Вторник, 12 Май 2020 15:15

Фонтелис™ СК

Нов фунгицид за борба с болестите при овощни, зеленчуци и ягоди

Фонтелис™ СК е нов SDHI фунгицид, на база ново активно вещество пентиопирад, който контролира струпясване, брашнеста мана, стемфилиум, сиво гниене, склеротиния, видове гниения при овощни, зеленчуци и ягоди.
Всяка година битката с болести по овощните, зеленчуците и ягодите става все по-предизвикателна. Отпадането на активни вещества, респективно продукти на тази база и липсата на нови активни вещества, въвеждани в производството, води до увеличаване на риска от придобиване на резистенстност на патогените към съществуващите продукти на пазара на база триазоли и стробилурини.
Решението на този проблем е Фонтелис™ СК - нов фунгицид, който защитава зеленчуците, oвощните и ягодите чрез:
• Дълготрайна и ефективна защита срещу широк спектър от икономически значими болести
• Ново активно вещество, с нов начин на действие, който позволява редуване с продукти от други химични групи и включването му в програми за резистентност
• Притежава предпазно, лечебно, локално-системно и изкореняващо действие
• Предпазва растителните части и от страната, където не е попаднал разтвор
• Притежава допълнителна газова фаза
• Устойчив на отмиване от тежка роса или дъжд един час след третиране
Фонтелис™ СК е регистриран при много култури с дълъг момент на приложение, както следва:
• При ябълки, круши, праскови, кайсии и нектарини срещу брашнеста мана, късно и ранно кафяво гниене от фаза миши уши до достигане половината от плодовете до окончателния им размер
• При краставици и тиквички срещу брашнеста мана и сиво гниене във фаза от начало на цъфтеж до пълна зрялост
• При домати, патладжан и пипер срещу брашнеста мана и сиво гниене във фаза от начало на цъфтеж до пълна зрялост
• При листни зеленчуци срещу склеротиния и сиво гниене във фаза от развитие на растителните части до формиране на цялата листна маса
• При ягоди срещу сиво гниене във фаза от поява на съцветия до втора реколта.
Фонтелис™ СК е един от малкото регистрирани продукти за борба със сивото гниене при ягоди.
Уникаленото предимство, което различава Фонтелис™ СК от другите продукти, е краткият му карантинен срок при зеленчуци и ягоди от 3 дни.
С Фонтелис™ СК може да се чуствате спокойни за здравето на вашите култури.

Публикувана в Растениевъдство

Посевите могат да бъдат опазени от заплахата с второ фунгицидно пръскане

Агр. Петър Кръстев

Фузариумите са група заболявания по зърнено-житните култури (и не само по тях), причинявани от гъби от род Fusarium. Те най-често се проявяват по пшеницата, ръжта и царевицата. В по-малка степен поразяват ечемика и бобовите култури. Най-устойчив е овесът.

Проявите на фузариумните заболявания са различни, така както са различни и видовете причинители. Източници на разпространение на тази група патогени са семената, почвата и растителните остатъци. Заболяването се проявява различно в зависимост от времето на първоначално заразяване.

Пролетта, след снеготопенето, това може да бъде „снежна плесен“ в есенниците. При ранно нападение, в началото на млечна зрелост, основните признаци на фузариум по зърното са – белезникава брашнеста повърхност, пълна загуба на блясък, стъкловидност, рехава структура. Зърната стават сбръчкани и дребни с деформиран дълбок жлеб и заострени страни. При по-късно заразяване външните признаци са по-малко изразени.

Зърно, силно поразено от фузариум, може да стане отровно. В него се натрупват специфични токсични вещества – микотоксини, продуцирани от гъбите. Отравянето от фузарийно зърно (брашно, хляб) при хората причинява симптоми, напомнящи отравяне с алкохол (превъзбудено състояние, конвулсии, разстройство в зрението). Дори незначително присъствие на микотоксини от фузарийните гъби в партиди зърно може да го направи абсолютно непригодно за хранителни цели, а в някои случаи –негодно и за фураж.

Затова допустимото съдържание на заразено с фузариум зърно в хлебната пшеница, ръжта и тритикалето не може да бъде повече от 1%. Визуалното определяне дали зърното е силно поразено от фузариум, е невъзможно. За това е необходимо да се направят лабораторни изследвания. Съдържанието на фузарийно зърно и микотоксини е един от задължителните показатели за качеството и безопасността на зърното.

Развитието на фузариума в полски условия зависи от редица фактори: предшественик (неподходящи са зърнено-житните култури и царевицата), валежи и влажност на въздуха в периода на изкласяване, система на обработка на почвата (минималната обработка е лоша), устойчивост на сорта, излишък от внесени азотни торове, използване на органични торове, начин на прибиране (в барабаните зърното силно се поврежда от фузариум), правилен подбор на обеззаразители за семената, навременно третиране на растенията с фунгициди и др.

В еднакви екологични условия, но при различно съчетание на елементите в технологията, разпространението на фузариума в посевите може да варира от 0,6 до 40%. Затова начинът на отглеждане на културата може да намали развитието на болестта.

Голямо значение в борбата с фузариума има правилното съхранение на зърното, тъй като тогава може да продължи не само по-нататъшното развитие на гъбите на поразеното в полето зърно, но и тяхното разпространение по здравото зърно. За да се избегне това, е необходимо стриктно да се следи влажността на зърното. Тя не трябва да превишава нормалната за пшеницата 13–14%, а зърното, прибрано във влажно време или поразено от гъби, не трябва да се смесва със здраво, а да се съхранява отделно.

При ранните пшеници цъфтежът вече започна, предстои това да стане и при късните сортове. При нестабилното времето, което наблюдаваме в момента, добра гаранция за опазване на класа от фузариум е провеждането на второ фунгицидно пръскане.

Публикувана в Растениевъдство

IMG 1159Приаксор е името на фунгицида от БАСФ, който е отговорът към новите предизвикателства в житните култури. Продуктът от ново поколение съдържа най-новото активно вещество на компанията – Xemium, в комбинация с най-мощния стробилурин на пазара – пираклостробин. Xemium е от новатахимична група SDHI. Xemium се отличава от другите SDHI активни вещества с уникална мобилност както в патогена, така и в растението. Силата му се дължи на способността да преминава както през липофилните бариери на клетката, тоест през восъчните така и през хидрофилните бариери (на водна основа). Попадайки върху листата, активното вещество започва да образува кристални структури, които прилепват към восъчния слой на листата. Така той остава, без да зависи от метеорологичните условия, без да се изпарява или измива. Друго предимство на Xemium е способността му да се реактивира. Когато попадне влага върху образувалите се по листа кристали, те отделят нови порции активно вещество, което от една страна отново навлиза в растението и се разпределя в цялата листна маса, а от друга заедно с капките вода се придвижва до листното влагалище, където прониква и осигурява защита на новия прираст.

Второто активно вещество в състава на Приаксор е пираклостробин - най-ефективният стробилурин в своята група. Освен с фунгицидното си действие срещу болестите, той участва активно и във фотосинтезата. Той дава наситено зеления цвят на полетата. Подобрената физиология се дължи на способността му да редуцира производството на етилен в растенията, хормон отговорен за преждевременното узряване. Така те остават жизнени по-дълго време, като осигуряват по-висок и качествен добив.

IMG 6328Точно комбинацията между тези две активни вещества допринасят не само за най-висок клас защита срещу болести, но в условията на 2019 допринасят и за по-добрата физиология на растението, което от своя страна позволява по-ефективното превъзмогване на стресовите фактори на средата. В комбинация с подобрения прием на вода и хранителни вещества Приаксор се превръща в инструмент за успех, който може да се прилага както за първо третиране, така и за второ.

IMG 6732Ако в миналото загубите се асоциираха единствено с добив под средния, то днес е ясно, че най-големите загуби са тези от пропуснатите ползи, причинени от невъзможността на растението да достигне добивният си потенциал. Ето защо Приаксор е продукт от бъдещето, който благодарение на уникалните си свойства не само спомага постигането на целите, а дори и надминаването им.

Публикувана в Растениевъдство

Новият продукт на БАСФ, който вече доказа високата си ефикасност в практиката, бързо разширява територията си в българските полета

Агр. Петър Кръстев

РИУ Правец

Акцент в презентацията на Мария Неделчева, търговски мениджър на БАСФ, пред земеделските производители от Северозападна България в Правец, беше фунгицидът Приаксор. Миналата година, независимо че продуктът се появи за първи път у нас, с него бяха третирани почти един милион декара. Това бързо навлизане в земеделските стопанства на новия продукт беше основателен повод той да бъде представен подобаващо от търговския мениджър на БАСФ.

Нов стандарт в борбата срещу широк спектър патогени

Чрез активното си вещество Xemium, фунгицидът Приаксор е нов стандарт в борбата срещу широк спектър патогени.Това беше доказано още в предизвикателните условия на миналата година, когато благодарение на високата си активност, дълготрайната превенция и лечебното действие, на повишаващия добива и качеството ефект, продуктът се представи изключително добре. Всичко това се дължи на двете активни вещества на Приаксор – Xemiumи Пираклостробин. Xemiumе SDHI ново активно вещество, което, попадайки върху листната повърхност, много бързо прониква в растението и започва да се движи по проводящата система. Така продуктът опазва и онази част, върху която не е попаднал, и пресича навлязлата в растението зараза, чиито симптоми са още невидими. Една част от активното вещество Xemiumостава по листата и се свързва в кристални структури, които го предпазват от измиване и осигуряват удълженото му освобождаване.

Xemium притежава уникална мобилност

Xemiumе с уникална мобилност, която го отличава от всички останали SDH инхибитори на българския пазар. Всички SDH инхибитори могат да проникват през восъчните бариери на листата, но единствено Xemiumможе да се движи и във водна среда, По този начин, пренасяйки се по проводящата система, активното вещество прониква и защитава новия прираст. Всичко това е възможно благодарение на уникалната молекула на Xemium, която има двоен поляритет – чрез превключване от едната полярност в другата, той преодолява лесно както восъчни, така и водни бариери не само в растението, но и в клетките на патогена. Това е гаранция, че дори при възникнала зараза може да се разчита на негоза справяне с болестта. Новото активно вещество в Приаксор го отличава от останалите фунгициди с формулацията, която му осигурява отлично прилепване, равномерно разпределение и проникване в растението. Това беше детайлно показано в демонстрация на живо пред земеделците в Правец.

Как и кога се прилага Приаксор?

Приаксор може да бъде използван както за първо, така и за второ третиране, препоръча на земеделците Мария Неделчева. За първо третиране е подходящ за контрол на септория, дрешлера, брашнеста мана. Срещу тези три икономически важни заболявания в доза 75 мл/дка Приаксор осъществява изключително висока активност и ефикасност, благодарение на двете активни вещества, които имат и допълнителен ефект, като подпомагат физиологията на житните култури. Това е изключително важно, предвид изостаналото развитие на житните посеви тази година. Приаксор може успешно да подпомогне храненето на растенията чрез физиологията – с по-доброто усвояване на хранителните вещества и на влагата в полето. С по-добрата фотосинтеза фунгицидът допринася за по-доброто развитие на посевите през пролетта.

Приаксор като втори фунгицид

Основните болести, срещу които е насочено второто третиране във флагов лист при житните култури, са видовете ръжди и септория по класа. Приаксор осигурява изключителна ефикасност и срещу тези болести. Тук също е важна ролята на фунгицида за по-добра физиология, защото флаговият лист отговаря за 40% от добива, а класът – за 20%. Затова, освен от защита от болести, те се нуждаят и от по-добра физиология. В края на април и началото на май климатичните условия у нас често са повратни (суша или преовлажняване) и в подобни стресови условия Приаксор е решението, което може да подобри състоянието на житните култури и да благоприятства натрупването на заложения добивен потенциал. Мария Неделчева припомни масовото развитие на кафява ръжда в края на април, началото на май миналата година. Имайки предвид този факт, търговският мениджър на БАСФ посъветва земеделците от днешна гледна точка да не вземат прибързано решение колко пъти да пръскат с фунгицида, защото, както тя шеговито обобщи – ако ние не контролираме ръждата, тя ще контролира нас.

Освен атрактивната му цена, за българските земеделци има и специално предложение за 2019 г. – кешбек ваучер за 50 лв. за всеки 20 л Приаксор.

Публикувана в Растениевъдство

Специалистите на компанията представиха пред земеделците в Кнежа различни технологични решения, според степента на опасност

Агр. Петър Кръстев

С приложените технологии с продукти на Байер в пшеница започна презентацията си от полето в Кнежа Милен Мильов – регионален мениджър на компанията за Северна Централна и Западна България. Негов асистент беше колежката му Радостина Димитрова, която накратко маркира историята на полето от сеитбата до момента.

Хронологията започва от подготовката на семената

Преди сеитбата една част от семената на пшеницата е била обеззаразена с инсекто-фунгицида Юнта Куатро. Той е четирикомпонентен продукт, който български земеделци познават добре и използват. Освен болестите по семената, Юнта Куатро контролира и много неприятели, които през есента нанасят повреди по посевите от пшеница: житен бегач, телени червеи, видовете житни мухи (при тях моментът за извеждане на борбата невинаги може да се улучи), листни въшки и цикади.

Другата част от семената е била обеззаразена с фунгицида на Байер – Ламадор, който защитава от болести, пренасяни със семената.

Специалистите обясниха, че още през ноември е наблюдаван масов летеж на житната муха. Неприятелят често се подценява и пренебрегва от производителите, но той нанася много сериозни повреди. Потвърдено бе, че на обеззаразените с Юнта Куатро парцели не са наблюдавани никакви повреди.

Ранно или късно внасяне на фунгициди

В първата десетдневка на март посевът от пшеница в опитните парцели в Кнежа е била много добре гарниран. Наблюдаван е изключително силен натиск от септория, затова при първа възможност, която е била на 11 април, са внесени Секатор в комбинация с Буктрил Универсал и фунгицидът Солигор на Байер. Специалистите обясниха, че внасянето на Буктрил Универсал се е наложило, за да се изведе борбата с великденчето, което тази година е било в изключително голяма плътност в посевите.

След 10 дни на останалата част от пшеницата са внесени Секатор в комбинация с Буктрил Универсал и Прозаро. По-късното пръскане с фунгицида дава възможност да се направи и второ пръскане, когато вече има наличие на клас и освен него трябва да бъдат защитени флаговият и подфлаговият лист от сериозни болести като фузариум, кафява и жълта ръжда.

На 2 май е внесен фунгицидът Авиатор на Байер в доза 100 мл/дка за цялостна защита на житните посеви

След тези обяснения последваха заснеманията в реално време от камерите в опитните парцелки, за да видят земеделците какво реално се е случило на полето. Милен Мильов на място показваше и обясняваше всичко, което гостите наблюдаваха на екрана под шатрата.

Комбинирана борба с плевелите и ранна превенция на болестите
В посева, третиран във втори стъблен възел със Секатор, Буктрил и Солигор, изкласилата пшеница, преминаваща фазата на цъфтеж, изглеждаше перфектно. Г-н Мильов обясни, че това се дължи на селективността на хербицидната комбинация Секатор плюс Буктрил. Ясно се виждаше, че нищо не притесняваше развитието на посева, като основната цел на това третиране са били плевелите. Освен технологичен слънчоглед и рапица в полето е имало великденче и теменужка в голяма плътност, което ни показваше контролата.

Какви са резултатите при болестите?
Камерите показаха посев в близък план, от който се виждаше, че септориозата е останала ниско долу върху първи – втори лист от стъблото. Листата нагоре, съответно и подфлаговият лист, бяха абсолютно здрави. Стана ясно, че тук е приложен Авиатор, с който специалистите на Байер гарантират, че пшеницата ще остане чиста от болести до края на вегетацията.

Милен Мильов посъветва фермерите какво могат да се направят оттук нататък за подобен посев. Независимо че Авиатор е изключително ефикасен срещу болестите, след падналите обилни дъждове е добре да се направи едно третиране срещу фузариум, препоръча специалистът. Продуктът, който може да се използва за този случай, е Прозаро. Байер има и още едно решение за последно третиране и превенция срещу фузариума – фунгицида Солигор.

Милен Мильов представи и хербицида Атлантис Флекс при пшеницата – нов продукт от тази година на пазара. Това е най-добрият хербицид за момента с изключително действие в борбата с овсигата. Когато има трудни за контрол широколистни плевели, специалистите на Байер препоръчват използването му в комбинация с половин доза Секатор. Овсигата е упорит плевел, който през последните години все повече навлиза в полетата, но с Атлантис Флекс е лесно контролируем, увери фермерите Милен Мильов.

Публикувана в Растениевъдство

В стремежа си дапредоставя нови решения и продукти за надеждно и печелившо земеделие, които да отговарят, както на потребителското търсене от една страна, от друга да задоволяват изцяло икономическите очаквания, които имат към тях ползвателите, от 2018 година фирма Ариста ЛайфСайънс България предлага на земеделските производители три нови продукта, като широкоспектърният фунгицид ЗОКСИС 250 СК е един от тях. Това е ново предложение, с което компанията излиза през пролетния сезон, в отговор на все по-нарастващото търсене на продукти с високо качество и надежност, за печелившо и гъвкаво производство на зърнено-житни култури, отговарящи на нуждите и високите изискванията на земеделските произдводители. Зоксис 250 СК е широкоспектърен фунгицид от групата на стробилурините, за контрол на най-важните гъбни болести при пшеница, ечемик, тритикале и ориз (брашнеста мана, ръжди, септориоза, хелминтоспориоза, листен пригор, мрежести петна по ечемика, припламване и др.). Освен отличния фунгициден ефект, продукта влияе ползотворно и на физиологията на културите, като подобрява фотосинтезата, забавя стареенето на листата, по-ефективно се използват водата и хранителните вещества от растенията.

Erysiphe graminis брашнеста мана

През периода на активна вегетация, който се характеризира с променливо време (редуване на топли и студени периоди, колебания в температурите – високи и ниски, чести и интензивни валежи, висока влажност, образуване на роса, продължителни периоди на засушавания придружени със суховеи и др.), зърнено-житните култури са особено чуствителни на тези абиотични фактори и на редица болести, които оказват пряко влияние върху добива и влошават значително качеството на зърното. Опастността от развитие на болестите се увеличава при по-гъсти посеви, обилно азотно торене, отглеждането на по-високо добивни, но по-чуствителни към патогените сортове.

жълта ръжда

От най-голямо стопанско значение са болестите, които засягат листата и стъблата на житните растения - брашнеста мана, кафява ръжда, черна и жълта ръжда, септориоза (ран листен пригор), мрежести петна по ечемика и др., като загубите в добива могат да достигнат до 30% за всяка болест, а при епифитотийно развитие до 50 %. Най–гoлямо влияние върху добива оказва засягането последните два листни етажа и флаговия лист. Силно променливите условия дават възможност да се развиват различни гъбни болести – от една страна при хладно време и чести превалявания се създават добри условия се за развитието на жълта ръжда, от друга страна при умерено топло време (18-23оС) в съчетание на висока влажност и превалявания, се съдават условия за развитие на брашнеста мана, кафява ръжда, септориоза, хелминтоспориоза, мрежести петна и листен пригор по ечемика и др.

Патоген

Условия за развитие

Брашнеста мана

(Blumeria graminis)

Редуването на сухи и влажни периоди, и наличие на вятър, температури 15–20оС и няколко часа с висока въздушна влажност (90%)

Кафява ръжда

(Puccinia recondita)

Температури 15-22оС, при периоди с висока влажност (100%), при чести превалявания и образуване на роса

Жълта ръжда

(Puccinia striiformis)

Оптимални условия за развитието и 10-15оС с висока въздушна влажност

Черна (стъблена) ръжда

(Puccinia graminis)

Оптимални условия за развитието на болеста са чести превалявания и температури от 18-24оС

Листни петна (ран листен пригор), (Septoria tritici)

Висока въздушна влажност (80-100%) или при продължително дъждовно време и относително висока температура на въздуха

(20-22°С)

Листен пригор

(Rhynchosporium secalis)

Влажни периоди за 48 часа и температури 18°C

Хелминтоспориоза

(Helminthosporium gramineum f. sp. tritici-repentis)

Топло и влажно време с широк температурен оптимум (20-28°C)

През този критичен период изборът на фунгицид е от съществено значение за формирането на бъдещия добив. От една страна да се осигури контрол върху максимално широк спектър от гъбни болести, да има продължително предпазно действие и гъвкавост на приложение в различните фази от равитието на житните култури.

Надежден избор за Т1 и Т2 третиранията при жините култури Зоксис 250 СК, който има широк прозорец на приложение от фази втори възел до край на цъфтеж при житните култури. Приложен в доза 80-100 мл/дка, осигурява контрол на икономически най-важните болести. Много добри резултати се получат също така, когато (Т2) второто третиране се извърши при поява на флагов лист доцъфтеж на житните култури, като така запазва чисти от болести житните култури, а в същото време максимално се използва положителния физиостимулиращ ефект на продукта, който дава възможност на културата да разгърне своя потенциал за добив.

Освен при зърнено–житни Зоксис с успех може да се прилага и при голям брой други култури - бобови, зеленчукови, тиквови, лукови култури и ягоди, като ефективно контролира широк спектър от гъбни болести (мани, брашнести мани, ръжди, алтернариози, сиво гниене и др).

Стъблена ръжда

Ариста ЛайфСайънс предлага още богата гама от продукти за печелившо земеделие в зърнено-житни култури, като високоефективните двукомпонентни инсектициди Даскор и Нуреле Д. Инсектицидите от групата на пиретроидите, като Суперсект Екстра, Суми-Алфа/Сумицидин и Цитрин Макс. Вегетационния широкоспектърен хербицид Клиофар за борба срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели, с висока ефикасност и срещу самосевки слънчоглед (включително и от Clearfield и Express устойчиви хибриди). От групата за листно стимулиране предлагаме високачествените биостумулатори на база патентована физиоактиватор технология (GA142) – Тонивит (подходящ за приложение във фази братене, вретенене на културата, самостоятелно, или съвместно с хербициди, фунгициди, инсектициди и листни торове) и Апетайзер (подходящ за второ приложение във фази изкласяване, цъфтеж, самостоятелно, или съвместно с фунгициди, инсектициди и листни торове).

„Ние култивираме просперитет!“

Повече информация за продуктите, предлагани от Ариста ЛайфСайънс ще намерите на www.arystalifscience.bg

Публикувана в Растениевъдство

Компанията предлага и фунгицид, който защитава слънчогледа от всички икономически важни болести

Агр. Петър Кръстев

През последните години царевицата трайно заема около 4 млн. декара от площите в България. За успешното й отглеждане е необходимо не само да се направи избор на най-добрия хибрид, който е подходящ за съответния район, но и да се осигурят максимално добри грижи за културата след сеитбата през цялата вегетация, в т. ч. и растителнозащитни мерки. В тази връзка разговаряхме с Иван Дражев – продуктов мениджър в отдел „Земеделие“ на DowDuPont™ в обединението CORTEVAAGRISCIENCE™, за да информираме по-подробно нашите читатели, какви продукти ще предложи компанията на фермерите за предстоящия сезон.

Г-н Дражев, какви са основните проблеми при царевицата и има ли решения вашата компания?

Основните проблеми при царевицата са в неприятелите и плевелите, болестите са по-малко. Ако говорим за неприятелите в ранна фаза, имаме проблем с контрола на телените червеи, защото към момента няма решение. Контролът на другия неприятел в началото на вегетацията – сивия царевичен хоботник, може да става също с третиране на семената, което също е проблемно. Но при този неприятел има и друг начин – чрез третирне по време на вегетацията, за което има достатъчно регистрирани инсектициди. Въпросът е в това, че хоботникът може за 24 часа да унищожи посева и да се наложи презасяване. Затова при откриване на първи признаци от наядени царевични растения във фаза шип – първо-второ листенце, веднага трябва да се пръска. Предлагаме едно добро решение – Дурсбан™ 4ЕК – фосфорорганичен инсектицид. В бъдеще ще имаме и други решения.

За да развие добивният си потенциал, царевицата не понася конкуренция от плевелите. Какво предлагате вие за борба с тях?

За контрол на плевелите при царевицата предлагаме всякакви решения през вегетацията – както само за житни или само за широколистни, така и за смесено заплевеляване. Наборът от ефикасни хербициди е достатъчно голям.

Срещу житни плевели в царевица от тази година внедряваме хербцида Виктус™ ОД, който е на база никосулфурон. Новото при него е, че е формулиран като маслена дисперсия. Тази формулация много бързо се абсорбира от плевелите, не се отмива, ако завали, и работният разтвор не се изпарява, ако се пръска при 24-25°С, което е максимално допустимата температура. Много бързо залепва и е за контрол на едногодишни житни. Контролира и балур от семена и коренища, както и ограничен набор от някои широколистни плевели.

Какво предлагате за контрол на широколистни плевели?

За контрол на широколистните плевели са налични Старане™ Голд и Мустанг™.

Мустанг™ може да се прилага от 3-ти до 5-и лист на царевицата и хваща всички основни широколистни видове плевели. Старане голд може да се прилага от 2-ри до 6-и лист, с аналогичен ефект срещу плевелите. Разбира се, ако има повитица, Старане има много по-добър ефект, както и при прерастнали плевели. Принципно, при вегетационно приложение колкото по-рано се приложи даден хербицид, толкова ефектът срещу плевелите е по-добър, а културата израства по-бързо, защото няма конкуренти.

В полетата на България все по-често се среща смесено заплевеляване. Какви решения имате срещу смесените плевелни асоциации при царевицата?

При смесено заплевеляване вариантите са три:

 • Първият препарат е Принципал™ Плюс във формулация ВГ, която съдържа две противожитни с допълнително противошироколистно действие активни вещества и едно активно вещество с противошироколистно действие за контрол на целия набор от житни и широколистни плевели. Дозата е 44 г/дка, а приложението е от 2-ри до 6-и лист на царевицата. Хербицидът хваща целия набор от всички най-важни житни и широколистни едногодишни плевели плюс паламида и балур от коренища.

 • Ариго™ ВГ е другият наш хербицид за смесено заплевеляване. Той съдържа две противожитни с допълнително противошироколистно действие активни вещества и трето активно вещество, което има изключително силно противошироколистно действие и допълнително почвено действие. При Ариго прозорецът на приложание е по-разширен – от 2-ри до 8-и лист. Той има много добро действие и върху някои не много разпространени, но специфични и упорити плевели като къпина в ранна фаза и бъз в ранна фаза.

 • Третият вариант, е да се смесят Виктус™ със Старане™ или Виктус™ с Мустанг™. В случай че широколистните плевели се появят по-рано, препоръчваме третиране с Мустанг или със Старане, а ако по-късно се появи балур от коренища – третиране с Виктус, т.е. прави се разделно пръскане. Ако двете групи плевели се появят едновременно, може да се направи комбинация от хербицидите Виктус, Старане или Мустанг или пък да се третира с Ариго или с Принципал Плюс.

Слънчогледът през последните години заема значителни площи в страната. Може ли накратко да ни кажете, имате ли препаратите при него?

При слънчогледа в растителната защита имаме решения за борба с основните болести. Фунгицидът Аканто™, освен при пшеница, е регистриран и за контрол на болести при слънчогледа. Той контролира всички основни болести, като тук е много важен моментът на приложението. Защото определени болести се появяват в по-ранна фаза на развитие, а други – в по-късна. Например фома, фомопсис, алтернария могат да се появят още във фаза 8-и – 12-и лист, когато трябва да се направи пръскането. А за болести като склеротиния, сиво гниене, които се появяват в по-късна фаза, е хубаво фунгицидът да се приложи във фаза бутонизация, начало на цъфтеж. Той е с пълно системно и лечебно действие и зелен стимулиращ ефект, което помага за повишаване на добива.

Какво ново ще предложите при слънчогледа през следващите години?

През следващите 3-4 години в практиката ще бъде внедрен хербицид с ново активно вещество – Арилекс™. Той е предназначен за борба с широколистните плевели през вегетацията, като ще бъде в комбинация и с други активни вещества. Новият хербицид ще контролира плевели, които бяха проблем през вегетацията. Това ще е надеждно решение за конвенционалната технология на слънчоглед за контрол на широк спектър от широколистни плевели през вегетацията. Респективно това решение ще бъде приложимо и за Express и Clearfield технологиите и високоолеиновите хибриди. Т.е. хербицид за конвенционален слънчоглед винаги може да бъде използван в технологичните слънчогледи, докато обратното е невъзможно.

Публикувана в Растениевъдство

отличен избор за предцъфтежни и вегетационни третирания за здрави овошки и сигурна реколта през 2018

Фирма Ариста ЛайфСайънс е компания, която се стреми всяка година да предлага иновативни решения, които да съответстват и отговарят, както на потребителското търсене, нуждите и изискванията на пазара от една страна, и в същото време да задоволява изцяло икономическите очаквания, които имат към нея ползвателите. Борбата с болестите по овощните култури са предизвикателство за овощарите, които имат за цел да опазят овощните си насаждения от заболявания и получаването на сигурни високи добиви, с високо качество. За постигането на висок ефект от извънвегетацинните третирания, те трябва да се провеждат, колкото е възможно по-близо до момента на разпукване на пъпките, с висока разходна норма на работен разтвор (100-120 л/дка), в тихи и слънчеви дни, при температура на въздуха над 5 °С. Изборът на подходящ фунгицид е от определящо значение за ефикасна борба с презимувалата зараза.

Силит 544 СКе НОВА, високо концентрирана формулация,съдържаща додин, която гарантира сигурна защита срещу основните болести още от най-ранните етапи при овощните култури. Ефикасен срещу струпясване (Venturia spp.) по ябълки и круши, бяла ръжда (Blumeriella jaapii) и листен пригор (Gnomonia erythrostoma) по череши и вишни, къдравост(Tafrina deformance) по праскови и нектарини.

Силит 544 СК е контактен и локално-системен фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо заразата действие срещу гъбните патогени. Проведени научни изследвания доказват положителен превантивен ефект и срещу някои видове бактерии. Продукта бързо прониква в третираните тъкани и образува защитен слой, осигуряващ предпазно действие срещу патогените от 7-10 дни. Притежава и силно изразен стопиращ и изкореняващ заразата ефект, включително и при установяване на първи симптоми на зараза – до 48 часа след паднал дъжд. Новата формулация позволява по-широк диапазон на смесване и използване с ПРЗ, листни торове и минерални масла, като е необходимо предварително да се направи тест за смесимост. Ефикасността му не се влияе от ниски и високи температури, като формулацията позволява да се прилага и върху влажни повърхности.

Каптан 80 ВГ е широкоспектърен фунгицид с висока концентрирана формулация, съдържаща каптан под формата на вододиспергируеми гранули с отлично предпазно действие срещу широк спектър от икономически важни болести в овощни (семкови и костилкови), зеленчукови и ягодоплодни култури. Ефикасен срещу картофена мана (Phytophtora infestans), сиво гниене (Botrytis cinerea), алтернария (Alternaria solani) при домати. Струпясване (Venturia spp.), ранно и късно кафяво гниене (Monillia spp.) при ябълки, круши, дюли, азиатски круши – „Наши“. Къдравост (Tafrina cerasi) при череши. Кривули (Tafrina pruni) по сливите. Къдравост (Tafrina deformans) при праскови и нектарини. Ранно и късно кафяво гниене (Monilia spp.), сачмянка (Stigmina carpophila) при праскови, нектарини, кайсии, сливи и череши. Сиво гниене (Botrytis cinerea) при ягоди (в оранжерии). Действа като задържа прорастването на спорите и не позволява развитието на мицела, както в начални, така и в напреднали стадии на проява на инфекция. Гарантиран дълготраен ефект от 8-10 дни.

Каптан 80 ВГ не нарушава опрашването, приложен в цъфтеж, не предизвиква малформации по плодовете на третираните култури. Оригиналната ВГ формулация е със 100% разтворимост, без да образува утайки и пяна при разтваряне.

Фунгициди Силит 544 СК и Каптан 80 ВГ са подходящи за включване в програмите за Интегрираната растителна защита (IРМ) от най-ранните етапи на развитие на овощните видове до края на тяхната вегетация. Двата продукта се допълват комплексно, като контролират широк кръг от заболявания. Осигурявят оптимална защита в най-критичните моменти, като се характеризират с бърз инициален ефект и продължително последействие, без да се влияят от климатичните условия.

Силит 544 СК е включен в Национална програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период при ябълка, круша и праскова.

Каптан 80 ВГ е включен в Национална програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период при ябълка, круша, праскова и слива.

ПРЕДЛАГАМЕ КАЧЕСТВО, ГАРАНТИРАМЕ СИГУРНОСТ И УСПЕХ!

НИЕ КУЛТИВИРАМЕ ПРОСПЕРИТЕТ!

Повече информация за Продуктите за растителна защита, биоциди, биостимулатори, растежни регулатори и адюванти, предлагани от Ариста ЛайфСайънс ще намерите на www.arystalifscience.bg

Публикувана в Растениевъдство

На среща с фермери в Пловдив екипът на компанията представи цялостни решения за защита на основните полски култури, отглеждани у нас. Новият продукт Приаксор е със заявка да подобри рентабилността, ефективността и печалбата в земеделските стопанства

Агр. Петър Кръстев

Екипът на БАСФ Растителна защита България продължава традицията си пред всеки нов сезон да представя иновационните продукти и технологии на световната компания пред българските фермери – този път срещата бе със зърнопроизводители от Южна България, която се проведе в средата на февруари в Пловдив. „Стартираме сезон 2018 година с премиерата на най-новия и първия в България фунгицид, комбинация на SDHI със стробилурин при житни култури. Стартираме годината с пълно портфолио продукти в основните полски култури в България, които ще ви помогнат да разрешите рентабилно всеки ваш проблем на полето” – С тези уводни думи откри срещата г-жа Ваня Горчева – мениджър Растителна защита БАСФ България, която възприема като мисия да допринасят за постоянното повишаване на рентабилността и интензитета на българското земеделско производство. Презентация на най-новите продукти на компанията в житни култури направи г-жа Мария Неделчева – търговски мениджър на БАСФ България.

„Предизвикателство за всяка една химична компания е да открие и внедри нов продукт. Истинският успех е, когато този нов продукт приближава технически характеристики, които го правят уникален в своя клас. Бъдещето днес е с новия фунгицид на БАСФ Приаксор, осигуряващ успешен контрол на новите болести в житни” – заяви специалистката.

Приаксор е с активни вещества от най-нов клас

Новият фунгицид Приаксор е комбинация от активни вещества от най-нов клас в растителната защита, а именно: SDHI Ксемиум и най-силния стробилурин на БАСФ – F500. Този нов клас е създаден, за да се бори с болестите, включително и с тези от новата генетика и селекция сортове и хибриди в житни култури. „Комбинацията от тези две активни вещества осигурява изключително силен контрол срещу болестите за много продължително време. Този продукт е със заявката да подобри рентабилността, ефективността и печалбата във вашите стопанства“, увери фермерите Мария Неделчева и предостави конкретни доказателства.

Новата селекция идва с проблеми, които изискат нови решения

Г-жа Неделчева отново припомни, че с новата генетика и селекция при пшеницата, която навлезе на българските полета, се появиха и много нови болести. На първо място сред тях е вече добре познатите жълто-кафяви петна(DTR), станала съпътстваща особено при сортове, които са по-чувствителни към нея. Много по-често от преди на различни хибриди или сортове от новата селекция се проявяват и ръждите. Специалистът от БАСФ заостри вниманието на зърнопроизводителите и към познатите септориози, както и към паразитното полягане, причини за което са чувствителността на сортовете в съчетание с не дотам прецизното спазване на сеитбооборота. Заключението на експерта беше, че Приаксор се справя изключително успешно и трайно с всички тези заболявания.
На какво се дължи сигурният и продължителен контрол на Приаксор? Приаксор е комбинация от две активни вещества, които имат синергизъм помежду си, за да се подпомагат в действието си срещу болестите. Зърнопроизводителите в България добре познават качествата и действието на едното от тях – пираклостробин (F500), защото вече са го използвали като активно вещество в Диамант Макс. Но другото активно вещество – Ксемиум, е ново за българския пазар.

Приаксор действа на рентабилността и на управлението на печалбата

Комбинацията на пираклостробин и Ксемиум в продукта Приаксор има няколко практически предимства. Силата на стробилурините в борбата срещу болестите е във физиологичния ефект, чрез ограничаване синтеза на етилен за намаляване на физиологичното стареене. Така се получава по-висока толерантност на растенията към стреса, по-добро усвояване на водата и хранителните вещества, по-добра защита от болести.

Не на последно място ще споменем, че силните и уникални технически характеристики на продукта са подплатени икономически. „С цената на Приаксор ще ви поднесем още една приятна изненада от самия старт на новия сезон!“, заостри интереса на фермерите г-жа Неделчева.

Публикувана в Растениевъдство

Предлагаме качествени продукти на изгодни цени и затова хората ни се доверяват, споделя Ваня Горчева, мениджър „Растителна защита” в компанията, пред читателите на в. „Гласът на фермера“

Интервю на агр. Петър Кръстев

Г-жо Горчева, какъв беше акцентът на представянето ви пред фермерите, членове на Националната асоциация на зърнопроизводителите?

 • Направихме премиерата на новия продукт за растителна защита Приаксор – първия SDHI и стробилурин от групата на новите фунгициди на БАСФ за опазване на житни култури. Много силно подчертахме, че през следващите няколко години очакваме динамична промяна в растителната защита и по-специално за БАСФ, обновление на листата ни фунгициди, с която ще надградим отново производителността и печалбите на българското земеделие.

 • Кое е активното вещество от групата на SDHI на новия ви продукт?

 • Ксемиум е новият SDHI фунгицид на БАСФ. Той се отличава с уникалната си мобилност, а именно със способността си да преодолява много ефективно восъчните и хидрофилни бариери на клетките на гъбните заболявания. Познат е вече на българския пазар с премиерата на продукта Систива – първия и единствен засега фунгицид за борба с листните болести по житните култури, който може да бъде прилаган заедно със семената.

 • Как българските земеделци приемат подобен род иновации?

 • Не всички хора решават да започнат още от самото начало с този тип продукти. Всъщност най-добрата растителна защита е растенията да се опазят превантивно от болести и от абиотичните фактори, т.е. да засилваш тяхната физиология още от самото начало, от сеитбата. Ако започнем със Систива и по-нататък през вегетацията – било рано напролет или по-късно при изкласяване, се приложи Приаксор – новият ни фунгицид, там вече имаме надграждането на Ксемиум. Той отново ще ни даде дълга защита и ефикасна борба с болестите за опазване на културата и борба с абиотичните фактори, защото е надграден с F500. F500 е най-новият стробилурин на БАСФ и комбинирането на тези две активни вещества на практика формира новия клас растителна защита, от който вече се нуждаем.

 • Какво налага внедряването на нов клас растителна защита?

 • През последните 3-4 години при пшеницата в България имаме нова генетиката и сортовете, които се отглеждат, вече са на 70% западноевропейска селекция, едва 30% остана българска. Тези нови сортове се характеризират с нови заболявания, с нови трудности и за тях се изисква съответно и нов клас растителна защита. Аз изключително много се радвам, че БАСФ са инвестирали много в откриването на нови формули и нови молекули. На пазара вече излизат новите продукти и новите фунгициди, с които ние можем да опазваме все по-ефективно и по-успешно житните култури. Освен това всички се стремим към едно – предлагаме качествена растителна защита. Разбира се, на цени, които производителите могат да си позволят, защото сме наясно, че през последните 2-3 години земеделието е доста предизвикателно. Срещаме все повече и по-различни трудности, особено с реализиране на продукцията. В началото на следващата година ще обявим цената на Приаксор и отсега мога да ви уверя, че тя ще бъдат изключително съобразена с българските условия, което е много съществено.

 • Предвиждате ли друга промяна в портфолиото на БАСФ, има ли продукти, които ще отпаднат?

 • Към момента планираме тази промяна да бъде плавна. Внедрихме Систива, влизаме с Приаксор, очакваме в следващите няколко години да лансираме и новия триазол на БАСФ, който е с много големи очаквания на фирмата. На този етап през 2018 година българските земеделски производители ще имат достъп до цялата ни листа, което е много важно, защото новите неща изискват време. Предвиждаме в рамките на 2-4 години новите продукти да заемат значително място в производството, както се случи със сортовете. Но и в този смисъл ние ще си запазим основната линия продукти.

 • Кой от досега познатите фунгициди на БАСФ е фаворит на пазара?

 • Танго Супер е нашият най-силен, доказан в практиката, фунгицид, на който може да се разчита във всякакви климатични условия за познатите болести в България.Характерно за него е, че успяхме да свалим цената на нива, които го направиха икономичен фунгицид за масови посеви. Танго Супер е много пластичен, може да бъде прилаган във всички фази от развитие на културата от пролетта до края на вегетацията.

 • Кои продукти са най-търсени от производителите?

 • Предвид големите площи, които обработват, сред българските земеделци има всякакви групи. Има и традиционалисти, и новатори, и икономисти, които много се съобразяват с цената на продукта. Но тези хора, които правят добро земеделие, не се интересуват дали нещо струва с 20 или 30 стотинки повече. Те се съобразяват само с това, какво получават срещу тази цена. Добавена стойност може да имаш в различните групи фунгициди – в икономичната, в средната група и разбира се, с иновациите. Но иновациите изискват време и моето лично впечатление е, че българинът е готов и отворен да ползва нови неща, харесва и подкрепя новото.

 • Бихте ли се ангажирала с някаква прогноза за фитосанитнарното състояние на зимните житни култури?

 • Както знаем, няма година с година еднакви, особено в борбата с болестите. Тази година беше с най-нисък фон на нападение от болести и въпреки това имахме изненади в по-късни етапи – ръжди. Какво можем да очакваме, никой в момента не може да прогнозира. Виждаме обаче по прогнозите, че се очаква една по-мека зима. Сеитбата на пшеницата премина при добри условия, така че има всички условия тя да се развива добре и в началото на следващата година.

 • Това означава ли, че не е препоръчително да се правят профилактични пръскания срещу болести?

 • Много характерно е, че голяма част от българското земеделие е интензивно, т. е. употребата на фунгициди не се свързва само с климатичните условия – дали има влага, или няма. Свързва се с това какво си вложил, какво торене си направил, така че в този смисъл ние смятаме, че добро интензивно производство може да се прави и само с един фунгицид. И тъй като болестите се контролират най-добре превантивно, аз смятам че от листата на БАСФ хората могат да си позволят два фунгицида при всякакви климатични условия, на много добри цени в зависимост от това, в коя група влизат. Например Капало не се избира с калкулатор, но Диамант Макс може да се избере с калкулатор, защото ако сравниш голяма част от нашите стробилурини с конкурентни продукти и с подобни качества, се вижда, че нашите цени са много изгодни. Затова изпитахме голямо удовлетворение, когато видяхме, че българските земеделци разпознаха тези усилия от наша страна. На изключително качествени продукти, с които се работи в Германия, успяхме да направим цени, адекватни за българската реалност. Една от моите основни задачи е да работя много активно с цените, защото колкото и да е хубав даден продукт, трябва да можеш да си го позволиш.

 • Идват ли в България чужденци, които да се интересуват от нашето земеделие?

 • Тази година имахме голяма група французи – фермери и дистрибутори. Имаме посещения от всички държави и чужденците, идвайки в България, разпознават и виждат, че тук се прави качествено земеделие. В областта на земеделието ние наистина се развиваме добре и това, което успяват да постигнат българските фермери в българските условия, сблъсквайки се с всякакъв тип проблеми – логистични, законодателни и други, е забележително. То е разпознато от големите пазари и от фермерите, които работят на Запад.

 • Кой е най-големият успех на БАСФ за 2017 година?

 • За 2017 година най-голям успех имаме с Пулсар Плюс и Систива – новите ни продукти. Разпознавам ги като голям успех, защото когато един продукт още от първата година навлиза толкова масово, както се случи с Пулсар Плюс, това означава, че хората ти вярват и ти се доверяват. Наложи се да направим нов внос на продукта с 50% повече от планираните. И естествено, резултатите, които получихме от новите Clearfild хибриди, бяха изключително добри. Цената на Пулсар Плюс беше много добре съобразена и много конкурентна.

Систива също беше един невероятен успех за нас. Досега фермерите никога не са третирали семената на пшеницата с фунгицид, от който очакват да се справи по-късно с листните болести, но много хора ни се довериха. Затова сега ние имаме специален проект с хората, които третираха със Систива. Правим парцелки, където прилагаме различни дози Систива, за да можем следващата година да излезем с много ясно подкрепена от българските полета информация – кой е икономически ефективният начин, коя доза да се приложи и какво да очакваш от нея. Успехите ни, разбира се, са с цялата листа фунгициди и с всички наши продукти. За мен е огромен успех, че хората ни се доверяват, доверяват се на продуктите ни, което се вижда от факта, че всяка година успяваме да повишим продажбите си. Какво по-хубаво от това!

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 4

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта