Франция скоро ще стане първата страна в ЕС, където ще бъдат внедрени минимални цени на селскостопанските продукти. Товатрябва да защити фермерите от пазарни рискове

Преди седмица е подписано споразумение между обществени организации, представляващи интересите на фермерите, и супермаркетите. Следващия етап натова сътрудничество еопределяне на минимални цени на продукцията. Как ще стане това?Праговете на минималнитепазарни ценище бъдат определяни поневеднъжв годината, изхождайкиот количеството надобива и търсенето на продукцията. Праговите ценище бъдат съобразени с базовата цена на продукта, с надбавка на стойността на транспортните разходидо разпределителните центрове затърговия на дребно и възможните допълнителни разходи.

Това не значи, че във Францияще престанат да действат намаленияи разпродажби. За тях правителствотосъщо е определило специални ограничения. В резултат на преговорите са били предложени допустимипри разпродажбанамаления - 34% от заявените от супермаркетите стойности на хранителните продукти и 25% за другите стоки. Правилата за насърчаване на маркетинга обаче не се вземат единствено чрез споразумение. Тези механизми могат да се ползват свободно. Особено се поощрява акцията 3 стокина цената на 2.

„Това е огромно постижение. Особено ако тобъде спазвано от супермаркетите без създаване на допълнителни изкуствениразходи за нареждане продуктите на рафтовете“, казват представителите на фермерските организации. Европейските селскостопански производители добре помнят, как преди няколко месецасупермаркетите повишиха ценитесъс 70% от пазарните цени. Това най-често се случва при реализацията на месните продукти.

Правителствотосъщо ще утвърди така нареченатауговорказа преразглеждане, която позволи на страните да искат преразглежданена контрактите в случайна неочакван ръст в производствените разходи на произвежданата продукция. През 2016 годинаедна третта от фермерите във Францияса заработвалипо-малко от 350 евро на месец. Това означава, че доходите на селскостопанските производители са били с около 33% по-ниски от националния жизнен стандарт във Франция.

Петър Кръстев

Публикувана в Бизнес

Оказва се, че IKEA може да продаде повече кюфтета, отколкото книжни шкафове Били. Само през миналата година шведския мебелен гигант е продал храни за около 2 милиарда долара, поради което компанията е заинтересована от развитието на кулинарното дело. Миналата година IKEA започна сътрудничество със Space10 по проекта The Farm.

The Farm е вертикална хидропонна система, построена от метални шкафове Omar, пластмасови контейнери за хранене Samla и светодиодни осветителни тела Växer.  The Farm се стреми да демонстрира, че може да произвежда храна на което и да е място, дори и в мебелни магазини. Това осигурява свежи зеленчуци и намалява въздействието върху околната среда — повече не е нужен междуградски транспорт за продукцията.

Докато проектът веч епроизвежда свежи салати, грах, магданоз и много копър, IKEA още не е обявила за плановете да тества прототипа в реални магазини. Според представителя на компанията, The Farm съществува повече за "вдъхновение, а не за бизнес". В този момент, компанията е доволна просто от това, че хората говорят за това, как и къде растат нейните зеленчуци.

„Ние виждаме потребност в производството на хранителни продукти по друг начин, обяснява Саймън Касперсън, директор по комуникациив Space10. — По оценка на ООН, глобалното производство на хранителни продукти трябва да се увеличи със 70% през следващите 34 години. Ние искаме да започнем разговор за устойчиви алтернативни видове за отглеждане на растения“. И, това е възможно със започване на фермерската революция в плоски опаковки.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Фермери от Токио са разработили цифроваоранжерия DigiVege, зеленчуци,които са способни да реагират на човешко докосване с помощта на светлина и музика.

Посетителите наоранжериятамогат да взаимодействат със зеле, моркови, репички и други „цифрови зеленчуци“. Специалиститепоставили на зеленчуците специални сензори, които им позволяват да„отговарят“ на съприкосновение от човек и да устройват светомузикално представление.

Морковитеотговарят на тръба, патладжана — арфа, доматите — цигулка, зелето — обой, ряпата — флейта, тиквата — кларнет, бататите — роял. Целта на необичайния проект еда покаже ценността на органичните продукти. Благодарение на музикалните симфонии, хората могат да гледат на зеленчуците по-нов начин.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

От началото на 2018 година се предвижда и увеличение на минималния месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 300 лв. на 480 лева. Това реши правителството с приемането на държавния бюджет за догодина. Осигурителната политика за периода 2018-2020 г. предвижда запазване на съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване. За 2018 г. се повишава размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” на ДОО с един процентен пункт. За периода 2018-2020 година се увеличава минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съответно за 2018 година в размер на 510 лв.; за 2019 година – 560 лв.; за 2020 година – 610 лв., като отпада скалата за определяне на диференцирани минимални осигурителни доходи, съобразно облагаемия доход. Промяната в механизма ще доведе до облекчаване на администрирането на този вид доходи както за НАП, така и за задължените лица. 

По отношение на пенсионната политика в периода 2018-2020 г. продължава увеличаването на възрастта за придобиване право на пенсия от 1 януари всяка година с по 2 месеца за жените и с по 1 месец за мъжете. Необходимият осигурителен стаж за придобиване право на пенсия и за двата пола продължава да се увеличава с по 2 месеца всяка година до достигане на 35 години и 10 месеца за жените и 38 години и 10 месеца за мъжете през 2020 година. Минималната възраст за пенсиониране на работещите в сектор „Сигурност” продължава да се увеличава с по 2 месеца до достигане на 53 години и 6 месеца през 2020 година.

Публикувана в Новини на часа

Както пише Wall Street Journal, фермерите все по-активно използват компютри и изкуствен интелект, за да подобрят реколтата. Нова тенденция са интелигентните камери, които могат да проследяват вредителите и болестите по растенията в ранните етапи.

Германската компания BASF е заимствала идеята за система за разпознаване на лица от Facebook и Apple, за да контролира растежа на растенията. Техните мрежи Maglis са анализирали много снимки със здрави и болни образци култури, след което се научават да идентифицират ранни признаци на болести като брашнеста мана например.

Системата вече е минала бойното си кръщение във фермата на Гюнтер Йочум към потенциалните болести и много точно е предсказала появата на първите растения, и подходящото време за прибиране на реколтата. Както казва Гюнтер, отначало не е имал доверие на системата, но през сезона фермерът е възхитен от способността на системата да предсказва точно.

През последните години образът на трудолюбив земеделски производител с вила на рамо е остаряла. Развитието на технологиите доведе до революция в селското стопанство. Според Nikkei Asia Review, до 2022 г. пазарът на интелигентно земеделие ще достигне 11,2 милиарда долара.

Много земеделци вече използват дронове, GPS технологии, системи за управление на фермите, роботи и "интелигентни" сензори, които наблюдават растежа и поливането на растенията. Например тази година за пръв път в САЩ се отглежда царевица, семената за която са избрани с помощта на математически анализ и са създадени алгоритми, които управляват напоителните системи с оглед на данните за времето.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

1 551 000 000 лв. ще бъдат директните плащания от ЕС през 2018 г.   Това показва актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. През 2019 г. пък директните плащания ще възлизат на 1 554 000 000 лв. и 1 557 400 000 млн. лв. за 2020 г.

Общият  бюджет  за  финансиране  на  пазарни  мерки  за  2018  г.  е  в  размер  на 145,2 млн. лв.,  от  които  88,4 млн. лв.  са  средства  от  ЕС  и  56,8 млн. лв.  представляват  национално съфинансиране. Общият бюджет за 2019 г. е в размер  на 135,4 млн. лв., от  които  79,8 млн. лв.  са  средства  от  ЕС  и  55,6 млн. лв.  представляват  национално съфинансиране, а за 2020 г.  –  128,0 млн. лв., от които 77,2 млн. лв. са средства от ЕС и 50,8 млн. лв. представляват национално съфинансиране.

Национално съфинансиране ще  се прилага по следните пазарни мерки: Схема „Училищен плод“; Схема „Училищно мляко“, „Подпомагане на групи  производители  на  плодове  и  зеленчуци“;  Подпомагане  в  сектор  Вино  –  мярка „Промоции на вина в трети страни“;  „Публична интервенция на зърно“;  „Национална програма за пчеларство“ и „Промоционални програми за земеделски продукти“.

По линия на втория стълб на ОСП  ще се изплащат за  2018  г.  –  1,17 млрд.  лв.,  от  които  967,2 млн. лв.  са  средства  от  ЕС  и 210,4 млн. лв. национално съфинансиране. За  2019  г. сумата ще е  1,26 млрд.  лв.,  от  които  1 029,9 млн. лв.  средства  от  ЕС  и  230,6 млн. лв. национално съфинансиране, а за  2020  г.  –  1,12 млрд. лв.

Очакваните  приходи  и  постъпления  в ДФ „Земделие“ се очаква да бъдат през   2018  г.  – 2 456 500 000 лв.; за 2019 г. – 2 697 200 000 млн. лв. и за 2020 г. – 2 724 600 000 млн. лв. Разходите съответно ще бъдат 2,91 млрд. лв.; 2 92 млрд. лв. и 2, 87 млрд. лв.

Публикувана в Бизнес

Минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски производители и производителите на тютюн от следващата година се вдига от 300 на 480 лева. От 460 на 510 лева се покачва и минималната работна заплата. Това е записано в проектозакона за Бюджет 2018 г., предложен за обсъждане от финансовото министерство.

Осигурителните вноски, които стопаните годишно ще внасят, се вдигат от 1 090,8 лв. на 1 745,28 лв., или месечно по 145,44 лв.  

От тях за фонд „Пенсии” отиват 18,8 % -  за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., 13,8 % за лицата, родени след 31 декември 1959 г., 3,5 % за фонд “Общо заболяване и майчинство”*, 5 % за ДЗПО - Универсален пенсионен фонд за лицата, родени след 31 декември 1959 г.

От следващата година продължава да расте и възрастта за пенсия, като от 1 януари всяка година тя ще се коригира нагоре с по 2 месеца за жените и с по 1 месец за мъжете.

Пенсиите също се вдигат с 3.8%, като средната за страната става 363,6 лв., предвижда Бюджет 2018. 

Публикувана в Бизнес

Есен е, време за тикви. Това е и темата на 25 октомври на Фестивала „От нашата ферма – с любов за вас!“. Ще можете да опитате био тиквите на Био ферма Софина, редовен участник на нашия пазар с разнообразен асортимент на био зеленчуци, плодове, билки и подправки.

Разбира се, ще има печена тиква! Кой може да устои на мириса на прясно изпечена тиква? С биологичен мед на пчелина на семейство Начеви. Софина ще ни представят био тикви и с други овкусявания. Какви други вкусове ще вървят с тиквите на „Софина“? Нека имаме фермерска изненада за вас!

Ще можете да опитате и тиквеник с ръчно точени кори.

Знаете ли, че тиквата е изключително полезен плод? Съдържа витамините С, А, В1, В2 и Е, отлагащи стареенето, както и рядко срещания витамин К. Тиквите имат и още един полезен витамин – витамин Т, който помага за усвояването на тежка храна и не позволява затлъстяване. Може затова диетолозите препоръчват толкова много да ядем тиква. Също и заради желязото, което съдържа: то дава добър цвят на лицето и весело настроение. Наистина перфектният есенен плод, подходящ за диетично хранене със съдържанието си само на 25 ккал в 100 г! Тя може да бъде приготвена по най-различни начини: печена, варена, панирана, на пара, на пюре, на супа, на омлет и много други. Можете да сътворите чудеса от тиква! Хем ще е вкусно, хем полезно заради подсилена имунна система и понижено кръвно налягане.

Основните дегустации са по традиция на два пъти през деня: от 12 до 13 часа и от 17 до 18 часа в Демонстрационната шатра.

На Фермерския фестивал „От нашата ферма – с любов за вас!“ има богато разнообразие автентични фермерски и занаятчийски храни на малки производители от страната: краве, овче, козе и биволско сирене и кисело мляко, кашкавал, масло, извара, мед, сладка, яйца, прясно месо, занаятчийски хляб, сезонни плодове и зеленчуци, гъби био вино, оцет, билки и подправки… Много от продуктите са биологични.  Всички фермери и производители са регистрирани по Наредба 26 на Министерството на земеделието, храните и горите, а много от тях в районите от Натура 2000  в Западна и Централна Стара планина са подкрепени от Българо-швейцарската програма за  сътрудничество.

Фестивалът „От нашата ферма – с любов за вас!“ се организира всяка сряда от 10,30 до 18,30 часа пред сградата на Министерството на земеделието, храните и горите (бул. „Христо Ботев“ 55). Организатор е Фондацията за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА в рамките на проект „Седмичен фестивал „От нашата ферма- с любов за Вас“, който фондацията изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017, в партньорство с Българско дружество за защита на птиците и район „Средец” на Столична община.

Публикувана в Новини на часа

Премиер-министърът на Япония Синдзо Абе на годишния форум «Наука и технологии в обществото», който се провежда в град Киото, призова за по-активно внедряване на роботи в селското стопанство. Тези роботи-трактори са способни да работят за фермерите по всяко време и при всякакви условия. В една от фермите на остров Хокайдо през август тази година вече са въвели в експлоатация четири напълно автоматични, самодвижещи се трактора, които по думите на премиера, можели да «разговарят един с друг».

Както подчертава премиер-министърът, вече можем да не се вълнуваме от това, че фермерите стареят, тъй като в бъдеще тракторите-роботи ще бъдат включени в системата за навигация GPS, което ще им позволи да работят, дори когато техните собственици спят. Синдзо Абе също е уверил участниците във форума в това, че Япония е една от най-отворените за иновации страни в света.

Форумът «Наука и технологии в обществото» се провежда ежегодно в Киото с участието на представители на правителството, ръководители на компании и научни центрове от различни страни на света.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство
Четвъртък, 19 Октомври 2017 11:49

АЗПБ подготвя Шеста национална среща

За шеста поредна година Асоциация на земеделските производители в България организира аграрен форум, на който бизнесът, представители на властта и неправителствени организации дискутират най-актуалното от земеделския живот в страната и Европа.

Шестата национална среща на земеделските производители в България ще се проведе под мотото “Обединени за нашето бъдеще” в периода 14 – 16 февруари 2018, а домакинът по традиция ще бъде хотел Адмирал, к.к Златни пясъци. Това реши ръководството на АЗПБ на свое редовно заседание на Управителния съвет, което се проведе на 13 октомври 2017г. в хотел Калиста, Старозагорски минерални бани. Конференцията ще бъде открита от Министъра на земеделието, храните и горите – Румен Порожанов.

Форумът през 2018 г. се очаква да е още по-мащабен, по-значим, с много актуални теми, вълнуваща програма, официални гости от Европейския парламент и Европейската комисия. Ще бъдат представени и дискутирани последните предложения на ЕК, относно бъдещето и приоритетите на ЕС след 2020 г.

“АЗПБ за пореден път доказва, че е стабилно рамо в подкрепата на фермерите и верен партньор в бизнеса, че компетентно и отговорно отстоява интересите на сектора пред властта, че умее решително и дипломатично да се бори в полза на своите членове, водена от целта за постигане на конкурентен, устойчив и модерен агросектор”, каза Венцислав Върбанов, председател на АЗПБ по повод обявяването на Шестата национална среща на земеделските производители в България.

Регистрацията за участие вече е открита и всеки желаещ може да заяви своето присъствие, съобщават организаторите.

Публикувана в Бизнес

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта