Добре дошли, Гост
Потребител Парола: Запомни ме

ТЕМА: Европрограми

Европрограми #64

Здравейте!
Семейството ни има декар и половина нива, на която сме засяли бадемови дръвчета.
Искам да попитам запознатите колко голямо трябва да е парчето земя, за да може да се кандидатства за финансиране по европрограма? Желанието ни е да разширим нивата и да засеем повече дръвчета.
Благодаря!
Варненка в София | Growshop България | Градинарче по душа
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Европрограми #65

  • asia
  • asia's Avatar
  • Offline
  • Administrator
  • Мнения: 3
  • Карма: 0
Ако искате да създадете стопанство с малка овощна градина, като разходите за създаването й не надхвърлят 15 000 евро, вие можете да кандидатствате по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. Условията на които трябва да отговаряте са:
1. Да сте регистриран земеделски производител
2. Общият доход за преходната година от земеделски дейности трябва да е минимум 33 % от всички получени средства.
3. Икономическият размер на стопанството да бъде от 2000 до 7999 евро.
За новия програмен период „Програма за развитие на селските райони 2014-2020“ има нова мерна единица за икономически размер на земеделското стопанство – Стандартен Производствен Обем (СПО), което по дефиниция означава стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки земеделски продукт. СПО е аналогия на размера на икономическите единици от предходните програми. Стопанствата условно се разделят на две групи: стопанства със стандартен производствен обем (СПО)от 2000 до 7999 евро (какъвто би трябвало да е вашият случай) и стопанства със стандартен производствен обем (СПО) над 8000 евро.
Стандартният производствен обем – СПО не включва директните плащания, данък добавена стойност и други данъци. СПО се изчислява на базата на средни цени за земеделската продукция – на годишна база или за период по таблица, предоставена от Министерство на земеделието на абсолютно същия принцип, по който се изчисляваха икономическите единици преди. Според данните в тази таблица и въз основа на изчисленията на специалния калкулатор, би трябвало да имате 10 декара градина с бадеми, за да изпълните условието за 2000 евро СПО.
Целта на това разделение е определяне на допустимостта на кандидатите по различните програми, както и възможността на малките фермери (с малки стопанства) да кандидатстват при много по-облекчени условия през новият програмен период, уточняват от агроминистерството.
Всяка земя, която ще се взима предвид при определяне на първоначалните минимални СПО ще трябва да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години.
Като малък земеделски производител можете да се обърнете към експерт в регионалната служба за съвети в земеделието, който ще ви помогне в конкретната ситуация. Ще припомним, че Националната служба за съвети в земеделието изготвя безплатно проекти на малки фермери за кандидатстване по мярка 6.3 - стартова помощ за развитие на малки стопанства.
Администраторите са забранили публикуването за гости.