След краткотрайното захлаждане в началото на третото десетддневие на юли настъпи съществено повишение на температурите и промяна на агрометеорологичните условия.

През следващия период развитието на земеделските земеделските култури ще протича с ускорени темпове, а в голяма част от източните и южни райони на страната - при задълбочаващ се дефицит на почвена влага. През периода валежи се очакват отново в Западна България. Падналите валежи през второто десетдневие на юли в западните райони (Н.село - 54л/м², Видин - 33л/м², Лом - 46л/м², София – 28л/м², Кюстендил - 27л/м², Драгоман - 31л/м²) повишиха почвените влагозапаси в 50см. слой до нива достигащи 80-85% от ППВ. В останалата част от полските райони, с малки изключения, почвените влагозапаси са оскъдни, под 60-65% от ППВ, което ще изисква през последната седмица на юли увеличение на поливните норми при пролетните култури.

През периода при по-късните хибриди царевица ще се наблюдават фазите; изметляване, цъфтеж на метлицата и изсвиляване. При ранните хибриди ще протича наливане на зърното и фаза млечна зрелост при посевите в Дунавската равнина и в южните райони на страната. При слънчогледа ще се осъществява цъфтеж, оплождане и наливане на семената. При памука ще се наблюдава фаза цъфтеж. В края на месеца фасула в равнинните райони ще встъпи в начало на фаза узряване.

През периода, с изключение на места в Западна България, условията ще бъдат подходящи за приключване на жътвата на пшеницата. Средните добиви от хлебно зърно са по-високи от тези, получени през 2015г. В много райони от Североизточна България те надвишават 520-550кг/дка.

В края на юли-началото на август метеор

 След краткотрайното захлаждане в началото на третото десетддневие на юли настъпи съществено повишение на температурите и промяна на агрометеорологичните условия.

През следващия период развитието на земеделските земеделските култури ще протича с ускорени темпове, а в голяма част от източните и южни райони на страната - при задълбочаващ се дефицит на почвена влага. През периода валежи се очакват отново в Западна България. Падналите валежи през второто десетдневие на юли в западните райони (Н.село - 54л/м², Видин - 33л/м², Лом - 46л/м², София – 28л/м², Кюстендил - 27л/м², Драгоман - 31л/м²) повишиха почвените влагозапаси в 50см. слой до нива достигащи 80-85% от ППВ. В останалата част от полските райони, с малки изключения, почвените влагозапаси са оскъдни, под 60-65% от ППВ, което ще изисква през последната седмица на юли увеличение на поливните норми при пролетните култури.

През периода при по-късните хибриди царевица ще се наблюдават фазите; изметляване, цъфтеж на метлицата и изсвиляване. При ранните хибриди ще протича наливане на зърното и фаза млечна зрелост при посевите в Дунавската равнина и в южните райони на страната. При слънчогледа ще се осъществява цъфтеж, оплождане и наливане на семената. При памука ще се наблюдава фаза цъфтеж. В края на месеца фасула в равнинните райони ще встъпи в начало на фаза узряване.

През периода, с изключение на места в Западна България, условията ще бъдат подходящи за приключване на жътвата на пшеницата. Средните добиви от хлебно зърно са по-високи от тези, получени през 2015г. В много райони от Североизточна България те надвишават 520-550кг/дка.

В края на юли-началото на август метеорологичните условия ще бъдат благоприятни за развитието на брашнестите мани по зеленчуковите култури (краставици, тиквички, тикви, домати, пипер) и овошките (ябълка, праскова). При констатиране на първите признаци се препоръчва третиране на културите със системни фунгициди.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ-БАН   

Публикувана в Агропрогноза
Петък, 22 Юли 2016 12:00

Полезни съвети за юли

  • Плевелите по пътеките в двора и алеите на градината ще унищожите по-лесно с химически препарати, отколкото по механичен начин.

  • Ако се налага да отрежете клон от орехово дърво, най-добре е да направите това през юли. Ореховите дървета не понасят резитба, пък и в повечето случаи тя не им е нужна. Но ако се наложи да се премахне лошо стоящ или запречващ пътя клон, направете го през юли. Същото се отнася и за изсъхналите орехови клони. Раната от отрязвнето заравнете с остър нож и намажете добре с овощарски мехлем.

  • Не бързайте да оберете предсрочно зреещите през юли праскови, защото ще пострадат вкусът и ароматът им.Оберете ги от дървото, едва когато добият характерния за сорта цвят.

  • Едно поливане на малините ще се отрази много благоприятно върху добива и качеството на плодовете.

  • Юли е време за интензивен растеж на нови издънки, наедряване на плодовете подготовка на растението за следващата реколта. Ето защо едно лятно поливане има изключително значение.

  • Втората половина на юли е времето, когато трябва да приберете плодовете на черното френско грозде (касиса).

  • Ако искате да превърнете в тревна площ място, което преди това сте ползвали за други цели, треябва да го засеете този месец. При юлската сеитба е най-важно засятата площ да се полива редовно и достатъчно, за да се получи равномерно поникване на посева.

    Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Ябълковият плодов червей продължава да застрашава плодовете. При топло и сухо лято, на каквото сме свидетели сега и силно нападение, повредите могат да стигнат 90-95% .

Летежът на второто поколение на враг №1 при ябълката започна последната деседневка на юни - началото на юли, понякога той е разтеглен и продължава до октомври.

Най-късно до първата половина на юли във всички райони ще трябва да се изведе първо пръскане срещу второто поколение на ябълков плодов червей. Това трябва да стане преди гъсениците да се вгризат в плода.

Препоръчително е да се използват инсектициди с по-дълъг карантинен срок като Дурсбан 4 ЕК , Нуреле Дурсбан , Ламбада 5ЕК и др. Тези инсектициди имат карантинен срок от 2 до 3 седмици. Пиретроидите не са подходящи за пръскане при високи температури на въздуха.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

 През следващия седемдневен период развитието на земеделските култури ще протича с ускорени темпове, при температури около и над климатичните норми, а в част от полските райони на страната – и при недостиг на влага. Валежите през първото десетдневие на юли бяха неравномерно разпределени на територията на страната. На места в Североизточна България те надвишиха 30 - 40л/м² (Русе, Шумен), а в част от югоизточните райони - бяха без особен стопански ефект. Падналите градушки (на места с големина на орех) в Западна и Централна България - София (Горни и Долни Лозен), в селата около Сандански, В.Търново, нанесоха поредните щети по зеленчуковите култури, овошките и лозите.

През следващия период съществени валежи не се прогнозират, което ще налага прилагане на подходящ поливен режим при пролетните култури в крайните южни и югоизточни райони. През периода при царевицата, в зависимост от ранозрелостта и, ще се наблюдават различни фази – от листобразуване при късните хибриди - до изметляване, цъфтеж на метлицата и изсвиляване при средноранните. При ранните хибриди ще се осъществява наливане на зърното. В края на периода при част от посевите ще се наблюдава и начало на фаза млечна зрелост. При слънчогледа ще протича цъфтеж, оплождане и наливане на семената.

Високите температури през второто десетдневие ще бъдат предпоставка за увеличение на популацията от някои вредители - акрите по овощните и зеленчуковите култури.

През втората половина на юли сериозни щети по лозата, особено по десертните сортове, нанасят гъсениците от второто поколение на шарения гроздов молец. При плътност надвишаваща икономическия праг на вредност (за десертните сортове 5-6 гъсеници на 100 реси, за винените – над 10 гъсеници) трябва да се извърши третиране с някои от посочените инсектициди; Карате Зеон 5 КС–0,02% (10 дни), Релдан 40 ЕК – 0,12% (14 дни), Суми Алфа 5 ЕК – 0,02% ( 14 дни) и др.

През периода условията ще бъдат подходящи за провеждане жътвата на пшеницата. Към момента получените добиви от зимните житни култури и зимната рапица са в широки граници; от рапицата от 180 кг/дка до 350кг/дка, от ечемика – от 250кг/дка до 550кг/дка, от пшеницата – от 350 до 600кг/дка.

Второто десетдневие на юли е подходящ срок за сеитбата на зеленчукови култури за късно производство (втори култури - зелен фасул, тиквички, корнишони и др.).

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ-БАН

Публикувана в Агропрогноза

 През юли развитието на земеделските култури ще протича при температури близки до климатичните норми. Определящ фактор за вегетацията на пролетните култури ще бъдат почвените влагозапаси. В началото на лятото, вследствие сухото и горещо време, почвените влагозапаси в 50см. и 100см. слой значително намаляха. На места в полските райони при царевицата и слънчогледа те бяха с нива под 65% от ППВ (пределна полска влагоемност).

През първото десетдневие на юли се прогнозират наднормени валежи, подобрение на почвените влагозапаси и на условията за вегетацията на пролетните култури, част от които са в репродуктивен стадий от развитието си и имат повишени изисквания към влагата в почвата. През десетдневието при по-ранните хибриди царевица ще се наблюдават фазите; изметляване, цъфтеж на метлицата и изсвиляване, а при късните хибриди - листообразуване. При слънчогледа ще протича фаза цъфтеж, при памука – масово фаза бутонизация, при фасула и соята - образуване на бобове.

Очакваното неустойчиво време до средата на месеца, с чести валежи ще възпрепятства на много места в страната провеждането на най-важното за сезона мероприятие – жътвата на пшеницата. Прогнозира се повишена вероятност от градушки и риск от разпиляване на неприбраната зърнена реколта.

През второто десетдневие развитието на земеделските култури ще протича с умерени темпове.

През третото десетдневие агрометеорологичните условия ще се определят от горещо и относително сухо време. Прогнозираните наднормени топлинни условия ще ускорят вегетацията на пролетните култури През десетдневието ранните хибриди царевица ще встъпят във фаза млечна зрелост, при слънчогледа ще протича наливане на семената, при памука – фаза цъфтеж. В края на месеца в полските райони при фасула ще се наблюдава фаза узряване. Прогнозираните екстремно високи максимални температури на места до 38-39оС, ще имат неблагоприятно въздействие върху цъфтежа и оплождането при зеленчуковите култури и по-късните хибриди царевица.

През третото десетдневие сухото и горещо време ще ограничава развитието на редица гъбни болести, с изключение на брашнестите мани по овошките, зеленчуковите култури и лозата. При овощните култури не трябва да се подценява борбата срещу второто поколение плодови червеи. Растителнозащитните пръскания е препоръчително да се провеждат през по-хладните часове на деня.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ-БАН

Публикувана в Агропрогноза
Четвъртък, 09 Юли 2015 13:10

Юлски овощарски грижи

. През юли нтензивно нарастват плодовете при овошки, малини, капини - дръвчетата и ягодоплодните храсти имат висока потребност от вода.
. При силно засушаване може да наблюдавате некротични петна по листата, може да се наблюдава увяхване и опадване от основата към върха на леторастите.
. При силно засушаване плодовете на плододаващите дървета могат да се спаружат или напукат.
. При много силно засушаване е възможно младите дръвчета напълно да изсъхнат.
. За да се запази влагата в почвата, не са за забравяне летните обработки - с тях се отстраняват плевелите и се разбива почвената кора.
. През юли може да се направи наклоняването на скелетните клони -  така при млади дръвчета по-лесно ще формирате короната.
. Продължават пръсканията срещу неприятели - не забравяйте борбата с плодовите червеи.

Публикувана в Овощната градина
Зеленчуците изпитват все по-често се нуждаят от вода поради летните горещини. Правят се плитки окопавания след всяка поливка. Така рохкавият повърхностен слой намалява изпарението на водата от почвата и се удължава периода между отделните поливки. Преустановява се поливането на лука за глави, дините и пъпешите.
 
Не трябва да се окопават дълбоко освободените зеленчукови лехи от ранни пролетни култури като тиквички, краставици, ранни картофи и др. Тези лехи се разрохкват леко за да се запази структурата и влагата на почвата.
 
За да се осигури нормална реколта от зелен фасул за късна консумация и за консервиране,  сеитбата му трябва да стане преди 15 юли. Най-важните грижи при фасула са напояването и окопаването. Когато започне цъфтежът на фасула трябва да се спре окопаването, защото цветът му много лесно опадва.
 
Когато искаме патладжаните да са едри и сочни, то е необходимо през юли те да се подхранят два пъти с листен тор, който да съдържа по равни количества трите основни хранителни елемента – азот, фосфор и калий.
 
При краставиците поливането и торенето са едни от най-важните мероприятия през юли. Краставиците са топлолюбива култура и затова не трябва да се поливат със студена чешмяна вода. Трябва да се създадат условия за поливане с престояла вода. Колкото по-рано се откъснат плодовете на краставицата, толкова по-бързо ще се развиват следващите. За семе трябва да се оставят плодовете на един цял корен. Краставиците трябва да се отрязват с нож, а не се късат с ръка.
 
Доматите през юли трябва да се поливат по-често и по-обилно. През юли почвата се засушава по-бързо. Започва масовото зачервяване на доматите. Най-добре е да се полива веднъж седмично. Когато се забележи, че най-долните листа на доматите са заболели, то те трябва да се премахват веднага, за да не се разпространи заболяването върху цялото растение. Това благоприятства и по-доброто огряване на първия завръз от слънцето. Когато листата са здрави, те не бива да се премахват.
 
В края на месец юли или началото на август трябва да се засява зимната ряпа. В период на засушаване е добре няколко дни преди сеитбата мястото да се полее, за да се може да се ускори поникването.
 
През месец юли се прибира лукът. Той е узрял и готов за прибиране, когато шийката на лъжливото стъбло до луковицата омекне и листата започнат да полягат. Този признак показва, че растежът на луковиците е завършен, а външните люспи вече са добили характерния си червеникав цвят.
 
В началото на месеца трябва да се засади късния алабаш, късното зеле и карфиола. Те се засаждат при междуредово разстояние 60-70 см, а вътре в реда на 50 см. След разсаждането трябва редовно да се плеви, окопава и полива. Когато предшественикът на зелето не е торен основно, то е добре да се внесат по 2-2,5 т/дка угнил оборски тор, 40-50 кг/дка суперфосфат и 15-20 кг калиев тор. Торовите норми се определят в зависимост от планирания добив и резултатите от химичния анализ на почвени проби.
 
Късните краставици и тиквички, за есенно производство, се засяват през втората половина на юли.
 
Трябва да се водят постоянни наблюдения за поява на кафяви листни петна, картофена мана по доматите, на кубинска и брашнеста мана по краставиците и други растения от семейство тиквови. Много опасно заболяване за пипера е маната, която се проявява в две форми - коренова и стъблена. Опасни са и листните въшки, които вредят не само пряко, но и косвено, защото пренасят различни вирусни болести. Трябва да се наблюдава популация на земните бълхи, защото те могат да унищожат разсада за късното зеле.
 
Борба с по-важните болести и неприятели по зеленчуците
 
Патладжаните, картофите и средноранните домати се пръскат срещу колорадски бръмбар с Циперкал 100 ЕК - 25 мл/дка - при масово излюпване на ларви от първа възраст.
 
В края на месеца се увеличава плътността на паяжинообразуващите акари при пипера, патладжана, доматите, краставиците, което налага да се направят 2-3 пръскания през 7-10 дни Талстар - 0,3%
 
Когато чушките на фасула за зърно започнат да пожълтяват, се пръска срещу фасулевия зърнояд с Актелик - 0,15%.
 
Срещу бактерийните болести по зеленчуковите култури може да се пръска с медсъдържащите фунгициди - Фунгуран ОН 50 ВП, Шампион ВП и др.
 
При поява на мана по тиквовите култури да се третира с Ридомил голд, Куадрис 25 СК и др.
 
При поява на бактериен пригор (ъгловати петна) по краставиците използвайте Шампион ВП, Фунгуран ОН 50 ВП. Краставиците са фитотоксични към бордолезов разтвор.
 
Мана по пипера - болните се изскубват, а останалите се третират с Ридомил голд или Акробат МЦ.
 
Срещу бактерийно гниене по пипера пръскайте с бордолезов разтвор, Шампион ВП, Фунгуран ОН 50 и др. медсъдържащи фунгициди.
 
Срещу цикадата, пренасяща столбур може да се извърши третиране с Нуреле Дурсбан, Вазтак нов 100 ЕК.
Публикувана в Зеленчукопроизводство
Страница 2 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта