Описание

Овощен Разсадник Елит
Лицензиран овощен разсадник ЕЛИТ се намира в град Петрич. Основан е през


1982 г. и е един от първите в Югозападна България. Разсадникът


разполага съc coбствена маточна база за производство на подложки и


калеми за облагородените овошки. Предметът ни на дейност е овощарство,


земеделие, градинарство, производство на овощен посадъчен материал,


овощни дървета на ниски цени, проектиране, създаване и отглеждане на


промишлени овощни градини, растителна защита. Размножа

За контакти

Разсадник Елит
0896 333 777
Овощен Посадъчен Материал Фиданки ТайбериОвощен Посадъчен Материал Фиданки Тайбери