Всяка година за различните насоки на земеделието се предлагат иновативни решения, помагащи на фермерите да направят бизнеса си по-ефективен и по-евтин. Най-голямо внимание традиционно привличат разработките в сферата на земеделското машиностроене

Ангел Върбанов

През отминалата 2017 година множеството презентации на големите международни изложения на автономни и електрически трактори, които не изискват участието на оператор в обработката на полето, привлякоха широкото внимание на земеделците. Доколко реалистично е днес приложението на практика на идеята за пълноценна автономност и пълната смяна на източника на енергия за такива сложни и големи машини, ще се опитаме да изясним в тази статия.

new holland nh drive new concept autonomous tractor 07

В два режима

Една от представените наскоро подобни разработки е концептуалната машина New Holland Drive. Външно тя не се отличава от обикновения трактор и може да работи както в автономен режим, така и по традиционния начин с оператор. Този факт позволява машината да работи при операции, при които реализирането на пълната автономност засега е трудно, например при работа с челен товарач или при транспортирането на товари с висока скорост по обществените пътища. В същото време по територията на самото стопанство тракторът е в състояние да се придвижва самостоятелно по обозначени на картата маршрути. За целта е необходимо да се зададе път и да се постави цел, а техниката да пристъпи към работа като отделна единица или в рамките на няколко машини. При движението по полето по оптимизирани маршрути, които автоматично се генерират от програмата с оглед на размера и формата на участъка, машината може да избегне всякакви съществуващи препятствия по работната ширина на използвания навесен или прикачен инвентар. Тази способност се осъществява с помощта на иновативни комбинации от радар, лазерни далекомери и специални камери. В случай на откриване на преграда, тракторът изпраща съобщение в интерактивния интерфейс, а фермерът приема решение дали машината да го заобиколи, а при положителен отговор определя по какъв начин да се случи това.

В бъдеще тази концепция ще може да използва предварително събрани данни от добивите по отделните площи за променлива сеитба и работа с максимална точност. В резултат фермерите ще могат да увеличат ефективността на работата с машината и оптимално да използват късите работни прозорци.

cMMA7SNDdtPLrVL887wVjE9PXs6t3xP4

Без кабина

Съвършено различна разработка представи компания CNH Industrial – автономен модел трактор, способен да функционира без оператор. За основа на концепта е взет флагманският модел на Case IH, но външният му вид е съществено променен. Иновативната машина е разработена с използването на напълно интерактивен интерфейс, което позволява да се осъществява дистанционно управление на програмираните операции.

Вградената система автоматично определя работната ширина на навесната машина и предлага най-подходящите маршрути на движение с оглед на релефа на местността, препятствията, както и наличието на други машини на полето. Операторът, намиращ се на разстояние от трактора, може да наблюдава работата му и да контролира траекторията на движение с помощта на интерфейса на компютъра или таблета. Благодарение на наличието на радар, лидар, тоест активен далекометър в оптическия диапазон, и поставените на трактора видеокамери, машината може да открива неподвижни или движещи се препятствия и самостоятелно да спира и да изчака, докато операторът, предупреден за препятствието от звуков или визуален сигнал, избере нов маршрут.

При липса на GPS или данни за положението, както и при натискането на бутон „стоп“, техниката незабавно спира движение. Операциите, изпълнявани от машината, също могат да се променят в реално време през отдалечен интерфейс или с помощта на автоматични предупреждения за времето. Въпреки че този автономен модел е произведен без кабина, специалистите на Case IH твърдят, че технологията може ефективно да се внедри на комбайни и всякакви други машини.

John Deere SESAM electric tractor

Eлектрически конкурент

Компания John Deere отдавна презентира отделни елементи на своя нов и напълно електрически трактор SESAM. Дебютът на иновативната разработка бе на изложението SIMA в Париж в края на февруари 2017 г. Наименованието на машината идва от първите букви на Sustainable Energy Supply for Agricultural Machinery, което означава „намаляване на енергийните разходи за земеделска техника“. Според производителя това е първият в отрасъла напълно акумулаторен трактор.

Той използва само електрозадвижване, по тази причина под капака му вместо дизелов двигател има акумулатори с мощност 130 кВтч и два електрически двигателя по 150 кВт. За сравнение най-мощните акумулатори, които използват електрическите автомобили Tesla, произвеждат едва 100 кВтч. Мощността на трактора SESAM е равна на 402 к.с. За разлика от своите дизелови събратя, машината практически не издава шум и е много по-лесна за ремонт и техническо обслужване, тъй като се състои от по-малко количество детайли. Освен това при работа с нея фермерите спестяват огромни средства за гориво. Напълно зареден акумулатор на трактора осигурява работа в нормални условия за около 4 часа или изминаване на 55 км. Времето за пълно зареждане на акумулатора е около 3 часа, а срокът на живот – около 3100 цикъла на зареждане.

Под надзор

Внедряването на такива технически съвършени земеделски машини поставя един важен въпрос – кой от тези трактори в дългосрочна перспектива ще бъде най-изгоден за земеделците, дилърите и производителите? Засега не са предложени никакви оценки на потенциалния ръст и доходите от електрическите трактори, но според данни на компания Tractica, специализирана в изучаването на пазара, ориентиран към взаимодействието на хората с технологиите, доходът от автономните машините ще достигне 30,7 млрд. щатски долара до 2024 г.

Много специалисти по въпроса са стигнали до извода, че главният критерий е нивото на действително необходимата на земеделците автономност. Те смятат, че “Tesla за трактори“ е най-добрият избор за земеделието и че в бъдеще преимущество ще има най-вероятно полуавтономната електрическа машина. Така например Крейг Шулц, президент на CEO компании Autonomous Tractor Corp., на срещата на дилърите Precision Farming Dealer 2017 заяви, че автономията е спектър. Според него рудиментарната автономия, която трябва да съществува в транспортното средство, се намира в единия край, а по-сложната и самодостатъчна – в другия. Възможно е в бъдеще да видим трактори, които самостоятелно излизат, изорават полето и се връщат в стопанския двор, докато фермерът пие втората си чашка кафе. Но засега автономията, която се наблюдава в селското стопанство, изисква определено ниво на контрол, въпреки че, буквално погледнато, автономно е това, което функционира само по себе си. Но едва ли ще я видим в чистия й вид в скоро бъдеще.

Намаляване на разходите

В периода между 1975 и 2012 г. в САЩ стойността на покупката на техника и нейния ремонт са се увеличили два пъти. Нарастващите разходи за оборудване и техническо обслужване и ограниченото повишаване на енергийната ефективност доведоха до почти непрекъснат ръст в издръжките на производството за фермерите през последните 25 години. Аналогична е ситуацията и в България. Възможен изход от това положение е електрификацията. Тракторите с електрическо задвижване ще се отличават с подобрена горивна икономичност, увеличен срок на живот и по-ниски разходи за техническо обслужване. На практика ефективността от използването на подобни машини вече е доказана от леките автомобили Tesla. Те имат само малко по количество части от механично или хидравлично движещо се средство, а цифровизацията на всички системи на техниката позволява значително да се опростят, елиминирайки стотици съединения с жици и кабели. С помощта на оптичните кабели повечето трасета в трактора може да се сведат до една.

Всички тези преимущества могат да се въплътят в реални пари за производителите.

Автомобилите Tesla запазват над 70 на сто от своята стойност след 50 000 мили, докато традиционните автомобили в аналогична ситуация губят същия процент. Една от причините за тази разлика се дължи на факта, че средната продължителност на живота на електрическия двигател е 29 години. Това е много повече от срока, в който може да работи нормално трактор с традиционен дизелов двигател. Така че земеделските производители биха могли до получат значителна полза от оборудване с по-продължителен живот и по-редки нужди от ремонт. Специалистите сочат като още едно преимущество на електромашините повишаването на ефективността на използването на горивото. Бензиновият автомобил харчи около 8-10 литра гориво на 100 км. Хибридна електрическо-бензинова платформа би повишила ефективността с около 30 на сто, а преминаването към напълно електрически двигател би увеличил икономията значително повече. Засега технологията на електрическото задвижване е възприета само в локомотивната и дърводобивната промишленост, но според много експерти земеделието след време също ще премине към внедряването на това решение.

Компромисно решение

Най-същественият недостатък на задвижваните електрически машини е в това, че болшинството електрически системи използват акумулатори. Те могат доста добре да работят на обикновените леки автомобили, когато водачът ги ползва по няколко часа на ден и не на пълна мощност, или на техника, работеща в помещение или на малки площи, с постоянен достъп до източник на зареждане, например телескопичните товарачи.

Но за осигуряването на работата на електрически трактор с мощност 200 к.с. за цял ден на полето, той трябва да се оборудва с акумулатори, произвеждащи около 1500 кВтч. Подобни акумулатори може да струват около 350 000 долара и да тежат повече от самата машина.

Възможно решение може да стане създаването на полуавтономно оборудване на принципа на работата на вече съществуващите подобни трактори. Такива машини ще могат да работят достатъчно самостоятелно, за да позволят на фермера да се намира на разумно разстояние и да се намесва в случай на възникване на проблем, а за функционирането им трактор няма да бъде необходим. На много специалисти идеята за интегриране на мощност и мобилност в самото модулно устройство, което може да се пренася от един проект към друг, се струва достатъчно реалистична, а разполагането на тази концепция на електрическа трансмисия ще позволи да се осигури по-ефективен контрол над средствата за производство и още повече да се намали стойността на техниката. Земеделското машиностроене с бавни, но сигурни крачки се движи към ерата на полуавтоматичните агромашини, които ще проникват постепенно в земеделието и в бъдеще коренно ще го променят.

Публикувана в Агротехника

От тази година, ИНТЕРАГРИ България разширява своето портфолио и в него включва строителната техника NEW HOLLAND Construction. Заповядайте на Сектор 10 и вижте най-новите и актуални предложения от вносителя при леката строителна техника.

Очакваните премиери на земеделска техника включват новите трактори Т6 със специален акцент върху единствения шест-цилиндров трактор в сегмента – Т6.180, и една голяма изненада от NEW HOLLAND, изцяло новата серия трактори Т5 Utility, пряк наследник на емблематичната линия Т5000.

Елате на сектор 10 и вижте най-доброто и от прибиращата техника – комбайните NEW HOLLAND, представени с модели от четирите си серии: компактните ТС, надеждните СХ 6, върховите сламотръсни комбайни СХ 8 и ненадминатите световни рекордьори CR.

Сред интересните специализирани предложения, ще можете да видите трактори от компактните серии Boomer, T4 F/N/V, верижните TK и специализирана лозарска прикачна техника с марката PROVITIS, представена от машини подходяща за подрязване, привързване и обезлистяване.

Като част от своята политика водена от нуждите на фермерите, ИНТЕРАГРИ продължава да развива една от най-големите търговско-сервизни мрежи, включваща девет обекта и мобилни екипи в цялата страна, и стартира някои изключително успешни промоционални кампании за насърчаване на българския бизнес. Актуалната в момента кампания дава възможност на всеки да закупи нова машина на преференциална цена, с уникално финансиране с годишна лихва от едва 0,95% за трактори и 1,45% за комбайни NEW HOLLAND и атрактивна гаранция от 2 до 6 години.

Спестените пари обаче не са всичко. ИНТЕРАГРИ България се стреми да предостави на българските фермери винаги най-добрата техника и най-новите иновации от световните лидери NEW HOLLAND, KINZE и Gregoire-Besson, затова и броят на доволните клиенти и приятели на фирмата постоянно расте.

Заповядайте на Сектор 10 и се уверете сами. Очакват ви много изненади и награди!

Публикувана в Агротехника

Нашите клиенти знаят, че могат да разчитат на нас вече 20 години

Да говориш красиви думи да даваш силни обещания е лесно. Да доказваш ден след ден в продължение на 20 години, че си верен и надежден бизнес партньор, макар и далеч от медийното внимание, е сериозно и достойно за уважение. Точно това прави плевенската фирма за търговия и сервиз на земеделска техника АГРОЛАООД. Фирмата е един от най-големите дилъри на агротехника в района на Северозападна България. Осигуряването на постоянен и надежден сервиз на продаваните в района земеделски машини е главен приоритет на дружеството.

Търговско–сервизният комплекс на АГРОЛА се намира в землището на с. Ясен, Плевенскои е с площ от 6000 м2. Модерният комплекс е  със застроена площ от 1500 м2 и разполага с търговска зала, сервиз за ремонт на селскостопанска техника, склад за резервни части, склад за масла.В ход е строителство на втора още по-мащабна база на територията на Технопарка в гр. Монтана.

Фирма АГРОЛА вече 20 години успешно развива доставката на земеделска техника както за едри зърнопроизводители, така и за малки и средни земеделски и животновъдни стопанства.

За всички машини, които АГРОЛА предлага, е осигурен гаранционен, извънгаранционен сервиз и голям складов ресурс от налични оригинални резервни части.

Изложението Агра 2017 беше голямо и много полезно за земеделците. Тази година тук имаше много фирми, предлагащи всичко, което им е необходимо за успешната земеделска работа. Именно тук, пред наредените сини и жълти машини от всякакъв калибър, се срещнахме с

Деян Данов, управител на фирма АГРОЛА. Това не е първата ни среща и винаги е удоволствие да поговориш с този усмихнат, компетентен мъж, дълбоко познаващ тънкостите на земеделските машини и търговията с тях. Ето какво разказа той за читателите на вестник „Гласът на фермера“:

"Традиционно вече години наред участваме на Агра. В Пловдив се стремим да покажем пълната гама трактори и зърнокомбайниNew Holland. Ние работим с бранда от повече от 20 години и наложихме тази марка на българския пазар. На това изложение, тъй като тук се провежда и “Винария”, акцентираме на по-малката гама земеделска техника, специализирана в лозарството и овощарството, както и на животновъдната техника. Това е актуално днес. Но освен моделите до 120 к.с. на сериите TD5, Т4F и новата серия Т5, сме изложили модели от сериите Т6, Т7 и Т8. Тези модели са ориентирани към едрите земеделци. Също сме изложили комбайн СR9.80 с 9,30 м. хедер за бяла жътва, който също е предназначен за големи стопанства".

Относно обслужването на машините Деян Данов казва:

Предлагаме безкомпромисно качествено обслужване на клиентите ни. Заводската гаранция на тракторите на CNH, част от която е New Holland, е една календарна година. По конкретно договаряне и при определени условия тази гаранция може да бъде увеличена до две, три или повече години.Ние извършваме както гаранционен, така и извънгаранционен сервиз на машините, които продаваме. Работим с нашите клиенти още преди продажбата, предлагаме пълно гаранционно обслужване, както и следпродажбен сервиз. Специализирани сме както в извършването на леки дейности от мобилни екипи, така и в капитални ремонти на трансмисии и двигатели. Имаме наистина много голямо количество резервни части на склад.Пълното и максимално бързо обслужваме нашите клиенти е душата и сърцето на всеки наш служител.

И добавя:

Не сме от хората, които не обичаме да се се хвалим и да се самоопределяме като лидери. Искаме да се срещнем с нашите клиенти, да изпием заедно по едно кафе и да се гледаме без срам в очите. Когато партньорството е честно и почтено, устояло на годините, няма нужда от много приказки. Всички наши клиенти могат да разчитат на техническа поддръжка и ремонт на закупената от нас селскостопанска техника, защото работим под мотото: „Вашият успех – наша специалност“!”

Няма как разговорът да не се завърти и покрай трудния пазар на земеделска техника тази година:

“Тази година на пазара на земеделска техника се наблюдава стагнация, особено при прибиращата техника, не крие Деян Данов. Факторите за това са много, но най-вече оказва влияние голямото забавяне на проектите по мярка 4.1. Но това е политика на държавата и ние нямаме никакво влияние върху този процес. За съжаление в България се слагат срокове за прием на документи, но срокове за разглеждане на проектите няма. Това оказва негативен ефект както върху инвестициите на земеделските стопанства - от най-дребните животновъди до най-едрите зърнопроизводители, така и върху търговците на агротехника като нас, които по никакъв начин не могат да планират доставките на машините, за да се отговори адекватно на последващото краткотрайно голямо търсене”. 

И въпреки трудния пазар АГРОЛА няма да спре да инвестира в качествено обслужване на своите клиенти.

“Това, което лично на нас ни предстой тази година е откриване на нова модерна търговско-сервизна база в Монтана, която ще обслужва фермерите от региона”, с гордост каза Деян Данов.

Фирма АГРОЛА има сайт в интернет, което е естествено в наши дни. Има и национален телефон - 070020666. А мен ме впечатли, че на отделна страница има снимки и имена на всички работещи в нея. От управителя до охраната. Когато една фирма цени своите служители, дори и от охраната, тя цени и клиентите си. И още - менджмънтът на компанията заема само един ред от снимките, а всички останали са сервизни специалисти.

Публикувана в Агротехника
Вторник, 01 Ноември 2016 11:40

New Holland придоби Kongskilde

Компания New Holland Agriculture ще допълни продуктовата си гама в резултат на споразумението, сключено от  CNH Industrial за придобиването на подразделението Grass and Soil на компания Kongskilde Industries, част от Danish Group Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG AmbA).
Компанията разработва и произвежда почвообработваща и сеитбена техника, както и техника от т.нар. зелена линия.

 

Публикувана в Агротехника
Събота, 13 Декември 2014 14:37

New Holland произведе полуверижния Genesis

Въпросът "Кое е по-добре - верижен или колесен трактор" може повече да не мъчи собствениците на новия модел New Holland GenesisT8 SmartTrax. При него предните колела осигуряват маневреност на машината, а задните вериги - отлична тяга и проходимост.

Контактното петно на задните вериги при New Holland GenesisT8 SmartTrax е с 65 % по-голямо, отколкото при гуми с размер 710/75R42. Това значително намалява буксуването и налягането върху почвата, което води до нейното уплътняване. Така се увеличава продължителността на сезонните работи, без риск от повреждане на почвата.

Системата SmartTrax се предлага за двата най-големи модела на серия T8: T8.410 с мощност 409 к.с. и T8.435 с мощност 435 к.с. 

Публикувана в Агротехника
Неделя, 28 Септември 2014 10:43

New Holland обнови серията Т4

Тракторите от новата серия New Holland Т4, предназначени за малки и средни стопанства, са оборудвани с допълнителни функции. Обърнато е особено внимание на комфорта на тракториста.
 
В серията има трактори с мощност от 75 до 114 к.с. и максимален въртящ момент 457 Нм. Под капака им има нов 3,4-литров двигател, отговарящ на екологичните стандарти Tier4В.
 
Новата скоростна кутия Dual Command е идеална за работа в овощарски ферми, тъй като може да осигури минимална скорост от 130 метра в час. Наличен е и хидравличен вариант, взаимстван от по-голямата серия Т 5.
 
Предвидени са допълнителни органи за управление на задната навесна система и силоотводния вал. Сега те се управляват по-лесно, без да се налага да се излиза от кабината на трактора, всички превключватели имат независимо осветление и подобрена ергономичност.

 

Публикувана в Агротехника

Даниел Минев, управител на фирмата, ексклузивен вносител на марката New Holland в България, представя богатото портфолио на световния гигант и предимствата на бързите доставки на резервни части

Ангел Върбанов
- Господин Минев, повече от 200 фирми участваха на тазгодишното изложение БАТА АГРО. Всички те се опитваха да привлекат посетителите, евентуални клиенти, като се бяха постарали да оформят своите щандове оригинално и атрактивно. Пясък, море, шезлонги, красиви девойки, морски бриз... Разшифровано, вашето рекламно послание бе, че предлагате машини за всякакви климатични условия и видове стопанства. Действително ли имате машини за всяко стопанство, където и да се намира то?
- Наистина имахме доста интересна концепция на щанда ни на БАТА АГРО. Мисля, че тя допадна на посетителите ни. Идеята да направим интерпретация на плаж беше обвързана с посланието ни, че имаме машини за всякакви стопанства и условия, независимо къде се намират те. Искахме и нашите посетители да се почувстват добре –  все пак беше август, месец, който обикновено се свързва с морето. Въпреки че за земеделците ваканция, общо взето, няма.
ИНТЕРАГРИ ДЕЙСТВИТЕЛНО ИМА МАШИНИ ЗА ВСЯКАКВИ СТОПАНСТВА
Inter9-2Ако започнем с марката New Holland, ние предлагаме машини за градински обработки, косачки, машини за поддръжка на затревени терени, стадиони. Имаме машини по 5, 10, 20 или 30 к.с., но притежаваме и цялата гама трактори от 100, 200, 300 до 700 к.с. На практика  няма операция в земеделието  –  било то дребно, средно, едро или супередро, за която да нямаме теглителна машина
Тракторите, особено последните поколения, които от тази година вече са на пазара в България, са с автоматични трансмисии AutoCommand. Това са изключително умни машини. При автоматичното управление на комплекса двигател – скоростна кутия се избягват грешките на операторите. А когато зад волана на машината стои човек, грешките са неизбежни. Понякога не се обръща достатъчно внимание на инструкциите за експлоатация, въпреки че винаги при пускането на машините правим обучения, препоръчваме  и периодични обучения за операторите. Автоматични трансмисии се инсталират на всички машини, започвайки от серията Т6 с мощност от 120 к.с. до Т8 с 420 к.с. Тези трансмисии имат много предимства: спестяване на гориво, оптимално избиране на режима на работа на машината – ако операторът не съумее да направи най-добрия избор, което може да се случи, машината сама му предлага по-оптимален режим.
По отношение на прибиращата техника, зърнокомбайните на New Holland са доказали в световен мащаб, че са водещи в целия комплекс от фактори –
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ, ИКОНОМИЧНОСТ, ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НИСКИ ЗАГУБИ,
което всъщност е и основното предимство на бранда.
При зърнокомбайните разполагаме с най-доброто от двата свята, ако мога така да се изразя. При сламотръсните машини предлагаме от най-малките четирисламотръсни с мощност 130 – 140 к.с., перфектни за по-дребни стопанства. Те позволяват на стопани, които обработват малко декари земя, да разполагат с икономична и ефективна прибираща техника и да не разчитат само на услуги, на стари и втора употреба машини. Това са много добре позиционирани в ниския ценови клас машини, които са изключително конкурентни и достъпни за по-малките стопани.
Разбира се, при сламотръсните машини разполагаме с целия диапазон в няколко серии. ТХ800 е серията, която се оглавява от флагмана на сламотръсните машини - СХ 8090. Това е уникален, без аналог, сламотръсен комбайн с мощност 500 к.с. Няма друг производител, който да предлага толкова мощна сламотръсна машина.
Освен с качества като бързо прибиране и високоефективна работа, сламотръсните комбайни на New Holland се славят и с изключително ниски загуби, които достигнат до 0,1 %. Много малко машини, дори във високия сегмент, могат да достигнат до такива нива.
При  роторните, или по-точно двуроторните машини с уникална за бранда New Holland технология, компанията е лидер на пазара вече над 35 години. Искам да подчертая, че това не е хибридна, а чиста роторна технология, но като крайни резултати на работа машините се различават изключително много от еднороторните машини. Основната разлика е, че при еднаква или дори по-висока производителност се постигат изключително ниски загуби, които са в диапазона на сламотръсните комбайни. Това е непостижимо за нито една друга роторна машина.
Затова и световният рекорд е поставен именно с комбайна CR9090 при загуби от 0,1 %. Реални, измерени не при тест за загуби, а при тест за производителност. А тестът за производителност означава изключително натоварване на машината, когато се гони максимален добив и в същото време се постигат толкова ниски загуби. Ние направихме някои калкулации, за да демонстрираме на нашите настоящи и бъдещи клиенти какво означават тези ниски загуби, защото те невинаги се вземат под внимание. А разлика от порядъка на
2 % ПРИ ОБРАБОТЕНИ 10 000 ДКА ПШЕНИЦА ОЗНАЧАВА МИНИМУМ 30 000 ЛВ.
inter9-1получени като допълнително прибрана продукция. Една такава значителна сума, която може да бъде спестена, не е за пренебрегване.
Ако говорим за прикачната техника, Gregoire Besson е брандът, с който работим от тази година. Той подхожда изключително много като продуктова линия на машините на New Holland, тъй като предлага също толкова широка гама от почвообработваща техника. Като се започне от трикорпусни плугове за съвсем малките стопани за агрегатиране с трактори с мощност около 100 к.с. и се стигне до най-големия плуг в света, който бе показан на Агритехника 2013 с 21 корпуса. За него вече са необходими най-големите машини от диапазона 650 – 700 к.с. Брандът предлага култиватори и дискови брани в пълното разнообразие и за целия диапазон от конски сили.
В Стара Загора направихме премиера на нов бранд, който сега добавихме към нашето портфолио и за пръв път показахме на изложението БАТА АГРО. Това са пълната гама италиански пръскачки AGROJET. Като започнем от малките, навесни, лозарски и специализирани машини, преминавайки през пълната гама прикачни пръскачки, достигайки до самоходната машина, която беше показана на изложението, с вместимост до 5000 литра и 36 метра ширина на крилата с възможност за въздушен ръкав.
Разбира се, предлагаме и широка гама техника за сеитба за различни видове почвообработки и всякакви машини, които допълват богатата продуктова линия на New Holland.
- Фирма Интерагри вече повече от година е единствен официален представител на бранда New Holland за България. Какво постигнахте за това време? Разпознават ли вече фермерите новото лице на този световен бранд у нас?
- Ние се гордеем, че за много кратко време създадохме структура, която при нормални условия се гради с години. За по-малко от година успяхме да осъществим и да приложим някои от основните схеми на производителя.
Доставката на резервни части за 24 часа досега не е била налична за клиентите
Това е много голямо предимство, тъй като резервните части се получават в рамките на 24 часа на място, директно в района, откъдето са поръчани, или дори директно при клиента. А най-важното е, че при тези бързи доставки няма оскъпяване. Цените на частите са такива, каквито са в каталога на производителя. Това се оценява високо от нашите клиенти – те виждат ползата да поръчаш нещо днес и да знаеш, че утре то ще пристигне и можеш да го подмениш.
Друго постижение, с което се гордеем, е че направихме изключително добро представяне на Пролетния панаир в Пловдив. Благодарение на усилията на целия екип на Интерагри успяхме да покажем, че и в България може да има представяне на нова земеделска техника така, както се прави на големите изложения – на Агритехника например. Разбира се, помогна ни и концернът New Holland. Успяхме да направим нещо различно и на току-що приключилото изложение БАТА АГРО.
Нашата цел е да стигнем максимално близо до клиентите. Мисля, че успяваме. Далеч не сме направили всичко, което е необходимо, имаме още много работа, но определено сме на правилния път. Поставили сме си много по-високи цели и работим за постигането им.
- Важно ли е клиентите да закупят машините си от официалния представител на бранда?
- Разбира се, че е важно, най-вече за самите фермери. Ние, като официален партньор на New Holland, имаме ангажимент да обслужим клиентите, които са си купили такива машини. Това означава, че никой няма да остане на улицата с необслужена машина. И тук е голямата разлика с т. нар. „сиви“ вносители  –  това са фирми, които нямат нищо общо с производителя, не са оторизирани да работят с машините, нямат достъп до специализираните софтуери на производителя или в най-добрия случай работят с откраднат софтуер, свален най-вероятно от някоя руска страница и по някакъв начин преправен. Предполагам, че никой не иска на един трактор за 200 000 евро някой да си прави експерименти с електрониката, за да види дали случайно няма да може да му отстрани проблема. Ако при тази намеса се случи някакъв проблем, то не е трудно да се досетим, че гаранцията на машината отпада.  Тогава вече клиентът сам плаща за всички ремонтни работи.
Всички знаем какво означава неоторизирана намеса в машината. Това е все едно да си купиш скъп автомобил и да го оставиш в кварталния гараж да го обслужват с каквито части, масла и филтри имат. Това е разликата – документацията, софтуерът и цялата необходима информация, особено за тежките, сложни машини, се предоставят от производителя. Когато фирмата, която сервизира машината, няма достъп до такава информация, клиентът рискува много.
Има и един друг момент, който винаги се пропуска.
„СИВИТЕ“ ВНОСИТЕЛИ НЕ СА ОТОРИЗИРАНИ ДА ДАВАТ ГАРАНЦИЯ,
inter9-3нито пък  да пускат машините в експлоатация. Самият факт на пускане на машината в експлоатация от неоторизирано лице води до отпадане на гаранцията. Така че няма как да се търси гаранция на машина, пусната в експлоатация от некомпетентно лице. Има процес на инспекция на машината, за който ние носим отговорност. А инспекцията на една голяма машина понякога отнема и цял ден. Проверяват се всички възли и абсолютно всички параметри на тази машина, за да е сигурно, че когато се пусне в работа,  тя ще отговаря на стандартите на производителя. Това е абсолютно необходима предпоставка за влизане в гаранция.
Гаранцията е зависима и от държавата, в която машината е продадена. Когато един дилър в Германия продаде машина, той е длъжен да я пусне в гаранция. И той го прави. Реално гаранцията започва да тече от момента, в който машината е фактурирана. След това този вносител докарва машината в България, но докато я продаде, може да мине и една година. А дотогава гаранцията вече може и да е изтекла или в най-добрия случай са останали 6 месеца. Да, такъв клиент може да дойде при нас и ние няма да го върнем, но първо той ще заплати обслужването по пълната ставка и няма да ползва отстъпките, които ползват клиентите, закупили машините си от нас. След това този клиент трябва да отиде и да си потърси компенсацията, ако тя бъде одобрена, защото това зависи от този, който му я е продал. Клиентите, които купуват машините си не от официалните дилъри, се поставят сами в много рискова ситуация. Защото при един по-сериозен ремонт, първо, никой не може да му достави части за 24 часа, а отиват 10 – 15 дни, докато му ги докарат. И второ, дали ремонтът ще е по гаранция, или не, зависи изцяло от добрата воля на този, който му я е продал. Ако е нещо дребно, може и да го оправят. Защото единственото, което стои зад тази гаранция, са 2000 – 3000 лв. капитал на дружеството в Търговския регистър. Ако искаш да го осъдиш, можеш да го направиш най-много за тази сума. И ако продавачът не иска да ти оправи машината, нямаш никакъв избор, защото зад него не стои производителят.
Обратното, при нас, както и при колегите, които са официални вносители,
ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ СТОИ ИЗЦЯЛО ЗАД ФИРМАТА НИ
и когато е необходимо, дори се правят компромиси.
И друго. За машините, които идват отвън, никога не е ясно откъде точно пристигат, колко и къде са стояли, в какво състояние са. Те невинаги отговарят по параметри на нашите изисквания. Например, много често се вкарват машини от по-северни страни, където не използват климатици. Идва машината, но тя няма климатик. И тогава на клиента не му остава нищо друго, освен да си го купи допълнително. Това е игра на дребно. За 500 лв. по-ниска цена на машината клиентите получават... липса на гаранция. Искам да им кажа – не си струва. Ние инвестираме, за да може клиентите ни да са спокойни, да бъдат обслужени, да получат частите още на следващия ден, да бъдат компетентно отстранени всички проблеми по машините. А когато един зърнокомбайн бездейства 15 дни в полето по време на жътва, тогава много клиенти разбират защо си заслужава на практика да се работи директно с производителя. Производителят е тук, чрез нас.
- Какви са вашите планове за бъдещото ви присъствие на българския пазар. Как стои въпросът със сервизното обслужване на техниката?
- Сервизната структура в момента е добре организирана. Работим с дилъри в цялата страна, които в момента поемат обслужването на машините. Те са го правили в голяма степен и преди Интерагри да поеме представителството на бранда. В момента заедно с тях изграждаме една по-добра, по-унифицирана структура, която да позволи на клиентите в цялата страна да получат еднакво обслужване
- Накрая ще Ви задам въпроса, който традиционно задавам на всички мои събеседници.  Какъв е Вашият коментар за пазара на земеделска техника в България през 2014-а? Какви са инструментите, с които Интерагри подпомага земеделците в тази трудна година?
- Ясно е, че тази година е трудна за всички, и най-вече за земеделците. Като започнем от климатичните аномалии. В началото на 2014-а очаквах една отлична година, но дъждовете не спряха и объркаха всичко. На много места стопаните не успяха да приберат реколтата. Имаше  сериозни затруднения с влизането в работа на комбайните. В тази трудна година верижните машини на New Holland доказаха какво могат при тежки условия.
Там, където стопаните успяха все пак да приберат реколтата, беше с цената на много закъснения и влошено качество. Лично според мен основната грешка на много от стопаните бе, че оставиха инвестициите за бъдеще с надеждата за Програмите, които ще стартират догодина. Имаше стопани, които загубиха толкова от неприбрана реколта, колкото да си купят един комбайн или дори два. Според калкулациите, ако останат неприбрани на полето между 3- и 4000 дка, това се равнява на зърнокомбайн. А ако инвестираш парите в машина, тя остава и работи. В другия случай просто оставяш парите си на полето.
Годината е тежка и по отношение на цените. Има очаквания за някакво повишаване, но пък това блокира възможността на стопаните, които си прибраха реколтата, да я реализират и да мислят за есенната кампания с оптимизъм.
Очакванията, че Програмите ще започнат догодина, да се надяваме, че по-скоро в началото, отколкото към края, допълнително водят до изчакване. От една страна, това е разбираемо, защото е доста сериозна помощ за земеделците.  Но пък от друга, има много ситуации, при които фермерите губят повече от чакането.
Статистиката показва, че като обем пазарът на земеделска техника не е спаднал драстично спрямо миналата година. При тракторите се движи с около 10 % надолу, при комбайните – около 20 %. Но тези данни са отпреди жътвата. Това означава, че все пак има хора, които подхождат много по-разумно и бизнес ориентирано и си правят сметката, дори и да не е купена по Програма,
НОВАТА МАШИНА СЕ ИЗПЛАЩА, ОСОБЕНО В ТЕЖКИ ГОДИНИ
А годината е наистина трудна. Скоро не е имало такъв комплекс от усложняващи фактори, който доведе до сериозно изчакване и затишие на пазара. Когато фермерите не могат да си реализират продукцията, как да мислят за инвестиции? Или пък, ако я реализират на себестойност? А рентите се вдигат непрекъснато и това значително усложнява нещата. Но въпреки всичко спадът не е толкова сериозен. Обемът на продажбите показва, че земеделците, които имат нужда от нова техника, продължават да инвестират.
В Интерагри поддържаме на практика абсолютно всички машини на склад. Виждайки, че жътвената кампания се очертаваше изключително тежка, продължихме да доставяме комбайни дори и в сезона. Все още имаме машини, тъй като знаем, че ще бъдат необходими. Имахме много такива случаи тази година. Земеделци, които чакаха до последно, решиха в един момент, че им трябва комбайн за утре. Ние имаме подготвени „за старт” машини и те влизаха в работа веднага.
Предлагаме и преференциални лизингови схеми, работим с основните лизингови компании, с които непрекъснато преговаряме за оптимални условия за нашите клиенти. Имаме атрактивни условия за финансиране с лихви под 4 %, което е много голяма помощ за земеделците.

Публикувана в Агроновини

New Holland представи новостите си за 2015 година. Всеки от 25-те нови продукта, представени от New Holland е насочен към различен сегмент на пазара. Сред основните новости са новата серия роторни комбайни  CR, новата пръскачка Guardian,  нови машини за прибиране на сено и силаж, разработени са нови технологии при компактните трактори и строителната техника.

 

Публикувана в Агротехника

CNH обяви сключването на окончателното споразумение за придобиването на всички активи на производителя на техника на растителна защита Miller-St. Nazianz, Inc.
Компания Miller е основана през 1899 година и дълги години е водещ производител на пръскачки и системи за опръскаване. Активите на компания  Miller, придобити в рамките на сделката ще станат част от  New Holland Agriculture, което ще позволи на концерна New Holland да внедри техническите патенти на  Miller в своите продукти. 

Публикувана в Агротехника
Събота, 17 Май 2014 13:40

Хедерите на New Holland

New Holland оборудва зърноприбиращите си комбайни от серия CX8000 с хедери Varifeed. Те имат възможност за напречно регулиране на режещия апарат направо от кабината, което осигурява необходимата скорост на прибирането на културите от самото начало на работата.
Мотовилото с хидравлично задвижване повишава производителността при прибирането на култури с изключително високи добиви.
 
Последното поколение на хедерите Varifeed за зърноприбиращи комбайни, дължината на платформата на които е 575 мм се произвеждат в три работни ширини -  7,62 м, 9,15 м и 10,67 м. Здравата конструкция на рамата и работните характеристики, в това число износоустойчивото високоскоростно задвижване на режещия апарат, шнек с голям диаметър и удължените зъбци на мотовилото осигуряващи впечатляващи показатели на отреза и подаване на масата, съответстващи на характеристиките на производителността на комбайните от серия CX8000.

 

Публикувана в Агротехника
Страница 1 от 3

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта