институт в Англия са убедени, че този ден наближава

Пшеницата представлява повече от една пета от световното хранително потребление. Тя е най-популярната зърнена култура в много райони на Европа. Потенциалът на добивите днес достига до 15 тона от хектар в Англия, въпреки, че средно фермерите там прибират по 8 тона от хектар. Цифра, която се е увеличила само с 1 на сто през последните 20 години.
Работата на Изследователският институт в Rothamsted може да промени тази ситуация. Нов проект под названието „Пшеница 20:20“ цели да увеличи потенциалът на добивите с 5 тона от хектар до 20 тона от хектар през следващите 20 години.
1-1Решаващ фактор за добивите е кумулативната фотосинтеза през целия период на растеж. Сравнителни анализи, проведени в оранжерии, на повече от 30 генотипа, отгледани при  обогатена с CO2 атмосфера показват, че засилването на фотосинтезата води до увеличаване на добивите.
Капацитетът и ефективността на процеса на фотосинтезата са важен инструмент за повишаване на добивите от пшеница. Дори малки подобрения в продължителността на фотосинтезата, или в нетната степен на фотосинтезата, могат да имат значително въздействие върху продукцията на биомаса, и върху добивите. Главната цел на програмата 20:20 обаче е идентифицирането и/или създаването на линии пшеница с повишена степен и продължителност на фотосинтеза. По тази причина учените променят културата, за да подобрят усвояването на светлина от листата, както и засилването на нейната вегетация.
Създаването на пшеница с повишена фотосинтеза изисква внасянето на значителни количества азот. Торовете са един от най-големите разходи при производството на реколтата. Ето защо друга основна цел на проекта е постигането на по-добра ефективност на азотните торове в производството на зърнени култури. Със съществуващите вариетети на пшеницата увеличаването на прилагането на азотните торове води само до леко увеличаване на съдържанието на растителния протеин и леко увеличаване на общите добиви, или дори никакво. Поемането на азот от растенията не увеличава пропорционално добивите.
Допълнително увеличените добиви обикновено означават намалено съдържание на протеин в зърното. Ако не се постигне успех при повишаването на ефективността на прилагането на азота, за да се постигнат 20 тона от хектар днешните норми на внасяне трябва да бъдат увеличени два пъти. Начинът да не се стигне до това, би трябвало да се търси в подобряването на ефективността от внасяния азот чрез коригиране на съотношението растително стъбло: зърнена маса и биохимичния процес за изхранване на зърното. По този начин важна бъдеща цел за проекта 20:20 е анализирането на тези характеристики, изследването на тяхното въздействие върху качеството на зърното и ефективното усвояване на азота.
Удължаване фазите на наливане на зърното
Един от начините да се подобри ефективността на азота е удължаването на периода на наливането на зърното. Това може да бъде постигнато, например, чрез комбинирането между ранно формиране на класа и късно зреещи типове пшеница. Освен това, ефективността на асимилирането на азота е бъдещ решителен фактор за високото усвояване на торовете и способността на растението да складира високо хранително съдържание в зърното. Учените смятат, че изискванията към растенията да дават 20 тона от хектар включват тяхната значителна способност да складират азот. Учените възнамеряват да подобрят отлагането на азот в стъблото и листната маса чрез по-ефективно преразпределяне. Това може да бъде постигнато или с повече стъблена и листна маса и/или чрез промяна в отлагането на протеини.
Ефективността на съхраняването и репозиционирането по време на фазата на наливането на зърното зависят от нивото на растеж, размера на растението, морфологията на стеблото и популацията на растенията. Последната Зелена Революция използва интродуцирането на полувджуджаващи гени, като основа за подобряването на добивите при пшеницата и ориза. Това не само подобри относителните пропорции при добивите на зърнените култури, но повиши и резистентността  към по-високи норми на азотни торове. При пшеницата този ген доведе също и до недостатъци – например, до намаляване на кълняемостта, намаляване на листната маса, намаляване на размера на зърната и редуциране на фертилността на полена, особено при стрес. При някой растения-образци вече са идентифицирани компоненти от сигналната фитохормонална система. При определени условия те имат потенциал да променят структурата на растението на пшеницата, така че да се проявяват по-малко негативни ефекти.
Плодородие и топлинен стрес
По-високи добиви могат да се постигнат и ако плодородието под топлинен стрес бъде подобрено. Това може да се окаже важно предвид прогнозите за глобално затопляне. Високите температури по време на цъфтежа могат да доведат до много проблеми:
- да въздействат върху времето и продължителността на цъфтежа
- да рефлектират върху синхронизирането на узряването на полена и развитието на яйчника
- да причинят дефекти в полена и яйчниците
- да намалят периода на наливане на зърното.
Плодородието на растенията също се контролира от хормони. В програмата учените искат да установят молекулярната база за тези процеси и да разработят стратегии, които могат да доведат до по-сигурни реколти и по-високи добиви, дори при високи температури.
Друга основна цел на проекта е разбирането на механизмите, чрез които взаимодействат корените с характеристиките на почвата. Най-важните акценти са поемането на влагата,  усвояването на хранителните вещества и ограничаване на кореновото гниене. Учените искат да разработят класификация, позволяваща еволюция на развитието на корените, както в лабораторията, така и навън на полето. Всичко това после ще бъде приложено върху избрани генотипове, за да се оценят възможните комбинации от абиотичен стрес, който може да намали добивите във връзка с генотипа и типа на почвата. Като например, изследването на разработването на корени, които имат способността да пробиват преуплътнена почва.
ПРОГРАМАТА 20:20 Е АМБИЦИОЗЕН ПРОЕКТ
Добивите от 20 тона от хектар за пшеницата са част от много амбициозен проект – дори когато става въпрос тази цифра да се постигне като потенциал, а не като средни добиви на практика. Изследователи от целия свят работят заедно за постигането на тази цел. Но повишаването на добивите и в практиката също е обект на изследване. Но програмата изисква общите усилия на учени от много направления. Най-важните цели са:
- Максимализиране на потенциала и надеждността на добивите от пшеница
- Изследване на взаимодействието между растенията и почвата
- Трансфер на резултатите в реалното фермерство
- Повече генетични вариетети и прецизни комбинации от характеристики.
Успехите на учените през последните години доведоха до повишаването на добивите от пшеница, дори и в райони с по-лоши условия. Все още обаче, има някои процеси, които ограничават биомасата и потенциала на добивите. Учените искат да вземат генетичното разнообразие, което е получено и да представят нови видове, там, където е необходимо, постигайки това по генно технологични методи.
Оптимизирането на една индивидуална характеристика може би няма да доведе до желаното увеличение на добивите. Много по-вероятно е това да стане чрез комбинирането на различни характеристики. За това се разчита и на компютърни симулации.
Целта на учените е създаването на моделна рамка, която да позволи предвидимост на поведението на генотиповете на пшеницата в различните условия на средата като ключова характеристика за подобряването на гените на растенията.
ГМО вариетети с повече зърно в класа
Австралийският изследователски център CSIPRO прилага генно инженерство в разработването на пшеница с повече зърно в класа. При опити, проведени в оранжерии тези линии са дали с 30 % по-високи добиви.Добивите от пшеницата в Австралия са малко повече от 2 тона от хектар, но тези опити ще позволят да се събере важна информация, която може да помогне за реалното увеличение на добивите, по-добро хранене на растенията и по-високо ниво на топлинна толерантност. Това е причината, поради която Bayer CropScience се включи в тези опити.

Публикувана в Агроновини
Петък, 22 Февруари 2013 15:33

Фермери от ново поколение

Новите технологии навлизат все повече в различните сектори на земеделието – от зърнопроизводството до животновъдството

Редица специализирани изложения показват цялата гама от компютъризирани машини улесняващи все повече работата на фермерите и свеждащи разходите им за допълнителен персонал до минимум. Едно средство обаче е на път да промени работата им из основи. Това са днешните средства за комуникация - смартфони и таблети, които благодарение на иновативните технологии използват на практика неограничен набор от приложения (Aplications).
Аграрният сектор също не остава назад и редица разработчици вече предлагат специализирани инструменти, които могат да са полезни в ежедневната работа на земеделските стопани и така да ги превърнат във… фермери от ново поколение. Поради динамичното развитие на технологиите едва ли може да се даде точна и обективна статистика на приложенията, достъпни за потребителите на някоя от платформите като iOS, Android или Windows Mobile. Трудно биха могли да се открият обобщени данни. Според такива, публикувани в специализирания портал statista.com между декември 2011 и септември 2012 година броят на използваните приложения за операционната система на Google е нараснал от 16 000 на 650 000. И само една малка част от тези приложения са тясно насочени за облекчаване на ежедневната работа на фермерите. Предимството при използването на подобни приложения е, че използвайки ги, фермерите могат да ръководят целия процес, давайки инструкции, които да са съобразени със съответната ситуация или по-добре да се документира работата, като само с едно движение по дисплея да се установи каква точно дейност се извършват във всеки определен парцел. Така фермерът може да предприеме мерки, за да регулира работните  процеси. Подобно приложение е малката и безплатна програмка My Maps Editor, която дава възможност за създаване на персонализирани електронни карти на обработваемите площи,които да се синхронизират с Google Maps. Това приложение дава възможност за маркиране на всяко местоположение с GPS.
Основното предизвикателство, пред което са изправени софтуерните специалисти е да направят тези приложения възможно най-лесни за употреба от фермерите. „Ето защо даваме възможност на всички заети в сферата на селското стопанство да тестват на своите смартфони подобни приложения, за да могат да преценят полезността им според техните нужди“, обяснява той. Различни инструменти, като този за създаване на отчети за направените служебни пътувания, бяха показани през тази година и на най-голямото изложение за IT технологии Cebit 2012. Досега човек трябваше да разполага със силна памет и да помни кога е пристигнал и колко е останал на дадено място, но в близко бъдеще само с едно приложение ще може да запамети на дисплея на телефона си цялата най-важна информация за всяко едно служебно пътуване.
DLG

Публикувана в Агротехника
Вторник, 19 Февруари 2013 10:59

Рекордни продажби

През отминалата година общата световна търговия със земеделска техника (импорт и експорт) е достигнала приблизително 83 милиарда евро, от който на САЩ се падат 12 %, а на Европа – 60 на сто

Водещите европейски страни са Германия (12 на сто от световната търговия), Франция (7 %) и Италия (5 %). Според първоначалните оценки, световната търговия със земеделска техника през 2012 година е нараснала до 86 милиарда евро, а през 2013 година се очаква да нарасне с още 5 %. (Данните са на Axema-Agrievolution).
На форум, проведен в Москва през ноември 2012 година, икономически експерти от националните членове на Axema очертаха много положителна картина за текущите инвестиции в земеделския сектор и икономическите перспективи за 2013 г.
БРАЗИЛИЯ
Пазарът в Бразилия ще продължи да расте и то доста над средното ниво. В страната има пет милиона фермери, които са значителна част от световното аграрно производство. Бразилия има и значително място в световния експорт на земеделска техника. През последните години този експорт неизменно е бил два пъти по-висок от импорта. През 2012 година производителите са декларирали нарастване на продажбите, при тракторите те са достигнали 65 000. През септември 2012 година е отбелязано, че пазарът на трaктори остава стабилен, но е регистрирано увеличение в продажбите на комбайни. ABIMAQ бразилската асоциация на производителите на земеделска техника, очаква ръст от 10 на сто през 2013 година.
САЩ
В Съединените щати сушата в Средния Изток отправи огромно предизвикателство пред фермерите през 2012 година. AEM настоя за високи премии за пропаднали култури и предвижда лек спад в продажбите на земеделска техника през 2013 година. Но, досега значителен спад не е отбелязан. През септември 2012 година продажбата на трактори е нараснала с 8 % в ставнение с тази от 2011 година. Продажбите на комбайни са спаднали с 8 %, след три години на непрекъснат ръст на пазара.
ИНДИЯ
В Индия продължителната суша и късното настъпване на дъждовния сезон през 2012 година, доведоха до спад в продажбата на комбайни, но все пак търговията остана над тази от 2011 година. В същото време индийските фермери получиха високи цени за своята продукция. След 25 на сто ръст в продажбите на земеделска техника през 2011 година, FICCI обяви нови 10 % ръст за 2012 г. Държавните субсидии за земеделието са фактор, който стимулира търсенето на земеделска техника, и техният ефект не бива да се подценява.
ЯПОНИЯ
JAMMA, японската Асоциация на производителите на земеделска техника, очакват много благоприятен климат за индустрията през 2013 година, въпреки, че повечето от производителите не са съвсем удовлетворени от ситуацията на вътрешния пазар. През 2012 година пазарът на техника в страната е нараснал с 9 % за земеделските машини общо и с 2 % при тракторите в частност. Очаква се през 2013 година учеличението да е с още 2 %.
РУСИЯ
РОСАГРОМАШ, отбелязва тревожна година за националното производство на земеделска техника, което в момента е на доста ниско ниво. През първите 8 месеца на 2012 година, доставките до дилърите са намалели с 10 %. Въпреки това пазарът като цяло остава стабилен и дори се увеличава в някои области в сравнение с предходната година, благодарение на нарастването на импорта. РОСАГРОМАШ  посочва ръст в поръчките от 8 % (до 3,3 милиарда щатски долара) в пазара на земеделска техника на Русия.
ТУРЦИЯ
Ръстът в сектора на производството на земеделска техника в Турция е леко забавен след невероятните успехи през 2011 година. Въпреки това, спадът е съвсем ограничен. През август близо 39 000 трактора са произведени в Турция, което е спад само от 2 % спрямо 2011 година. Високият износ почти компенсира лекия спад на вътрешния пазар. Националната организация TARMAKBIR, подчертава, че производството на земеделска техника е на шесто място в експорта на Турция. През 2013 година растежът на вътрешния пазар може да се забави поради лошата реколта и намаляването на държавните субсидии за сектора.
КИТАЙ
Производството на селскостопански машини е в значителен подем през последните години. Представители на CAAMM националната организация на производителите на земеделска техника, посочват като причина за това повишената производителност в обработваемата земя през последните години. Освен това, помага и значителната държавна подкрепа за механизиране на земеделието. През 2011 година общите субсидии на китайското правителство за закупуването на земеделска техника са достигнали 1, 5 милиарда евро. CAAMM посочва, че продажбите в сектора са нараснали със 17 на сто през първите седем месеца на 2012 година. При тракторите, обаче, продажбите са нараснали само при тези с мощност над 100 к.с. За 2013 година се очаква ръст от почти 10 %.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Изглежда, че през 2012 година пазарът на земеделска техника може да се сравни с рекордната 2008 година, когато са регистрирани продажби на стойност 25 милиарда евро. Според първоначалните оценки нивата ще останат високи и през 2013 година.
От UNACOMA, италинската асоциация, посочват, че фермерите все още не проявят значителни желания да инвестират. До септември 2012 година продажбите на трактори в Италия са намалели със 17 на сто спрямо същия период на предходната година. Основните проблеми на сектора в страната са затрудният достъп на фермерите до банкови кредити и ниската икономическа ефективност на италианското земеделие. Но повишеният износ компенсира в значителна степен италианските производители.
Двата най-големи европейски пазара – Германия и Франция в момента се намират в очакване на забележителен разцвет. Благодарение на високите цени на земеделската продукция инвестициите на фермерите са достигнали рекордни нива.
Нивото на германския пазар на земеделска техника е нараснало до над 5 милиарда евро през 2012 година, което е нов рекорд. VDMA подчертава, че инвестициите през следващите шест месеца ще останат на това ниво.
Във Франция доходите на фермерите също доказват, че са ключов фактор в пазара на земеделска техника. AXEMA докладва продажба на 41 500 броя земеделска техника през 2012 година, което е ръст от 10 %.

Публикувана в Агроновини

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта