Ангел Вукодинов се занимава със земеделие от 25 години, като за това време успява да изгради успешно земеделско производство, което с времето се превръща в основен негов бизнес. Стопанството му се намира в гр. Съединение, където той обработва 17 000 дка. В стопанството работят доста млади хора, споделя Вукодинов. Сред тях е неговият племенник, но по-голямо внимание ни обръща на агрономката в стопанството, която сега учи магистратура, както и един от механизаторите, които това лято започват работа в стопанството. Те идват директно от учебната скамейка. Въпреки, че в стопанството работят наистина не малко млади хора, Ангел Вукодинов отчита като сериозен проблемът с липсата на хора, които желаят да работят и да се развиват в земеделието.

Наличието на млади хора в стопанството на Ангел Вукодинов донякъде се дължи и на технологичното ниво на работа и модерните машини и технологии, които са внедрени.

Отдавна в стопанството не се използват машини и техника на по 20-30 години, отдавна механизаторът или човекът, който се занимава с техника в стопанството, не е е човек с мръсните дрехи. Сега се работи с най-съвременни технологии, машините и инвентарите са модерни, съвременни, а начинът на управлението им е свързан пряко с дигиталните технологии. Навлязоха вече безжичните връзки между машините на полето и офиса и смело може да кажем, че земеделието е вече един високотехнологичен сектор, в който могат да намерят работа, които да покажат и приложат своите умения“, споделя Ангел Вукодинов.

Стопанството на ВУКИ ООД е съвеременно и работи с модерни инвентари в комбинация с GPS системи за управление от много години. Един такъв инвентар например са двете торачки Kverneland, които той притежава в стопанството си. Първият инвентар е модел Exacta HL, а след няколко години стопанството се сдобива и с по-модерна тороразпръскваща машина, отново с марката Kverneland – моделът Exacta CL EW, която разполага с кантар и ISOBUS връзка с дисплей за навигация. Торачката CL EW e предпочитана за работа от механизаторите, заради прецизността, която осигурява и възможността за бързо променяне на нормата на торене. И двете торачки разпръскват тора с уникалната за Kverneland система CentreFlow, която дава първоначален тласък на тора с цел минимизиране на натрошаването, а система с по 8 лопатки на всеки диск осигурява едно много добро покритие след машината. Благодарение на тази модерна и надеждна техника за тороразпръскване самият процес по торене се извършва лесно и в същото време точно, с гаранция за едни добри резултати.

Освен двете торачки, в стопанството на ВУКИ ООД разполагат и с два обръщателни плуга с марката Kverneland модел LD-150, с които работят от 2007 година насам, както и 9-метрова есенна сеялка с марката Kverneland, която е незаменим инвентар при сеитбата в по-влажни почви, каквато имаше през 2017г. в района на Пловдив, споделя г-н Вукодинов.

Инвестицииите, които през годините сме направили в инвентарите с марката Kverneland се изплащат многократно“ заключава Ангел Вукодинов.

Публикувана в Агротехника

В кооперацията на Атанас Георгиев се работи прецизно и само с надеждна техника и инвентари. Именно заради това преди 7 години, когато проучва за торачки, той се спира на моделът Exacta TL, който за времето си е бил една изключително модерна машина, като той купува първата торачка Kverneland с електронен кантар в България.

Сега, 7 години по-късно, външният вид на машината е неразличим от нов, а техническото и състояние – безупречно.

С конкретна идея да открие най-модерния инвентар и в същото време най-удачният за нуждите на неговото стопанство – голям бункер от 3900 литра и определяне и коригиране на нормата на торене посредством компютър. От тази година торачката е свързана с най-модерния дисплей на Trimble GFX-750 посредством ISOBUS връзка. ISOBUS протоколът съществува от 1985година, но до 2001 година е с ексклузивна собственост на от дъщерната компания на Kverneland Group – Vicon. Въпреки универсалността на ISOBUS протокола, в днешно време има компании, които са го развили повече и са го приложили в по-голяма част от своите продукти. С R&D отдел от над 150 човека Kverneland Group е именно такава компания.

Торачката, пръскачката и сеялката в стопанстовото на кооперацията са настроени да работят хармонично с фиксирани определени работни ширини, като торачката тори точно на 21 метра, като през всичките години през които Атанас Георгиев използва торачката си не е забелязал нито един пропуск или несъотетствие. Торачката внася абсолютно точно това, което е зададено на компютъра като торова норма“ - споделя Атанас Георгиев

Като следваща стъпка в модернизацията на своята кооперация Атанас Георгиев посочва торенето с променлива норма, което е крачка напред към автоматизацията и оптимизиране на разходите за тор и подобряване на почвения запас.

„Това е техника, която бих препоръчал на свои колеги. Особено торачката, която използвам вече 7 години“ – споделя Атанас Георгиев.

Техниката на Kverneland ще намерите при фирма НИК

Публикувана в Агротехника

Стоян Бонев се занимава със земеделие от 20 години, като към момента обработва 50 000 дка земя в землищата на община Хисар и община Калояново. В своята дейност той залага много на иновациите и прецизните технологии и именно заради това разчита на Kverneland за своята тороразпръскваща техника.

Тъй като за него прецизността е важна, той е избрал най-високия клас торачка модел Exacta TL GEOspread, която отговаря на изискванията му. Торачката е свързана с навигационен приемник Trimble, чрез който могат да се управляват всички параметри на машината: да се избира нормата на торене и да се следи наличието на тор в бункера. Залагайки на точността в своето стопанство, торачката тори с 2.5 см точност и има система за окрайчване при торене по линията на блока, като така се гарантира точно внасяне на тора само в рамките на парцела без навлизане в чужди имоти, което освен екологичен ефект води и до оптимизиране на разходите за тор.

Специфичното при всички торачки с марката Kverneland е всъщност и един от техните патенти CentreFlow, а именно 24-те секции на тороразпръскващия апарат и ъгълът, под който тора попада в апарата. Тази система дава първоначален тласък на тора, като това помага да не се нарушава целостта на частиците при торене с по-висока скорост, което е изключително важно при последващото усвояване на елементите от почвата. Освен това начинът на изстрелване на частиците тор, чрез парабола, осигурява равномерно покриване на целия захват на торачката.

Още от самото начало при закупуването на торачката с функционалност GEOspread Стоян я интегрира със съществуващата системата за управление и навигация на трактора на Trimble, като така използва максимално потенциала на своето оборудване като комбинира иновациите на Kverneland с тези на Trimble.

„Kverneland бих препоръчал на колеги, на приятели, не само защото ние разполагаме с Kverneland, а защото е торачката, която всеки земеделец трябва да има.“ - споделя Стоян Бонев

От 1 ноември ексклузивен представител на Kverneland за България е фирма НИК

Публикувана в Агротехника

Жечко Андрейнски е управител на Агрофаворит ООД, обработваща 20 000 дка земя в землището на общините от област Видин. В сектора е от 2000г., като се занимава предимно с отглеждането на житни и зърнено-бобови култури.

Първият инвентар Kverneland купува през 2000 г, като това е торачка, която и до днес е в базата на стопанството. Тя е заменена от по-нов модел торачка отново с марка Kverneland от линията Exacta TL, оборудвана с кантар и с възможност за контолиране на нормата на торене в движение. Торачката е високотехнологична и предоставя нужната прецизност и контрол на торенето, тъй като е оборудвана със система за окрайчване, която позволява точно прилага на тора по границата на блока, без навлизане в съседни парцели. Комбинацията от сензори, който компенсират наклоните на полето при измерване на оставащото количество тор дава възможност на земеделския производител много точно да извършва торенето и лесно да контролира изразходеното количество за всеки блок.

Модерните технологии, вградени в сеялката, дават възможност за изпълнение на нормата посредством карта заредена на компютъра в кабината, значително улесняват работата на механизатора.

Есенната сеитба в стопанството на Жечко Андрейнски също се извършва с инвентар Kverneland, като това е 8 метрова сеялка с интелигентен сеещ апарат, който може да бъде използват за сеитба както на дребни, така и на по-едри семена, които се полагат винаги на една и съща дълбочина. Така чрез качествена сеитба се дава предпоставка за изключително добри резултати в края на годината.

Като земеделец, който цени много иновациите в инвентарите и ги избира старателно, Жечко Андрейнски е един от многото български земеделци, които са се доверили норвежката стомана на Kverneland при избора на своя плуг. Полунавесният обръщателен плуг се използва в стопанството вече 6 години и за този период е доказал своята здравина и якост, като е в изключително добро състояние и в момента. Всяка година с него се обработват между 6 000 и 8 000 дка, като разходите по неговата поддръжка са минимални, уверява ни Жечко.

„Определено съм доволен от инвентара с марката Kverneland и при всички случаи бих препоръчал на своите колеги земеделски производители да използват освен този инвентар, с който аз разполагам, и друг с марката Kverneland, тъй като смятам че те са подходящи за почвено-климатичните условия на нашия регион и дават възможност да се извършват прецизни всички земеделски дейности в стопанството.“ - споделя Жечко Андрейнски.

 

От 1 ноември ексклузивен представител за България на Kverneland е фирма НИК

Публикувана в Агротехника

В стопанството на Кирил Жендов не веднъж са се внедрявали нови технологии за първи път в България. Негова дългосрочна цел е устойчивото развитие на стопанството и опазването на качествата на почвата. Именно заради това решава да започне използването на strip-till технология в своето стопанство. Основно оръжие в тази му цел е култиваторът Kultistrip на норвежкия бранд Kverneland, с помощта на който успява да съкрати до 40%-50% своите разходи за обработване на земята.

Kultistrip култиваторът извършва ивична обработка, като по този начин се обработва само зоната, в която предстои да се поставят семената. По този начин се запазва влагата в почвата и нейната хомогенност, което дава на семената по-добри условия за развитие, особено в сухо и ветровите време, каквото се наблюдава през тази есен.

Като основно предимство на Kultistrip инвентара Кирил Жендов изтъква лесната смяна и настройка на всеки един елемент на инвентара, което го прави по-независим при промяна на параметри на култиватора, като например дълбочината на проникване в почвата. Освен това съкращаването на броя на обработки на полето освен икономия на гориво, води и до по-малко заети хора в тежките обработки на почвата, което традиционно е една от най-трудоемките дейности на полето. В същото време модерната техника и инвентари, които след себе си водят и модерните практики в стопанството на Кирил Жендов са по-привлекателни за младите и образовани кадри, които тепърва започват своята кариера в земеделието.

„...не става дума за реклама, а за практически намаляне на разходите при обработката на почвата. Затова, който разбира и който е наясно с този начин на обработка, мисля, че няма да има никакви колебания.- споделя Кирил Жендов.

От 1 ноември ексклузивен представител на Kverneland за България е фирма НИК

 

 

Публикувана в Агротехника

Компанията разширява продуктовата си гама в сегмента среден клас тороразпръсквачки, предоставящи GEOSPREAD секционен контрол

Kverneland представя тороразпръсквачката Exacta CL GEOSPREAD® с обем на бункера 1300-2800 л. и максимална ширина на разпръскване 33 метра. Това е оптималният модел в сегмента среден към голям размер стопанства включително и животновъдни ферми. Със системата GEOSPREAD® е възможно ръчно или автоматично регулиране на работната ширина изключително бързо.

Високи технологии в сегмента среден клас

Комбинацията от по-голям обем на бункера и максимална ширина на разпръскване от 33 м. прави CL GEOSPREAD® идеалната тороразпръсквачка в средния сегмент. Тя може да се използва дори и в комбинация с по – малки трактори. Благодарение на ширината на бункера от 245 см е възможно пълненето му дори с “big bag”.

Технологията  GEOSPREAD® използвана при по – големите модели се използва също и при и средния клас торачки, което гарантира тяхната висока технологичност.

Гарантирана доходност

Въз основа на предишна обработка, граници на полето, окрайчване и данни за операцията, автоматичният контрол на секциите при торачката CL GEOSPREAD® регулира работния захват и дозиращата система посредством GPS сигнал за елиминиране на препокриването и минимално предозиране.

Например, при работа на полета с неправилна форма, GEOspread ще започне регулиране на работната ширина стъпка по стъпка. Няма нужда да променяте настройки на торачката или ISOBUS терминала! Системата GEOSPREAD® осигурява от 5 до 15% спестяване на тор. С GEOSPREAD® колкото по-малък е средния размер на полето, толкова по-ниски са разходите, затова Exacta CL GEOspread е идеална машина за много различни стопанства.

До момента беше добре познат и моделът с по – голям обем TL GEOspread. Тя е с вместимост от 1500 до 3900 л. Функционира и работи по същият начин и е вече добре доказана машина на българския пазар.

С двата модела GEOspread, може да се извършва т.нар. променлива норма (variable rate), при която операторът въвежда данните за своите полета, след като предварително е направено картиране и са разделени на различни зони, където е необходимо различно количество тор. Веднъж въведени данните от външен носител в терминала на тороразпръсквачката, тя сама ще започне да определя количеството тор, което трябва да разпръска, в различните части на полето. Тази информация може да се вземе и от т.нар. добивомер на комбайнът с който е извършена жътвата. Съответно тогава ще се види, в коя част на полето добивът е бил по – нисък и съответно нормата на торене ще бъде по – висока.

И двата модела са изцяло ISOBUS*, което означава, че са съвместими със почти всички ISOBUS трактори и терминали на пазара.

*ISOBUS е система за комуникация между инвентар и трактор, която улеснява свързването на двата елемента, без допълнителни терминали. 

Публикувана в Агротехника

Новата сеялка Optima SX осигурява максимална производителност и ефективност. С прецизното си полагане на семената при скорости до 18 км/ч, сеялката Optima TFprofi е до 50% по-ефективна!

Изцяло обновената сеялка от утвърдената серия Optima гарантира прецизност и качество на сеитбата при 18км/ч. Всъщност, с новата изсяваща система работеща под налягане, инженерите на Kverneland въвеждат една изцяло нова технология в Optima SX. Семената се изстрелват с въздушна струя с до 70 км/ч в браздата, а мекото придържащо колело предпазва деликатните семена.

"Предизвикателството е да се ускори процеса на сеитба, като същевременно семеполагането е възможно най-прецизно за да е равномерно развитието на всички растения при сеитба на царевица, цвекло, боб и слънчоглед. С новия високоскоростен изсяващ апарат Optima SX поддържаме най-високите стандарти за прецизно изсяване, като същевременно увеличаваме производителността с до 50% " обяснява Constantin Homann, Продуктов специалист за прецизни сеялки.

Без генератор

Няма почти никакво триене в изсяващия апарат и е необходим съвсем малък въртящ момент с минимална енергия. Следователно, високоскоростната Optima SX може да работи без наличието на генератор.

Пълна функционалност на GEOCONTROL и GEOSEED®

Високоскоростната Optima SX работи с технологията ISOBUS, включваща всички добре познати функции на GEOCONTROL и GEOSEED®, дори при по-високи работни скорости.

С GEOCONTROL и GPS всяка електрически задвижванаизсяваща секция автоматично се включва или изключва на точното място, за да гарантира, че няма препокрити или незасяти площи.

GEOSEED® позволява разпределянето на семена паралелно или в ромбоидна форма. По този начин всички растения получават един и същ достъп до хранителни вещества, вода и слънце за равномерно покълване и силна реколта.

Представяне и наличност

Новата високоскоростна Optima SX ще бъде представена на Agritechnica с ограничена наличност през пролетта на 2018 година. Тя ще се предлага с рамки на Optima TFprofi и Optima V.

Публикувана в Агротехника

Kverneland представи тороразпръсквачката ExactaCLGEOSPREAD с вместимост 1300 – 2800 литра и максимална работна ширина от 33 метра. Идеалната комбинация в средния сегмент тороразпръсквачки за земеделски производителни, смесени или животновъдни стопанства. Системата GEOSPREAD позволява автоматичната или механичната промяна на работната ширина да се извърши много бързо.

Комбинацията от голямата вместимост от 2800 литра и максималната работна ширина от 33 метра прави CLGEOSPREAD идеалната тороразпръсквачка в този сегмент на пазара. Дори и в комбинация с по-малки трактори. Зареждането, дори и с биг бег е много лесно заради ширината на бункера от 245 см. Технологията GEOSPREAD, използвана и при по-големите модели, е същата тук, което гарантира високо технологична тороразпръсквачка.

Базиран на предишни обработки, граници на полетата и информация за извършените задачи, автоматичният секционен контрол на CLGEOSPREAD регулира работната ширина и дозиращата система чрез GPS система за позициониране за перфектно препокриване и минимално предозиране. Например при работа върху поле с неправилна форма, GEOSPREAD ще започне да регулира работния захват стъпка по стъпка. Лесна работа, тъй като няма нужда да се сменят настройките на тороразпръсквачката или ISOBUS терминала. „GEOSPREAD системата осигурява спестяването на 5-15% торове – твърди JeroenvanTurenhout, старши продуктов мениджър. –Когато размерите на полетата са по-малки, дори икономията е по-голяма.” Именно това прави ExactaCLGEOSPREAD идеалната тороразпръсквачка за всякакъв тип стопанства.

Публикувана в Агротехника

Най-големият производител на машини за умно, ефективно и улеснено управление на работните процеси представи широка гама продукти, която дава на фермерите избор, какъвто нямат никъде другаде

Ангел Върбанов

Наш спец. пратеник в Холандия

В света има десетки производители на земеделски инвентар. Но Kverneland, заедно с принадлежащия му бранд Vicon, е най-големият от тях, или поне що се отнася до производството на интелигентна техника за прецизно земеделие. Kverneland не просто създава машини, компанията влага огромни средства, за да очертае тенденциите на пазара и да предложи на фермерите машини още преди те да са осъзнали, че имат нужда от тях. И го прави вече 125 години. Точно това отличава лидерите от всички останали. Благодарение на качествената си продукция, внедряването и разработването на революционни иновации и ефективните производствени процеси, брандът е един от най-известните и уважавани в своята сфера. Това се изразява и в доверието на земеделците, които купуват машините с марка Kverneland – през 2017 година оборотът на компанията досега е на стойност 427 млн. евро.

Компанията събра европейски журналисти в Холандия, за да представи новостите си за Агритехника 2017. 19 нови и обновени сеялки, култиватори, пръскачки, балировачки, плугове... дефилираха на полето пред одобрителните погледи на професионалните агрожурналисти. Виждали сме и преди такива машини, но дяволът е в детайлите. Много други производители изработват плугове, сеялки, култиватори и т.н., но при никой от тях те не са толкова интелигентни. Малки, но съществени неща отличават машините на Kverneland от останалите производители, но именно те спестяват много пари на фермерите и правят труда им значително по-лесен и производителен.

Основата на новите предложения на Kverneland е мощна и много широка гама продукти, която предоставя на фермерите избор, какъвто нямат при нито един друг производител – машини за прибиране на фуражни култури, хранене на животни, плугове, култиватори, сеитбени комплекси, пръскачки и тороразпръскващи машини, както и електронни решения за умното земеделие.

В Холандия Kverneland представи много нови и иновативни продукти във всичките направления от бизнеса си. Те са резултат от непрекъснатите усилия на компанията по отношение на обновяването на съществуващата продукция и създаването на нови и още по-добри машини. Именно те са призвани да направят както Kverneland, така и неговите клиенти по цял свят лидери на пазара на земеделска продукция – днес и за в бъдеще.

Едно от нещата, на които залагат в компанията и които според нея са основата на успешното земеделие, е концепцията iMFARMING. В рамките на тази концепция компания KvernelandGroup съчетава конкурентноспособните преимущества на ISOBUS машините с всички възможни електронни решения. iMFARMING е инструмент, който позволява на фермерите да изберат правилното решение за своето стопанство и да работят по-разумно, лесно и ефективно.

IMG 3494

Максимална възвращаемост на вложените инвестиции

това е философията на iMFARMING. Иновативните решения в тази насока на Kverneland осигуряват рационално използване на скъпите суровини за земеделското производство, тъй като за фермерите е важно не само изхранването на населението на света, което непрекъснато нараства, но и възвращаемостта на вложените от тях инвестиции и максималната икономия на ресурси, за да може производството им да бъде икономически ефективно.

В широкия спектър на предлаганото на пазара оборудване често не е лесно да се намери оптималното решение. Технологиите се развиват бързо, електрониката става все по-сложна. В Kverneland разбират това и винаги се стремят да предоставят на фермерите най-простите решения в областта на селското стопанство. Универсалните ISOBUS терминали на компанията IsoMatchTellus и IsoMatchTellusGO, както и IsoMatch Tellus PRO, който беше представен за пръв път в Холандия, са направени за удобно управление на машините и ефективна работа.

Компания KvernelandGroup винаги е била лидер в ISOBUS технологиите, поради това нейните терминали IsoMatchTellus са съвместими с абсолютно всички ISOBUS оборудвани машини. Просто сядате, включвате бутона за захранване и работите! Никакви сложности, всички действия мигновено се изобразяват на екрана.

IsoMatchTellusPRO

IMG 3637

Днес земеделието не е това, което беше. За да е ефективно едно стопанство, то трябва да внедри технологиите на прецизното земеделие. Днешните фермери изискват повече ефективност, лесни за работа машини, с които могат да постигнат високи добиви. За да отговори на тези изисквания, KvernelandGroup създаде универсалния терминал IsoMatchTellusPRO.

IsoMatchTellusPRO е центърът, в който се събират всички ISOBUS машини в стопанството и е платформа за всички приложения за прецизно земеделие, използвани от фермера. Той предлага всичко, от което земеделецът има нужда, за да извлече максимума от своите машини и култури, както и да спести разходи за торове, препарати и семена посредством използването на автоматичен контрол на секциите на машините и променливата норма на внасяне на препаратите и торовете. С уникалната си функция за двоен екран, терминалът дава възможност да се контролират едновременно две машини и работни операции.

IsoMatchFarmCentre

IMG 3611

Пред земеделските журналисти в Холандия Kverneland представи първото си мултифункционално телематик решение с IsoMatchFarmCentre. То дава възможност за дистанционен контрол на работата на машинния парк в стопанството и работи с всякакви машини, оборудвани с ISOBUS, независимо от техния производител. Системата работи в комбинация с терминалите IsoMatchTellusGO иIsoMatchTellusPRO. Независимо дали трябва да се контролира работата на множество машини, да се управляват дистанционно работните процеси или да се анализират данните от машините, IsoMatchFarmCentre осигурява това в едно ефективно уеб приложение, включващо тракторите, инвентара, терминалите за управление в един облак, където информацията се съхранява и обновява непрекъснато, а връзката между отделните машини и инвентари се осъществява в реално време. Това е перфектното решение за управление на сложните технологии и процеси във всяко едно стопанство. То предлага на фермера много начини за подобряване на ефективността и контрол на машинния парк.

С IsoMatchFarmCentre работните параметри и данни като консумацията на гориво и масла могат да бъдат записани и анализирани. Текущата информация като качеството на балите, разхода на торове и т.н. също се показва в приложението. Всичко това може да бъде следено и управлявано дистанционно от компютър, таблет или смартфон. От тях фермерът може да изпрати задания и препоръки директно на монитора на оператора на машината и след като работата бъде свършена, тя да се изпрати обратно в приложението FarmCentre, където да бъде запазена и анализирана.

IsoMatch AutoDrive-E

IMG 3624

Kverneland представи IsoMatch AutoDrive-E (=Electric). Това е решение на компанията за дооборудване на трактори от всички брандове за автоматично управление. Фермерите прекарват повечето от времето си зад волана на трактора. Концентрирането върху полето пред тях, контролирането на работата на инвентара и терминала, извършването на работата, и всичко това докато се управлява тракторът, изискват много енергия и причиняват умора и загуба на концентрация. IsoMatchAutoDrive осигурява автоматично управление на трактора. А докато управлението се осъществява автоматично, операторът е в състояние да контролира и управлява работата с много по-голямо внимание и лекота. Работата става много по-ефективна, избягват се пропуски и припокривания, което спестява 5-10 на сто от разходите за препарати, торове и семена. Целият процес се управлява и контролира само от едно приложение.

Независимо дали изискванията на фермера са по отношение на работните операции, вижданията му за бъдещето, плановете за развитие или инвестиционните му възможности в краткосрочна или дългосрочна перспектива – концепцията на Kverneland IM FARMING предоставя съответното решение за всяко от тях. Доволни ли сте от представянето на вашите машини, или искате повече и сте готови да пристъпите в света на прецизното земеделие? KvernelandGroup предлага най-доброто решение за вас.

Машините с бранда Kverneland също не са просто машини. Те са интелигентни. Плуговете, торачките, балировачките са умни и сами предотвратяват грешките на човека. Плуговете на Kverneland са първите ISOBUS плугове на пазара, които се управляват от терминала на трактора или от терминала на Кverneland. Какво означава това? Че плугът е с Vario регулиране на работния захват. И когато го свържем към трактора, е необходима само една хидравлична двойка изводи. И всички настройки – работен захват на първата бразда, на целия плуг, работна дълбочина, калибровка на плуга – всичко се извършва от терминала. И след като направи първата бразда, дори тракторът да няма автопилот, плугът започва да регулира сам захвата си спрямо това колко е изкривена браздата и я прави перфектно права. Да, с Kverneland е възможно това, което за останалите все още е фантастика.

Всичките 19 новости, представени в Холандия, заслужават вниманието на фермерите. Ще ви ги представим в бъдещи статии, а всеки може да получи подробна информация за машините на Kverneland при официалния им представител за България – Тайтън Машинъри. 

Публикувана в Агротехника
Понеделник, 24 Март 2014 12:17

Kverneland откри нов завод в Русия

Норвежкият концерн Kverneland Group обяви откриването на нов завод в Липецк, Русия. Той е разположен на територията на предприятието «Липецкоблснаб».
В завода ще се сглобяват, боядисват и заваряват навесни машини - плугове, култиватори, сеялки, торачки и пръскачки.
Инвестицията в новия завод е на стойност 9 млн. евро, а се планира производството на техника на стойност 14 млн. евро годишно.
Ще напомним, обаче, че производството на западна техника в Русия е под заплаха. Съветът на Руската федерация готви поправки в законите, които ще позволят конфискуването на имуществото в страната на американски и европейски компании, в отговор на вероятни санкции от тяхна страна.

Публикувана в Агротехника

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта