Гамата от продукти осигурява контрол на всички икономически важни болести в различните фази на развитие

Агр. Петър Кръстев

Арсеналът от фунгициди в житни култури на Байер с иновативни продукти се цени високо от българските зърнопроизводители. Димитър Тодоров – регионален представител на Байер за Велико Търново, Габрово и Русе, представи на земеделците, присъстващи на срещата в Правец, както добре познатите, така и новите фунгициди на компанията в този изключително важен за производството сегмент.

Фалкон - фунгицидът ветеран, който продължава да заема ключови позиции в третиранията

Фалкон е добре познат и масово прилаган на българския пазар. Трикомпонентният фунгицид има широка регистрация и се справя с гъбни болести като брашнеста мана, видовете ръжди и базично гниене.

Препоръката на специалиста Димитър Тодоров към земеделците е да използват Фалкон за първо третиране рано напролет, когато в посевите няма силен инфекциозен фон от гъбни болести. Вторият момент за прилагането му е на по-късен етап за кафява ръжда, с която фунгицидът се справя отлично, по-добре от западната селекция. Фалкон може да се приложи и за второ пръскане на полета, които нямат висок потенциал за добив и могат да минат с по-малка инвестиция.

Солигор - три поредни години най-предпочитаният фунгицид на пазара

Фунгицидът Солигор на Байер е трикомпонентен продукт с много добро предпазно и лечебно действие срещу всички гъбни болести при пшеница и ечемик. Съдържа тебуконазол и протиоконазол, като това го прави продукт със силно лечебно действие. Контролира болести като ръжда, септория, снежна плесен, фузариум по класа, както и мрежести петна по ечемик. Моментът на приложение на Солигор е рано напролет, когато вегетацията е започнала и има трайна прогноза за затопляне на времето. Дори на полето вече да има някаква зараза, Солигор стопира патогените и запазва посева чист до момента на второто третиране, увери земеделците специалистът. Затова оптималното приложение на продукта е за Т1. Солигор е продукт с много гъвкаво приложение, защото може да се прилага и в Т2 във фаза флагов лист, както и срещу фузариум по класа. От 2017-а до 2019 г. – три години подред, той е най-предпочитан продукт на българския пазар.

Зантара – премиум клас фунгицид

Зантара на Байер е премиум фунгицид, защото съдържа SDHI и триазол – две активни вещества, които имат много добро действие срещу всички болести по пшеницата и ечемика. Другото предимство на Зантара е формулацията, която помага за правилното разпределяне на разтвора върху листа и прави фунгицида с много стабилно предпазно и лечебно действие. Той има и подчертан зелен ефект – флаговият лист става по-широк и масленозелен.

Моментът за прилагане на Зантара е, когато има напълно отворен флагов лист и начало на изкласяване. Тогава растението се предпазва напълно и от кафява ръжда. Другият момент за прилагане на Зантара е във фаза цъфтеж, ако се цели предпазване от фузариум по класа.

Допълнение направи г-н Жечо Мурзов. Той припомни, че през изключително влажната 2014 година Зантара, приложен в 125 мл/дка, е бил единственият фунгицид, който не е допуснал никакъв пробив по отношение на болестите. Така продуктът се е доказал като ефикасен срещу ръжди и септория, като дори при най-тежки условия, в продължение на 35 дни до узряване на културите не е допуснал развитие на болести. Предвид всички тези и много други положителни качества на продукта (включително по-висок добив), Жечо Мурзов уточни, че в момента Зантара е най-изгодното предложение от иновативните продукти.

Димитър Тодоров със задоволство представи един нов иновативен продукт на Байер, който идва да надгради всичко съществуващо домомента на фунгицидния пазар в България.

Xpro – технология за максимална ефективност срещу всички болести по пшеницата

В най-скоро време зърнопроизводителите ще имат възможност да приложат една изключителна иновация на Байер. Уникалните предимства на Xpro-технологията осигуряват максимална ефективност и дълготрайна защита срещу широк спектър от болести, в най-критичните етапи от растежа на пшеницата. Продуктовият профил на новото решение гарантира устойчив контрол, насочен срещу най-разпространените болести в житни култури. Това, в комбинация с иновативната технология от Байер, подпомага увеличаването на добива дори при неблагоприятни климатични условия. Благодарение на уникалната комбинация от активни вещества Xpro осигурява пълна защита от болести със силен лечебен ефект от момента на покълването на гъбата до образуването на спори. С трите си активни вещества продуктът ефективно контролира най-важните етапи от развитието на гъбата, които са съществени за живота й. Синергията между тях гарантира, че фунгицидът осигурява устойчив контрол дори при много трудни условия. Уникалната формула на двата механизма на действие и трите активни вещества на Xpro-технологията осигуряват максимално действие срещу всички значими болести в посевите с пшеница.

Байер, като партньор на българските земеделци, спомага за приобщаването им към модерното земеделие, предоставяйки на нашия пазар последните иновации във фунгицидния сегмент, а също така и при хербицидите в пшеница и ечемик, заключи Димитър Тодоров.

Публикувана в Растениевъдство
Понеделник, 17 Февруари 2020 13:57

ПШЕНИЦА 2020 г. – състояние и торене

Сортовете, създадени в България, притежават генетична защита и се отличават с максимална приспособителна способност към рязко променливите условия на страната

Проф. д-р Иван Панайотов

ОСЗ-Дунав, Свищов

Причината, която ме накара да напиша следните редове, е необходимостта от подхранване на посевите и страхът от т. нар. „прерастване” на пшеницата. Независимо от наивните забрани за подхранване до 6-и февруари, трябва да изтъкна, че краят на януари – началото на февруари е най-подходящото време за внасяне на допълнителен азот за посевите. Нормата е в зависимост от състоянието на посева, почвата, сорта и е в рамките на 5 до 8 кг/дка акт. в-во азот. Допълнително количество може да се внесе в края на март. Отделно е хербицидното третиране, съчетано с листни торове и фунгициди.

Относно   изказванията за прерастване мога да дам следното теоретично пояснение. Зимните сортове пшеница притежават сложен генетичен комплекс за температурно-светлинна чувствителност. При наличие на растежна температура над 4 градуса и дължина на деня под 8-9 часа, растенията братят, но не преминават във фаза вретенене, както е в момента. Яровизационният стадий е преминал, но няма достатъчно продължителност и интензивност на светлина, необходима за начало на фаза вретенене или образуване на стъбло и клас. С други думи, зимните сортове имат генетическа защита срещу прерастване при топло време, недостатъчно светлина и повреди от студове.

Противоположно на тях са пролетните и полупролетни (алтернативни) сортове. Те са нечувствителни към светлината, а изискванията към студ са минимални или отсъстват. Такива сортове са селекционирани за южни, топли райони, където няма зимни студове. При наличие на повишени зимни температури, каквито са настоящите, и недостатъчно светлина тези сортове образуват стъбло и клас. Преди години имаше един сорт – „Златоструй”, който, при подобна топла зима, изкласи по Ивановден, пожънаха го, образуваха се нови братя и бяха получени известни добиви. В повечето случаи такива сортове измръзват, изтъквал съм вече случая със сорт „Сан Пасторе”, продуктивен и полупролетен сорт.

Накратко, няма опасност от прерастване при типично зимните сортове пшеница, при ечемика състоянието е почти същото. Сортовете, създадени в България, гарантирам за пшениците, притежават генетическа защита и се отличават с максимална приспособителна способност към рязко променливите условия на страната. Новите сортове превишават по добив и качество най-добрите западни сортове, скоро ще ги видим по полетата на България.

Публикувана в Растениевъдство

Защитата на семената от повърхностни инфекции и почвени патогени е гаранция за здрави посеви

Агр. Петър Кръстев

В последните няколко години все по-голяма популярност набират фунгицидно-инсектицидните обеззаразители на семена. Тези продукти се ползват с популярност, защото осигуряват двойна защита, с която контролират не само болестите по семената, но ги защитават и от вредители. Освен това обеззаразителят трябва да покрива целия спектър болести, който съответства на дадената агроценоза.

Според проучване в Европейския съюз лидери в сегмента фунгицидно обеззаразяване са: зимна пшеница, соя и зимен ечемик. В сегмента инсектицидно обеззаразяване водещи са слънчоглед, царевица и зимна пшеница. А в сегмента фунгицидно-инсектицидно обеззаразяване първо място заемат зимната пшеница,царевицата и соята.

Лабораториите на агрохимическите компании постоянно работят над разработката на нови формулации и усъвършенстват съществуващите, за да удовлетворят потребностите на земеделските производители. През 2018 година най-разпространени болести по семената в Европа са били главните, видовете кореново гниене, снежната плесен, тифулното гниене и септориозата. Комплексът насекоми, които са нанесли най-много вреди миналата година, е толкова широк, че да се предвиди защита от всички, е почти невъзможно. Това са почвени (ларви на телени червеи, житен бегач, майски бръмбар), скрито живущи (житни мухи, стъблена пшенична бълха), и смучещи вредители (въшки, цикади, трипси).

Как могат да се решат проблемите

За да удовлетворят потребностите на клиентите, компаниите предлагат на пазара различни препарати за обеззаразяване на зърнени култури. Тези препарати трябва да отговарят на следните изисквания:

. да имат високо ниво на селективност;

. ефективно да защитават семената и пониците от широк спектър болести;

. да нямат ретардантно влияние върху кълновете;

. да повишават устойчивостта на растенията към ниски температури и недостиг на влага;

. да подобряват показателите на кълняемата енергия на пониците и полската кълняемост на семената.

. да контролират семенните и почвени инфекции, а също и листните болести в начални етапи.

Препоръки за получаване на най-добър резултат при използване на обеззаразители

Към защитата на семената е необходимо да се подхожда комплексно, затова е важно да се използва правилна техника, да се съблюдава времевата рамка за сеитба. Нужно е да се обръща внимание и на използването на качествени препарати за растителна защита. При използването на всички препарати е важно стриктно да се спазват инструкциите и препоръките на компаниите производителки. Трябва да се знае, че ефективността на препаратите за растителна защита зависи от много фактори, основни от които са: разходната норма на препарата и разтвора от него, начинът на прилагане, броят на третиранията и др.

Публикувана в Растениевъдство
Контактни фунгициди За борба срещу Степен на токсичност Доза
Куадрис 25 СК Мана и оидиум, сиво гниене, кафяви листни петна нетоксичен 0,075%
       
Меден оксихлорид 50 ВП Мани нетоксичен 0,25%
Купроцин 35 ВП Мани, нетоксичен 0,4%
Купроксат ФЛ Мани и струпясване нетоксичен 0,3%
Кумулус ДФ Брашнести мани, ескориоза, лозова краста, акари нетоксичен 0,3-0,9%
Тиовит джет 80 Брашнести мани, струпясване по ябълка и круша,акари нетоксичен 0,3-1,2%
Системни фунгициди      
Строби Брашнести мани, струпясване нетоксичен 0,02%
Корсейт Макс ВП мани нетоксичен 0,15%
Акробат Мани нетоксичен 0,25%
Систан Брашнести мани и струпясване нетоксичен 0,02-0,06%
Икуейшън про мани нетоксичен 0,04%
Топсин М Брашнести мани,струпясване и сиво гниене нетоксичен 0,1-0,15%
Байфидан 250 ЕК Брашнести мани нетоксичен 0,01-0,05%
Шавит Ф 72 ВДГ Брашнести мани, струпясване, мани, къдравост по прасковата нетоксичен 0,2%
Скор 250 ЕК Брашнести мани, къдравостпо праскова, струпясване нетоксичен 0,02-0,075%
       
       

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Топ новината е, че Пулсар Плюс вече е регистриран в двете технологии – Clearfield и Clearfield Plus

Интервю на Петър Кръстев

След презентациите на екипа на БАСФ в Правец, за акцентите на събитието разговаряхме с Цветан Личев – регионален търговски мениджър за Западна и Централна Северна България.

– Г-н Личев, колко земеделци присъстваха на срещата в Правец и от кой регион на България?

– На традиционната зимна техническа среща на БАСФ в Правец присъстваха над 350 земеделци от района на Северозападна и Централна Северна България.

– Каква беше целта на срещата и върху кой от продуктите беше насочен фокусът?

– Целта ни бе да представим на земеделските производители нашите предложения за 2019 година. Акцентирахме върху Приаксор – най-новия фунгицид от портфолиото ни, фунгицид от бъдещето. Той съдържа Xemium и Пираклостробин – изключително силна комбинация за контрол на всички болести при житни култури.

–        Върху кои други продукти насочихте вниманието на аудиторията?

–        Изключително актуален продукт е Капало – еталонът в Германия. Той съдържа Метрафенон и е насочен за борба с базично гниене и брашнеста мана.

–        Какво предлагате за борба с плевелите в житни култури?

–        Основното ни предложение е Биатлон 4D – новият голям хербицид, във всички житни култури, който се наложи на българския пазар. Той контролира успешно както ефeмерите, така и над 80 от трудните за контрол плевели.

–        Какво предлага БАСФ за 2019 в слънчоглед?

–        Предлагаме хербицида Пулсар Плюс. Всъщност голямата новина е, че този продукт вече е регистриран в двете технологии – Clearfield и ClearfieldPlus. Хербицидът успешно контролира житни и широколистни плевели, като в същото време е и изключително гъвкав със своите дози. Това му дава много предимства – според вида на заплевеляване на полето, а и в икономическо отношение.

–        Какво предлагате за борба с болестите при маслодайните култури?

–        Представихме премиум фунгицида Пиктор за маслодайни култури – слънчоглед и рапица. Всяка поредна година той показва своите предимства и качества и повишава добивите средно с 15%. На места този процент може да достигне и до 25%.

–        Какви са предложенията ви в царевица?

–        Това е другият ни акцент – Рекорд Нов, пакетът съдържакачествения противошироколистен хербицид Калам, балурицида Келвин Ултра и безплатен аджувант Деш. Рекорд Нов контролира житни и широколистни плевели, в т. ч. трудната за контрол лобода, заради восъчния налеп. Пакетът, който от миналата година е на българския пазар, е за 80декара.

–        С какво се отличава офертата ви тази година?

–        Офертата ни към пазара за 2019 година е изключително атрактивна. Има значителни промоции в Диамант Макс, Капало и Биатлон 4Dкоито са с 10% по-добра цена, както и в Танго Супер, който е с 5% по-ниска цена спрямо 2018 година. Пакетното ни предложение „Направи си сам пакет“, когато се комбинират два продукта, излиза с 10% по-добра цена спряма соло продуктите. Продължаваме и с успешната промоция за Карикс, при която земеделците получават 5% продуктов бонус на всеки 100 литра, както и за половината площи безплатно инсектицида Вазтак.

–        Какви са вашите препоръки към земеделските производители за 2019 година?

–        Пред нас е поредната предизвикателна година и поредният предизвикателен сезон, но с правилни стъпки можем да си пожелаем да достигнем до върховете. Тези правилни стъпки включват правилната растителна защита, приложена в правилния момент. С предложенията на БАСФ вие залагате на сигурни решения, които са се доказали с времето.

Публикувана в Растениевъдство

Всеки земеделец може да избере подходящия продукт и броя пръскания според конкретния натиск от болести

Агр. Петър Кръстев

„За да намерите най-правилното решение в изключително широкия спектър от проблеми, произтичащи от патогените в житни култури, използвайте екипа на Байер!“ – С тази добронамерена покана за професионално сътрудничество и решаване на трудните ситуации в производството се обърна към земеделските производители МИЛЕН МИЛЬОВ – регионален представител на Байер за Централна Северна и Западна България. Специалистът посочи, че западната селекция пшеници, отглеждана масово у нас през последните години, доведоха до появата на патогени, които по-рано не са представлявали проблем за производството, защото нашите сортове са устойчиви. Такъв е случаят с видовете ръжди и конкретно за тази година – с кафявата ръжда, която се разви още от есента. Болестта се развива най-силно там, където не се третира навреме, съобразно условията. И не на последно място – най-големи поражения от кафява ръжда през изминалия сезон са установени там, където са използвани фунгициди със занижени дози. Именно дозата е тази, която за условията на България може да даде дълго и категорично последействие и защита от кафява ръжда, акцентира Милен Мильов. Категорична защита на посевите до края на вегетацията може да се получи само когато се използва продукт с регистрирани активни вещества, ефикасни срещу заболяването, и се спазва дозата, подчерта специалистът. Кафявата ръжда, чието царство е в нашите географски ширини, е патогенът, към който трябва да се подхожда изключително отговорно и сериозно и да се работи с правилните дози на продуктите.

След това съществено и необходимо разяснение Милен Мильов представи трите схеми на Байер за борба с болестите по житните култури и направи подробна характеристика на продуктите в тях. И уточни, че всички предлагани продукти са на базата на регистрациите в България и че дозите са реални и работещи за патогените в наши условия.

Икономична технология за борба с болестите

При най-често срещаната схема в България се правят две фунгицидни третирания. Специалистът предложи на земеделците икономична схема на Байер, насочена изцяло за опазване на листната маса на растенията. Тя включва едно третиране с Фалкон в доза 50 мл/дка в края на братене, начало на вретенене, последвано от Солигор в доза 80 мл/дка при напълно разтворен флагов лист. Тази схема дава добра защита на листата от патогените.

Стандартна технология

При необходимост икономичната схема може да се надгради, като се използва стандартна технология, предложена от Байер. Това предложение е особено актуално в ситуации като тази година, когато 25% от площите с пшеница в България започнаха да се развиват през януари – февруари и няма фон на зараза от есента. Какво е различното тук? Отново се започва с Фалкон в доза 50 мл/дка. Следващото третиране при тази схема е със Сфера Макс в доза 40 мл.

Сфера Макс е комбиниран продукт, съдържащ триазол със стробилурин. Той може да даде по-добро последействие на защита на листната маса през последната част от вегетацията. Заради съдържанието на стробилурин Сфера Макс притежава и много добър зелен ефект.

Премиум технология

Милен Мильов подчерта, че премиум технологията на Байер за борба с болестите при житни култури се е доказала в условията на Северозападна България миналата година. Тя включва фунгицидите Солигор и Зантара и е успяла да защити добив от 1260 кг във Видинско от 100 декара елитен участък през 2018 година.

Солигор се прилага в доза 80 мл/дка за първо третиране. Когато третирането се направи във фаза втори стъблен възел на растенията, спокойно може да се отиде със Зантара в доза 125 мл/дка във фаза начало на изкласяване, препоръча специалистът. Зантара е уникален продукт, който все повече се доказва с изключително добро действие за защита на растенията и най-вече срещу кафява ръжда.

За 100%-на защита на добива – трето пръскане

За земеделците, които решават да направят три фунгицидни третирания, от Байер препоръчват стандартна схема. Използва се Фалкон в доза 50 мл/дка във фаза края на братене, начало на вретенене. Малко по-късно във фаза разгънат флагов лист се третира със Сфера Макс в доза 40 мл/дка. С тези две третирания се осигурява защитата на листната маса от патогени.

Третото третиране трябва да бъде насочено изцяло и само срещу болести по класа, които са характерни за фаза цъфтеж, т.е. фузариум. Предложението на Байер срещу фузариум е Прозаро в доза 100 мл/дка. Това третиране допълнително удължава защитата и на листната маса.

Още една възможност като премиум технология в този сегмент

В този вариант специалистите на Байер препоръчват два фунгицида – започва се със Солигор в първи-втори стъблен възел в доза 80 мл/дка и малко по-късно се използва премиалното предложение на Байер Авиатор в доза 100 мл/дка. Използван в начало на изкласяване на пшеницата, Авиатор гарантира запазване на потенциала за добив до края.

2018-а е последна за Фалкон

Дълги години Фалкон беше пазарен лидер в сегмента на триазолите. Поради доброто си действие спрямо патогените, които се развиват по листната маса, той се превърна в един от най-използваните от земеделците фунгициди. Фалкон отстъпва място на новия триазол в ниския ценови клас – Солигор, който за трета поредна година е най- предпочитан от българските земеделци.

Солигор – универсално решение срещу широк спектър от болести

Солигор успешно зае мястото на Фалкон като пазарен лидер, като оптимално решение за първо третиране. Балансът между ефекта от продукта и цената напълно оправдава инвестицията. Солигор има широк етикет на регистрации – контролира жълта ръжда, както и дрешлерата по пшеницата – патоген, който се наблюдава през последните години. Този фунгицид е ефикасен срещу снежна плесен, фузариум, септория, видовете ръжди. Може да бъде използван за защита на флагов лист в доза 70 мл/дка, както и срещу фузариум във фаза цъфтеж в същата доза.

Кафявата ръжда е вече факт

Кафявата ръжда е вече налична, защото се разви още есента по самосевките. На този проблем земеделците трябва да търсят решение, което да им осигури дълга защита: 45 –55 дни след флагов лист в зависимост от вегетацията на сорта. Препоръката на специалистите на Байер е да се използва по-висок клас продукти, в които има комбинация между триазол и стробилурин, какъвто е Сфера Макс. През 2018 година той защити третираните посеви от кафява ръжда в доза 40 мл/дка.

Зантара – цената се отплаща с последействието

Специалистите от Байер препоръчват също Зантара. Според Милен Мильов той е най-рентабилният фунгицид, защото цената, която плащат за него земеделците, в най-голяма степен се компенсира с неговото последействие по отношение на патогените по листата. Зантара има перфектна формулация, която здраво прилепва върху листа, и голяма част от активните вещества във фунгицида успяват да влязат в растението. Наличието на биксафен в комбинация с тебуконазол в продукта осигурява много добра и продължителна защита срещу кафява ръжда. Има много добро действие и срещу фузариум по класа, а също така и срещу септориоза.

Авиатор – топпродукт на Байер

Авиатор се появи на българския пазар преди две години, като обещанието от страна на фирмата бе, че той ще се превърне в топпродукт за третиране на пшеница. Той оправда възложените към него очаквания – характеризира продукта Милен Мильов.

Дозата на Авиатор е от 80 – 120 мл/дка. Продуктът съдържа биксафен и триазол с изключително добро действие срещу видовете ръжди, септориоза и фузариум по класа. Специалистите го определят като уникален, защото когато се използва в премиум пшеници, посевите дават 1% повече протеин и близо 2,5% повече глутен. Това е установено и доказано в Центъра за иновации на Байер.

Публикувана в Растениевъдство

За сезон 2019 компанията предлага на земеделците три продукта, които обхващат широк спектър от болести

Агр. Петър Кръстев  

За да разполагат с цялостни решения в житни култури земеделците, освен хербициди, ФМСАГРО България предлага и няколко фунгицида за успешно извеждане на борбата с болестите. Те бяха представени пред клиентите на компанията на срещата в Правец от ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА, търговски представител на компанията за Централна Южна България.

Азака – фунгицид от групата на стробилурините, който удължава вегетацията

Азака™ е системен фунгицид, който има както предпазно, така и лекуващо и изкореняващо действие. Тъй като е от групата на стробилурините той притежава и т.нар. зелен ефект. Затова препоръката на г-жа Георгиева е той да бъде използван за второ фунгицидно третиране, за да има този ефект, който увеличава фотосинтезата и удължава вегетацията.

Дозата на Азака™ е 100 мл/дка при пшеница, ечемик, ръж и тритикале срещу ръжди, хелминтоспориум и листни пригори. Изключително добър партньор както за първо третиране във фаза братене, така и за второ третиране, когато се търси зеленият ефект.

Импакт 25 СК – продукт, без установена досега резистентност

Едва ли има земеделец с опит, който да не е чувал и да не познава Импакт. Фунгицидът има широк спектър на действие, много дълго последействие, запазва новия прираст благодарение на системното си действие. Досега няма регистрирана резистентност към него. През настоящата и през следващите години доста активни вещества от групата на триазолите, от която е Импакт™ 25 СК, ще бъдат забранени. Но Импакт™ 25 СК остава, защото досега при него до момента няма установена резистентност спрямо патогените, със задоволство съобщи Десислава Георгиева. Дозата е 50 мл/дка при пшеница и ечемик срещу брашнеста мана и видовете ръжди. Той е изключително добър партньор за комбиниране с продукти, с други активни вещества, в случаи, когато за първо третиране се цели по-широкоспектърно действие срещу патогените. Подходящ е и за самостоятелно третиране срещу болестите, които се появяват рано напролет.

Риза 25 ЕВ – един от най-използваните широкоспектърни фунгициди в света

Риза™ 25 ЕВ е фунгицид от групата на триазолите. Той контролира брашнеста мана плюс видовете ръжди. Притежава много добро защитно и лечебно действие. Това, което го отличава от останалите на пазара е, че действа много добре срещу фузариум по класа. Риза™ 25 ЕВ е регистриран в доза 50 мл/дка. Може да бъде използван самостоятелно и като партниращ продукт както за първо, така и за второ фунгицидно пръскане в житните култури.

ФМСима решение и за основните неприятели в житни култури

Инсектицидът Фюри 10 ЕК на ФМСе широкосистемен пиретроид, който може да се използва както срещу смучещи, така и срещу гризещи неприятели при всички култури – полски и специални. При зърнено-житните култури е регистриран срещу житна дървеница и житна пиявица. Дозата на приложение е от 7,5-10 мл/дка.

Десислава Георгиева посочи това, което отличава Фюри™ 10 ЕК от останалите инсектициди, а именно: изключително добра цена, с много добро контактно и стомашно действие спрямо неприятелите, има бърз инициален ефект. Той е изключително добър партньор на инсектициди от други химични групи и не проявява фитотоксичност към културата, при която се използва.

Снимка: 8716 Младият, изпълнен с ентусиазъм екип от професионалисти на ФМС АГРО България е силно мотивиран да работи за успеха на българското земеделие

Публикувана в Растениевъдство

Тетраметилтиурамид дисулфид, известен още като тирам, активното вещество на фунгицидните препарати, вече няма да бъде разрешен за употреба на територията на страните от Европейския съюз.
В допълнение към гласуването от 12 юли 2018 г. от Комитета по жалбите на 9 октомври 2018 г. Европейската комисия прие официален акт за невъзобновяване одобрението на тирама.
Предвид и риска за птиците и дивите бозайници от семена, третирани с тирам, е въведена и забрана за третирането на семена с препарати, съдържащи тирам, и продажбата на такива препарати.
Държавите-членки на ЕС са помолени да отнемат разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи тирам като активно вещество, не по-късно от 30 януари 2019 г.
Този документ бе публикуван на 10 октомври, 2018 г. в Официалния вестник на Европейския съюз. Решението на Комисията ще влезе в сила 20 дни след публикуването в Официалния вестник на Европейския съюз.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство
Петък, 14 Септември 2018 16:27

Преоценка на манкоцеба в Канада

Преоценката се дължи на многобройни причини, включително увеличилия се брой заявления от производителите на селскостопански култури. 
След като Канадската агенция за борба с вредителите (PMRA) през юни 2018 г. реши да ограничи използването на фунгициди с активното вещество манкоцеб при различни култури (маслодайни , овощни и декоративни), с изключение на картофи, производителите са поискали преразглеждане на оценката и решението.
И до днес при отглеждането на картофи в Канада фунгицидите с активно вещество манкоцеб са разрешени, като има и регистрация на такива препарати, предназначени за защита на картофи.
След като жалбоподателите са събрали тежки аргументи в защита на манкоцеб, Канадската агенция се е съгласила да направи преоценка.
Манкоцеб е широкоспектърен фунгицид, който се използва включително за превантивно лечение с гъбни заболявания при културите. До момента няма известни случаи на появата на резистентност на фитопатогени към манкоцеб. Той се използва в някои случаи и като инсектицид, и акарицид. Ефективен е срещу паяджинообразуващи акари и ларви на оранжерийна белокрилка.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Компанията разширява портфолиото си с продукти в най-важните култури у нас

Агр. Петър Кръстев

ДюПон е компанията, която през новия сезон 2018 ще предложи на зърнопроизводителите както нови, така и изпитани и доказали се в практиката продукти в зърнено-житни култури. Те бяха представени от Владимир Аврамов, Търговски представител и консултант на ДюПон България, отдел „Растителна защита” за Североизточна България, на VII Националeн агросеминар на НАЗ в Пловдив.

Фунгицидите на ДюПон предлагат универсални решения

ДюПон е компанията, която разработва и предлага на пазара най-добрите фунгициди като ефикасност, със силно изразен фунгициден ефект и с физиологично действие.

На вниманието на зърнопроизводителите в Пловдив бяха представени новият фунгицид Сиелекс®, който за пръв път се предлага през 2018 г., фунгицидите Аканто® 250СК (с второ търговски име Акапела® 250 СК), Аканто® Плюс и фунгицидът Кредо® 600СК (с второ търговско име Плинкер® 600СК).

Владимир Аврамов информира зърнопроизводителите, че общото между Кредо®, Аканто® и Аканто® Плюс е в това, че и трите са стробилуринови фунгициди. Те съдържат новото активно вещество пикоксистробин, което в световен мащаб се разработва и предлага единствено от ДюПон.

Фунгицидът Кредо® (Плинкер®) е първият стробилуринов фунгицид, който предлагаме от няколко години“, каза пред фермерите Владимир Аврамов. И продължи с подробната характеристика на продукта. Съдържанието на Кредо® е комбинация от пикоксистробин и хлороталонил. Фунгицидът съчетава пълното системно действие на пикоксистробина и типично контактното действие на хлороталонила. Препоръката на специалистите от ДюПон за приложението на Кредо® е той да бъде използван като първи фунгицид, но с възможност и за по-късно – като втори, във фаза флагов лист на културата. Това е въпрос на избор и преценка на всеки производител, уточни специалистът. Той отбеляза факта, че от опита, който имат фермерите в Северна Европа, където климатът е доста по-различен от нашия, използването на хлороталонил като активно вещество е задължителна практика, което не е случайно.

Аканто® Плюс е регистриран при зърнено-житни, слънчоглед и рапица

Фунгицидът Аканто® Плюс е универсалното решение, което ДюПон предлага за контрол на болестите. Той е регистриран за употреба при трите най-важни за България култури: зърнено-житни, слънчоглед и рапица. На практика, Аканто® Плюс, който е комбинация от две типично системни активни вещества (пикоксистробин и ципроконазол), може да намери приложение за контрол на болестите при всяка една култура в България.

Аканто® 250СК, с второ търговско име Акапела® 250СК, е чист пикоксистробин с регистрация в зърнено-житните култури и в рапица. Това е продуктът за земеделците професионалисти, подчерта Владимир Аврамов. Може да се използва както самостоятелно в регистрираните култури (превантивно за първо третиране), така и в комбинация с всички останали фунгициди, съществуващи на пазара – въпрос на избор.

Сиелекс® - защита от ново поколение

Сиелекс® е новият фунгицид, който ДюПон стартира за сезон 2018 г. Това е продукт за защита от ново поколение. Сиелекс е представител на SDHI-инхибиторите като фунгициди, които вече са и в България. Продуктът е комбинация от две активни вещества: ципроконазол (системен триазол) и пентиопирад. „ДюПон е компанията, която единствена в света разработва иновативното активно вещество пентиопирад, и тук можем да се похвалим, че имаме и разчитаме на най-доброто“, с чувство на гордост заяви Владимир Аврамов. Регистрацията на Сиелекс® засега е единствено и само в зърнено-житни култури. Дозата на приложение е 80 – 100 мл/дка. По-ниската доза се прилага превантивно при първото фунгицидно третиране, а втората, по-висока доза, – във второто фунгицидно третиране. „Неслучайно това ще бъде продуктът, за който ще предложим промоционална оферта за сезон 2018 г.“, поднесе приятната новина г-н Аврамов.

Богат набор от ефикасни хербициди при царевицата

При царевицата през 2018 г. ДюПон ще предлага продуктите:

Виктус® ОД – нов хербицид на пазара; хербицид Ариго®ВГ и хербицид Принципал® Плюс 66,5 ВГ. И трите хербицида са за вегетационно приложение.

Чрез Виктус® за първи път в България предлагаме чист никосулфурон с иновативната формулация – маслена дисперсия“, каза Владимир Аврамов. Специалистът уточни, че продуктът е с широк прозорец на приложение – може да се използва от фаза 2-ри до 8-и лист на царевицата, в доза от 100-150 мл/дка. Проявява силно изразено хербицидно действие срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, както и срещу някои широколистни. Предимство е, че в зависимост от типа на заплевеляване, Виктус® може да се комбинира с други хербициди, регистрирани за вегетационно приложение в царевица срещу широколистни плевели.

Хербицидът Ариго® на ДюПон се предлага от 2017 г. Представлява комбинация от три активни вещества. Това е продукт, който тепърва ще се продава у нас, благодарение на добрите резултати от изведените предварителни опити в страната, прогнозира Владимир Аврамов. Според него плюсовете на Ариго® са няколко: изключително широк интервал на приложение – от 2-ри до 8-и лист на царевицата; високо ниво на селективност и без ограничение за следващите култури.

Принципал® Плюс е стандартен хербицид, също комбинация от три активни вещества. Според специалиста това е може би най-ефикасният вегетационен хербицид, който ДюПон предлага от няколко години на българския пазар. „Препоръчвам ви горещо този продукт, ако очаквате вълна от различни житни и широколистни плевели“, даде мнението си Владимир Аврамов. Безпощаден е спрямо плевелите и има бърз инициален ефект. Продуктът трябва да бъде използван от 2-ри –3-ти, максимум до 6-и лист.

БОКС

Повече възможности, по-голям избор след сливането

Владимир Аврамов анонсира възможностите, които ДюПон ще предлага на зърнопроизводителите след сливането с Dow AgroSciences.

Обединението на двата световни гиганта DuPont и DowAgroSciences все още не е приключило, но този процес вече оказва влияние в портфолиото и продуктите за българския пазар. Много от продуктите с търговската марка на DowAgroSciences са познати на родните производители. Както досега, и през новия сезон основна част от тях ще бъде дистрибутирана в България от БАСФ. От ДюПон ще оказваме техническа подкрепа, обеща специалистът, и представи продуктите с търговската марка на Dow, които ще се предлагат на нашия пазар през 2018 година.

. Палас® – хербицид за контрол на житни и широколистни плевели в житни култури с изключение на ечемик

. Корело® Дуо – хербицид в житни култури с по-широка ефикасност върху широколистните плевели

. Дреби® Супер Едно – селективен, вегетационен хербицид в житни култури, едно от най-добрите решение за контрол на технологичните самосевки от слънчоглед

. Старане® Голд –хербицид с приложение в царевица и зърнено-житни култури, много ефикасен срещу лепка

. Мустанг® – хербицид, който не е нов на пазара, приложим в царевица и житни

. Кабадекс® Екстра –търговско име на нов вегетационен хербицид в царевица, който ще бъде представен през 2018 г. за контрол на широколистни плевели

. Галера® Супер – познат хербицид с употреба срещу широколистни плевели при зимна маслодайна рапица и др.

През 2018 г. с търговската марка Dow ще се предлагат инсектицидите: Релдан®, Дурсбан®, Синейс®, Ранер®, както и новият фунгицид Делегат®“.

В края на презентацията от името на екипа на ДюПон България Владимир Аврамов пожела на българските зърнопроизводители успешна и плодородна 2018 година.

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 5

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта