ДФ „Земеделие“ преведе още 9 143 167 лева за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците. До момента, заедно с изплатените през миналата седмица средства, по схемата са разпределени 16 740 077 лв. по 180 договора.

  Държавната помощ за хуманно отношение покрива направени разходи или пропуснати доходи, свързани с ангажиментите за хуманно отношение към птиците, поети за най-малко 5 години. За тази година е предвидено плащане за кокошки-носачки, родители, бройлери, гъски, пуйки и патици, като максималният интензитет на помощта е на годишна база. Новосъздадено предприятие може да се финансира от датата на първото зареждане на птици.

  Финансовото подпомагане се предоставя на земеделски стопани-птицевъди, които доброволно поемат прилагането на ангажиментите за хуманно отношение към птиците. Мерките изискват контрол върху фуражите, оптимално хранене на птиците чрез заместване на животински протеини от бозайници и рибно брашно с растителни протеинови заместители и незаменими аминокиселини, използването на вода с качествата на питейната.

Публикувана в Бизнес

Такъв е и Васил Вазов, който в съвременната си овцеферма отглежда хуманно 545 овце от породата Лакон в с. Огнен, община Карнобат

Рая Петрова,

С. Огнен, Карнобатска община

Пътят на потомствения овцевъд е дълъг – още от прадядо му. С голям мерак

и много труд Васил Вазов става професионалист. Животновъдите са търпеливи и спокойни и макар понякога на вид да са сериозни и твърди мъже, душите им са нежни. Такъв човек е и домакинът ми Васил Чанев Вазов от с. Огнен, община Карнобат. Сега Васил ръководи собствена модерна овцеферма с 545 овце, но трябва да преодолее много трудности, докато реализира мечтата си –

да изгради модерна овцеферма със затворен цикъл на производство

Овцевъдството в неговото семейство е наследствен занаят. Васил е потомствен животновъд, наследил обичта към овцете от прадядо си Нико Кехая, който през XVIII век на територията на с. Вълчин, тогавашното Курткоджа, е отглеждал големи стада овце. В Карнобатския край за него се говори, че е бил достоен човек, мераклия животновъд, чийто стремеж е да отглежда хубави животни. Може би затова и Васил Вазов тръгва по трайната следа, оставена от прадядо му, израства покрай и с животните на баща си. С овцевъдство Васил се занимава много години -

от 33 г. всеки ден става и ляга с грижите по животните

Но за това си има и по-сериозна причина от потомствения занаят. Васил завършва средното си образование със специалност ветеринарна медицина. И през далечната вече 1983 г. започва със стадо от 60 овце. През 1988 г. вече са 180 - Черноглава плевенска и Карнобатска местна подобрена. През цялото това време плътно до него са трите му деца. Сега самите те са земеделски производители.

Васил Вазов знае много за животновъдството, вещ е по въпросите за овцевъдството и иска да се занимава професионално, както трябва. Овцефермата му е с обща застроена площ от 1450 кв. м. Състои се от кошара за овцете майки и кочове, кошара за агнетата и кошара за агнета-близнаци с 30 отделни бокса. Изградена е и отделна кошара за шилета за ремонт на стадото. Овцете се отглеждат оборно-пасищно.

Важно е да се отбележи, че овцефермата отговаря на всички изисквания за хигиена, хуманно отношение към животните и ветеринарномедицинските нормативи. А за да е факт всичко това, Васил има и

завършен курс за хуманно отношение към животните

който е 3 месеца в Института по животновъдство в Стара Загора.

Овцевъдът се насочва към отглежането на най-високомлечните овце в света. Затова преди 6 години реализира голямата си мечта: купува първите 6 коча от породата Лакон. Породистите животни взима от Янко Митев - вносител на чистопородни мъжки разплодници от породата Лакон със сертификат за произход.

Освен за поддържане на генетичните породни качества в стадото

Васил продължава да подобрява и оборудването на фермата

Тя се почиства механизирано с челен товарач Bobcat thomas. А транспортирането на фуражите се извършва с трактори Масей Фергюсън.

С много грижи за стадото - начин на отглеждане и хранене, през 2014 г. овцевъдът успява да

реализира средната млечност от 203,8 л за доен период

Както вече споменах, стадото на Васил е от 545 овце, от които 440 овце-майки от шесто поколение на породата Лакон.

Агнетата във фермата се отглеждат с много грижи. Първите три дни след раждането те са в индивидуални боксове. Вече потораснали, са в общо заграждение на несменяема постеля. Храненето и наблюдението им е денонощно, защото ги продават за разплод.

Овцефермата се изхранва целогодишно с фуражни смески собствено производство

За да е независим и да си гарантнира качествен фураж, Васил наема и обработва 770 дка земя, засята с пшеница, царевица, ечемик и люцерна. Коси 80 дка собствени естествени ливади. Поддържа в добро земеделско състояние 985 дка пасища и мери.

За да гарантира качество на добитото овче мляко, през 2014 г. Васил изгражда в овцефермата си

0 доилна зала с централен млекопровод и

0 автоматично зареждане на фуража.

Доставена и инсталирана от Филсон-Милк - един от основните производители на доилна техника в България,

доилната зала е гордостта и бижуто на Васил

Представлява млекосъбирателен съд, който изпраща млякото във ваните. Има индивидуално обслужване както на доилната зала, така и на извеждане на овцете и зареждане на фуража.

Доилната зала е за 48 овце

- две по 24 броя, с бърз изход. Преди да се монтира доилната залата, стадото се дои от 7 работници за 3 часа и половина. Сега с инсталацията 4 човека доят стадото за 1 час и половина.

И още - помещението за съхранение на млякото - хладилни вани с обща вместимост 960 л.

Във залата има

команден пункт

от който се изпълняват всички операции по доене и измиване на инсталацията. Компресорното помешение разполага още с машини, вакуум помпи, компресор.

Задължително трябва да се спомене и за

условията за персонала

- 5-има души, работещи в овцефермата. За тях са осигурени необходимите условия за работа и почивка: стая за отдих на персонала, гардеробна, баня.

Васил вазов е щастлив човек, защото е реализирал мечтата си. А тя е:

0 да създаде една много добра ферма от животни с добри качества;

0 да гарантира пълноценното им хранене с произведени в стопанството му фуражи и преди всичко с фуражните ресурси на фермата;

0 да реализира интензивен растеж на агнетата;

0 да постигне дълъг доен период на овцете майки;

0 да увеличи млечната продуктивност и плодовитост.

Но мечтите никога не свършват

Васил успява да изгради фуражна пътека, фуражът се разнася със фуражосмесител - миксер. И идва ред на следващата цел - да създаде минимандра и така да види завършен един много дълъг, труден и изпълнен със съдържание път. Това е пътят на овцевъда, който помни миналото си, който се гордее със своя бит и поминък и е изпълнил със съдържание живота си.

 

Публикувана в Животновъдство

Държавната отпуска общо 28 000 000 лв. по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете” за 2017 г. Парите ще бъдат предоставени за подпомагане на земеделски стопани, отглеждащи свине-майки. Заявления от фермерите за кандидатстване за подпомагане се приемат еднократно, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие”.

Ще бъдат отпускани средства, които отговарят на 100% от единичните ставки по съответните мерки.

Финансовият ресурс се предоставя на три транша.

Първият транш е за подпомагане на угоени прасета,

Реализирани или продадени от 1 януари до 30 април 2017 г. Плащането се извършва с коефициент на редукция 0.532, приложен през 2016 г.

Вторият транш е за подпомагане на угоени прасета, реализирани или продадени от 1 май до 31 август 2017 г. Плащането се извършва със същия коефициент на редукция - 0.532, приложен през 2016 г.

На третия транш ще се подпомагат угоени прасета, реализирани или продадени, които също така може и да са налични към момента, но предстои да бъдат реализирани от 1 септември до 31 декември 2017 г. Подпомагането се извършва след проверка за реализирани/продадени угоени животни от 1 септември 2017 г. и налични, които предстои да бъдат реализирани до 31 декември 2017 г. Плащането се извършва с коефициент на редукция, определен от ДФ”Земеделие”, който е изчислен на база остатъчния ресурс в рамките на утвърдения бюджет по т. 1. и не по-голям от единичните ставки по съответните мерки.

Ще припомним, че проект на Наредбата за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020) е публикуван за обществено обсъждане, което продължава до 19 февруари 2017 г. Проектът регламентира допустимите за подпомагане кандидати и дейности, както и размера на финансовата помощ. Допустимите за подпомагане кандидати, според проекта на наредбата са тези, които отговарят най-общо на три условия. Те трябва да са регистрирани са като земеделски стопани по реда на Наредба №3 (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.). Необходимо е да отговарят на условията за активен земеделски стопанин, съгласно чл. 38б Закона за подпомагане на земеделските производители. Фермерите трябва да са собственици и/или ползватели на животновъден обект или животновъден обект-пасище. Субсидиите ще се отпускат под формата на годишни плащания за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти, поети за период от най-малко 5 години от земеделски стопани, отглеждащи преживни животни.

Публикувана в Животновъдство

От днес, 1 септември, ДФ „Земеделие“ приема документи за участие във втория транш по Схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете”. Заявления ще се приемат до 26 септември, а помощта се предоставя за заявен брой животни при спазване на изискванията, включени в указанията за прилагане на схемата. Договорите трябва да бъдат подписани до 1 месец след приключване на приема на заявления.

  Помощ за отглеждане на прасета за угояване по Схемата за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете се предоставя на три транша през годината. На 20 май приключи приемът по първия транш. Бяха подадени 87 заявления за участие. Свиневъдите заявиха 318 345 животни за хуманно отглеждане.

   Третият транш ще започне от 10 октомври и ще продължи до 21 октомври.

    Държавната помощ по схемата е със срок на прилагане до края на 2017 година. Помощта покрива направени разходи или пропуснати приходи, свързани с ангажиментите за хуманно отношение към свинете, поети за най-малко 5 години. Средствата се предоставят на земеделски стопани, които доброволно прилагат ангажиментите за хуманно отношение.

Публикувана в Животновъдство

От 50 до 250 g дневно се увеличава количеството на влакнините в минималното количество фураж за телета на възраст от 8 до 20 седмици, това предвижда проектонаредба за изменение на Наредбата за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на телета, публикувана в сайта на МЗХ. На телетата не могат да се слагат юлари.

Промяна има и във възрастта на телетата, при която те се отглеждат групово, без препятствия. От над 15 дни тя се изменя на над 8 седмици.

При констатирани нарушения официалният ветеринарен лекар вече ще прави предложения за заличаване на регистрацията на обекта не до  директора на регионалната ветеринарномедицинска служба, а до директора на областната дирекция по безопасност на храните.

По-рано страната ни синхронизира законодателството си с европейските изисквания за хуманно отглеждане и на други видове домашни животни. За кокошките бе необходимо да се осигурят по-широки клетки, а на щастливите прасета се препоръчва да се осигуряват играчки за да се забавляват.

Публикувана в Животновъдство

Европейската комисия иска да проведе проучване на Евробарометър за хуманното отношение към животните в селското стопанство. Както потвърдиха властите от Брюксел миналата седмица, провеждането на проучването е планирано за периода 2015/16 година. В момента проучването се подготвя и информация от заинтересованите страни е добре дошла, каза говорителят на еврокомисаря по здравеопазване.

Част от процеса на подготовка ще бъде и дискусия сред членовете на Европейската комисия. Резултатите от нея ще бъдат отразени в бъдещата позиция на Комисията относно хуманното отношение към животните. Хуманното отношение към животните трябва да бъде на първо място, а след него ще бъдат взети под внимание и икономическите аспекти, за да може всички заинтересовани страни да се насърчат към позитивен подход.

Анкети на Евробарометър за хуманното отношение към животните бяха проведени и през 2005 и 2006 година. Европейската асоциация Eurogroup for Animals приветства плановете. Това потвърждава и загрижеността на европейските граждани, когато става въпрос за отношението към животните. "Ние призоваваме Комисията да гарантира, че под внимание ще бъдат взети не само селскостопански животни, но и други групи като диви животни, животни за провеждане на опити и дори домашни любимци", заяви директорът на Eurogroup.

Източник: https://www.topagrar.co

Публикувана в Бизнес

Темата за защита на животните е много актуална в Германия през последната седмица. По искане на провинция Шлезвих-Холщайн, министрите решиха да въведат правила за по-добра защита на телетата при отстраняването на рогата им.

По силата на раздел 5 от закона за защита на животните, в бъдеще при процедурата за отстраняване на рогата ще бъде задължително не само даването на обезболяващи, но и на успокоителни. Според данните земеделската служба в Берлин, употребата на успокоителни от страна на животновъдите е позволена само, ако успокоителното е предварително предписано от ветеринарен лекар за отстраняване на рогата.

Министърът на земеделието на провинция Шлезвих-Холщайн определи решението като „добър сигнал за по-хуманно отношение към животните в животновъдството“ и обяви въвеждането на седация чрез указ. Решението за отстраняване на рогата на телетата „без болка и стрес“ беше приветствано и от общността на ветеринарните лекари.

Източник: https://www.topagrar.com    

Публикувана в Животновъдство

Организацията за изследвания Tönnies-Forschung обяви награда за иновативни подходи към подобряване на хуманното отношение към животните в животновъдството. Дружеството принадлежащо към групата на Tönnies-Forschung обяви, че с награда ще бъдат удостоени тези нововъведения, чрез които се подобрява хуманното отношение към селскостопанските животни в областта на отглеждането, храненето и транспорта.  

Наградата, носеща името на организацията, а именно „Bernd-Tönnies-Preis“ е с обща стойност 10 000 евро и се връчва за хуманно отношение към животните в животновъдството. Чрез нея организаторите желаят да стимулират прилагането на хуманно отношение в практиката. По думите им, фокусът е насочен към наскоро разработени и влезли в употреба или все още в процес на разработка технически и организационни структури и мерки, чрез които може да се гарантира сигурността на животните и да се повиши благосъстоянието им.

Физически лица, фирми, институции и други организации могат да представят до 31-ви октомври своите индивидуални проекти за грижа към животните, в това число и проекти за строеж, технологии за отглеждани и системи за наблюдение. Церемонията по награждаването ще се проведе по време на  симпозиумите за хуманното отношение към животните или на парламентарните вечери организирани от Tönnies-Forschung през следващата година.

Източник: https://www.topagrar.com

Публикувана в Животновъдство

Конкретно законодателство за хуманно отношение към животните и ограничение на времето за транспорт на животни за клане – за това настояват представители на Германия, Холандия и Дания в съвместна декларация относно хуманното отношение към животните.

Министрите на земеделието на Германия, Холандия и Дания искат да работят усилено по темата за защита на животните и подготвиха декларация, която официално беше представена миналата седмица в холандския град Вугт.

Държавите искат да си сътрудничат по-интензивно в областта на изследванията и подобренията в животновъдството. В текста се казва: „Европейският съюз трябва да поеме своята пионерска роля в хуманното отношение към животните и на международно равнище активно да подкрепя по-добрата информираност към хуманното отношение на животните“.  

Министрите искат да си сътрудничат по-усилено и при прилагането на европейските правила. „На мнение сме, че времето за транспортиране на животни предназначени за клане, не бива да надвишава осем часа“, каза министърът на земеделието на Германия. В допълнение, хуманното отношение към животните трябва да бъде неразделна част от търговските споразумения. Министрите настояват Комисията да провери ефективността на предлаганото от тях т.н. опростено законодателство и призовават и другите страни-членки да се присъединят към общото сътрудничество в областта на хуманното отношение към животните.

Източник: http://www.agrarheute.com/

Публикувана в Бизнес


362 животновъди започнаха подписването на анекси с ДФ „Земеделие“ по схемата за хуманно отношение към свине и птици, съобщиха от Разплащателна агенция. От тях 270 са допълнителните споразумения с птицевъдите, а 92 – със свиневъдите. Общата стойност на всички анекси е близо 5 млн. лева. Средствата ще се предоставят като втори транш по схемите за земеделски производители, поели 5-годишен ангажимент за хуманно отношение към свине и птици. Финансовата помощ се изчислява на база брой животни, за който стопаните са получили субсидии по първия транш.
Хуманното отношение към свинете включва осигуряване на по-голяма площ за всяко от животните във фермата и на изкуствена светлина за 11 часа от денонощието. Тези мерки водят до повишаване на двигателната и хранителната активност при свинете и подобряват здравословното им състояние. За хуманното отношение към птиците трябва да е осигурена питейна вода и богата на аминокиселини и растителни протеини храна. Кандидатите по двете схеми трябва да осъществяват постоянен лабораторен контрол на фуражите и да следят за правилното съхранение на зърното. Всички тези допълнителни разходи, възникнали от изискванията за хуманно отношение, се компенсират от ДФ „Земеделие”.
NBP.bg

Публикувана в Животновъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта