Сряда, 16 Септември 2015 15:23

Схема на засаждане на ягодите

Схемата на засаждане на ягодите се избира в зависимост от сорта, срока на узряване, големината на храста, предполагаемия срок на отглеждане на ягодите, начина на поливане.

Трябва да се има предвид, че ранозрелите сортове не се отглеждат повече от две години, те бързо изчерпват потенциала си. Даже някои дават добри добиви и големи ягоди само през първата година.

При това положение засаждането е с разстояние между растенията 20-25 см, а в реда 15-30 см., растенията се разполагат шахматно. В краен случай на същото място може да се засадят още два пъти на това място ягоди получени от същите растения.

За двугодишна експлоатация се използва двуредово или редово засаждане.

 

Публикувана в Овощната градина
Сряда, 16 Септември 2015 15:21

Торене при ягодите

Кореновата система на ягодите не е дълбока - до 20 см., така че не е необходима обработка на почвата на по-голяма дълбочина.

Много важно мероприятие е почистването на площта от многогодишни коренищни плевели като пирей, троскот и др. Това трябва да стане преди засаждането, тъй като после борбата е много трудна.

За бедни почви се препоръчва внасянето на 3-4 т оборски тор на един декар (300-400 кг за 100 м²), за богати почви е достатъчно и 0,5 т. Средното количество оборски тор е 1,5 - 2,5 тона.

Ако нямате възможност да внесете оборски тор, тогава внасянето на минерални торове е просто необходимо.

При есенно засаждане е добър комбинирания тор NPK (азот, фосфор, калий) в съотношение 1:1:2,5. Количеството за внасяне на минерален тор също зависи от типа почва - при бедни почви са нужни 2-3 кг, а при по-богати 1-1,5 кг за 100 м².

Публикувана в Овощната градина

Една от най-важните задачи е избора на място за засаждане на ягодите. Важно е да се знае, че предшественик като ръж, рапица, ряпа оказват пречистващо действие на почвата откъм болести и неприятели, както и от почвени нематоди, които нападат ягодата.

Не се препоръчва засаждане на ягоди след плодни култури (домати, картофи, пипер) и ягодоплодни!

Ягодите се развиват добре на различни типове почви, но е за предпочитане да се засаждат на по-рохкави и с добра аерация почви с рН от 4,5 до 7,5.

Не е добре да се засаждат на терен с наклон по-голям от 8 градуса или на площи, в които се задържа продължително вода.

Не избирайте за засаждане северни площи, слабо осветени, а също така и с продължително замръзване. Южните терени също не са най- добрия избор за ягодите, тъй като при тях лесно се губи влагата в почвата. Най- подходящи са терени с източно и западно изложение.

Публикувана в Овощната градина
Сряда, 16 Септември 2015 15:14

Засаждане на ягоди

Най-доброто време за засаждане на разсада е в хладно време.

Вкореняването на дъщерните розетки (ластуни) на ягодите в топло и сухо време става трудно и разсадът дълго време остава слаб.

По принцип не е толкова важно, какъв е порядъкът и къде точно се намира розетката. Смята се обаче, че най-добри за посадъчен материал са първите розетки, намиращи се най-близо до растението-майка. Най-важно е тя да е добре развита. Колкото по-добре е развита, толкова по-бързо ще започне да залага цветни пъпки и ще има по-висок добив през първата година на плододаване. Понякога поради неблагоприятни условия на развитие, първите формирани розетки са значително по-слаби от следващите. В такъв случай е естествено да се предпочетат последните формирани розетки.

Идеални за засаждане може да се смятат растения с диаметър на кореновата шийка 1-1,2 см (за сортове формиращи обилни, но слаби дъщерни розетки - 0,8 -1 см), 3-4 добре развити листа и мощна коренова система, съизмерима с дължината на надземната част.

Ако по посадъчния материал се забелязват следи от вредители е добре да се обработи термично. Растенията се поставят за 7-10 минути във вода с 45-46 градуса С. За да е ефикасна термичната обработка, през цялото време трябва да се подържа тази температура.

Публикувана в Овощната градина
Петък, 14 Август 2015 11:40

Грижи за ягодите

. Ягодата е особено чувствителна към горешините и засушаванията и ако не се напоява редовно корените й в повърхностния почвен слой (където са най-много и най-активни) преустановяват своята дейност. В зависимост от валежите след беритбата се извършват от 2 до 4 поливки с поливна норма около 30-35 м3/дка

. Важно агротехническо и растителнозащитно мероприятие е окосяването на листата. Чрез него се цели да се намали изпарението на вода от растенията, да се заложат повече плодни пъпки за следващата година, да се намали плътността на вредителите, тъй като много от тях се изнасят извън насаждението заедно с листата. Всички листа на височина 2-3 см. през втората и третата година от създаване на насаждението се окосяват. При по-ниско окосяване могат да се унищожат растежните пъпки на растенията.

Публикувана в Овощната градина

Плодовете на ягодите извличат много хранителни вещества и след беритба растенията се изтощават. Ако не се положат необходимите грижи пр

ЗАЛАГАНЕТО НА ПЛОДИНТЕ ПЪПКИ СТАВА ПРЕЗ ЛЯТОТО

В края на лятото и през есента при ягодите протича вторият интензивен растеж на листата. Тогава се залагат и плодните пъпки за следващата година. Затова след прибиране на плодовете, ако сте използвали мулчиращи материали те се събират, изнасят и изгарят. Почистете ягодите от застарели и болни листа, след това направете обилна поливка.

ПОДХРАНЕТЕ И ОКОПАЙТЕ

Няколко дни след поливането се прави и първото окопаване след беритба. Дълбочината трябва да е на 6-8 см в междуредията и на 4-5 см вътре в реда. Преди това подхранете растенията със 7-8 кг на декар амониева селитра. Ако през пролетта не е торено с фосфор и калий, тогава използвайте комбиниран тор, съдържащ и трите елемента. В този случай обаче торенето трябва да се направи задължително преди окопаването.

Публикувана в Овощната градина

. АГРОТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ

Мулчирането на почвата и редовното унищожаване на растителните остатъци спомагат за намаляване степента на поява на болестта. Ограниченото използване на азотни торове също допринася за ограничаване на сивото гниене.

. ХИМИЧНИ МЕРКИ

Те включват третиране с подходящи фунгициди в точно определени фази от развитието на ягодите:

. Първо пръскане - в началото на цъфтеж;

. Второ пръскане - непосредствено след цъфтежа;

Броят на пръсканията все пак зависи и от конкретните агрометеорологични условия.

ПРЕПАРАТИ

Контактни - Фолпан 80ВДГ в доза 10 г, Тирам 80ВГ -30 г. Системен - Топсин М 70ВДГ - 10 г. Посочените дози са за 10 л вода.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Установена е появата на устойчивост на сивото гниене както към системните, така и към контактните фунгициди, затова те трябва да се редуват.

Спазвайте стриктно карантинният срок на използваните препарати. Пръсканията се прекратяват две седмици преди узряване на ягодите.

Публикувана в Овощната градина

Сивото гниене е икономически най-важната болест по ягодите. Болестта се изразява обикновено в загниване още на зелените плодове, но щетите се установяват по-късно при узряващите и зрелите. Сивото гниене напада още листата, дръжките, цветните пъпки, венчелистчетата и стъблата.

БИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТ

Гъбата причиняваща сиво гнеине по ягодите презимува в растителните остатъци, и при благоприятни условия през пролетта причинява първични заразявания. Най-голямата инфекция става по време на цъфтежа на ягодите. В този период гъбата се развива много бавно и не дава видими признаци на болни растения. След това, при влажни условия тя напада развиващите се плодове, като осигурява постоянно наличие на зараза през периода на плододаване и зреене. Най-важният фактор за развитието на болестта е влажността.

Публикувана в Овощната градина

Грижите за плододаващите насаждения с ягоди започват рано напролет веднага след просъхване на почвата със събиране и изгаряне на изсъхналите листа. По този начин се унищожават много болести и неприятели, презимували в сухите листа. След това се прави пролетно подхранване с по 10-20 кг амониева селитра на декар. Торът се внася от двете страни на редовете, като се внимава да не пада върху листата, понеже ги поврежда. След подхранването веднага се прави първата обработка на почвата, като междуредията се култивират на дълбочина 8-10 см, а защитната зона покрай редовете се окопава ръчно на 4-5 см.

Подхранването е най-наложително при плододаващи насаждения със слаб растеж и бедна почва. Не се подхранват нови насаждения през първите 2-3 години, на които е извършено основно предпосадъчно торене (с оборски тор, фосфорни и калиеви минерални торове), и стари насаждения, засадени върху богати почви, които имат много силен растеж. Ягодовите растения се нуждаят от хранителни вещества през целия вегетационен период. При пролетното подхранване със завишени количества азотен тор се предизвиква развитие на голяма листна маса и по-нежни плодове, поради което, според най-новите проучвания, е по-добре подхранването с азотни торове при ягодата да се прави след беритбата на плодовете.

Публикувана в Овощната градина

Сред китайските потребители, които се грижат за здравето си, стават все по-популярни т. нар. "млечни ягоди". Продажбите на тези ягоди нарастват бързо, благодарение на уникалната система на отглеждане: производителите напояват ягодовите растения с преработено мляко. "Млечните ягоди" са с 40% по-скъпи от о обикновените без повишено съдържание на лактоза. Обикновено така се отглеждат американски и японски сортове ягоди, които се берат и пакетират от местните биологични производители.

Някои производители твърдят, че поливането на ягодите с преработено мляко подобрява вкуса и хранителните им качества. Но в действителност това не е нищо повече от един маркетингов ход, казва мениджърът по продажби на стопанството, което се занимава с отглеждането на ягодите.

Повишената цена на "млечните ягоди" е в резултат на търсенето на този продукт, тъй като плодовете са органични и няма остатъци от пестициди.

Публикувана в Овощната градина

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта